18,0000 zł
-0,55% -0,1000 zł
NEWAG S.A. (NWG)

Komunikaty spółki - NEWAG

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.06.2019
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 05.06.2019
Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie wypłaty dywidendy
Wyniki finansowe
Zawarcie umowy wykonawczej na elektryczne zespoły trakcyjne
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rekomendacja Rady Nadzorczej w przedmiocie podziału zysku za rok 2018
Rekomendacja Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2018
Zawarcie umowy na dostawę lokomotyw elektrycznych
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wstępne i niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2018
Wstępne i niezaudytowane jednostkowe wyniki finansowe za rok 2018
Zmiana daty przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.