REKLAMA

COMP: Zawarcie znaczących umów przez spółkę zależną

2022-11-29 15:40
publikacja
2022-11-29 15:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-29
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Zawarcie znaczących umów przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż dziś uzyskał od swojej spółki zależnej, tj. Enigma SOI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, informacje o zawarciu umów na budowę centrum przetwarzania danych HPDA z podmiotem będącym reprezentantem skarbu państwa. Przedmiotowe umowy mają być realizowane w terminie 780 dni od daty ich zawarcia. Łączna wartość umów podstawowych wynosi 150.357.180 PLN netto (tj. 184.939.331,40 PLN brutto), przy czym przedmiot umów może być realizowany z podziałem na części, a także z możliwością wykonania prac dodatkowych o maksymalnej łącznej wartości 113.816.062 PLN netto (tj. 139.993.756,26 PLN brutto).
Pozostałe warunki umów, nie odbiegają od warunków typowo stosowanych dla tego rodzaju umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki