44,9000 zł
3,46% 1,5000 zł
MFO S.A. (MFO)

Akcjonariat - MFO

Dane ogólne

Kapitalizacja: 296 676 301 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 6 607 490 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 408 701
Liczba głosów na WZA: 7 632 490 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,86%
Kapitał akcyjny: 1 321 498,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 433 701
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,29%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,14%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mirski Tomasz ZWZ 2 105 090 (31,85%) 2 630 090 (34,45%) 2020-06-25 -
Mirski Marek ZWZ 2 007 247 (30,37%) 2 507 247 (32,84%) 2019-06-07 -
Goldenco Investments Ltd. poprzez Bouders Ltd. 900 000 (13,62%) 900 000 (11,79%) 2013-11-22 -
Santander TFI SA 396 364 (5,99%) 396 364 (5,19%) 2019-11-28 BTM, PNT, R22, DAD

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2011-08-31 1 000 000
1,00 1 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-20
2014-01-09
split 5:1 2013-07-11
0,20 5 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renumeracja akcji: seria A i B 2013-07-11
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


podział akcji serii A na zwykłe i uprzywieljowane 2013-08-01
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna 2013-08-05 1 100 000
0,20 6 100 000
1 220 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-22

2014-01-09
seria D - subskrypcja prywatna 2017-07-14 507 490
17 762 150,00
0,20 35,00 6 607 490
1 321 498,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-13

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Aviva Investors Poland TFI SA 366 392 (-67 790) 5,55 (-1,02) 366 392 (-67 790) 4,80 (-0,89) 2020-12-10
TFI PZU SA portfele 238 507 (-26 260) 3,61 (-0,40) 238 507 (-26 260) 3,12 (-0,35) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 135 761 (40 000) 2,05 (0,60) 135 761 (40 000) 1,78 (0,52) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 357 026 (270 066) 5,40 (4,08) 357 026 (270 066) 4,68 (3,54) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 110 399 (-4 178) 1,67 (-0,06) 110 399 (-4 178) 1,45 (-0,05) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 160 547 (-41) 2,43 160 547 (-41) 2,10 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 10 892 0,16 (-0,01) 10 892 0,14 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 434 182 (24 160) 6,57 (0,36) 434 182 (24 160) 5,69 (0,32) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 26 0,00 26 0,00 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 410 022 (30 000) 6,21 (0,46) 410 022 (30 000) 5,37 (0,39) 2018-05-21
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 380 022 (-31 714) 5,75 (-1,00) 380 022 (-31 714) 4,98 (-0,80) 2018-05-14
TFI PZU SA portfele 264 767 4,01 264 767 3,47 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 95 761 1,45 95 761 1,26 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 86 960 1,32 86 960 1,14 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 114 577 1,73 114 577 1,50 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 160 588 2,43 160 588 2,10 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 10 892 0,17 10 892 0,14 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 2 000 0,03 2 000 0,03 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 411 736 6,75 (0,52) 411 736 5,78 (0,39) 2017-02-08
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 411 736 6,23 411 736 5,39 2017-02-08
Mirski Tomasz 2 100 000 41,99 (7,57) 2 625 000 43,56 (6,72) 2013-11-22
Mirski Tomasz 2 100 000 34,42 (2,64) 2 625 000 36,84 (2,45) 2013-11-22
Mirski Tomasz 2 100 000 31,78 2 625 000 34,39 2013-11-22
Mirski Marek 2 000 000 40,00 (7,22) 2 500 000 41,49 (6,41) 2013-11-22
Mirski Marek 2 000 000 32,78 (2,51) 2 500 000 35,08 (2,33) 2013-11-22
Mirski Marek 2 000 000 30,27 2 500 000 32,75 2013-11-22
Goldenco Investments Ltd. poprzez Bouders Ltd. 900 000 17,99 (3,24) 900 000 14,93 (2,30) 2013-11-22
Goldenco Investments Ltd. poprzez Bouders Ltd. 900 000 14,75 (13,39) 900 000 12,63 (0,84) 2013-11-22
Goldenco Investments Ltd. poprzez Bouders Ltd. 900 000 1,36 900 000 11,79 2013-11-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2022-08-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2021-06-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2021-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2019-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2018-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,63 zł
2018-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,63 zł
2017-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,58 zł
2017-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,58 zł
2015-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2015-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.