37,1000 zł
-1,85% -0,7000 zł
MFO S.A. (MFO)

Akcjonariat - MFO

Dane ogólne

Kapitalizacja: 245 137 879 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 6 607 490 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 800 660
Liczba głosów na WZA: 7 632 490 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,79%
Kapitał akcyjny: 1 321 498,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 825 660
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,43%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,21%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mirski Tomasz ZWZ 2 093 760 (31,68%) 2 618 760 (34,31%) 2022-11-16 -
Mirski Marek ZWZ 2 007 247 (30,37%) 2 507 247 (32,84%) 2019-06-07 -
Goldenco Investments Ltd. poprzez Bouders Ltd. 900 000 (13,62%) 900 000 (11,79%) 2013-11-22 -
TFI Allianz Polska SA 403 289 (6,10%) 403 289 (5,28%) 2022-07-01 PTG, CBF, RVU, 11B, URT, CRJ, SLV, DAD, CTX, WPL, NEU

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2011-08-31 1 000 000
1,00 1 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-20
2014-01-09
split 5:1 2013-07-11
0,20 5 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renumeracja akcji: seria A i B 2013-07-11
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


podział akcji serii A na zwykłe i uprzywieljowane 2013-08-01
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna 2013-08-05 1 100 000
0,20 6 100 000
1 220 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-22

2014-01-09
seria D - subskrypcja prywatna 2017-07-14 507 490
17 762 150,00
0,20 35,00 6 607 490
1 321 498,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-13

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Mirski Tomasz ZWZ 2 105 090 (5 090) 31,85 (-10,15) 2 630 090 (5 090) 34,45 (-9,11) 2020-06-25
PZU OFE Złota Jesień portfel 332 930 (8 930) 5,03 (0,13) 332 930 (8 930) 4,36 (0,12) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 238 507 (-26 260) 3,60 (-0,40) 238 507 (-26 260) 3,12 (-0,34) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 135 761 (40 000) 2,05 (0,61) 135 761 (40 000) 1,77 (0,52) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 160 547 (-41) 2,42 (-0,01) 160 547 (-41) 2,10 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 264 767 4,00 264 767 3,46 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 95 761 1,44 95 761 1,25 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 324 000 (11 000) 4,90 (-0,23) 324 000 (11 000) 4,24 (-0,15) 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 160 588 2,43 160 588 2,10 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 2 000 0,03 2 000 0,02 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 313 000 5,13 313 000 4,39 2016-12-31
Mirski Tomasz 2 100 000 42,00 (7,58) 2 625 000 43,56 (6,72) 2013-11-22
Mirski Tomasz 2 100 000 34,42 (2,64) 2 625 000 36,84 (2,45) 2013-11-22
Mirski Tomasz 2 100 000 31,78 2 625 000 34,39 2013-11-22
Mirski Marek 2 000 000 40,00 (7,22) 2 500 000 41,49 (6,41) 2013-11-22
Mirski Marek 2 000 000 32,78 (2,52) 2 500 000 35,08 (2,33) 2013-11-22
Mirski Marek 2 000 000 30,26 2 500 000 32,75 2013-11-22
Goldenco Investments Ltd. poprzez Bouders Ltd. 900 000 18,00 (3,25) 900 000 14,93 (2,30) 2013-11-22
Goldenco Investments Ltd. poprzez Bouders Ltd. 900 000 14,75 (1,13) 900 000 12,63 (0,84) 2013-11-22
Goldenco Investments Ltd. poprzez Bouders Ltd. 900 000 13,62 900 000 11,79 2013-11-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2022-08-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2021-06-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2021-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2019-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2018-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,63 zł
2018-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,63 zł
2017-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,58 zł
2017-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,58 zł
2015-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2015-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.