REKLAMA

PZ CORMAY S.A.: Terminarz publikacji raportów okresowych PZ CORMAY S.A. w roku 2021

2021-01-18 16:19
publikacja
2021-01-18 16:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-18
Skrócona nazwa emitenta
PZ CORMAY S.A.
Temat
Terminarz publikacji raportów okresowych PZ CORMAY S.A. w roku 2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PZ CORMAY S.A. („Spółka”) będzie przekazywać raporty okresowe Spółki w roku 2021 w następujących terminach:

1. skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające dodatkowo informacje określone w § 62 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”):

a) za I kwartał 2021 r. - 14 maja 2021 r.,

b) za III kwartał 2021 r. - 10 listopada 2021 r.,

2. skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r., zawierający dodatkowo informacje określone w § 62 ust. 3 Rozporządzenia - 10 września 2021 r.,

3. jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok - 23 kwietnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-18 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2021-01-18 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki