37,8000 zł
-0,26% -0,1000 zł
MFO S.A. (MFO)

Wyniki finansowe - MFO			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 145 175 151 699 144 098 134 048
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -16 589 3 633 -1 889 -332
Zysk (strata) brutto (tys.) -20 854 2 071 -7 705 2 495
Zysk (strata) netto (tys.)* -16 667 1 441 -8 320 1 159
Amortyzacja (tys.) 1 805 2 092 2 181 2 202
EBITDA (tys.) -14 784 5 725 292 1 870
Aktywa (tys.) 460 963 506 807 506 251 519 477
Kapitał własny (tys.)* 314 367 315 809 307 489 308 649
Liczba akcji (tys. szt.) 6 607,490 6 607,490 6 607,490 6 607,490
Zysk na akcję (zł) -2,522 0,218 -1,259 0,175
Wartość księgowa na akcję (zł) 47,577 47,796 46,536 46,712
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.