PIT 2022. Rozliczenia roczne

Polska 2050 wybrała władze klubu parlamentarnego Polska 2050 wybrała władze klubu parlamentarnego

Szefem klubu Polski 2050 został Mirosław Suchoń, jego zastępczynią Agnieszka Buczyńska, a sekretarzem klubu Marcin Skonieczka; te trzy osoby tworzą prezydium naszego klubu – poinformował PAP w poniedziałek wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko. Czytaj dalej

PIT 2021/2022. Rozliczenie roczne

Rozliczenie PIT 2021 jest mniej skomplikowane. Podatnicy mogą wypełnić formularze przez internet lub skorzystać z rządowej usługi online i zatwierdzić gotowy druk, który zostanie przesłany do urzędu skarbowego. W 2021 r. czas na złożenie rozliczenia PIT mija 2 maja 2022 r.

PIT (z ang. Personal Income Tax) to podatek dochodowy od osób fizycznych, zaliczany do grupy podatków bezpośrednich, gdzie podmiotem opodatkowanym jest osoba fizyczna uzyskująca przychody. W potocznym użyciu PIT oznacza również deklarację podatkową, która przedstawia wysokość wyliczonego podatku oraz kwoty, który posłużyły do jego wyliczenia. Co roku podatnik jest zobowiązany do rozliczenia PIT w ustalonym terminie.

Ministerstwo Finansów udostępnia e-pit

Jak szybko rozliczyć PIT? W 2021 roku podobnie jak w ubiegłych latach rozliczenie PIT jest możliwe za pomocą specjalnej strony internetowej w domenie gov.pl. Ministerstwo Finansów w 2020 r. uruchomiło usługę Twój e-PIT umożliwiającą rozliczenie PIT w wersji online. Dane przesyłane są między serwerami ministerstwa finansów. Tak więc Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe dla osób fizycznych.

Podatnicy nie muszą już wypełniać wniosków ręcznie, ani składać deklaracji do odpowiedniego urzędu skarbowego. Cały proces jest stosunkowo łatwy – rozliczenie PIT np. za 2021 r. to jedno kliknięcie w usłudze przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Możesz skorzystać z rozliczenia PIT na stronie resortu, jeżeli korzystasz z PIT-28, PIT-36, PIT-37 oraz PIT-38.

PIT 2021 – deklaracje rozliczeniowe

Chcesz rozliczyć formularz PIT? W tym momencie pojawia się podstawowe pytanie - z jakiej deklaracji podatkowej skorzystać. Deklaracje są stosunkowo proste do rozróżnienia. Formularz PIT z odpowiednim numerem to określenie deklaracji podatkowej służącej do rozliczenia podatku, która jest odpowiednia dla danej osoby, a dokładniej rzecz ujmując dla przychodu, który otrzymuje. Rozliczyć PIT 2021 można korzystając z:

 • PIT-37 – formularz składany przez osoby zatrudnię na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych.
 • PIT-36 – przeznaczony jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na zasadach ogólnych korzystając ze skali podatkowej (17 proc., po przekroczeniu progu 32 proc.), osoby, które uzyskały przychody za granicą lub mają przychody z innych źródeł oraz osób, które prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, korzystają z kredytu podatkowego oraz uzyskują przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy lub innych podobnych umów.
 • PIT-36L – druk wypełniają przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, dla których wybraną opcją jest podatek linowy.
 • PIT-28 – deklaracja dla osób fizycznych: prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałem od przychodów ewidencjonowanych, otrzymujących dochody z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.
 • PIT-38 – rozliczają osoby, które osiągnęły przychód z tytułu zbycia papierów wartościowych.
 • PIT-39 – druk dla osób rozliczających przychody z tytułu prywatnego zbycia nieruchomości lub realizacji praw związanych z nieruchomościami.

W celu zgłębienia wiedzy na temat danej deklaracji można skorzystać z portalu podatkowego prowadzonego przez Ministerstwo Finansów.

Urząd skarbowy a PIT-11

Pozostając w temacie rozliczenia PIT 2021, a dokładniej w deklaracjach podatkowych nie sposób nie wspomnieć o PIT-11. Jest to jeden z najbardziej popularnych formularzy. Osoby zatrudnione na umowie o pracę oraz umowach cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło) otrzymują druk PIT-11 od swojego pracodawcy.

PIT – ulgi podatkowe

Oprócz PIT-11 warto wspomnieć również o druku PIT-O, który nie stanowi samodzielnej deklaracji podatkowej – jest załącznikiem do PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28. Na PIT-O wykazuje się ulgi podatkowe, z których skorzystali w danym roku podatkowym. Ich katalog jest stosunkowo szeroki, podatnicy mogą skorzystać z następujących możliwości obniżenia podatku:

 • ulga na dziecko (prorodzinna),
 • ulga na internet,
 • ulga abolicyjna,
 • ulga z tytułu przekazanych darowizn (krew, na cele kultu religijnego, na pożytek publiczny, na cele charytatywno - opiekuńcze kościołów i związków wyznaniowych),
 • ulga w związku z wydatkami na cele rehabilitacyjne i związanymi z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych,
 • ulga z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, ulga w związku z wydatkami na nowe technologie,
 • ulga w związku z wpłatami na IKZE,
 • ulga na wyszkolenie uczniów i zatrudnienie celem przygotowania zawodowego,
 • ulga z tytułu umowy aktywizacyjnej.

Małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie na formularzu PIT-36 lub PIT-37, wypełniają łącznie jeden wspólny załącznik PIT/O. Warto pamiętać, że na druki PIT/O nie należy wskazywać odliczeń z tytułu składek ZUS, zdrowotnych, kosztów uzyskania przychodów.

Rozliczenia podatku – do kiedy PIT-36, PIT-36L i PIT-38?

Niezależnie od tego, czy podatnik rozlicza PIT 2021 przez internet korzystając z usługi Ministerstwa Finansów, komercyjnego programu czy wypełnia deklarację tradycyjnie w wersji papierowej termin, do którego należy złożyć deklarację jest jeden. PIT-36, PIT-37, PIT-36L oraz PIT-38 należy w teorii rozliczyć do 30 kwietnia 2022 r. W praktyce, w związku z tym, że 30 kwietnia wypada w sobotę, podatnicy mają czas do 2 maja 2022 r. na wysłanie formularzy.

Zeznania podatkowe – do kiedy do urzędu skarbowego?

Natomiast dla podatników używających zeznania podatkowego PIT-28 wysyłanym do właściwego urzędu skarbowego w formie elektronicznej lub tradycyjnej czas na rozliczenie kończy się szybciej. Ostateczny termin mija 28 lutego 2022 roku.

Nadpłata podatku a urząd skarbowy

Zaliczki pobrane na podatek dochodowy od osób fizycznych w rocznym obliczeniu podatku mogą być wyższe lub niższe niż kwota z deklaracji PIT. W przypadku nadpłaty podatku suma zaliczek pobranych od płatnika do urzędu skarbowego jest większa od wartości zobowiązania podatkowego na dany rok. W takiej sytuacji osoba fizyczna otrzyma zwrot nadpłaty.

Podatek dochodowy – niedopłata

Może wystąpić także sytuacja, w której zaliczki pobrane na podatek dochodowy są za niskie w porównaniu do wysokości PIT wynikającej z deklaracji – mówimy wtedy o niedopłacie. Dla osób rozliczających się oznacza to obowiązek uregulowania zobowiązania w urzędzie skarbowym w odpowiednim terminie.

Wspólny dla małżonków PIT 2021

Rozliczenie PIT wspólnie z małżonkiem jest możliwe w sytuacji gdy, są oni przez cały rok we wspólności majątkowej. Małżeństwo ma prawo do skorzystania z przysługujących ulg. PIT zostanie obliczony w podwójnej wysokości podatku od połowy łącznych dochodów małżonków. Z rozliczenie wspólne dostępne jest także dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Rozliczanie deklaracji PIT 2021

Informacje, jakie zamieszcza się w deklaracji PIT, stanowią oficjalną informację dla organów podatkowych (m.in. urzędów skarbowych) dotyczącą kwoty przychodów, kosztów, zaliczek, dochodu, odliczeń (np. ubezpieczenie społeczne), przysługujących ulg, czy form opodatkowania – można powiedzieć, że mają charakter informacyjny. Aby rozliczyć PIT, należy przygotować i złożyć roczną deklarację podatkową, która jest podstawą zapłaty podatku lub żądania jego zwrotu. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni dokument - formularz, jego wybór jest zależy od tego, czy zaliczki na podatek opłacane są samodzielnie, czy na przykład zaliczki opłaca zakład pracy.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.

O firmie e-file

Firma e-file tworzy funkcjonalne aplikacje wspierające biznes oraz komunikację z urzędami: oprogramowanie do wypełniania e-deklaracji i formularzy podatkowych online, aplikacje webowe, systemy do przechowywania i zarządzania danymi oraz inne rozwiązania z dziedziny e-government. Do produktów e-file należy m.in. Program e-pity, cenione narzędzie do rozliczania deklaracji podatkowych; program fillUp, pozwalający na szybkie i proste wypełnianie formularzy oraz e-pity Płatnika, ułatwiające płatnikom PIT przygotowanie i wysyłkę informacji o wpłaconych do urzędu skarbowego zaliczkach.