26,2000 zł
0,77% 0,2000 zł
NEWAG S.A. (NWG)

Komunikaty spółki - NEWAG

Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji zamówienia kolejnych elektrycznych zespołów trakcyjnych
Wyniki finansowe
Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku
Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2020 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.08.2020
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 25.08.2020
Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie wypłaty dywidendy
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania
Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania
Rekomendacja Rady Nadzorczej w przedmiocie podziału zysku za rok 2019
Rekomendacja Rady Nadzorczej w przedmiocie podziału zysku za rok 2019
Rekomendacja Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2019
Zawarcie umowy sprzedaży dwunapędowych zespołów trakcyjnych dla Województwa Zachodniopomorskiego
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.