REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: wyniki finansowe

2021-02-26 03:27
publikacja
2021-02-26 03:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
ESEF-Alior_Bank_SA_20201231.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ESEF-Alior_Bank_SA_20201231.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Alior_Banku_w_2020_roku.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Alior_Banku_w_2020_roku.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_GK_Alior_Banku_na_temat_informacji_niefinansowych_za_2020_rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_GK_Alior_Banku_na_temat_informacji_niefinansowych_za_2020_rok.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_Alior_Bank_SA_sprawozdan_finansowych_i_sprawozdania_z_dzialalnosci_Zarzadu_za_rok_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_Alior_Bank_SA_sprawozdan_finansowych_i_sprawozdania_z_dzialalnosci_Zarzadu_za_rok_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Alior_Bank_SA_w_sprawie_Komitetu_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Alior_Bank_SA_w_sprawie_Komitetu_Audytu.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Alior_Bank_A4663I_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL2021-02-25_1500.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Alior_Bank_A4663I_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL2021-02-25_1500.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Wynik z tytułu odsetek 2 848 726,00 3 184 344,00 636 701,00 740 235,00
II. Wynik z tytułu opłat i prowizji 635 846,00 658 058,00 142 114,00 152 973,00
III. Wynik handlowy i pozostały 60 916,00 -53 549,00 13 615,00 -12 448,00
IV. Wynik z tytułu odpisów na straty oczekiwane, odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw -1 866 293,00 -1 443 104,00 -417 123,00 -335 465,00
V. Koszty działania Grupy -1 664 842,00 -1 630 104,00 -372 098,00 -378 935,00
VI. Zysk/strata brutto -206 450,00 489 671,00 -46 142,00 113 829,00
VII. Zysk/strata netto -311 233,00 248 280,00 -69 562,00 57 715,00
VIII. Przepływy pieniężne netto 1 080 774,00 -699 511,00 241 557,00 -162 609,00
IX. Należności od klientów 56 215 422,00 55 844 522,00 12 181 551,00 13 113 660,00
X. Zobowiązania wobec klientów 66 875 907,00 64 999 259,00 14 491 615,00 15 263 416,00
XI. Kapitał własny 6 559 602,00 6 737 368,00 1 421 427,00 1 582 099,00
XII. Aktywa razem 78 642 032,00 76 714 137,00 17 041 265,00 18 014 356,00
Wybrane wskaźniki
XIII. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą -2,38 1,90 -0,53 0,44
XIV. Współczynnik wypłacalności 15,85 16,20 15,85 16,20
XV. Tier 1 13,55 13,48 13,55 13,48
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ESEF-Alior_Bank_SA_20201231.zipESEF-Alior_Bank_SA_20201231.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Alior Banku
ESEF-Alior_Bank_SA_20201231.zip.xadesESEF-Alior_Bank_SA_20201231.zip.xades Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Alior Banku - podpis
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK Alior Banku w 2020 roku.xhtmlSprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK Alior Banku w 2020 roku.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK Alior Banku w 2020 roku.xhtml.xadesSprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK Alior Banku w 2020 roku.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku - podpis
Sprawozdanie GK Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.xhtmlSprawozdanie GK Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.xhtml Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych
Sprawozdanie GK Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.xhtml.xadesSprawozdanie GK Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.xhtml.xades Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych - podpis
Ocena Rady Nadzorczej Alior Bank SA sprawozdan finansowych i sprawozdania z dzialalnosci Zarzadu za rok 2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej Alior Bank SA sprawozdan finansowych i sprawozdania z dzialalnosci Zarzadu za rok 2020.xhtml Ocena Rady Nadzorczej Alior Banku sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności
Ocena Rady Nadzorczej Alior Bank SA sprawozdan finansowych i sprawozdania z dzialalnosci Zarzadu za rok 2020.xhtml.xadesOcena Rady Nadzorczej Alior Bank SA sprawozdan finansowych i sprawozdania z dzialalnosci Zarzadu za rok 2020.xhtml.xades Ocena Rady Nadzorzej Alior Banku sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności - podpis
Oswiadczenie Rady Nadzorczej Alior Bank SA w sprawie Komitetu Audytu.xhtmlOswiadczenie Rady Nadzorczej Alior Bank SA w sprawie Komitetu Audytu.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej Alior Banku w sprawie Komitetu Audytu
Oswiadczenie Rady Nadzorczej Alior Bank SA w sprawie Komitetu Audytu.xhtml.xadesOswiadczenie Rady Nadzorczej Alior Bank SA w sprawie Komitetu Audytu.xhtml.xades Oświadczenie Rady Nadzorczej Alior Banku w sprawie Komitetu Audytu - podpis
Alior Bank_A4663I_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL2021-02-25 1500.xhtmlAlior Bank_A4663I_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL2021-02-25 1500.xhtml Sprawozdanie z badania SSF
Alior Bank_A4663I_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL2021-02-25 1500.xhtml.xadesAlior Bank_A4663I_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL2021-02-25 1500.xhtml.xades Sprawozdanie z badania SSF - podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki