21,8000 zł
-3,54% -0,8000 zł
NEWAG S.A. (NWG)

Komunikaty spółki - NEWAG

Rejestracja zmiany statutu
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
Zawarcie umowy na dostawę hybrydowych zespołów trakcyjnych wraz z prawem opcji
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji zamówienia kolejnych elektrycznych zespołów trakcyjnych
Wyniki finansowe
Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku
Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2020 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.08.2020
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 25.08.2020
Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie wypłaty dywidendy
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania
Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania
NEWAG -3,54% 21,80
2020-10-30 15:02:12

Kalendarium

  • Wypłata II rat dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.