PIT 2020. Rozliczenia roczne

Twój e-pit 2019/2020 - Roliczenie deklaracji online

PIT jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych i zaliczany jest do grupy podatków bezpośrednich, gdzie podmiotem opodatkowanym jest osoba fizyczna uzyskująca przychody. W potocznym użyciu PIT oznacza również deklarację podatkową, która przedstawia wysokość wyliczonego podatku oraz kwoty, który posłużyły do jego wyliczenia. 

Informacje, jakie zamieszcza się w deklaracji PIT, stanowią oficjalną informację dla organów podatkowych dotyczącą kwoty przychodów, kosztów, zaliczek, dochodu, odliczeń, ulg, czy form opodatkowania. Aby rozliczyć PIT, należy przygotować i złożyć roczną deklarację podatkową, która jest podstawą zapłaty podatku lub żądania jego zwrotu. Ważne jest, aby wybrać odpowiedzi dokument - formularz, jego wybór jest zależy od tego, czy zaliczki na podatek opłacane są samodzielnie, czy na przykład zaliczki opłaca zakład pracy. 

Ministerstwo Finansów przygotowało ułatwienie dla podatników w poprzednim roku podatkowym i uruchomił usługę Twój e-PIT. Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Dzięki temu podatnicy nie muszą wypełniać wniosków, ani składać deklaracji, aby rozliczyć swój podatek. 

Od 2020 r. usługa Twój e-PIT jest dostępna (z zastosowaniem do rozliczeń za 2019 r.) dla osób fizycznych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i składają PIT-36, PIT-36L oraz płacących zryczałtowany podatek dochodowy, tj. rozliczających się na PIT-28.

PIT za 2019 roku można złożyć również przez internet. Forma online pozwala na pobranie e-deklaracji bezpośrednio z serwerów Ministerstwa Finansów i wczytanie ich w odpowiednim programie. Dodatkowo, na portalu resortu podatki.gov.pl można złożyć zeznanie roczne. System e-Deklaracje umożliwia składanie PIT-ów drogą elektroniczną. 

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.

O firmie e-file

Firma e-file tworzy funkcjonalne aplikacje wspierające biznes oraz komunikację z urzędami: oprogramowanie do wypełniania e-deklaracji i formularzy podatkowych online, aplikacje webowe, systemy do przechowywania i zarządzania danymi oraz inne rozwiązania z dziedziny e-government. Do produktów e-file należy m.in. Program e-pity, cenione narzędzie do rozliczania deklaracji podatkowych; program fillUp, pozwalający na szybkie i proste wypełnianie formularzy oraz e-pity Płatnika, ułatwiające płatnikom PIT przygotowanie i wysyłkę informacji o wpłaconych do urzędu skarbowego zaliczkach.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl