REKLAMA

Czy branża IT we Wrocławiu może liczyć na dalsze wzrosty? Prognoza na 2023

Paweł Łaniewski2022-08-26 12:00Redaktor
publikacja
2022-08-26 12:00

Rynek IT zalicza od kilku lat konsekwentne wzrosty. Oczywiście jego istotną częścią jest atrakcyjna i bardzo perspektywiczna praca. Wrocław to przy tym jeden z najważniejszych ośrodków tej innowacyjnej branży. Również ona – pomimo wciąż dobrej koniunktury – musi radzić sobie z gospodarczymi konsekwencjami pandemii oraz wojny w Ukrainie.

Czy branża IT we Wrocławiu może liczyć na dalsze wzrosty? Prognoza na 2023
Czy branża IT we Wrocławiu może liczyć na dalsze wzrosty? Prognoza na 2023
fot. ThisIsEngineering / / Pexels

Wrocław wśród najważniejszych ośrodków branży IT

Wrocław – obok Krakowa i Warszawy – należy do najważniejszych ośrodków rozwoju branży IT w Polsce. Znajduje to również odzwierciedlenie w dostępnych na rynku ofertach pracy. We Wrocławiu według raportu NextTechnology "Rynek pracy IT w Polsce" w 2021 roku opublikowano 13% wszystkich ofert pracy w branży IT. Pod tym względem nieznacznie ustąpił Krakowowi, gdzie opublikowano 16% ogłoszeń. Zdecydowanie wyprzedza natomiast plasujące się na czwartej pozycji województwo śląskie z 8% ogłoszeń. Niekwestionowanym liderem jest natomiast Warszawa, gdzie ukazało się aż 34% wszystkich ogłoszeń.

Co ciekawe: choć na rynku zasadniczym standardem jest już praca zdalna, pokrywa się to również z miejscem zamieszkania programistów i innych specjalistów IT. 12% z nich mieszka na Dolnym Śląsku, 16% w Małopolsce, a 35% w województwie mazowieckim. Jak widać, praca we Wrocławiu jest czynnikiem, który często przyciąga do miasta nowych kandydatów decydujących się na relokację.

Stały dostęp kandydatów dzięki uczelniom

Na powstanie i rozwój najważniejszych ośrodków branży IT bez wątpienia decydujący wpływ ma również edukacja. Według Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2022 7. miejsce w kraju zajmuje Politechnika Wrocławska, na 10. miejscu znajduje się natomiast Uniwersytet Wrocławski. Wysokie pozycje zajmują również inne wrocławskie placówki, takie jak Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (25. miejsce).

Biorąc pod uwagę uczelnie techniczne, Politechnika Wrocławska zajmuje jednak już 4. miejsce w Polsce, ustępując jedynie Politechnice Gdańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechnice Warszawskiej. Jeszcze lepiej Politechnika Wrocławska wypada w przypadku kierunku Informatyka. W tym zestawieniu zajmuje 3. miejsce w kraju, ustępując Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechnice Warszawskiej. Ile będą w stanie zarobić absolwenci tej uczelni zaraz po opuszczeniu jej murów?

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

E-book

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać


Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!
fot. Gowork.pl / Gowork.pl

Już ukończenie studiów pierwszego stopnia może więc zagwarantować zarobki znacząco przewyższające średnią krajową. Na najwyższą pensję na start mogą liczyć natomiast kandydaci, którzy ukończą studia II stopnia. Jak widać, bardzo często to absolwenci wrocławskich uczelni spełniają oczekiwania lokalnych pracodawców i sięgają po dostępne na rynku oferty pracy. Ogłoszenia ze względu na dynamiczny rozwój często zostawałyby jednak bez odzewu bez zainteresowania migrantów.

Migranci coraz istotniejsi na rynku pracy we Wrocławiu

Wrocław jest również liderem pod względem umiędzynarodowienia. Obok stolicy to najchętniej wybierany ośrodek chociażby przez Ukraińców. Potwierdzają to dane Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. Według nich w stolicy Dolnego Śląska mieszka już 187 281 Ukraińców, ponad 42 000 z nich to natomiast dzieci. We wrocławskim obszarze metropolitarnym mieszka natomiast 302 467 Ukraińców. Pod tym względem Wrocław nieznacznie ustępuje Katowicom (302 963 Ukraińców) oraz najchętniej wybieranej przez migrantów Warszawie (469 628).

