REKLAMA

Premier Ewa Kopacz mówi o planach rządu

2014-10-01 10:05
publikacja
2014-10-01 10:05
fot. Krystian Maj/FORUM / FORUM

Premier Ewa Kopacz przedstawiła priorytety i strategię rządu na okres kadencji. Przemówienie rozpoczęło się 13 minut po godzinie 10:00 i trwało 44 minuty. To krócej niż Tusk, Kaczyński i Miller.

20:00 AKTUALIZACJA: Sejm udzielił rządowi wotum zaufania.

Źródło: EastNewsEwa Kopacz wygłosiła expose

Po wygłoszeniu expose trwa dwugodzinna przerwa w obradach, by dać czas klubom na ustosunkowanie się do treści przemówienia. Debata nad programem działania Rady Ministrów ma rozpocząć się o godzinie 14:00, podczas której zabiorą głos szefowie partii.

Nie proszę o 100 dni spokoju, ale o możliwość współpracy w najważniejszych polskich sprawach. Proszę o 100 dni współpracy - szczególnie opozycję - powiedziała pani premier.


Komentarz eksperta

redaktor naczelny Grupy Bankier.pl
Nowy stary kierunek

Wystąpienie premier Ewy Kopacz nadało ton kierunkowi wyborczemu Platformy Obywatelskiej. Ten kierunek to jednak kontynuacja. Pani premier co prawda deklaruje współpracę z opozycją i chce zakończyć wojnę polsko-polską, ale celem podstawowym jest przedwyborcze zwarcie szeregów PO.

Samo wystąpienie w swej wymowie już przez to było jednak bardziej polityczne. Z licznymi obietnicami, które dotyczą najbardziej palących problemów, ale tych widocznych przede wszystkim medialnie. Padło natomiast mało konkretów w sprawach jak rzeczywiście ułatwiać codzienne życie Polaków. I to pomimo deklaracji, że rząd od teraz ma właśnie pochylić się nad odzyskaniem zaufania milczącej większości.

Czytaj dalej... 

Czytaj dalej: Oto lista obietnic pani premier

Unia energetyczna

Źródło: Parlament Europejski

Musimy wspierać budowę unii energetycznej. Polska będzie zabiegać, by Unia Europejska wcieliła w życie idee solidarności energetycznej. Nie można godzić się na sytuację, w której Polska i inne państwa regionu są skazane na łaskę i niełaskę zewnętrznych dostawców gazu, którzy uzależniają dostarczanie lub ceny surowca od bieżących celów politycznych. Dlatego nasz rząd będzie przekonywał Unię, by skutecznie doprowadzić do ukrócenia wszelkich monopolistycznych praktyk i manipulacji cenowych.

Ważna jest też ochrona środowiska. Na październikowym posiedzeniu Rady Europejskiej rozpatrywany będzie projekt nowych celów redukcyjnych emisji gazu. Nie zgodzimy się na zapisy oznaczające dodatkowe koszty dla naszej gospodarki oraz wyższe ceny energii dla konsumentów.

Polskie górnictwo

Przyspieszymy prace nad ustawą wspierającą polskie górnictwo. Celem nowych przepisów ma być ochrona naszego górnictwa przed nieuczciwą konkurencją, doprowadzenie do tego, by ta branża była rentowna i zmniejszenie kosztów energii w polskich domach.

Projektowana ustawa zawiera przepisy, zakładające koncesjonowanie sprzedaży, określenie wymogów jakościowych węgla i zmiany w prawie zamówień publicznych, preferujące produkty pochodzenia unijnego. Ewa Kopacz zapowiedziała też wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii węglowych.


Expose: Górnicy pod sejmem?

Start odtwarzacza ...Do Warszawy przyjechali pracownicy zrzeszeni w kilkunastu górniczych centralach związkowych. Domagają się ograniczenia importu taniego węgla z Rosji, chcą badania jego jakości, postulują stworzenie polskich składów węgla. Sprzeciwiają się ograniczeniu swoich praw, w szczególności "prawa do terminowej wypłaty wynagrodzenia".

Wsparcie dla rolników

Mamy prawo oczekiwać od UE pomocy, która zrównoważy polskim rolnikom straty, spowodowane przez rosyjskie embargo. Dotychczasowe propozycje KE w tej sprawie nas nie zadowalają. Trwają pracę nad specjalną ustawą antykryzysową, która przewiduje, że firmy, które straciły na embargu mogą liczyć na dopłaty do wynagrodzeń, szkoleń lub refundację składek na ZUS. Ustawa przewiduje też możliwość skorzystania do kwoty 500 mln złotych z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Czytaj dalej: Ukłon w stronę przedsiębiorców i podatników

Podatnicy mogą się w przyszłym roku spodziewać konkretnych ułatwień podatkowych. Minister gospodarki ma na początku 2015 roku przedstawić nowe prawo działalności gospodarczej. To, co planowano osiągnąć w 3 lata, ten rzad zrobi w 12 miesięcy.

Musimy wdrożyć zasadę polegającą na tym, że całe nasze prawo dotyczące wolności gospodarczej tworzymy z myślą o 99% uczciwych, a nie o 1% cwaniaków. w polityce podatkowej trzeba znaleźć mądrą równowagę. Z jednej strony oczekuję, aby system podatkowy nie karał Polaków za ich pracowitość. z drugiej strony powinien pomagać tym, którzy potrzebują najbardziej.


Komentarz eksperta

główny analityk Bankier.pl
„Nikt wam tyle nie da, ile ja wam obiecam” w wersji 2.0

Expose pani premier Ewy Kopacz było jednym wielkim festiwalem rozdawnictwa publicznego grosza. Nasze pieniądze dostaną emeryci, rodzice, lekarze, wojskowi, naukowcy, firmy budowlane, dostawcy taboru kolejowego. Rząd będzie wspierał tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli, ograniczy wolny handel węglem oraz zlikwiduje „śmieciowe” jedzenie w szkołach.

Wszystko na nasz koszt. Choć premier Kopacz obiecała wydać kilkadziesiąt miliardów, to ani słowem nie wspomniała o źródłach finansowania. A przecież nie da się tych wydatków pokryć inaczej niż poprzez wyższe wpływy podatkowe. „Wydamy” to obok „bezpieczeństwa” chyba najczęściej powtarzające się słowo expose.  Fraza ta powinna jednak brzmieć „wydam wasze pieniądze na...”.

Czego zabrakło w expose? Czytaj dalej... 

Podatnicy mają mieć dostęp do swojego konta podatnika. Każdy podatnik będzie mógł załatwić swoje sprawy w dowolnym urzędzie. W centrum obsługi pracownik urzędu obsłuży także w sprawach ZUS, służby celnej czy samorządu terytorialnego.

Przez pierwsze 18 miesięcy mikroprzedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc doradcy. Zbudujemy internetową bazę wiedzy i informacji podatkowej.

Ogromnym problemem jest brak dostępu do szybkiego i łatwego kredytu na cele inwestycyjne, dlatego BGK zwiększy środki do 25 mld zł na zasilenie polskiej przedsiębiorczości. Będziemy wspierać inwestycje w Polsce, a także aktywność w kraju. Dodatkowo program de minimis rozszerzymy o wsparcie dla przedsiębiorców na rzecz eksportu. Wydłużamy funkcjonowanie programu do 2016. Każde nowe miejsce pracy, każda osoba mniej na bezrobociu to prawdziwy wyznacznik sukcesu ekonomicznego i bezpieczeństwa polskich rodzin.


Komentarz eksperta

analityk Bankier.pl
Premier Kopacz syci się podatkową wisienką z tortu pieczonego przez Donalda Tuska

Plany powołania komisji kodyfikacyjnej prawa podatkowego to nie żadne novum. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zakłada się, że cały proces kodyfikacyjny może trwać ok. 4-5 lat, zważywszy że Ordynacja podatkowa jest dziś szóstym co do wielkości aktem prawnym i najobszerniejszą ustawą niebędącą kodeksem.

Podobnie nie zaskakuje polityka informatyzacji organów podatkowych i stworzenie platformy e-podatki. Jej budowa, a także wdrożenie systemu wysyłki deklaracji podatkowych przez organy skarbowe za podatnika zapowiadana jest od kilku lat. Obecnie niezbędne jest jedynie ukończenie prac i uruchomienie gotowych już funkcji.

Od premier Kopacz oczekuje się przede wszystkim tego, by planowane rewolucje w podatkach nie zaskakiwały oraz by platforma e-podatki wdrożona została bez dodatkowych opóźnień, które już obecnie miały miejsce. Coraz częściej pojawiają się informacje, że planowane na ten rok uruchomienie wszystkich funkcji nie będzie możliwe.


Nowy kodeks budowlany

Zobowiązałam ministra infrastruktury, by przyspieszył prace nad nowym kodeksem budowlanym, tak, by mógł on zostać przyjęty na początku przyszłego roku. Zawiera on ułatwienia w budowie domów jednorodzinnych.

Pieniądze na specjalizacje lekarskie

Głównym zadaniem ministra zdrowia w 2015 będzie bezpieczne dla pacjentów wdrożenie pakietów: kolejkowego i onkologicznego. Z jednego musimy zdawać sobie sprawę: skrócenie kolejek będzie realne tylko w sytuacji, gdy dostęp do lekarzy będzie łatwiejszy. Począwszy od 2015 r. sfinansujemy specjalizacje lekarzy rezydentów wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-15. Jest ich dziś 3,5 tys. Dzięki temu do polskich przychodni i szpitali trafią młodzi lekarze rezydenci, co skróci czas oczekiwania.


Bezpłatne porady prawne

Mój rząd zaproponuje program "prawo dla każdego" który zagwarantuje dostęp do bezpłatnych porad prawnych na poziomie lokalnym.Czytaj dalej: Urlop macierzyński dla bezrobotnych, studentów, pracujących na umowach śmieciowych i rolników 

Musimy podjąć wyzwanie związane z kryzysem demograficznym. Mój rząd przedstawi dodatkowe środki na budowę żłobków i przedszkoli. W 2015 podwyższamy kwotę na budowę żłobków z 50 mln do 100 mln, w latach 2015-20 w ramach pieniędzy z EFS i specjalnego sytemu ulg będziemy wspierać tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli.

Źródło: Thinkstock

Przeznaczymy na ten cel ponad 2 mld zł. Chcemy, aby od 2016 z urlopów rodzicielskich mogli skorzystać wszyscy rodzice, którzy takiej możliwości nie mieli. To rodzice bezrobotni, pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy. Otrzymają oni nowe świadczenia rodzicielskie. Będą mogli je pobierać po 12 miesięcy po urodzenia dziecka, świadczenie będzie wynosić ok. 1 tysiąca złotych.

Polityka rodzinna państwa powinna zachęcać rodziców od pracy, a nie do niej zniechęcać. Nie może być tak, że nie podejmują prac, bo oznaczałoby to utratę świadczenia. Dzisiaj jeżeli rodzice przekroczą próg choć o złotówkę, tracą całe świadczenie. Proponujemy prosta zasadę. Złotówka za złotówkę, oznacza to że pomniejszymy świadczenia o taką kwotę, o jaką przekroczą próg.

Zachęci ich to do podejmowania pracy i do wychodzenia z szarej strefy. Rozwiązanie to wejdzie w życie od stycznia 2016 r.

Dofinansowanie studiów za granicą

Zaproponuję program stażowy dla studentów w administracji publicznej. Chcemy, aby najzdolniejsi polscy studenci mieli możliwość nauki także za granicą. Mój rząd zaproponuje możliwość studiowania na najlepszych zagranicznych uczelniach i sfinansuje to, pod jednym warunkiem: każdy z tych młodych ludzi po powrocie przez 5 lat będzie musiał pracować w naszym kraju.

Pieniądze na drogi i kolej

Inwestycje w infrastrukturę drogową w latach 2014-2020 wyniosą około 93 mld zł. W latach 2014-2020 zbudujemy w Polsce 1770 km autostrad oraz dróg ekspresowych i 35 obwodnic za blisko 93 mld zł. W tym roku do użytku oddanych zostanie ponad 160 km dróg ekspresowych i podpisane będą umowy na budowę kolejnych 300 km. Do końca 2015 roku oddanych zostanie 250 km dróg ekspresowych i podpisane zostaną umowy na kolejne pół tysiąca kilometrów dróg.

Najbliższe lata to przede wszystkim rewolucja w przewozach pasażerskich na kolei. Wprowadzony od 2012 zmiany w PKP dają wyraźny efekt. Przyspieszenie w inwestycjach liniowych odczujemy jeszcze w tym roku. Na święta z Warszawy do Gdańska pojedziemy w 3 godziny, z Wrocławia do Warszawy w 3:40 min. W 2015. r na tory wyjadą całkowicie nowe składy pociągów o wartości 6 mld zł. Na koniec kadencji około 70% taboru PKP intercity będzie nowa lub zmodernizowana. Dla porównania w 2011 było to zaledwie 20%.

Elementem strategii naszego rozwoju musi być wykorzystanie potencjału morza. Nasze porty powinny być nie tylko oknem n,a świat polskiej gospodarki. Dlatego będziemy zwiększać przepustowość polskich portów jak i poprawiać infrastrukturę dostępową od strony lądu.

Czytaj dalej: Ostrożnie do strefy euro

Dbanie o zdrową gospodarkę i finanse publiczne to istotny element budowy bezpieczeństwa. Mój rząd będzie dążył do tego, starając się zapewnić równowagę między wydatkami a deficytem. Pytanie o wejście do strefy euro - zanim na nie odpowiemy, powinniśmy ocenić, w jakim stanie jest strefa euro i którym kierunku podąża.

Chcemy, żeby strefa euro wyszła z kryzysu wzmocniona. Ale zarówno Polska, jak i strefa euro, mają do odrobienia pracę domową. Musimy spełnić wszystkie kryteria wstępu do strefy euro, bo jest dobre dla polskiej gospodarki. Strefa euro musi wdrożyć instrumenty, które zabezpiecza ją przed kolejnymi kryzysami. Stabilne i bezpieczne finanse publiczne to polowa sukcesu. Polskę stać jednak na więcej, gdyż jej obywatele mają nieporównywalnie większe pokłady energii. Polacy są głodni sukcesów, państwo powinno tworzyć warunki, by je mogli osiągać.

Wsparcie dla Ukrainy

Musimy wspólnie zadbać o szacunek i bezpieczeństwo dla Polski w Europie i na świecie. To wymaga pogłębionej debaty także z opozycją, której wsparcie będzie kluczowe. Do końca października szef MSZ przedstawi informacje o polityce zagranicznej. Kryzys na Ukrainie pokazał, jak ważna jest solidarność państw demokratycznych. Ważne jest, by Zachód nie rozwodnił stanowiska wobec tego konfliktu, ale też, by Polska nie pozostała osamotniona w wyniku stawiania nierealistycznych celów w tej sprawie. Mój rząd będzie prowadził pragmatyczną politykę wobec kryzysu na Ukrainie. Nie oznacza to zgody na zabór terytorium suwerennego państwa ukraińskiego, ani zgody na zmianę granic w Europie za pomocą siły. Polska będzie wspierać prowolnościowe dążenia Ukraińców, wspomagać transformację ich kraju na polu politycznym, gospodarczym i wojskowym.

Więcej na wojsko

Mój rzad zapewni Polsce i Polakom bezpieczeństwo. Realizując ten cel, zwiększymy wydatki obronne począwszy od 2016 r do 2% PKB. Zapewni do to dodatkowe 800 mln zł w 2016 i odpowiednio więcej w latach następnych na nowoczesny sprzęt dla wojska polskiego. Przeznaczymy dodatkowe 39 mln dla żołnierzy, premiując dłuższy okres służby oficerów i podoficerów.

Nie można godzić się na sytuację, że Polska i inne państwa regionu są skazane na łaskę i niełaskę zewnętrznych dostawców gazu, którzy uzależniają dostawę i cenę surowca od bieżących celów politycznych. Mój rząd będzie przekonywał Unię Europejską do ukrócenia wszelkich monopolistycznych praktyk i manipulacji cenowych.

Nie godzimy się też na wyższe ceny energii dla konsumentów. Będę zabiegać o jak najszybsze podpisanie umowy o wolnym handlu i inwestycjach między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Stworzy ona największą na świecie sferę wolnego handlu i będzie miała ogromny wpływ na klimat gospodarczy. Dodała, że umowa taka pogłębi relacje między Europą i Ameryką.

Panie i panowie posłowie, uzyskaliśmy w nowej perspektywie finansowej ponad 400 mln zł na rozwój Polski w latach 2014-2020. To rekordowa kwota w historii Europy. Łącznie z tym, co otrzymaliśmy w poprzedniej perspektywie, możemy powiedzieć, ze otrzymaliśmy większą szanse niż Europa Zachodnia po planie Marshalla. Dziś staję przed panstwem, aby pokazać ten cel, jakim jest dobrobyt Polaków. Mam świadomość, że wybory odbędą się za rok, ale wizja którą prezentuję, jest na wiele lat. Wiem, że aby ten plan zrealizować, muszę zbadać zaufanie Polaków. Miarą sukcesu nie będą dla mnie żadne statystyki i sondaże, a jedynie poczucie dobrobytu w każdym polskim domu.

Czytaj dalej: Apel do Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska

Żaden polityczny sukces, żadna pochwała w mediach nie sprawi mi większej satysfakcji, niż realizacja tego celu. Jeżeli mówię o potrzebie zmiany, to muszę zaznaczyć, że jest coś, co moglibyśmy załatwić, co wymaga męskiej decyzji i odrzucenia złych emocji. Wszyscy wiemy, że na polskim życiu publicznym ciąży osobista niechęć Jarosława Kaczyńskiego do Donalda Tuska.

Źródło: EastNews

Nie chcę tego oceniać. Wiem tylko, ze Donald Tusk dzięki sukcesom wyjeżdża do Brukseli, gdzie będzie prezydentem Europy. Nie będzie uczestniczył w krajowej polityce. Moze to jest czas, to jest najwyższy czas - apeluję do Jarosława Kaczyńskiego. Panie prezesie, zdejmijmy z Polski tę klątwę nienawiści.

Zazwyczaj zmiana rządów wynika z przegranych wyborów albo jest skutkiem kryzysu, dziś tak nie jest. Dziś zmiana rząd wynika z wielkiego sukcesu naszego kraju, jakim jest wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Jeszcze 25 lat  temu marzyliśmy, by Polska mogła znaleźć się w zjednoczonej Europie, a dziś Donald Tusk będzie jej prezydentem. Jako Polka jestem dumna z tego sukcesu.

Donaldzie, to ja stoję na czele rządu

To osiągniecie nie byłoby możliwe, gdyby nie dobre 7 lat rządów PO i PSL. Panie przewodniczacy, wszyscy życzymy panu sukcesów. Mam tez dziś dla ciebie Donaldzie wiadomość: to ja stoję na czele rządu i za ten rzad biorce pełną odpowiedzialność.Oczywiście i ile wysoka izba o tym zdecyduje. Dziękując Donaldowi Tuskowi za ostatnie 7 lat, chcę podkreślić, że sukces Polski, odnieśliśmy po 89 roku, ma wielu ojców. Swój wkład wnieśli wszyscy moi poprzednicy na funkcji premiera, także siedzący na tej sali.

Taka jest istota demokracji, że wyborcy zmieniają rządzących, ale wyborcy także wybierają opozycję, czyli tych, których obowiązkiem jest patrzenie władzy na ręce. Jestem gotowana na debatę i krytykę. Nie pozwolę żadnemu z ministrów na krytykę nie odpowiadać, a przed krytyka uciekać. Postarajmy się, aby nie stało się to polityczną wojną domową. Polska należy tak samo do tych, którzy głosują na rzad, jak i do tych, którzy głosują na opozycje.

Czytaj dalej: Tusk o expose Ewy Kopacz

To było bardzo mocne, zwarte expose, wysłuchałem go z lekką zazdrością - tak wygłoszone w środę w Sejmie expose premier Ewy Kopacz ocenił jej poprzednik Donald Tusk. Jego zdaniem, Ewa Kopacz będzie "naprawdę świetnym premierem".

Źródło: EastNews


"To było bardzo zwarte, mocne, nawet tak z lekką zazdrością słuchałem tego, bo te moje expose były albo bardzo długie - to pierwsze, albo takie z nieprzyjemnymi wiadomościami - tak jak to drugie expose, wtedy o systemie emerytalnym, więc naprawdę jestem bardzo, bardzo optymistycznie nastawiony" - powiedział Tusk dziennikarzom po expose.

Jak ocenił, w wystąpieniu Kopacz było "kilka momentów bardzo poruszających". "Z całą pewnością słowa skierowane do płk Stępnia (weterana z Afganistanu - PAP) (...), a wiem, że w przypadku pani premier Kopacz to płynie też i z serca, i z jej doświadczenia nie tylko jako lekarza. Pamiętam wtedy, kiedy razem byliśmy w jednym rządzie, że potrafiła zachowywać się w najtrudniejszych sytuacjach naprawdę heroicznie. To było bardzo autentyczne i byłem tym rzeczywiście bardzo poruszony" - powiedział b. szef rządu.

Kopacz podczas expose dziękowała ppłk Leszkowi Stępniowi za służbę ojczyźnie. Stępień to pierwszy polski żołnierz ranny w Afganistanie. W 2002 r., dowodząc saperami, ucierpiał w wybuchu miny.Tusk jako "świetną rzecz" określił "umiejętne pogodzenie tego, co cechuje odpowiedzialnego premiera, czyli deklaracja, jeśli chodzi o stabilność finansów publicznych i trzymanie deficytu w ryzach, a równocześnie zdolność do pokazania, że znajdą się środki, szczególnie dla ludzi tych najbardziej potrzebujących". "Pani premier ma w sobie taką wolę walki, żeby przyspieszyć to, co myśmy zaczęli, a nie zawsze potrafiliśmy skończyć. To też bardzo dobrze wróży na przyszłość, ja jestem bardzo zbudowany" - podkreślił Tusk.

Zapewnił, że podczas przekazywania urzędu Kopacz, oboje byli jednomyślni, że rząd, PO i PSL będą "dalej szły środkiem polskiej drogi". "Tego Polska potrzebuje - dużej, odpowiedzialnej koalicji politycznej, która prowadzi Polskę bezpiecznie środkiem drogi, a nie ideologicznymi zawijasami. Pani premier jest wyjątkowo praktyczną osobą, a nie ideologiczną" - powiedział były premier.

Tusk był też pytany o obecność w rządzie Grzegorza Schetyny na stanowisku szefa MSZ. B. szef rządu zapewnił, że przyjął decyzję swej następczyni z "autentycznym i najwyższym uznaniem". "Gratulowałem jej osobiście tego, też bardzo odważnego gestu, podobnego trochę do tego dzisiejszego wezwania dla Jarosława Kaczyńskiego" - zaznaczył. "Widać wyraźnie, że pani premier tak, jak to bywa w niektórych domach (...) kobieta dobrze rządzi mężczyznami, chyba lepiej niż odwrotnie" - uważa b. szef rządu.

Jego zdaniem nowa premier "jeszcze nie raz zaskoczy, bo jest nadzwyczajnym człowiekiem". "Będzie naprawdę świetnym premierem. Lepszego początku, jeśli chodzi o współpracę z opozycją, myślę, że nie mogła zaprojektować. To jej autorski pomysł, w którym pokazała po raz kolejny, że ma odwagę i potrafi wykonać gesty niekonwencjonalne. To naprawdę wielka rzecz, ja jestem poruszony tym" - zaznaczył b. szef rządu.

Tusk zapewnił, że jest "naprawdę szczęśliwy", że polityk, który jest jego przyjacielem, z którym od lat się nawzajem wspierał, "pokazuje że jest na właściwym miejscu". "Także i mi pokazuje właściwie, że jest na właściwym miejscu, dokładnie tak, jak to powinno wyglądać" - mówił przyszły szef Rady Europejskiej o premier Kopacz.

Tusk powiedział również, że jest zaskoczony ostatnimi publikacjami medialnymi "o tym, że pokłócił się z premier Ewą Kopacz". "Prędzej Jarosław Kaczyński przystąpi do Ruchu Palikota niż ja się pokłócę z panią premier Kopacz".

Pytany, czy doradzał Kopacz przy pisaniu expose Tusk powiedział, że rozmawiał z nią "dłuższą chwilę na temat wątku europejskiego i klimatycznego". "Ale jest rzeczą zupełnie naturalną, że to jest jednak w jakimś sensie nowy rozdział i ten odchodzący (premier) nie powinien zawracać głowy swoimi pomysłami, bo akurat ja miałem rzeczywiście bardzo dużo czasu, żeby swoje pomysły realizować i nie powinienem nikomu już wchodzić w drogę. Trzeba też umieć odejść - uczę się tego, staram się to zrobić możliwie delikatnie i jednoznacznie" - zaznaczył były premier.

Odnosząc się do fragmentu expose dotyczącego wprowadzenia w Polsce euro, Tusk ocenił, że jest to "bez wątpienia kontynuacja naszego sposobu myślenia, tzn. euro jest celem". "Polska formalnie jest tym potencjalnym uczestnikiem strefy euro - my decyzję już dawno podjęliśmy, natomiast rzeczywiście to musi być tak, jak pani premier zauważyła, w idealnym momencie i bezpiecznym dla Polaków i wtedy, kiedy będziemy mieli pewność, że strefa euro też już naprawiona i bezpieczna" - zaznaczył Tusk.

(PAP)

mkr/ ral/ as/ mag/

Wróć do początku

Źródło:
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (48)

dodaj komentarz
~majka
Do diabła ze zmianą czasu na zimowy! Jakieś bzdety, które nie mają sensu.Polska jest jednym z najbardziej wysuniętych na wschód krajów leżących w strefie czasowej GMT+1. Leżące na niemal tejsamej długości geograficznej Finlandia czy Grecja mają czas przesunięty o godzinę do przodu w stosunku do naszego kraju.Społeczeństwa Do diabła ze zmianą czasu na zimowy! Jakieś bzdety, które nie mają sensu.Polska jest jednym z najbardziej wysuniętych na wschód krajów leżących w strefie czasowej GMT+1. Leżące na niemal tejsamej długości geograficznej Finlandia czy Grecja mają czas przesunięty o godzinę do przodu w stosunku do naszego kraju.Społeczeństwa tych krajów nie odczuwają tak dotkliwie krótszych godzin dziennych w okresie zimowym. Nie bez znaczeniajest również fakt, że przeprowadzana corocznie dwukrotna zmiana czasu jest bardzo kosztowna i skomplikowana, najczęściejwymieniane są perturbacje w transporcie kolejowym, czy w systemach informatycznych. Pojawia się coraz więcejudokumentowanych doniesień o negatywnym wpływie tej manipulacji na zdrowie ludzi. Istnieją poważne przesłanki łączące jąze wzrostem liczby udarów, zawałów serca, zaburzeń snu, depresji i wypadków drogowych. W odbiorze coraz większejczęści społeczeństwa to zaburzenie rytmu dobowego jest nieuzasadnione, wysoce męczące i ma charakter nękania.
~Hubert
Dlaczego pani mgr.e. Kopacz nie zaproponuje ustawy o zarobkach w sferze budzetowejnajwyzsza pensja 4 tys. to i tak bardzo duzo.To nie chodzi o oszczednosci tylko o korzyscispoleczne nareszcie przyjda normalni ludzie,ktorzy beda chcieli zrobic cos dla Polski a niezrobic majatki.Poddaje to pod dyskusje.
~Basia
I nareszcie normalna wypowiedz nie 13 14 czy 15 bo gdybym je dostawal to wszystkobyloby ok.Otoz nie ok,odrobine refleksji.Basia Lodz
~Majka
PALIKOCIARNIA POpiera - dziekuje, wszystko na ten temat :):):)
~hm
Ktoś wierzy w te brednie pani premier, przepraszam "premiery" ? Te same bagno, rozdawnictwo, kolesiostwo i afery.
~medal
tak ale wojsko dostanie tylko czym będzie nas bronić ......
~stefan
Pani Ewo, musze powiedziec, ze jestem szczerze zawiedziony. Gdzie obietnica 15stek i 16stek dla gornikow? Gdzie obietnica powstania nowych ministerstw i urzedow? W polsce jest ponad 2mln bezrobotnych. Wystarczyloby wybudowac 2000 nowych urzedow zatrudniajacych po 1000 osob kazdy i problem bezrobocia znika natychmiastowo.Wypadaloby Pani Ewo, musze powiedziec, ze jestem szczerze zawiedziony. Gdzie obietnica 15stek i 16stek dla gornikow? Gdzie obietnica powstania nowych ministerstw i urzedow? W polsce jest ponad 2mln bezrobotnych. Wystarczyloby wybudowac 2000 nowych urzedow zatrudniajacych po 1000 osob kazdy i problem bezrobocia znika natychmiastowo.Wypadaloby obiecac tez przyspieszenie prac i zmiane wszystkich ustaw, a nie tylko o prawie gospodarczym. A co tam, obietnica nic nie kosztuje.Poza tym urlopy rodzicielskie tylko dla rodzicow? A co z ludzmi nie majacymi dzieci, im przeciez tez sie nalezy. Nastepnym razem obiecac urlopy rodzicielskie dla kazdego!
~felek
Przecież miały być 17-stki!
~endi
Słusznie , każdy się przecież jakoś urodził czy to drogami naturalnymi czy cięciem cesarskim więc każdemu należy się urlop rodzicielski :)
~incogol
I pani kopacz zapomniala w expose powiedziec o tym ze mozna rozladowac kolejki w sluzbie zdrowia przerzucajac pacjentow do innych kolejek...A gdzie reforma mundurowych i zasilkow?? przeciez trzeba to zreformowac i dac kazdemu policjantowi rekaw od munduru i ograniczyc zasilki do 30 zl /m-c...wtedy sie polepszy.I pani kopacz zapomniala w expose powiedziec o tym ze mozna rozladowac kolejki w sluzbie zdrowia przerzucajac pacjentow do innych kolejek...A gdzie reforma mundurowych i zasilkow?? przeciez trzeba to zreformowac i dac kazdemu policjantowi rekaw od munduru i ograniczyc zasilki do 30 zl /m-c...wtedy sie polepszy...A co bramkami na autostradach???zeby zniknely tezeba dorobic wiecej bramek co 50 km bramka i na kazdej bramce jeden urzedas pobierze kase i bramki beda ---ale rozladowane a kierowcy beda jechac od bramki do bramki..Dlaczego nic nie bylo o rozbudowie administracji panstwowej w urzedach ??? Przeciez trzeba zatrudnic urzednikow z Pcetami zeby kazda wykonana prace zapisali na pendriverze i zaniesli do drugiego Pceta na koncu miasta ..I robota bedzie wykonana i zadna siec komputerowa nie jest potrzebna...A co z likwidacja gornictwa??? Przeciez trzeba zlikfidowac te kopalnie nierentowne .---przyjda czesi wykupia kopalnie i dazda zatrudnienie nam polakom ...i bedzie zysjk...a nie strata...--w koncu nikt sie tego w Rzadzie nie doliczy ale statystyki beda..ze az hej....a przeciez oto chodzi ...a Co pieniedzmi dla niepelnosprawnych??? Przeciez trzeba tych ludzi posadzic na wozkach inwalidzkich ...niech przynajmniej jezdza...po ulicach ..i beda regulowac tempo jazdy samochodow...A co z reforma pracy lekarzy w sluzbie zdrowia?? trzeba oglosic totalna samowole lekarzy w szpitalach i wtedy szpitale szybko sie zmienia w zaklady pogrzebowe...A co z reforma rolnictwa i producentow rolno-warzywno -owocowych ???Przeciez trzeba im powiedziec niech wszystkie nadwyzki plodow rolnych ktorych nie da sie sprzedac niech wywalaja na drogi ...samochody to ujezdza i bedzie swietna zaprawa na zime.---kady kto bedzie potrzebowal to sobie wezmie...A rekompensaty beda na papierze do wyplaty w terminach pozniejszych ---jak sie w ministerstwie ludzie zorganizuja ..I na koniec pani premier zapomniala o ustawie o jednakowych ubraniach dla wszystkich polakow --na zime ina lato ...wtedy przemysl odziezowy mozna zlikwidowac i i ile sie zaoszczedzi???

Powiązane: Rząd Ewy Kopacz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki