REKLAMA

GRUPA LOTOS: Powołanie członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 roku

2021-06-30 17:07
publikacja
2021-06-30 17:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Biogram_Katarzyny_Mackowskiej_i_Rafala_Wlodarskiego,_czlonkow_Rady_Nadzorczej_Grupy_LOTOS_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji Panią Katarzynę Maćkowską oraz Pana Rafała Włodarskiego.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pani Katarzyna Maćkowska oraz Pan Rafał Włodarski nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz nie są wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkami organów spółek kapitałowych, czy też członkami organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Biogram Katarzyny Maćkowskiej i Rafała Włodarskiego, członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A..pdfBiogram Katarzyny Maćkowskiej i Rafała Włodarskiego, członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A..pdf Biogram nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-30 Zofia Paryła Prezes Zarządu
2021-06-30 Krzysztof Nowicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki