REKLAMA

GI GROUP POLAND S.A.: wyniki finansowe

2022-09-29 20:10
publikacja
2022-09-29 20:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Grupy_Kapitalowej_za_pierwsze_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_opisowe_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_za_pierwsze_polroze_2022_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_RN_w_sprawie_zastrzezenia_bieglego_rewidenta_do_SSF_IH2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_w_sprawie_zastrzzenia_bieglego_do_SSF_IH2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_GISA_2022_PSF_MSSF_skrocone_EMITENT_NIEEMITENT_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_GK_GISA_2022_PSSF_MSSF_skrocone_EMITENT_NIEEMITENT_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / półrocze / 2022 półrocze /
I. przyhodu opercayjne skonsolidowane 242 369
II. suma bilansowa skonsolidowana 216 856
III. zysk netto skonsolidowany -16 698
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Raport Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2022.pdfRaport Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2022.pdf
Sprawozdanie opisowe Zarządu z działalnosci Grupy Kapitałowej za pierwsze półroze 2022 roku.pdfSprawozdanie opisowe Zarządu z działalnosci Grupy Kapitałowej za pierwsze półroze 2022 roku.pdf
Stanowisko RN w sprawie zastrzeżenia biegłego rewidenta do SSF IH2022.pdfStanowisko RN w sprawie zastrzeżenia biegłego rewidenta do SSF IH2022.pdf
Stanowisko Zarządu w sprawie zastrzżenia biegłego do SSF IH2022.pdfStanowisko Zarządu w sprawie zastrzżenia biegłego do SSF IH2022.pdf
2410 GISA 2022 PSF MSSF skrócone EMITENT NIEEMITENT PL-sig.pdf2410 GISA 2022 PSF MSSF skrócone EMITENT NIEEMITENT PL-sig.pdf
2410 GK GISA 2022 PSSF MSSF skrócone EMITENT NIEEMITENT PL-sig.pdf2410 GK GISA 2022 PSSF MSSF skrócone EMITENT NIEEMITENT PL-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-29 Marcos Segador Arrebola Prezes Zarządu
2022-09-29 Paolo Caramello Wiceprezes Zarządu
2022-09-29 Nicola Dell'Edera Wiceprezes Zarządu
2022-09-29 Antonio Carvelli Wiceprezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki