REKLAMA

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie raportuje 16 mln zł straty

Krzysztof Kolany2016-04-20 01:01główny analityk Bankier.pl
publikacja
2016-04-20 01:01
Google

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie zaraportował prawie 16 mln złotych straty netto za 2015 rok. Na cztery dni przed publikacją raportu rocznego, cena zapadających w 2027 roku obligacji ciechanowskiego banku spadła do 60 groszy za złotówkę wartości nominalnej.

Po plajcie wołomińskiego SK Banku w listopadzie 2015 r. rynek stał się bardziej podejrzliwy wobec papierów emitowanych przez banki spółdzielcze. Pojawiły się nawet obawy, że upadek największego banku spółdzielczego w Polsce nie będzie osamotniony. A że rynek Catalyst na tego typu papiery jest bardzo płytki (czasem tygodniami lub wręcz miesiącami (!) na danej serii obligacji nie dochodzi do ani jednej transakcji!), to nerwowość inwestorów była dodatkowo uzasadniona.

Pod presją sprzedających znalazły się papiery wyemitowane przez BS Biała Rawska, BS-OK Bank Knurów, BS-PBS Sanok oraz właśnie BS Ciechanów. W przypadku niektórych serii obligacji emitowanych przez te podmioty ich cena nominalna spadła poniżej 80 groszy za złotówkę wartości nominalnej, co uważam za niepokojący sygnał. Rzecz jasna przy tak mało płynnym rynku nie musi to jeszcze oznaczać kłopotów finansowych emitenta.

Raport raz na pół roku

Na rynku Catalyst notowane są cztery serie obligacji PBS w Ciechanowie. Obligacje 10-letnie za 10 mln zł z terminem wykupu w czerwcu 2020 roku ostatni raz notowane były po kursie 98%, ale ostatnia transakcja na tej serii miała miejsce 16 marca. Seria 10-latek (za 8 mln zł) wyemitowanych w lipcu 2011 roku ostatni raz była przedmiotem handlu 24 marca po kursie 74%. Ale na papierach 9-letnich (emisja za 5,22 mln złotych) zapadających w listopadzie 2024 roku ostatnia transakcja odbyła się 25 czerwca 2015 roku!

/ Catalyst

Najświeższe ceny (z 15 kwietnia) dotyczą obligacji 15-letnich zapadających we wrześniu 2027 roku opiewających na łączną kwotę 11,09 mln zł. Ostatnia cena tych papierów wyniosła zaledwie 60 groszy za złotówkę wartości nominalnej, co oznacza rentowność brutto rzędu 11,64%. 

5 kwietnia PBS Ciechanów przesunął termin publikacji sprawozdania finansowego za 2015 rok z 8 na 19 kwietnia. Poprzedni raport finansowy opublikowany został 30 września 2015 roku i dotyczył wyników za pierwsze półrocze.

Złe wieści dla obligatariuszy

Dlatego raport roczny upubliczniony we wtorek o 19:00 był mocno wyczekiwany przez obligatariuszy. Niestety, bank nie miał dla nich dobrych wiadomości. Strata netto za 2015 rok wyniosła 15 995 190,03 zł, choć jeszcze w sprawozdaniu za pierwsze półrocze widniało niemal 2,5 mln zysku netto.

„Rok 2015 był trudnym rokiem z uwagi na wysoką stopę bezrobocia, utrzymujący się niski poziom stóp procentowych, zaostrzenie norm ostrożnościowych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz wdrażanie zmian wynikających z Pakietu CRR/CRD IV. Trudne otoczenie makroekonomiczne spowodowało, iż rozwój Banku zaznaczył się niższą dynamiką niż była planowana” - czytamy w „Sprawozdaniu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.

W ciechanowski bank spółdzielczy uderzył spadek stóp procentowych. Przychody odsetkowe zmalały o 23% rdr, z 75,8 mln złotych w roku 2014 do 58,29 mln w 2015 r. Bank ratował się ostrym cięciem oprocentowania lokat, redukując koszty odsetkowe aż o 31%, z 31,1 mln zł do 21,4 mln zł. Mimo to wynik odsetkowy skurczył się o 17%, z 44,65 mln zł do 36,87 mln zł.

Przy wyraźnej redukcji portfela kredytowego (wartość należności od podmiotów niefinansowych zmalała z 987,35 mln zł do 811,67 mln zł) wynik z tytułu prowizji spadł o prawie milion złotych, do 10,7 mln zł. W rezultacie całoroczny wynik z działalności bankowej PBS Ciechanów zmalał z 56,47 mln zł w 2014 roku do 47,87 mln zł w 2015 r. Ale decydującym ciosem był 42-procentowy wzrost wartości rezerw, które zwiększyły się z 25,64 mln zł do 36,59 mln zł. To w połączeniu z sięgającymi blisko 30 mln zł kosztami działalności wpędziło PBS Ciechanów w stratę roczną.

„Pomimo dużej konkurencji na lokalnym rynku, wyniki finansowe działalności bankowej są na zadowalającym poziomie, pozwalającym na prowadzenie bezpieczniej działalności i utrzymanie wysokiej pozycji w rankingu banków w Polsce” - uspokaja PBS w Ciechanowie.

Uwaga: ostatnie dni na wysłanie PIT-ów za 2015 rok!

Uwaga: ostatnie dni na wysłanie PIT-ów za 2015 rok!

Nie złożyłeś jeszcze deklaracji podatkowej za 2015 rok? Nie czekaj do ostatniej chwili - pobierz darmowy program, sprawdź dostępne ulgi i rozlicz się - szybko i bezproblemowo - z Bankier.pl. Z nami zrobisz to bez wychodzenia z domu - Twój PIT trafi do wskazanego urzędu skarbowego.

Kurator z KNF-u i plan naprawczy

W 2015 roku suma bilansowa PBS Ciechanów zmalała z 1,31 mld zł do 1,09 mld zł przy kapitałach własnych na poziomie 75,5 mln zł wobec blisko stu milionów złotych rok wcześniej. Inwestorów niepokoić może spadek współczynnika wypłacalności z, i tak już niezbyt wysokich, 10% do 9,51% na koniec 2015 roku.

Wartość kredytów zagrożonych na koniec 2015 roku wyniosła niemal 125 mln złotych i była aż o 38% wyższa niż przed rokiem. Wysoka w stosunku do aktywów banku jest także pozycja zobowiązań pozabilansowych opiewających na kwotę 774 mln złotych wobec 835,5 mln zł rok wcześniej.

Z punktu widzenia rentowności banku negatywną informacją jest wzrost średnioważonego kosztu pozyskania depozytów, który pomimo spadku rynkowych stóp procentowych podniósł się w 2015 roku do 2,73% z 2,32% rok wcześniej. W rezultacie marża kredytowa zmniejszyła się o 0,9 pkt. proc. do 2,11%,

W sierpniu i wrześniu 2015 roku doszło do głębokich zmian we władzach banku. Najpierw wymieniono cały 3-osobowy zarządu. Zaś we wrześniu odwołano przewodniczącego i zastępcę rady nadzorczej.

„Pomimo ujemnego wyniku działalności operacyjnej i wyniku netto, zarząd jest przekonany, że program postępowania naprawczego zostanie skutecznie przeprowadzony, pozwalając na prowadzenie bezpiecznej działalności” - przekonuje bank.

19 lutego KNF zatwierdziła program naprawczy przyjęty i realizowany przez PBS w Ciechanowie. Plan zakłada poprawę wskaźników adekwatności kapitałowej poprzez redukcję należności zagrożonych i zmianę polityki kredytowej, w tym także ograniczenie koncentracji zaangażowania wobec klientów. W roku 2016 bank planuje wypracować 8,85 mln zysku netto.

Audytor nie zgłosił zastrzeżeń co do prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego, ale zwrócił uwagę na fakt wprowadzenia planu naprawczego i kuratora wyznaczonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Celem tego planu jest wyeliminowanie nieprawidłowości oraz redukcja nadmiernych ryzyk stwierdzonych przez KNF. Od skutecznej realizacji tego planu uzależnione jest: osiągnięcie wskaźników wymaganych przez prawo oraz niezbędnych do przyłączenia banku do instytucjonalnego systemu ochrony; możliwość kontynuacji działalności banku.” - stwierdzili audytorzy z firmy Rewit.

Najbliższa możliwość sprawdzenia postępów w realizacji planu naprawczego zdaniem audytora ma się pojawić już dzisiaj – 20 kwietnia, gdy bank ma przedstawić raport za pierwszy kwartał 2016 roku. Ale w zestawieniu terminów publikacji raportów okresowych w 2016 roku, PBS Ciechanów wymienia tylko datę 20 września – publikację sprawozdania za pierwsze półrocze.

Tak czy inaczej posiadacze 34 mln złotych ulokowanych w obligacjach PBS w Ciechanowie powinni trzymać kciuki za skuteczną realizację programu naprawczego.

Źródło:
Krzysztof Kolany
Krzysztof Kolany
główny analityk Bankier.pl

Analityk rynków finansowych i gospodarki. W zakresie jego zainteresowań leżą zarówno Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i rynki zagraniczne: Nowy Jork, Londyn i Frankfurt. Specjalizuje się w rynkach metali szlachetnych oraz monitoruje politykę najważniejszych banków centralnych. Analizuje wpływ sytuacji gospodarczej na notowania akcji, kursy par walutowych i ceny surowców. Jest trzykrotnym laureatem organizowanego przez NBP prestiżowego konkursu im. W. Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych w kategoriach dziennikarstwo internetowe (2010) oraz polityka pieniężna i stabilność finansowa (2018 i 2019). Otrzymał także tytuł Herosa Rynku Kapitałowego 2016 przyznawany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Tel.: 697 660 684

Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (70)

dodaj komentarz
~As
Zlecili ponoć za ponad 1 mln złotych raport o stanie banku. Co tu raportowac to już agonia. tak marnuje się dokonania pracy wielu ludzi przez okres wielu lat.
~kolo
Muszą pogonić ten zarząd, który będzie dzielnie trwał do końca istnienia tego banku. To nie są ludzie związani ze spółdzielczością i ziemią ciechanowską. Jedni koledzy z rady nadzorczej zawiesili innych z rady. Jak tam ma być dobrze przy takim nadzorze.
~Nastka
najdziwniejsze jest to, że zawiesili tych nowo powołanych, a wszystko pod czujnym okiem kuratora. O zgrozo!
Teraz zwalniają ok 80 osób i skutecznie mylą się w wypowiedzeniach, żeby wypłacać jak najniższe odprawy.
A zarząd ma się dobrze, jest z siebie i swoich zarobków zadowolony, do tego hotele na koszt banku,
najdziwniejsze jest to, że zawiesili tych nowo powołanych, a wszystko pod czujnym okiem kuratora. O zgrozo!
Teraz zwalniają ok 80 osób i skutecznie mylą się w wypowiedzeniach, żeby wypłacać jak najniższe odprawy.
A zarząd ma się dobrze, jest z siebie i swoich zarobków zadowolony, do tego hotele na koszt banku, nielimitowane przejazdy służbowymi samochodami i zagwarantowane w umowach, oczywiście przez radę, wysokie odprawy na .... wszelki wypadek.
O zgrozo!!!!
~Tola odpowiada ~Nastka
a tak w ogóle, to kto płaci kuratorowi?
a za co pan kurator odpowiada?
a po co tam jest?
~nastka odpowiada ~Tola
zdaje się, że płaci bank.
chyba za nic, ot nie zła fucha.
cholera wie
~nastka
ten zarząd ma w nosie spółdzielczość.
wiem, co mówię, bo widziałam słyszałam i nadziwić się nie mogłam...
~Sarna
Już zaczęli zwolnienia grupowe. To koniec tego banku. Czas zabierać pieniądze od nich.
~Lila
Bank w spółdzielczy w Ciechanowie sprzedał najlepsze kredyty do innych banków bo stracił płynność i musiał się ratować przed upadkiem.
~Jastrząb
Bank za 2015 rok poniósł strate w wysokości 16 milionów złotych ale klientów zapewnia ze ich srodki są bezpieczne. Rezerwy utworzył wiadomo ze na zagrozone kredytu bo na dobre się rezerw nie tworzy. Patrzyłam przez ostatnie 5 lat na rozrzutną działalnośc tego banku jako obserwator. W Ciechanowie i okolicy finansował Bank za 2015 rok poniósł strate w wysokości 16 milionów złotych ale klientów zapewnia ze ich srodki są bezpieczne. Rezerwy utworzył wiadomo ze na zagrozone kredytu bo na dobre się rezerw nie tworzy. Patrzyłam przez ostatnie 5 lat na rozrzutną działalnośc tego banku jako obserwator. W Ciechanowie i okolicy finansował wszelkiej maści imprezy robił co roku huczne jubileusze , kupował sobie wielkie siedziby, poprzedni zarząd hulał jak się da i ile się da . Ten poprzedni zarząd to już kilka lat temu trzeba było zmienić a teraz to mleko sie rozlało. Napewno klienci depozytów do 100 EURO maja 100% gwaranci swoich depozytów przez BFG. Ale jako długoletni bankowiec i ekonomista juz dawno " wróżyłam" tej jednostce upadek.A dziwi mnie że w ramach programu naprawczego nic sie nie mówi o ograniczeniu kosztów banku w zakresie zatrudnieni itp. Ja pracowałan w oddziale bardzo dużego banku który zatrudniał w 1993 roku 86 osob a w 2010 było już tylko 8 pracowników. przy zwiększonej ilości rachunków klientów.
~Jastrząb
Przepraszam za błąd gwarancja BFG objęte są depozyty do 100 000 EURO a nie 100 EURO jak błędnie napisalem

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki