24,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
NEWAG S.A. (NWG)

Akcjonariat - NEWAG

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 075 500 023,9 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 45 000 001 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38 183 468
Liczba głosów na WZA: 45 000 001 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,85%
Kapitał akcyjny: 11 250 000,25 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38 183 468
Cena nominalna akcji: 0,25 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,85%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,15%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jakubas Zbigniew w porozumieniu z Z. Konieczka, W.Piwowar, B. Borek, Jakubas Investment sp. z o.o., Sestesso sp. z o.o. i Immovent sp. z o.o. oraz FIP 11 FIZAN 23 923 514 (53,16%) 23 923 514 (53,16%) 2020-07-23 PLA, MNC, CNT
NN OFE portfel 4 045 610 (8,99%) 4 045 610 (8,99%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, ATD, ATG, CMP, ENT, FTE, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, 08N, RDL, SNK, TAR, TIM, ZMT, ZEP, APR, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, MDG, HRS, ALR, ACP, PKP, SKA, BKM, BDX, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, MIL, RVU, TRN, PKO, DVL, PBX, SLV, PSW, LTX, KRU, SPL, ART, POZ, SWG, DAT, BFT, ACG, RON, ERB, MBR, CCC, PZU, MNC, KGL, WWL, FRO, PKN, OAT, PEO, MBK, CMR, ABE, KTY, VRG, QRS, NET, AGO, AML, AMC, MCR, EAT, MAB
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 600 000 (7,99%) 3 600 000 (7,99%) 2018-12-31 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, FMF, FRO, KGH, MWT, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, STF, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, KRU, ACP, PEO, ING, HRS, CIE, CAR, CCC, ARH, MIL, GTC, PKO, DVL, ERB, WWL, PKN, AMB, ABS, DOM, ABE, KTY, WPL, PHN, AML, AMC, APT
MetLife OFE portfel 3 339 981 (7,42%) 3 339 981 (7,42%) 2018-12-31 ABG, DVL, OTS, NVA, SKH, WXF, ZUE, WWL, CMP, SWG, BFT, RON, MNC, CMR, KTY, MLG, PUE
PZU OFE Złota Jesień portfel 3 274 363 (7,27%) 3 274 363 (7,27%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, ENE, IPE, DVL, MSP, NET, PRM, SNK, OTM, KGN, ZEP, TRK, GTC, MSW, PCE, KRU, ABE, APR, OBL, MDG, DCR, MCR, MNC, KTY, AGO, MIL, AML, RMK, VRG

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria D - emisja podziałowa podział Newag Gliwice SA 1
0,25 45 000 001
11 250 000,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-02
seria A - akcje założycielskie 1994-09-06 2 300 000
230 000 000 000,00
100 000,00 100 000,00 2 300 000
99 999 999 999,99
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-11-02
2013-12-05
renominacja akcji 1995-10-02
2,25 2 300 000
5 175 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-11-13
seria B - subskrypcja prywatna 2009-03-06 460 000
1 035 000,00
2,25 2,25 2 760 000
6 210 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-05-15
2013-12-05
seria C - subskrypcja prywatna 2012-06-26 2 240 000
5 040 000,00
2,25 2,25 5 000 000
11 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-06
2013-12-05
split 9:1 2012-06-26
0,25 45 000 000
11 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-07

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Jakubas Zbigniew w porozumieniu z Z. Konieczka, W.Piwowar, B. Borek, Jakubas Investment sp. z o.o., Sestesso sp. z o.o. i Immovent sp. z o.o. oraz FIP 11 FIZAN 23 473 741 (515 720) 52,16 (1,14) 23 473 741 (515 720) 52,16 (2,04) 2019-08-19
Jakubas Zbigniew w porozumieniu z Z. Konieczka, W.Piwowar, B. Borek, Jakubas Investment sp. z o.o., Sestesso sp. z o.o. i Immovent sp. z o.o. oraz FIP 11 FIZAN 22 958 021 (406 643) 51,02 (0,91) 22 958 021 (406 643) 50,12 (0,01) 2019-08-13
Jakubas Zbigniew w porozumieniu z Z. Konieczka, W.Piwowar, B. Borek, Jakubas Investment sp. z o.o., Sestesso sp. z o.o. i Immovent sp. z o.o. oraz FIP 11 FIZAN 22 551 378 (2 640 910) 50,11 (5,86) 22 551 378 (2 640 910) 50,11 (5,86) 2019-07-29
PKO BP Bankowy OFE portfel 719 924 (-3 076) 1,59 (-0,02) 719 924 (-3 076) 1,59 (-0,02) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 348 752 (-184 248) 0,77 (-0,41) 348 752 (-184 248) 0,77 (-0,41) 2018-12-31
Generali OFE portfel 470 986 (13 986) 1,04 (0,02) 470 986 (13 986) 1,04 (0,02) 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 626 949 (17 949) 1,39 (0,04) 626 949 (17 949) 1,39 (0,04) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 599 014 (17 014) 1,33 (0,04) 599 014 (17 014) 1,33 (0,04) 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień 3 274 363 7,28 3 274 363 7,28 2018-10-12
TFI PZU SA portfele 180 (-236 587) 0,00 (-0,53) 180 (-236 587) 0,00 (-0,53) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 29 493 (-110 013) 0,07 (-0,24) 29 493 (-110 013) 0,07 (-0,24) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 495 309 (565 568) 3,32 (1,32) 1 495 309 (565 568) 3,32 (1,32) 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 37 576 0,08 37 576 0,08 2018-06-30
Altus SA portfele 5 (-145 846) 0,00 (-0,32) 5 (-145 846) 0,00 (-0,32) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 45 0,00 45 0,00 2018-06-30
Jakubas Zbigniew w porozumieniu z Z. Konieczka, W.Piwowar, B. Borek, Jakubas Investment sp. z o.o., Sestesso sp. z o.o. i Immovent sp. z o.o. 19 910 468 (756 045) 44,25 (1,68) 19 910 468 (756 045) 44,25 (1,68) 2018-06-21
NN OFE ZWZ 4 045 610 (-390) 8,99 4 045 610 (-390) 8,99 2018-06-13
MetLife OFE ZWZ 3 000 000 (-351 000) 6,67 (-0,78) 3 000 000 (-351 000) 6,67 (-0,78) 2018-06-13
Government of Norway ZWZ 1 711 774 3,80 1 711 774 3,80 2018-06-13
Government of Norway ZWZ 1 711 774 3,80 1 711 774 3,80 2018-06-13
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 3 600 000 (-850 000) 8,00 (-1,89) 3 600 000 (-850 000) 8,00 (-1,89) 2018-06-13
TFI PZU SA portfele 236 767 0,53 236 767 0,53 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 139 506 0,31 139 506 0,31 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 104 456 0,23 104 456 0,23 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 723 000 1,61 723 000 1,61 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 600 0,00 600 0,00 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 533 000 1,18 533 000 1,18 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 400 0,00 400 0,00 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 929 741 2,00 929 741 2,00 2017-12-31
Generali OFE portfel 457 000 1,02 457 000 1,02 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 196 272 0,44 196 272 0,44 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 609 000 1,35 609 000 1,35 2017-12-31
Altus SA portfele 145 851 0,32 145 851 0,32 2017-12-31
Aegon OFE portfel 582 000 1,29 582 000 1,29 2017-12-31
NN OFE portfel 4 046 000 (71 673) 8,99 (0,16) 4 046 000 (71 673) 8,99 (0,16) 2016-12-31
MetLife OFE portfel 3 351 000 (1 091 042) 7,45 (2,43) 3 351 000 (1 091 042) 7,45 (2,43) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 4 450 000 (2 200 000) 9,89 (4,89) 4 450 000 (2 200 000) 9,89 (4,89) 2016-12-20
Aviva OFE Aviva Santander 2 250 000 (-590 000) 5,00 (-1,31) 2 250 000 (-590 000) 5,00 (-1,31) 2016-03-18
Jakubas Zbigniew w porozumieniu z Z. Konieczka, W.Piwowar, B. Borek, Jakubas Investment sp. z o.o., Sestesso sp. z o.o. i Immovent sp. z o.o. 19 154 423 (-853 077) 42,57 (-1,89) 19 154 423 (-853 077) 42,57 (-1,89) 2015-07-29
NN OFE 3 974 327 (1 499 327) 8,83 (3,33) 3 974 327 (1 499 327) 8,83 (3,33) 2015-07-02
Jakubas Zbigniew poprzez Taurus Capital Investments sp. z o.o. 20 007 500 44,46 (0,46) 20 007 500 44,46 (0,46) 2015-07-02
Jakubas Zbigniew w porozumieniu z Z. Konieczka, W.Piwowar, B. Borek, Taurus Capital Investments sp. z o.o., Jakubas Investment sp. z o.o., Sestesso sp. z o.o., WPO sp. z o.o. i Immovent sp. z o.o. 20 007 500 44,00 20 007 500 44,00 2015-07-02
Jakubas Zbigniew w porozumieniu z Z. Konieczka, W.Piwowar, B. Borek, Jakubas Investment sp. z o.o., Sestesso sp. z o.o., WPO sp. z o.o. i Immovent sp. z o.o. 20 007 500 (-3 842 500) 44,00 (-9,00) 20 007 500 (-3 842 500) 44,00 (-9,00) 2015-07-02
Jakubas Zbigniew poprzez Taurus Capital Investments sp. z o.o. 23 850 000 53,00 23 850 000 53,00 2015-06-01
Aviva OFE Aviva Santander 2 840 000 (-410 000) 6,31 (-0,91) 2 840 000 (-410 000) 6,31 (-0,91) 2015-01-21
Jakubas Zbigniew w porozumieniu 23 850 000 (4 468 919) 53,00 (9,94) 23 850 000 (4 468 919) 53,00 (9,94) 2014-12-19
Aviva OFE Aviva Santander na WZA 3 250 000 7,22 3 250 000 7,22 2014-06-23
Aviva OFE Aviva Santander 3 250 000 (1 000 000) 7,22 (2,22) 3 250 000 (1 000 000) 7,22 (2,22) 2014-06-23
MetLife OFE 2 259 958 5,02 2 259 958 5,02 2014-01-02
MetLife OFE 2 259 958 5,02 2 259 958 5,02 2014-01-02
Piwowar Wiesław 1 488 647 (-1 211 353) 3,30 (-2,69) 1 488 647 (-1 211 353) 3,30 (-2,69) 2013-11-29
NN OFE wraz z ING DFE 2 475 000 5,50 2 475 000 5,50 2013-11-29
NN OFE wraz z ING DFE 2 475 000 5,50 2 475 000 5,50 2013-11-29
Multico SKA 15 570 000 34,60 (0,60) 15 570 000 34,60 (0,60) 2013-11-29
Konieczek Zbigniew 1 984 862 4,41 1 984 862 4,41 2013-11-29
Konieczek Zbigniew 1 984 862 (-1 615 138) 4,41 (-3,59) 1 984 862 (-1 615 138) 4,41 (-3,59) 2013-11-29
Jakubas Zbigniew 19 381 081 43,06 19 381 081 43,06 2013-11-29
Jakubas Zbigniew 19 381 081 (-357 053) 43,06 (-0,80) 19 381 081 (-357 053) 43,06 (-0,80) 2013-11-29
Aviva OFE Aviva Santander 2 250 000 5,00 2 250 000 5,00 2013-11-29
Piwowar Wiesław 2 700 000 5,99 2 700 000 5,99 2013-11-08
Multico SKA 15 570 000 34,00 15 570 000 34,00 2013-11-08
Konieczek Zbigniew 3 600 000 8,00 3 600 000 8,00 2013-11-08
Jakubas Zbigniew 19 738 134 43,86 19 738 134 43,86 2013-11-08
Ogółem 45 000 000 0 45 000 000 0 2012-09-07

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-10-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2020-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2020-09-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2019-08-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2017-09-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2017-09-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2016-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2016-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2015-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2014-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2014-09-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.