25,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
NEWAG S.A. (NWG)

Komunikaty spółki - NEWAG

Newag Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Zawarcie umowy na dostawę dwunapędowych zespołów trakcyjnych
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021
Korekta raportu bieżącego nr 15/2021 - Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 28 czerwca 2021 r. oraz projekty uchwał niepodjętych
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 28 czerwca 2021 r. oraz projekty uchwał niepodjętych
Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie wypłaty dywidendy
Skorzystanie przez zamawiającego z opcji zamówienia dodatkowych pięciu dwunapędowych zespołów trakcyjnych
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
Rekomendacja Rady Nadzorczej w przedmiocie podziału zysku za rok 2020
Wyniki finansowe
Rekomendacja Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2020
Zawarcie umowy ramowej w sprawie udzielania kredytów
Korekta raportu bieżącego nr 8/2021 - Uzupełnienie Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2020 r.
Uzupełnienie Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2020 r.
Wyniki finansowe
NEWAG 0,00% 25,70
2021-08-03 14:57:46

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.

  • Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.