REKLAMA

DIGITAL NETWORK S.A.: wyniki finansowe

2022-04-28 19:41
publikacja
2022-04-28 19:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
dig_2021-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
dig_2021-12-31_pl.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Digital_Network_SZD__2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Digital_Network_SZD__2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DIGITAL_NETWORK_BSSF2021_SprawozdanieZbadania_JZP_MSSF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DIGITAL_NETWORK_BSSF2021_SprawozdanieZbadania_JZP_MSSF.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OCENA_RN_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_RN_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży 35 315 834,17 26 264 182,38 7 715 092,12 5 870 140,45
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej bez odpisów wartości firmy 11 158 933,40 2 392 007,51 2 437 779,01 534 622,39
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 11 089 874,51 -715 692,68 2 422 692,41 -159 959,92
IV. Zysk (strata) netto 10 070 396,12 -4 297 866,44 2 199 977,31 -960 588,81
V. Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego 8 094 954,43 -3 766 068,21 1 768 422,60 -841 729,97
VI. Średnioważona liczba akcji 4 165 685,00 4 165 685,00 4 165 685,00 4 165 685,00
VII. Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom 4fun Media S.A. (w zł/EUR) 1,94 -0,90 0,42 -0,20
VIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 14 899 339,85 3 940 769,03 3 254 907,67 880 776,23
IX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 4 310 887,33 2 291 834,46 941 755,83 512 233,35
X. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -11 108 930,53 -8 006 453,30 -2 426 855,39 -1 789 471,48
XI. Przepływy pieniężne netto razem 8 101 296,65 -1 773 849,81 1 769 808,12 -396 461,89
XII. Aktywa trwałe 42 601 586,62 47 357 421,63 9 262 422,63 10 262 074,55
XIII. Aktywa obrotowe 20 189 922,90 15 920 056,31 4 389 686,24 3 449 782,51
XIV. Aktywa razem 62 791 509,52 63 277 477,94 13 652 108,87 13 711 857,06
XV. Zobowiązania razem 29 553 009,58 39 123 211,53 6 425 405,40 8 477 769,68
XVI. Zobowiązania długoterminowe 11 918 178,61 19 272 753,17 2 591 246,38 4 176 292,18
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 17 634 830,97 19 850 458,36 3 834 159,01 4 301 477,50
XVIII. Kapitały własne 33 238 499,94 24 154 266,41 7 226 703,47 5 234 087,37
XIX. Kapitał akcyjny 4 238 962,00 4 238 962,00 921 633,69 918 558,12
XX. Wartość księgowa na akcję (w zł/EUR) 7,98 5,80 1,73 1,26
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
dig_2021-12-31_pl.zipdig_2021-12-31_pl.zip
dig_2021-12-31_pl.zip.xadesdig_2021-12-31_pl.zip.xades
Digital_Network_SZD__2021-12-31_pl.xhtmlDigital_Network_SZD__2021-12-31_pl.xhtml
Digital_Network_SZD__2021-12-31_pl.xhtml.xadesDigital_Network_SZD__2021-12-31_pl.xhtml.xades
DIGITAL_NETWORK_BSSF2021_SprawozdanieZbadania_JZP_MSSF.xhtmlDIGITAL_NETWORK_BSSF2021_SprawozdanieZbadania_JZP_MSSF.xhtml
DIGITAL_NETWORK_BSSF2021_SprawozdanieZbadania_JZP_MSSF.xhtml.xadesDIGITAL_NETWORK_BSSF2021_SprawozdanieZbadania_JZP_MSSF.xhtml.xades
OCENA_RN_2021-12-31_pl.xhtmlOCENA_RN_2021-12-31_pl.xhtml
OSWIADCZENIE_RN_2021-12-31_pl.xhtmlOSWIADCZENIE_RN_2021-12-31_pl.xhtml
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki