REKLAMA

LABO PRINT S.A: informacja o przychodach ze sprzedaży netto w kwietniu 2020 roku

2020-05-08 15:54
publikacja
2020-05-08 15:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-08
Skrócona nazwa emitenta
LABO PRINT S.A
Temat
informacja o przychodach ze sprzedaży netto w kwietniu 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z 16 maja 2016 roku, informującego o rozpoczęciu comiesięcznego raportowania wartości przychodów ze sprzedaży, Emitent przekazuje dane za kwiecień 2020 roku.

W kwietniu 2020 roku Emitent odnotował przychody ze sprzedaży netto:
• jednostkowe 7.508 tys. zł, co stanowi wzrost o 8,2% w stosunku do kwietnia 2019 roku, kiedy to wyniosły one 6.941 tys. zł;
• skonsolidowane 7.608 tys. zł, co stanowi wzrost o 9,6% w stosunku do kwietnia 2019 roku, kiedy to wyniosły one 6.941 tys. zł (wówczas dane skonsolidowane tożsame z jednostkowymi).

W okresie styczeń-kwiecień 2020 roku narastająco, Emitent odnotował przychody ze sprzedaży netto:
• jednostkowe 27.055 tys. zł, co stanowi wzrost o 8,9% w stosunku do okresu styczeń-kwiecień 2019 roku, kiedy to wyniosły one 24.854 tys. zł;
• skonsolidowane 27.456 tys. zł, co stanowi wzrost o 10,5% w stosunku do okresu styczeń-kwiecień 2019 roku, kiedy to wyniosły one 24.854 tys. zł (wówczas dane skonsolidowane tożsame z jednostkowymi).

Mając na uwadze odnotowaną ujemną dynamikę przychodów w marcu 2020 roku, jednostkowa wartość przychodów ze sprzedaży netto w kwietniu 2020 roku oraz jej dynamika miesięczna do marca 2020 i kwietnia 2019 ukształtowały się powyżej przewidywań Zarządu Spółki z marca 2020 roku, kiedy to w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19 Spółka opublikowała raport bieżący nr 6/2020. Nie zrealizowało się tym samym ryzyko znaczącego obniżenia przychodów w kwietniu 2020 roku, o którym Emitent informował w ww. raporcie.

Poprawa wyników sprzedażowych w kwietniu 2020 roku wobec wyników sprzedażowych w marcu 2020 roku (raportowanych raportem bieżącym 7/2020) jest przede efektem włączenia do oferty Emitenta w drugiej połowie marca 2020 roku nowego asortymentu związanego z ochroną antywirusową, a następnie jego intensywnego promowania przez cały kwiecień 2020. Przełożyło się to bezpośrednio na wzrost przychodów segmentu druku cyfrowego, do którego są kwalifikowane produkty dotyczące ochrony antywirusowej. Wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży netto tego segmentu w kwietniu 2020 roku wyniosła 5.745 tys. zł wobec 4.574 tys. zł w marcu 2020 roku oraz 5.580 tys. zł w kwietniu 2019 roku, co oznacza wzrost – odpowiednio – o 25,6% i 3,0%. Poziom przychodów segmentów standów i opakowań z tektury oraz etykiet cyfrowych w kwietniu 2020 roku były mniej więcej zgodne z założeniami, choć niższe od osiągniętych w marcu 2020 roku o – odpowiednio – 19,9% i 15,8%.

Odnotowana w kwietniu 2020 roku dynamika sprzedaży była efektem wzrostu od połowy miesiąca średnich dziennych wartości zleceń przyjmowanych przez Spółkę w obszarze druku cyfrowego, do którego są kwalifikowane produkty dotyczące ochrony antywirusowej. Średnia wartość dziennych zleceń z kwietnia 2020, wykazująca bardzo dużą zmienność dzienną, utrzymuje się w maju 2020 roku, co może pozytywnie przełożyć się na wyniki sprzedażowe osiągnięte w maju oraz – prawdopodobnie – czerwcu 2020 roku. Jednocześnie, Spółka ma świadomość, że popyt na wyroby związane z ochroną antywirusową ma charakter przejściowy i może ulec nagłemu, istotnemu obniżeniu w przypadku nasycenia rynku lub podjęcia decyzji administracyjnych w krajach Unii Europejskiej, obniżających wymagania w zakresie ochrony osobistej oraz zwiększających swobodę przemieszczania się i gromadzenia. Wówczas, przy braku powrotu trwałego popytu na wyroby druku cyfrowego do poziomów sprzed rozpoczęcia pandemii COVID-19, przychody Emitenta i jego Grupy mogą ulec pogorszeniu.

Mając na uwadze zmienność otoczenia gospodarczego wywołaną pandemią COVID-19, Emitent prowadzi bieżący monitoring poziomów sprzedaży.


Osoby reprezentujące Spółkę:
• Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu
• Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki