294,0000 zł
-1,67% -5,0000 zł
Grupa Kęty SA (KTY)

Akcjonariat - KETY

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 813 564 418 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 9 569 947 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 274 004
Liczba głosów na WZA: 9 569 947 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,56%
Kapitał akcyjny: 23 924 867,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 274 004
Cena nominalna akcji: 2,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,56%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 34,44%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
NN OFE portfel 1 847 344 (19,30%) 1 847 344 (19,30%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, ABE, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CNG, CLE, CMP, ECH, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, ATT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, ORB, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, PRT, QRS, RDL, RFK, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, BKM, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, SGN, TEN, MIL, MON, KGL, IND, TPE, BBD, RON, SLV
Aviva OFE Aviva Santander SA portfel 1 773 877 (18,54%) 1 773 877 (18,54%) 2018-12-31 ABG, NFT, TRK, KST, PEP, DOM, DCR, ABE, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ABS, ASE, BDX, CCC, CNG, ECH, ELT, ERB, ESS, SKA, FTE, FMF, FRO, ING, CAR, KGH, DVL, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, INL, HRS, ADV, UNI, PHN, WWL, PKP, KRU, ACP, GTC, MIL, LVC, WPL
PZU OFE "Złota Jesień" portfel 952 419 (9,95%) 952 419 (9,95%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, DCR, ABE, AGO, AML, APN, ACP, ENE, ELB, PCE, IPL, IPE, DVL, MNC, MCR, MSP, MSW, NET, NWG, OBL, PND, PRM, RMK, SNK, TRK, VRG, OTM, KGN, ZEP, MDG, KRU, GTC, APR, EGS, MIL
PTE Aegon SA Aegon OFE 693 079 (7,24%) 693 079 (7,24%) 2018-12-31 KGN, AML, DVL, FRO, ABE, EMT, IZS, MDG, MLG
Allianz Polska OFE portfel 494 262 (5,16%) 494 262 (5,16%) 2018-12-31 QMK, CNG, MCR, OTS, RDL, VOX

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
konwersja obligacji seria H 7 000
0,00
2,50 0,00 9 569 947
23 924 867,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-08-14
realizacja oferty menedżerskiej seria E i F 21 450
0,00
2,50 0,00 9 325 863
23 314 657,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-20
realizacja oferty menedżerskiej seria E i F 1 050
0,00
2,50 0,00 9 326 913
23 317 282,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-24
realizacja oferty menedżerskiej seria E 4 050
0,00
2,50 0,00 9 330 963
23 327 407,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-01
realizacja oferty menedżerskiej seria E 6 625
0,00
2,50 0,00 9 337 588
23 343 970,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-06
realizacja oferty menedżerskiej seria F 43 200
0,00
2,50 0,00 9 380 788
23 451 970,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-09
2014-05-29
realizacja oferty menedżerskiej seria F 12 750
0,00
2,50 0,00 9 393 538
23 483 845,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-17
realizacja oferty menedżerskiej seria F 48 450
0,00
2,50 0,00 9 441 988
23 604 970,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-09
2015-06-17
konwersja obligacji zamiennych seria G 24 683
0,00
2,50 0,00 9 478 376
23 695 940,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-06
konwersja obligacji zamiennych seria G 11 604
0,00
2,50 0,00 9 489 980
23 724 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-07
konwersja obligacji zamiennych seria G 31 720
0,00
2,50 0,00 9 521 700
23 804 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-11
2018-01-25
konwersja obligacji zamiennych seria G 17 500
0,00
2,50 0,00 9 562 947
23 907 367,50
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja oferty menedżerskiej seria F 9 000
0,00
2,50 0,00 9 304 413
23 261 032,50
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-01-16
realizacja oferty menedżerskiej seria E i F 7 800
0,00
2,50 0,00 9 295 413
23 238 532,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-12
podwyższenie kapitału seria E 750
0,00
2,50 0,00 9 287 613
23 219 032,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-17
konwersja obligacji zamiennych seria F 12 750
0,00
2,50 0,00 9 286 863
23 217 157,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-08-01
konwersja obligacji zamiennych seria F 48 450
0,00
2,50 0,00 9 274 113
23 185 282,50
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-07-02
umorzenie akcji -1 575 117
0,00
2,50 0,00 8 925 663
22 314 157,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-02-15
przekształcenie PP w SA 1992-03-02 2 085 360
10,00 2 085 360
20 853 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-10-13
1992-04-01
1996-01-30
seria B - subskrypcja publiczna 1995-09-18 414 835
29 038 450,00
10,00 70,00 2 500 195
25 001 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-10-13
1995-12-20
1996-01-30
split 1:4 1996-12-23
2,50 10 000 780
25 001 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-02-11
1997-03-20
seria C - oferta menedżerska zawiadomienie 1998-06-10 500 000
14 860 000,00
2,50 29,72 10 500 780
26 251 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-09-10
2002-08-02
zmiana firmy z Zakłady Metali Lekkich Kęty SA na Grupa Kęty SA 2000-06-16

KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - oferta menedżerska 2003-05-30 300 000
750 000,00
2,50 2,50 9 225 663
23 064 157,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-12-16
2005-05-23
2005-06-30
seria E - oferta menedżerska 2006-05-11 274 800
0,00
2,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - oferta menedżerska za obligacje serii E, F i G 2009-06-01 274 800
0,00
2,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-06-17
konwersja obligacji zamiennych seria G 2012-05-29 11 705
0,00
2,50 0,00 9 453 693
23 634 232,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-27
seria G - subskrypcja prywatna za obligacje imienne serii H, I, J 2012-05-29 184 500
