REKLAMA

COMPREMUM S.A.: Informacja o zawarciu porozumienia w zakresie warunków umowy inwestycyjnej.

2023-01-12 15:03
publikacja
2023-01-12 15:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
COMPREMUM S.A.
Temat
Informacja o zawarciu porozumienia w zakresie warunków umowy inwestycyjnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”) informuje, że 11 stycznia 2023 roku Spółka podpisała porozumienie określające warunki dla ostatecznej umowy inwestycyjnej (dalej „Porozumienie”) dotyczącej wspólnej, z Durapower Holdings PTE LTD z siedzibą w Singapurze (dalej „Durapower”) oraz Elmodis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej „Elmodis”), realizacji przedsięwzięcia, polegającego na uruchomieniu zakładu produkcyjnego baterii w Polsce (dalej „Inwestycja”) .

Porozumienie zawarte zostało w wykonaniu Memorandum of Understanding (MoU) podpisanego przez Strony 21 września 2021 roku (raport bieżący Spółki 30/2021).

Porozumienie określa główne warunki, dotyczące współpracy pomiędzy Stronami. W szczególności strony uzgodniły, że Inwestycja realizowana będzie poprzez spółkę celową z siedzibą w Polsce (dalej "Spółka JV"), w której ustalono udział kapitałowy odpowiednio: COMPREMUM – 45%, Durapower – 45%, Elmodis – 10% oraz ustalono założenia do sposobu funkcjonowania operacyjnego Spółki JV a strony pracują nad warunkami finansowymi i budżetami Inwestycji. Zobowiązania stron pozostały bez zmian w stosunku do MoU.

Od czasu podpisania MoU Spółka wykonała czynności pozyskania zaplecza pod realizację Inwestycji, tj. uzyskała decyzję Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o wsparciu przedsięwzięcia (raport bieżący 44/2021) oraz nabyła od Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów nieruchomość z przeznaczeniem pod Inwestycję (raport bieżący 7/2022 oraz 17/2022).

O zawarciu ostatecznej umowy inwestycyjnej Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-12 Łukasz Fojt Wiceprezes Zarządu Łukasz Fojt
2023-01-12 Agnieszka Grzmil Wiceprezes Zarządu Agnieszka Grzmil
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki