REKLAMA

I2 DEVELOPMENT S.A.: Uchwała Zarządu i2 Development S.A. w przedmiocie skupu obligacji własnych

2020-10-27 16:53
publikacja
2020-10-27 16:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-27
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Uchwała Zarządu i2 Development S.A. w przedmiocie skupu obligacji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 27 października 2020 roku Emitent podjął uchwałę o dokonaniu skupu własnych obligacji serii J o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 lutego 2020 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO222400023” [dalej: Obligacje]. Skup Obligacji nastąpi w celu ich umorzenia na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach po ich wartości nominalnej, do kwoty wartości nominalnej obligacji równej 17.000.000,00 zł, w terminie do 30 czerwca 2021 roku. Skup Obligacji może być realizowany w ramach obrotu giełdowego lub poza nim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION:


Current report No. 58/2020


Date of preparation: 2020-10-27


Short name of the issuer: i2
Development S.A.


Subject: Resolution of the
National Depository for Securities regarding the withdrawal of bonds in
connection with their redemption

Legal basis Article 17 para. 1
MAR - confidential information


Management Board of i2
Development S.A. with its registered office in Wrocław (the "Issuer")
informs that on October 27, 2020, the Issuer adopted a resolution to
purchase its own series J bonds with a nominal value of PLN 1,000.00
(PLN thousand) each, issued by the Company pursuant to a resolution of
the Management Board of the Company on February 18, 2020, marked by the
National Depository for Securities with the code "PLO222400023"
[hereinafter: Bonds]. The Bonds will be bought for the purpose of their
redemption pursuant to Art. 76 sec. 1 of the act of 15 January 2015 on
bonds at their nominal value, up to the nominal value of the bonds equal
to PLN 17,000,000.00, by June 30, 2021. The purchase of Bonds may be
carried out as part of stock exchange trading or outside of it.

Signatures of persons
representing the Company:


2020-10-27   Marcin
Misztal   President of the Management Board


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-27 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki