REKLAMA

REINHOLD EUROPE AB: wyniki finansowe

2018-05-30 14:57
publikacja
2018-05-30 14:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
2018-03-31_REAB_Kvartalsrapport_v1_eng.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018-03-31_REAB_Kvartalsrapport_v1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1 / 2018
(kwartał) (rok)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według
w walucie
data przekazania:
REINHOLD EUROPE AB
(pełna nazwa emitenta)
REINHOLD EUROPE AB Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
111 20 Sztokholm
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gamla Brogatan 32, 2tr
(ulica) (numer)
+46 8 562 458 30 +46 8 545 284 79
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
.. .
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
kwartał(y) narastająco / okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2018-03-31 REAB Kvartalsrapport v1 eng.pdf2018-03-31 REAB Kvartalsrapport v1 eng.pdf
2018-03-31 REAB Kvartalsrapport v1.pdf2018-03-31 REAB Kvartalsrapport v1.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-30 Bobby Mandal The Chairman of the Board
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki