24,8000 zł
10,22% 2,3000 zł
MFO S.A. (MFO)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_na_dzien_30.09.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody z działalności operacyjnej 321 333 283 803 75 546 66 674
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27 613 20 945 6 492 4 920
III. Zysk (strata) brutto 27 589 20 311 6 486 4 772
IV. Zysk (strata) netto 22 686 16 087 5 333 3 779
V. Średnioważona liczba akcji * (sztk.) 6 607 490 6 100 000 6 607 490 6 100 000
VI. Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję (PLN/sztk lub EUR/sztk) 4,13 3,38 0,97 0,79
VII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/sztk lub EUR/sztk) 4,13 3,38 0,97 0,79
VIII. Aktywa 257 532 211 599 60 292 49 105
IX. Kapitał własny 134 087 110 616 31 392 25 670
X. Zobowiązania długoterminowe 33 441 30 102 7 829 6 986
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 90 004 70 881 21 071 16 449
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 165 -1 705 1 449 -401
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 343 -14 821 -5 488 -3 482
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 273 27 688 769 6 505


Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące
zasady:


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu
określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 28 września 2018 roku 4,
2714 EUR/PLN oraz na dzień 29 września 2017 roku 4, 3091 EUR/PLN;


- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia
2018 roku do 28 września 2018 roku - 4,2535 EUR/PLN oraz dla okresu od 1
stycznia 2017 roku do 29 września 2017 roku - 4,2566 EUR/PLN.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe na dzien 30.09.2018.pdfSprawozdanie finansowe na dzien 30.09.2018.pdf Sprawozdanie finansowe MFO S.A. na dzień 2018-09-30

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-28 Tomasz Mirski Prezes zarządu
2018-11-28 Jakub Czerwiński Członek zarządu
2018-11-28 Adam Piekutowski Członek zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.