Zawarcie znaczącej umowy

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-22
Skrócona nazwa emitenta
ELZAB
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 listopada 2019 r., została zawarta z Comp S.A. z siedzibą w Warszawie umowa pożyczki na łączną kwotę 13.406.885,55 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta sześć tysięcy, osiemset osiemdziesiąt pięć złotych i 55/100).

Umowa stanowi konwersję części wierzytelności wynikających z umów handlowych na pożyczkę, której termin zwrotu przypada na 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 22 listopada 2020 r. Łączna wartość konwertowanych wierzytelności handlowych na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi 13.081.434,18 zł (słownie: trzynaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i 18/100).

Ponadto strony uzgodniły, że odsetki za opóźnienie zostaną naliczone także za okres przypadający po 180 dniach od daty wystawienia danej faktury wynikającej z umów handlowych oraz zostaną włączone w łącznej kwocie 325.451,37 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych i 37/100) do kwoty nominalnej pożyczki.

Pożyczka została oprocentowana według zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększoną o rynkową marżę. W pozostałym zakresie warunki umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-22 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu
2019-11-22 Jerzy Popławski Wiceprezs Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.