REKLAMA
WEBINAR

BRASTER S.A.: wyniki finansowe

2023-05-03 01:09
publikacja
2023-05-03 01:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
BRA_SPDZ_2023-05-02_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BRA_SP__2023-05-02_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BRA_CEO_2023-05-02_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BRA_CEO_2023-05-02_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BRA_SP__2023-05-02_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BRA_SP_2023-05-02_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BRA_SPDZ_2023-05-02_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BRA_OSW_Z_WS_RZS_2023-05-02_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BRA_OSW_Z_WS_RZS_2023-05-02_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BRA_OSW_Z_WS_RZS__2023-05-02_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BRA_INF_Z_AUD_2023-05-02_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BRA_INF_Z_AUD_2023-05-02_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BRA_INF_Z_AUD__2023-05-02_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BRA_O_SP_RN_2023-05-02_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BRA_OSW_RN_KA_2023-05-02_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
I. Przychody netto ze sprzedaży 2 240,00 436,00 478,00 95,00
II. Amortyzacja 1 976,00 3 037,00 421,00 663,00
III. Zysk/strata na sprzedaży -2 456,00 -3 663,00 -524,00 -800,00
IV. Zysk/strata z działalności operacyjnej -2 564,00 -6 048,00 -547,00 -1 321,00
V. Zysk/strata brutto -3 872,00 -6 778,00 -826,00 -1 481,00
VI. Zysk/strata netto -3 872,00 -6 778,00 -826,00 -1 481,00
VII. Przepływy z działalności operacyjnej 1 236,00 -1 904,00 264,00 -416,00
VIII. Przepływy z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00
IX. Przepływy z działalności finansowej -1 198,00 1 813,00 -255,00 396,00
X. Przepływy razem 38,00 -92,00 8,00 -20,00
XI. Aktywa razem 24 303,00 23 727,00 5 182,00 5 159,00
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 653,00 22 050,00 5 043,00 4 794,00
XIII. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 16 482,00 16 454,00 3 514,00 3 577,00
XV. Kapitał własny 650,00 1 677,00 139,00 365,00
XVI. Kapitał zakładowy 2 938,00 2 529,00 627,00 550,00
XVII. Liczba akcji (w sztukach) 29 383 298,00 29 383 298,00 25 293 436,00 25 293 436,00
XVIII. Rozwodniona liczba akcji (w sztukach) 29 383 298,00 29 383 298,00 28 217 517,00 28 217 517,00
XIX. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXI. Wartość księgowa na jedna akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,03 0,07 0,01 0,01
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,03 0,06 0,01 0,01
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BRA_SPDZ_2023-05-02_pl.xhtmlBRA_SPDZ_2023-05-02_pl.xhtml Sprawozdanie Zarządu
BRA_SP__2023-05-02_pl.xhtml.xadesBRA_SP__2023-05-02_pl.xhtml.xades
BRA_CEO_2023-05-02_pl.xhtmlBRA_CEO_2023-05-02_pl.xhtml
BRA_CEO_2023-05-02_pl.xhtml.xadesBRA_CEO_2023-05-02_pl.xhtml.xades
BRA_SP__2023-05-02_pl.xhtmlBRA_SP__2023-05-02_pl.xhtml Sprawozdanie Finansowe
BRA_SP_2023-05-02_pl.xhtmlBRA_SP_2023-05-02_pl.xhtml Sprawozdanie Finansowe
BRA_SPDZ_2023-05-02_pl.xhtml.xadesBRA_SPDZ_2023-05-02_pl.xhtml.xades
BRA_OSW_Z_WS_RZS_2023-05-02_pl.xhtmlBRA_OSW_Z_WS_RZS_2023-05-02_pl.xhtml
BRA_OSW_Z_WS_RZS_2023-05-02_pl.xhtml.xadesBRA_OSW_Z_WS_RZS_2023-05-02_pl.xhtml.xades
BRA_OSW_Z_WS_RZS__2023-05-02_pl.xhtml.xadesBRA_OSW_Z_WS_RZS__2023-05-02_pl.xhtml.xades
BRA_INF_Z_AUD_2023-05-02_pl.xhtmlBRA_INF_Z_AUD_2023-05-02_pl.xhtml
BRA_INF_Z_AUD_2023-05-02_pl.xhtml.xadesBRA_INF_Z_AUD_2023-05-02_pl.xhtml.xades
BRA_INF_Z_AUD__2023-05-02_pl.xhtml.xadesBRA_INF_Z_AUD__2023-05-02_pl.xhtml.xades
BRA_O_SP_RN_2023-05-02_pl.xhtmlBRA_O_SP_RN_2023-05-02_pl.xhtml
BRA_OSW_RN_KA_2023-05-02_pl.xhtmlBRA_OSW_RN_KA_2023-05-02_pl.xhtml
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki