REKLAMA

MASTER PHARM S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.

2021-01-26 14:56
publikacja
2021-01-26 14:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-26
Skrócona nazwa emitenta
MASTER PHARM S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.:

- Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 15 kwietnia 2021 r.,
- Skonsolidowany raport za I kwartał 2021 r. – 17 maja 2021 r.,
- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 24 września 2021 r.,
- Skonsolidowany raport za III kwartał 2021 r. – 19 listopada 2021 r.,

Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z §79 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2020 r. oraz za II kwartał 2021 r.

Ponadto, zgodnie z §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Szczegółowa podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-26 Jacek Franasik Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki