REKLAMA

ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie aneksów do umów ograniczających rozporządzanie akcjami Spółki

2021-09-15 23:54
publikacja
2021-09-15 23:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-15
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Zawarcie aneksów do umów ograniczających rozporządzanie akcjami Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), informuje że w dniu 15 września 2021 r. Spółka zawarła z siedmioma akcjonariuszami Spółki, na ich wnioski, aneksy do umów ograniczających rozporządzanie akcjami serii G Spółki (dalej „Umowy lock-up”), o których zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.

Na podstawie aneksów, wydłużony został okres obowiązywania umów lock-up o 12 miesięcy, tj. akcjonariusze – będący stronami umów lock-up zobowiązali się, że nie będą dokonywać bez zgody Spółki czynności rozporządzających, dotyczących akcji serii G Spółki, przez okres 36 miesięcy, liczony od dnia zawarcia umów lock-up, tj. począwszy od dnia 26 czerwca 2020 r.

Ponadto, na podstawie aneksów do Umów lock-up zawartych z Panem Januarym Ciszewskim oraz Panem Tomaszem Majewskim, dokonano zmiany liczby akcji objętych ograniczeniami, określonymi w umowie lock-up, tj.:
- zwiększono o 2 853 825 liczbę akcji objętych zakazem rozporządzania na podstawie Umowy lock-up przez Pana Januarego Ciszewskiego, oraz odpowiednio
- zmniejszono o 2 853 825 liczbę akcji objętych zakazem rozporządzania na podstawie Umowy lock-up przez Pana Tomasza Majewskiego,
w związku z czym ogólna liczba akcji objętych zakazem rozporządzania zawartym na podstawie umów lock-up, o których zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., nie uległa zmianie. W powyższych okolicznościach Zarząd Spółki uznał, że zawarcie aneksów do Umów lock-up, w zakresie zmian liczby akcji objętych ograniczeniami na podstawie umów lock-up, posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy Spółki, jest neutralne dla pozostałych akcjonariuszy Spółki.

Uwzględniając powyższe zmiany, umowy ograniczające rozporządzanie akcjami Spółki, o których zawarciu informowano raportem bieżącym nr 26/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., począwszy od dnia 15 września 2021 r. dotyczą następujących liczb akcji:
- p. Piotr Żygadło - 3 000 000 (słownie: trzy miliony) akcji,
- p. Tomasz Majewski - 1 646 175 (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji,
- p. Maciej Łaś - 4 500 000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji,
- p. Łukasz Nowak - 4 000 000 (słownie: cztery miliony) akcji,
- JR HOLDING ASI S.A. - 3 770 000 (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji,
- p. January Ciszewski - 3 353 825 (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć) akcji,
- p. Artur Górski - 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji,
i obowiązywać będą do dnia 26 czerwca 2023 r. włącznie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-15 Piotr Żygadło Prezes Zarządu
2021-09-15 Maciej Łaś Wiceprezes Zarządu
2021-09-15 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki