27,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
MFO S.A. (MFO)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Oswiadczenie_Zarzadu_MFO_SA_o_rzetelnosci_sprawozdan_final_20190917.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_Z_DZIALALNOSCI_MFO_1H2019_final_20190917.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_MFO_SA_na_dzien_30.06.2019_zgodnie_z_MSSF_final_20190917.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_MFO_MSSF_skrocone_JSF_17.09.2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH: 01.01.2019-30.06.2019 01.01.2018-30.06.2018 01.01.2019-30.06.2019 01.01.2018-30.06.2018
II. Przychody z działalności operacyjnej 226 539 212 195 52 831 50 052
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 239 21 774 4 020 5 136
IV. Zysk (strata) brutto 15 992 22 880 3 729 5 397
V. Zysk (strata) netto 12 805 18 901 2 986 4 458
VI. Całkowite dochody ogółem 12 805 18 901 2 986 4 458
VII. Średnioważona liczba akcji (szt.) 6 607 490 6 607 490 6 607 490 6 607 490
VIII. Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.) 3,30 4,22 0,77 1,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 368 8 735 4 983 2 060
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 951 -17 863 -2 088 -4 213
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 214 -3 324 516 -784
XII. WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ : Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018
XIII. Aktywa 293 332 258 314 68 987 60 073
XIV. Kapitał własny 147 821 140 567 34 765 32 690
XV. Zobowiązania długoterminowe 37 797 37 533 8 889 8 729
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 107 714 80 215 25 333 18 655


Wybrane dane Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z
przepływów pieniężnych zaprezentowane zostały za okres od 01.01.2019 do
30.06.2019 dla danych bieżących oraz za okres od 01.01.2018 do
30.06.2018 dla danych porównawczych. Wybrane dane Sprawozdania z
sytuacji finansowej zaprezentowane zostały na dzień 30.06.2019 dla
danych bieżących oraz na dzień 31.12.2018 dla danych porównawczych.Do
wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące
zasady:1.
Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej 
przeliczono według średniego
kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2019
roku  -4,2520
PLN/EUR dla danych bieżących oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku -4,3000
PLN/EUR dla danych porównawczych.2.
Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego
od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku – 4,2880 PLN/EUR dla
danych bieżących 
oraz  dla
okresu od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku - 4,2395 PLN/EUR
dla danych porównawczych.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Oświadczenie Zarządu MFO SA o rzetelności sprawozdań_final_20190917.pdfOświadczenie Zarządu MFO SA o rzetelności sprawozdań_final_20190917.pdf Oświadczenie Zarządu MFO SA o rzetelności sprawozdań_final_20190917
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MFO_1H2019_final_20190917.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MFO_1H2019_final_20190917.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MFO_1H2019_final_20190917
Sprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 30.06.2019 zgodnie z MSSF_final_20190917.pdfSprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 30.06.2019 zgodnie z MSSF_final_20190917.pdf Sprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 30.06.2019 zgodnie z MSSF_final_20190917
Raport z przeglądu MFO MSSF skrócone JSF 17.09.2019-sig.pdfRaport z przeglądu MFO MSSF skrócone JSF 17.09.2019-sig.pdf Raport z przeglądu MFO MSSF skrócone JSF 17.09.2019-sig

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-19 Tomasz Mirski Prezes Zarządu
2019-09-19 Jakub Czerwiński Członek Zarządu
2019-09-19 Adam Piekutowski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.