Oczywiście migracja z Ukrainy to nie tylko rezultat wojny rozpoczętej 24 lutego 2022 roku. Szacuje się, że połowa tej społeczności mieszkała we Wrocławiu przed wojną. Ukraińcy to wyłącznie jedna z kilku grup udających się do Wrocławia w poszukiwaniu miejsc pracy i życia. Według danych ZUS z końca 2021 roku na Dolnym Śląsku 83 tys. obcokrajowców było zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. W ciągu roku przybyło więc blisko 14 tysięcy takich zgłoszeń. Spośród 66 tysięcy zgłoszonych Ukraińców ponad 45 tysięcy pracowało we wrocławskich przedsiębiorstwach. Do znacznych grup obcokrajowców można zaliczyć także Białorusinów, Gruzinów, Rosjan, Rumunów, Włochów, Niemców, obywateli Indii oraz Mołdawii.

Choć statystycznie migranci najczęściej odpowiadają na oferty pracy w tradycyjnych sektorach rynku, a wielu z nich znajduje zatrudnienie jako pracownik fizyczny, kasjer, sprzedawca czy kierowca, coraz częściej również dolnośląska branża IT sięga po kandydatów pochodzących z różnych państw świata. Ze względu na duże umiędzynarodowienie tego sektora problemem nie jest chociażby kwestia znajomości języka polskiego. Przywołany raport NextTechnology wskazuje, że już 44% specjalistów IT w codziennej pracy posługuje się przede wszystkim językiem angielskim.

Rynek IT wychodzi z pandemii

Pandemia koronawirusa dotknęła zasadniczo wszystkich obszarów gospodarki. W pewien sposób osłabieniu uległa również branża IT, która jednak nie przestała się rozwijać w jej trakcie. Jak wskazuje raport z II edycji badań „Sektor IT. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego” zrealizowany przez PARP, 57% pracodawców ocenia zmiany wywołane przez pandemię niekorzystnie. 31% dostrzega natomiast pozytywne konsekwencje. Jednoznacznie korzystna pandemia okazała się dla 12% firm.

fot. PARP / PARP

Co ważne: postrzeganie pandemii i jej konsekwencji różni się w zależności od wielkości podmiotu i formy jego działania. W przypadku małych firm dużym problemem okazało się utrzymanie płynności finansowej, spowodowane między innymi przez odpływ klientów. Duże podmioty częściej zwracają natomiast uwagę na przejściowe komplikacje związane chociażby z wdrożeniem pracy zdalnej. Pierwszy rok pandemii (2020) był problematyczny także pod względem zarządzania kapitałem ludzkim. 25% przedsiębiorców zdecydowało się na ograniczenie rekrutacji, a jedynie 6% z nich zwiększyło ogólny poziom zatrudnienia specjalistów IT. Pod tym względem również lepiej radziły sobie duże i średnie firmy niż małe przedsiębiorstwa.

Co czeka rynek w 2023? Nowe modele działania

Pandemia przyspieszyła również pewne zmiany dotyczące architektury stanowisk w branży IT. Praktycznie rynkowym standardem stało się działanie w modelu DevOps, w którym działy operacyjne i rozwoju są łączone w ramach wspólnych oddziałów. Dzięki temu udaje się osiągnąć znaczne oszczędności oraz skrócić czas niezbędny na implementację zmian. Już 44% firm biorących udział w badaniu zatrudnia pracowników na stanowisku DevOps. W tym kontekście również zdecydowanym liderem są duże przedsiębiorstwa: 84% z nich przewidziało takie stanowisko w swojej strukturze.

Coraz większym zainteresowaniem, co przekłada się również na oferty pracy we Wrocławiu, cieszą się także sektory działania związane z zaawansowaną analityką, w tym Big Data oraz Data Science. Według raportu „Sektor IT. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego” już 90% dużych, 77% średnich i 60% małych firm zdecydowało się na zatrudnienie ekspertów tego obszaru.

Trudności z pozyskiwaniem kandydatów

Intensywnie rozwijający się rynek sprawia, że coraz częściej oferty pracy pozostają bez odpowiedzi dopasowanych do nich kandydatów. W raporcie PARP aż 9 na 10 pracodawców przewidywało trudności ze znalezieniem specjalistów IT. Jednocześnie większość z nich deklarowała, że największe trudności wiążą się z pozyskaniem programistów i projektantów rozwiązań technologicznych.

Jak obecnie prezentują się rekrutacje i na jakie stanowiska najczęściej poszukiwani są specjaliści? Według raportu „Rynek pracy IT w Polsce 2022” oto najczęściej poszukiwani specjaliści:

 • Kontrola jakości (QA) 13%,
 • Frontend 13%,
 • Fullstack 10%,
 • DevOps 9%,
 • Mobile 7%,
 • Data Scientist 7%,
 • Backend 5%,
 • Administrator 4%,
 • Business Analyst 4%.

Wśród ofert w przypadku większości obszarów wyraźnie dominuje chęć pozyskania pracownika na stanowisko specjalista (mid). Nie brakuje jednak również ofert pracy dla juniorów, którzy dopiero chcą rozpocząć karierę w branży IT. Oczywiście firmy tego sektora potrzebują również wsparcia w innych obszarach, niepowiązanych z programowaniem. Zapotrzebowanie dotyczy chociażby księgowych, przedstawicieli handlowych, pracowników obsługi klienta czy marketingowców.

Ile można zarobić w IT? Zarobki rosną

Nie da się ukryć, że tym, co przyciąga kandydatów do branży IT, są przede wszystkim wysokie zarobki i preferencyjne warunki zatrudnienia. Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć kandydaci? Oto średnie stawki widniejące w ofertach przeanalizowanych przez NextTechnology:

fot. NextTechnology / NextTechnology

Oczywiście zarobki zależą nie tylko od doświadczenia, ale również konkretnego stanowiska, umiejętności i technologii. Oto średnie zarobki wskazane w raporcie dla konkretnych technologii i stanowisk:

 • JavaScript: młodszy specjalista (junior) 6300 zł specjalista (mid) 15 780 zł, starszy specjalista (senior) 22 619 zł.
 • Java: młodszy specjalista (junior) 8051 zł, specjalista (mid) 16 247 zł, starszy specjalista (senior) 23 346 zł. 
 • React: młodszy specjalista (junior) 7250 zł, specjalista (mid) 17 378 zł, starszy specjalista (senior) 26 286 zł.

Wciąż popularne alternatywne metody współpracy

Wysokie zarobki i konkurencyjność przekładają się na coraz mniejszą rolę, jaką odgrywa standardowa umowa o pracę. Kandydaci chętnie wybierają kontrakt b2b, który pozwala na odniesienie korzyści podatkowych i nawiązanie z przedsiębiorstwem bardziej elastycznych relacji. Wiąże się to również z korzyściami dla firmy zatrudniającej – poza oczywistymi oszczędnościami finansowymi znaczenie ma również zdecydowanie mniej formalności i odpowiedzialności.

Jakie zarobki pozwala osiągnąć kontrakt b2b? Według przeprowadzonego przez eWorkGroup badania "Wielkie badanie specjalistów IT na B2B” większość osób zarabia powyżej 65 zł na godzinę (28,79% wszystkich respondentów). Blisko 25% zarabia przy tym od 66 do 95 zł za godzinę oraz od 96 do 125 zł za godzinę. 11,69% badanych deklaruje zarobki na poziomie 126–150 zł na godzinę, a 10,79% powyżej 150 zł.

Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (3)

dodaj komentarz
grucha_123
B2b jest dobre, ale dla mlodych (20-30+), ktorzy szybko chca dorobic sie dobrego auta czy mieszkania. Nie zapominajmy ze z b2b nie bedzie zadnej emerytury.
r4k
Z UoP też raczej nie będzie emerytury mimo odkładanych składek. Przynajmniej nie liczył bym na wyższą emeryturę z UoP niż z B2B.
wibor3m
Korekta jest już w IT. Recesja zabije kariery wielu ludzi zarabiających 20k w tym kraju, bądźcie gotowi.

Powiązane: Zarobki w IT

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki