3,6600 zł
-0,81% -0,0300 zł
Lena Lighting SA (LEN)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
P-_2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_I_polrocze_2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_I_polrocze_2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_Spolki.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Lena_raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 57 424 61 496 13 392 14 506
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 180 2 660 975 627
III. Zysk (strata) brutto 4 125 3 250 962 767
IV. Zysk (strata) netto 3 211 2 659 749 627
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 274 13 133 2 862 3 098
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 271 -3 693 -996 -871
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 567 -8 242 -1 765 -1 944
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 436 1 198 102 283
IX. Aktywa, razem 103 530 103 453 24 349 23 719
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 303 12 516 2 893 2 870
XI. Zobowiązania długoterminowe 388 418 91 96
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 360 11 462 2 672 2 628
XIII. Kapitał własny 91 227 90 937 21 455 20 849
XIV. Kapitał zakładowy 1 244 1 244 293 285
XV. Liczba akcji (w szt.) 24 875 050 24 875 050 24 875 050 24 875 050
XVI. Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,31 0,33 0,07 0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,31 0,33 0,07 0,08
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,67 3,66 0,86 0,84
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,67 3,66 0,86 0,84
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,30 0,15 0,07 0,03


W załączonych sprawozdaniach znadują się
dane szczegłówe.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
P- 2019 r..pdfP- 2019 r..pdf Sprawozdania finansowe za I półrocze 2019r.
Informacja dodatkowa I półrocze 2019 r..pdfInformacja dodatkowa I półrocze 2019 r..pdf Informacja dodatkowa
Sprawozdanie Zarządu z działalności za I półrocze 2019 r..pdfSprawozdanie Zarządu z działalności za I półrocze 2019 r..pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za I pół. 2019r
Oświadczenia Zarządu Spółki.pdfOświadczenia Zarządu Spółki.pdf Oświadczenia Zarządu
Lena_raport_z_przegladu.pdfLena_raport_z_przegladu.pdf Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-20 Joanna Rybak-Schrödter Dyrektor finansowy
2019-08-20 Cezary Tomasz Filipiński Członek zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy z zysków z lat poprzednich.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.