0,00
2,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - oferta menedżerska za obligacje zamienne serii K, L, M 2015-04-23 180 000
1 800,00
2,50 0,01 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Ogółem 9 562 947 (41 247) 0 9 562 947 (41 247) 0 2019-07-04
PZU OFE "Złota Jesień" portfel 952 419 10,00 (0,04) 952 419 10,00 (0,04) 2018-12-31
PZU OFE "Złota Jesień" portfel 952 419 (82 419) 9,96 (0,79) 952 419 (82 419) 9,96 (0,79) 2018-12-31
PTE Aegon SA Aegon OFE 693 079 7,28 (0,03) 693 079 7,28 (0,03) 2018-12-31
PTE Aegon SA Aegon OFE 693 079 (101 213) 7,25 (1,01) 693 079 (101 213) 7,25 (1,01) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 217 454 (-10 546) 2,28 (-0,12) 217 454 (-10 546) 2,28 (-0,12) 2018-12-31
NN OFE portfel 1 847 344 19,40 (0,08) 1 847 344 19,40 (0,08) 2018-12-31
NN OFE portfel 1 847 344 (110 344) 19,32 (0,95) 1 847 344 (110 344) 19,32 (0,95) 2018-12-31
Generali OFE portfel 327 200 (62 200) 3,43 (0,65) 327 200 (62 200) 3,43 (0,65) 2018-12-31
Fidelity MSCI Europe Index Fund portfel 120 233 (-5 767) 1,26 (-0,06) 120 233 (-5 767) 1,26 (-0,06) 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 288 526 (526) 3,03 288 526 (526) 3,03 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander SA portfel 1 773 877 18,62 (0,07) 1 773 877 18,62 (0,07) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander SA portfel 1 773 877 (32 877) 18,55 (0,27) 1 773 877 (32 877) 18,55 (0,27) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 494 262 5,17 (-0,02) 494 262 5,17 (-0,02) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 494 262 (-3 738) 5,19 (-0,06) 494 262 (-3 738) 5,19 (-0,06) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 6 355 (2 000) 0,07 (0,02) 6 355 (2 000) 0,07 (0,02) 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 94 (-48 901) 0,00 (-0,52) 94 (-48 901) 0,00 (-0,52) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 61 597 (-3 024) 0,65 (-0,03) 61 597 (-3 024) 0,65 (-0,03) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 5 985 (-14 606) 0,06 (-0,16) 5 985 (-14 606) 0,06 (-0,16) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 8 180 (-45 822) 0,09 (-0,48) 8 180 (-45 822) 0,09 (-0,48) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 142 837 (24 315) 1,50 (0,25) 142 837 (24 315) 1,50 (0,25) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 12 116 (-12 824) 0,13 (-0,13) 12 116 (-12 824) 0,13 (-0,13) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 2 893 (-321) 0,03 2 893 (-321) 0,03 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 45 867 (-1 040) 0,48 (-0,01) 45 867 (-1 040) 0,48 (-0,01) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 58 021 (386) 0,61 58 021 (386) 0,61 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 42 532 (-600) 0,45 42 532 (-600) 0,45 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 10 251 (1 307) 0,11 (0,02) 10 251 (1 307) 0,11 (0,02) 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 24 099 (2 131) 0,25 (0,02) 24 099 (2 131) 0,25 (0,02) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 286 551 (-17 347) 3,01 (-0,18) 286 551 (-17 347) 3,01 (-0,18) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 4 533 (1 675) 0,05 (0,02) 4 533 (1 675) 0,05 (0,02) 2018-06-30
Aviva OFE Aviva Santander SA ZWZ 1 741 000 (87 000) 18,28 (0,78) 1 741 000 (87 000) 18,28 (0,78) 2018-04-24
TFI PZU SA portfele 4 355 0,05 4 355 0,05 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 36 581 0,38 36 581 0,38 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 48 995 0,52 48 995 0,52 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 64 621 0,68 64 621 0,68 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 20 591 0,22 20 591 0,22 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 228 000 (-236 140) 2,40 (-2,57) 228 000 (-236 140) 2,40 (-2,57) 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 34 0,00 34 0,00 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 54 002 0,57 54 002 0,57 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 118 522 (-323 750) 1,25 (-3,54) 118 522 (-323 750) 1,25 (-3,54) 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 24 940 0,26 24 940 0,26 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 3 214 0,03 3 214 0,03 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 46 907 0,49 46 907 0,49 2017-12-31
Generali OFE portfel 265 000 2,78 265 000 2,78 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 57 635 0,61 57 635 0,61 2017-12-31
Fidelity MSCI Europe Index Fund portfel 126 000 1,32 126 000 1,32 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 43 132 0,45 43 132 0,45 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 189 0,00 189 0,00 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 8 944 0,09 8 944 0,09 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 21 968 0,23 21 968 0,23 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 288 000 3,03 288 000 3,03 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 303 898 3,19 303 898 3,19 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 2 858 0,03 2 858 0,03 2017-12-31
Ogółem 9 521 700 (31 720) 0 9 521 700 (31 720) 0 2017-12-11
PTE Aegon SA przez Nordea OFE i Aegon OFE 591 866 6,24 (0,24) 591 866 6,24 (0,24) 2017-09-01
PTE Aegon SA Aegon OFE 591 866 6,00 (-0,22) 591 866 6,00 (-0,22) 2017-09-01
PTE Aegon SA Aegon OFE 591 866 6,22 591 866 6,22 2017-09-01
PZU OFE "Złota Jesień" 870 000 9,17 (0,03) 870 000 9,17 (0,03) 2017-08-03
PZU OFE "Złota Jesień" 870 000 (398 650) 9,14 (4,09) 870 000 (398 650) 9,14 (4,09) 2017-08-03
Allianz Polska OFE 498 000 5,25 (0,02) 498 000 5,25 (0,02) 2017-08-03
Allianz Polska OFE 498 000 (-1 748) 5,23 (-0,09) 498 000 (-1 748) 5,23 (-0,09) 2017-08-03
Ogółem 9 489 980 (11 604) 0 9 489 980 (11 604) 0 2017-03-07
Ogółem 9 478 376 (24 683) 0 9 478 376 (24 683) 0 2017-02-06
NN OFE portfel 1 737 000 18,37 (0,04) 1 737 000 18,37 (0,04) 2016-12-31
NN OFE portfel 1 737 000 18,33 (0,03) 1 737 000 18,33 (0,03) 2016-12-31
NN OFE portfel 1 737 000 18,30 (0,06) 1 737 000 18,30 (0,06) 2016-12-31
NN OFE portfel 1 737 000 (98 157) 18,24 (0,67) 1 737 000 (98 157) 18,24 (0,67) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander SA portfel 1 654 000 17,50 (0,05) 1 654 000 17,50 (0,05) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander SA portfel 1 654 000 17,45 (0,02) 1 654 000 17,45 (0,02) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander SA portfel 1 654 000 17,43 (0,06) 1 654 000 17,43 (0,06) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander SA portfel 1 654 000 (-207 276) 17,37 (-1,63) 1 654 000 (-207 276) 17,37 (-1,63) 2016-12-31
Ogółem 9 453 693 (11 705) 0 9 453 693 (11 705) 0 2016-06-27
Aviva OFE Aviva Santander SA WZA 1 861 276 19,00 (-0,71) 1 861 276 19,00 (-0,71) 2016-05-12
Aviva OFE Aviva Santander SA WZA 1 861 276 (224 346) 19,71 (2,16) 1 861 276 (224 346) 19,71 (2,16) 2016-05-12
Ogółem 9 441 988 (48 450) 0 9 441 988 (48 450) 0 2015-06-17
Ogółem 9 393 538 (12 750) 0 9 393 538 (12 750) 0 2015-02-17
Government of Norway 453 746 (-20 302) 4,83 (-0,22) 453 746 (-20 302) 4,83 (-0,22) 2015-01-19
Government of Norway 474 048 5,05 474 048 5,05 2015-01-08
Allianz Polska OFE 499 748 5,32 (0,03) 499 748 5,32 (0,03) 2014-06-02
Allianz Polska OFE 499 748 5,29 (0,29) 499 748 5,29 (0,29) 2014-06-02
Allianz Polska OFE 499 748 5,00 (-0,27) 499 748 5,00 (-0,27) 2014-06-02
Allianz Polska OFE 499 748 5,27 499 748 5,27 2014-06-02
Allianz Polska OFE 499 748 5,27 (-0,05) 499 748 5,27 (-0,05) 2014-06-02
Allianz Polska OFE 499 748 5,32 499 748 5,32 2014-06-02
Ogółem 9 380 788 (43 200) 0 9 380 788 (43 200) 0 2014-05-29
Ogółem 9 337 588 (6 625) 0 9 337 588 (6 625) 0 2014-05-06
PKO BP Bankowy OFE 464 140 (-4 240) 4,97 (-0,04) 464 140 (-4 240) 4,97 (-0,04) 2014-04-07
PKO BP Bankowy OFE 468 380 (-118 549) 5,01 (-1,31) 468 380 (-118 549) 5,01 (-1,31) 2014-04-04
Ogółem 9 330 963 (4 050) 0 9 330 963 (4 050) 0 2014-04-01
Ogółem 9 326 913 (1 050) 0 9 326 913 (1 050) 0 2014-03-24
Ogółem 9 325 863 (21 450) 0 9 325 863 (21 450) 0 2014-01-20
Ogółem 9 304 413 (9 000) 0 9 304 413 (9 000) 0 2014-01-16
Ogółem 9 295 413 (7 800) 0 9 295 413 (7 800) 0 2013-12-12
Ogółem 9 287 613 (750) 0 9 287 613 (750) 0 2013-09-17
Ogółem 9 286 863 (12 750) 0 9 286 863 (12 750) 0 2013-08-01
PKO BP Bankowy OFE 586 929 6,32 586 929 6,32 2013-07-19
PKO BP Bankowy OFE 586 929 6,32 (0,01) 586 929 6,32 (0,01) 2013-07-19
PKO BP Bankowy OFE 586 929 6,31 586 929 6,31 2013-07-19
PKO BP Bankowy OFE 586 929 6,31 (0,01) 586 929 6,31 (0,01) 2013-07-19
PKO BP Bankowy OFE 586 929 6,30 (0,01) 586 929 6,30 (0,01) 2013-07-19
PKO BP Bankowy OFE 586 929 6,29 586 929 6,29 2013-07-19
PKO BP Bankowy OFE 586 929 6,29 586 929 6,29 2013-07-19
PKO BP Bankowy OFE 586 929 6,29 586 929 6,29 2013-07-19
Ogółem 9 274 113 (48 450) 0 9 274 113 (48 450) 0 2013-07-02
Mańko Dariusz 73 000 0,79 (0,01) 73 000 0,79 (0,01) 2011-04-20
Mańko Dariusz 73 000 0,78 73 000 0,78 2011-04-20
Mańko Dariusz 73 000 0,78 73 000 0,78 2011-04-20
Mańko Dariusz 73 000 0,78 73 000 0,78 2011-04-20
Mańko Dariusz 73 000 0,78 (0,01) 73 000 0,78 (0,01) 2011-04-20
Mańko Dariusz 73 000 0,77 (-0,01) 73 000 0,77 (-0,01) 2011-04-20
Mańko Dariusz 73 000 0,78 (0,78) 73 000 0,78 (0,78) 2011-04-20
Mańko Dariusz 73 000 0,00 (-0,78) 73 000 0,00 (-0,78) 2011-04-20
Mańko Dariusz 73 000 0,78 73 000 0,78 2011-04-20
Mańko Dariusz 73 000 0,78 73 000 0,78 2011-04-20
Mańko Dariusz 73 000 0,78 73 000 0,78 2011-04-20
Mańko Dariusz 73 000 0,78 (-0,01) 73 000 0,78 (-0,01) 2011-04-20
Aviva OFE Aviva Santander SA 1 636 930 17,55 (-0,19) 1 636 930 17,55 (-0,19) 2011-01-24
Aviva OFE Aviva Santander SA 1 636 930 17,74 (0,20) 1 636 930 17,74 (0,20) 2011-01-24
Aviva OFE Aviva Santander SA 1 636 930 17,54 (-0,11) 1 636 930 17,54 (-0,11) 2011-01-24
Aviva OFE Aviva Santander SA 1 636 930 17,65 (0,12) 1 636 930 17,65 (0,12) 2011-01-24
Aviva OFE Aviva Santander SA 1 636 930 17,53 (-0,09) 1 636 930 17,53 (-0,09) 2011-01-24
Aviva OFE Aviva Santander SA 1 636 930 17,62 (0,18) 1 636 930 17,62 (0,18) 2011-01-24
Aviva OFE Aviva Santander SA 1 636 930 17,44 (-0,18) 1 636 930 17,44 (-0,18) 2011-01-24
Aviva OFE Aviva Santander SA 1 636 930 (-54 346) 17,62 (-0,40) 1 636 930 (-54 346) 17,62 (-0,40) 2011-01-24
Aviva OFE Aviva Santander SA 1 691 276 (54 346) 18,02 (0,41) 1 691 276 (54 346) 18,02 (0,41) 2011-01-24
Aviva OFE Aviva Santander SA 1 636 930 (-54 346) 17,61 (-0,39) 1 636 930 (-54 346) 17,61 (-0,39) 2011-01-24
Aviva OFE Aviva Santander SA 1 691 276 (54 346) 18,00 (0,41) 1 691 276 (54 346) 18,00 (0,41) 2011-01-24
Aviva OFE Aviva Santander SA 1 636 930 (-54 346) 17,59 (-0,32) 1 636 930 (-54 346) 17,59 (-0,32) 2011-01-24
Aviva OFE Aviva Santander SA 1 691 276 (54 346) 17,91 (0,36) 1 691 276 (54 346) 17,91 (0,36) 2011-01-24
Aviva OFE Aviva Santander SA 1 636 930 (246 150) 17,55 (2,48) 1 636 930 (246 150) 17,55 (2,48) 2011-01-24
Aviva OFE Aviva Santander SA 1 390 780 (59 935) 15,07 (0,65) 1 390 780 (59 935) 15,07 (0,65) 2010-11-22
Aviva OFE Aviva Santander SA 1 330 845 (246 294) 14,42 (2,67) 1 330 845 (246 294) 14,42 (2,67) 2010-09-10
Aviva OFE Aviva Santander SA 1 084 551 (148 519) 11,75 (1,61) 1 084 551 (148 519) 11,75 (1,61) 2010-09-09
Raiffeisen Centrobank AG 4 353 (-524 967) 0,04 (-5,69) 4 353 (-524 967) 0,04 (-5,69) 2010-07-14
Aviva OFE Aviva Santander SA 936 032 (36 187) 10,14 (0,39) 936 032 (36 187) 10,14 (0,39) 2010-06-28
Aviva OFE Aviva Santander SA 899 845 (100 000) 9,75 (1,09) 899 845 (100 000) 9,75 (1,09) 2010-06-25
Aviva OFE Aviva Santander SA 799 845 (310 324) 8,66 (3,36) 799 845 (310 324) 8,66 (3,36) 2009-12-31
NN OFE 1 638 843 (28 309) 17,57 (0,57) 1 638 843 (28 309) 17,57 (0,57) 2009-12-21
NN OFE 1 610 534 (-28 309) 17,00 (-0,57) 1 610 534 (-28 309) 17,00 (-0,57) 2009-12-21
NN OFE 1 638 843 17,57 (-0,19) 1 638 843 17,57 (-0,19) 2009-12-21
NN OFE 1 638 843 17,76 (0,20) 1 638 843 17,76 (0,20) 2009-12-21
NN OFE 1 638 843 17,56 (-0,11) 1 638 843 17,56 (-0,11) 2009-12-21
NN OFE 1 638 843 17,67 (0,12) 1 638 843 17,67 (0,12) 2009-12-21
NN OFE 1 638 843 17,55 (-0,09) 1 638 843 17,55 (-0,09) 2009-12-21
NN OFE 1 638 843 17,64 (0,17) 1 638 843 17,64 (0,17) 2009-12-21
NN OFE 1 638 843 17,47 (-0,17) 1 638 843 17,47 (-0,17) 2009-12-21
NN OFE 1 638 843 (28 309) 17,64 (0,48) 1 638 843 (28 309) 17,64 (0,48) 2009-12-21
NN OFE 1 610 534 (-28 309) 17,16 (-0,47) 1 610 534 (-28 309) 17,16 (-0,47) 2009-12-21
NN OFE 1 638 843 (28 309) 17,63 (0,49) 1 638 843 (28 309) 17,63 (0,49) 2009-12-21
NN OFE 1 610 534 (-28 309) 17,14 (-0,47) 1 610 534 (-28 309) 17,14 (-0,47) 2009-12-21
NN OFE 1 638 843 (28 309) 17,61 (0,56) 1 638 843 (28 309) 17,61 (0,56) 2009-12-21
NN OFE 1 610 534 (-18 309) 17,05 (-0,60) 1 610 534 (-18 309) 17,05 (-0,60) 2009-12-21
NN OFE 1 628 843 (179 158) 17,65 (1,94) 1 628 843 (179 158) 17,65 (1,94) 2009-12-20
Pioneer Pekao IM SA zarządzanie aktywami 460 759 (-20 000) 4,99 (-0,22) 460 759 (-20 000) 4,99 (-0,22) 2009-11-12
Pioneer Pekao IM SA zarządzanie aktywami 480 759 (-62 147) 5,21 (0,04) 480 759 (-62 147) 5,21 (0,04) 2009-11-11
Artio International Equity Fund 442 284 (-20 000) 4,79 (-0,22) 442 284 (-20 000) 4,79 (-0,22) 2009-07-27
Artio International Equity Fund 462 284 (-15 338) 5,01 (-0,16) 462 284 (-15 338) 5,01 (-0,16) 2009-07-26
NN OFE 1 449 685 (106 504) 15,71 (1,16) 1 449 685 (106 504) 15,71 (1,16) 2009-06-05
NN OFE 1 343 181 (127 420) 14,55 (1,38) 1 343 181 (127 420) 14,55 (1,38) 2009-06-01
PZU OFE "Złota Jesień" 471 350 (-449 650) 5,05 (-3,95) 471 350 (-449 650) 5,05 (-3,95) 2009-03-27
PZU OFE "Złota Jesień" 921 000 (449 650) 9,00 (3,95) 921 000 (449 650) 9,00 (3,95) 2009-03-27
PZU OFE "Złota Jesień" 471 350 (-449 650) 5,05 (-4,67) 471 350 (-449 650) 5,05 (-4,67) 2009-03-27
PZU OFE "Złota Jesień" 921 000 (449 650) 9,72 (4,62) 921 000 (449 650) 9,72 (4,62) 2009-03-27
PZU OFE "Złota Jesień" 471 350 5,10 (0,05) 471 350 5,10 (0,05) 2009-03-27
PZU OFE "Złota Jesień" 471 350 (-449 650) 5,05 (-4,66) 471 350 (-449 650) 5,05 (-4,66) 2009-03-27
PZU OFE "Złota Jesień" 921 000 (449 650) 9,71 (4,63) 921 000 (449 650) 9,71 (4,63) 2009-03-27
PZU OFE "Złota Jesień" 471 350 5,08 (0,04) 471 350 5,08 (0,04) 2009-03-27
PZU OFE "Złota Jesień" 471 350 5,04 (-0,03) 471 350 5,04 (-0,03) 2009-03-27
PZU OFE "Złota Jesień" 471 350 5,07 (0,05) 471 350 5,07 (0,05) 2009-03-27
PZU OFE "Złota Jesień" 471 350 5,02 (-0,05) 471 350 5,02 (-0,05) 2009-03-27
PZU OFE "Złota Jesień" 471 350 (-449 650) 5,07 (-4,74) 471 350 (-449 650) 5,07 (-4,74) 2009-03-27
PZU OFE "Złota Jesień" 921 000 (449 650) 9,81 (4,74) 921 000 (449 650) 9,81 (4,74) 2009-03-27
PZU OFE "Złota Jesień" 471 350 (-449 650) 5,07 (-4,73) 471 350 (-449 650) 5,07 (-4,73) 2009-03-27
PZU OFE "Złota Jesień" 921 000 (449 650) 9,80 (4,74) 921 000 (449 650) 9,80 (4,74) 2009-03-27
PZU OFE "Złota Jesień" 471 350 (-449 650) 5,06 (-4,69) 471 350 (-449 650) 5,06 (-4,69) 2009-03-27
PZU OFE "Złota Jesień" 921 000 (481 101) 9,75 (4,99) 921 000 (481 101) 9,75 (4,99) 2009-03-27
NN OFE 1 215 761 (57 795) 13,17 (0,62) 1 215 761 (57 795) 13,17 (0,62) 2009-02-20
NN OFE 1 157 966 (148 085) 12,55 (1,61) 1 157 966 (148 085) 12,55 (1,61) 2009-02-15
Aviva OFE Aviva Santander SA 489 521 (29 333) 5,30 (0,32) 489 521 (29 333) 5,30 (0,32) 2009-02-09
Artio International Equity Fund 477 622 (25 127) 5,17 (0,27) 477 622 (25 127) 5,17 (0,27) 2008-09-02
Artio International Equity Fund 452 495 (-89 693) 4,90 (-0,97) 452 495 (-89 693) 4,90 (-0,97) 2008-09-01
Aviva OFE Aviva Santander SA 460 188 (-13 055) 4,98 (-0,14) 460 188 (-13 055) 4,98 (-0,14) 2008-04-23
Aviva OFE Aviva Santander SA 473 243 (-400 324) 5,12 (-4,34) 473 243 (-400 324) 5,12 (-4,34) 2008-04-22
Aviva OFE Aviva Santander SA 873 567 (-48 816) 9,46 (-0,53) 873 567 (-48 816) 9,46 (-0,53) 2007-12-31
Aviva OFE Aviva Santander SA 922 383 (55 640) 9,99 (0,60) 922 383 (55 640) 9,99 (0,60) 2007-10-23
Aviva OFE Aviva Santander SA 866 743 (-60 737) 9,39 (-0,66) 866 743 (-60 737) 9,39 (-0,66) 2007-07-26
Aviva OFE Aviva Santander SA 927 480 (60 737) 10,05 (0,66) 927 480 (60 737) 10,05 (0,66) 2007-04-25
PZU OFE "Złota Jesień" 439 899 (-446 334) 4,76 (-4,84) 439 899 (-446 334) 4,76 (-4,84) 2007-03-26
NN Investment Partners TFI SA 442 272 (-53 855) 4,79 (-0,58) 442 272 (-53 855) 4,79 (-0,58) 2007-03-23
Aviva OFE Aviva Santander SA 866 743 (257 867) 9,39 (2,80) 866 743 (257 867) 9,39 (2,80) 2007-02-19
NN Investment Partners TFI SA 496 127 5,37 496 127 5,37 2006-08-16
Mańko Dariusz 73 000 0,79 (0,79) 73 000 0,79 (0,79) 2006-07-27
Mańko Dariusz 73 000 0,00 73 000 0,00 2006-07-27
Artio International Equity Fund przez Artio Global Management LLC 542 188 5,87 542 188 5,87 2006-03-30
JP Morgan Chase & Co. z podmiotami zależnymi 448 486 (-36 429) 4,86 (-0,39) 448 486 (-36 429) 4,86 (-0,39) 2006-03-03
NN OFE 1 009 881 (260 804) 10,94 (2,83) 1 009 881 (260 804) 10,94 (2,83) 2005-12-20
JP Morgan Chase & Co. z podmiotami zależnymi 484 915 5,25 484 915 5,25 2005-09-13
NN OFE 749 077 (-142 013) 8,11 (-0,37) 749 077 (-142 013) 8,11 (-0,37) 2005-08-02
Aviva OFE Aviva Santander SA 608 876 (-219 957) 6,59 (-2,39) 608 876 (-219 957) 6,59 (-2,39) 2005-08-02
PZU SA razem z PZU Życie 460 958 (-23 317) 4,99 (-0,25) 460 958 (-23 317) 4,99 (-0,25) 2005-07-18
Raiffeisen Centrobank AG 529 320 5,73 529 320 5,73 2005-06-17
PZU SA razem z PZU Życie 484 275 (20 254) 5,24 (0,23) 484 275 (20 254) 5,24 (0,23) 2005-05-30
Ogółem 9 225 663 (300 000) 0 9 225 663 (300 000) 0 2005-05-30
PZU SA razem z PZU Życie 464 021 (-58 856) 5,01 (0,04) 464 021 (-58 856) 5,01 (0,04) 2005-02-15
Ogółem 8 925 663 (-1 575 117) 0 8 925 663 (-1 575 117) 0 2005-02-15
Grupa Kęty SA rejestracja umorzenia 0 (-1 575 117) 0,00 (-15,00) 0 0,00 2005-02-15
PZU SA razem z PZU Życie 522 877 (-6 078) 4,97 (-0,06) 522 877 (-6 078) 4,97 (-0,06) 2005-01-03
Aviva OFE Aviva Santander SA 828 833 (-11 836) 8,98 (-0,13) 828 833 (-11 836) 8,98 (-0,13) 2004-12-31
PZU SA razem z PZU Życie 528 955 5,03 528 955 5,03 2004-07-09
PZU OFE "Złota Jesień" 886 233 9,60 (1,17) 886 233 9,60 (1,17) 2004-05-14
PZU OFE "Złota Jesień" 886 233 8,43 (-1,49) 886 233 8,43 (-1,49) 2004-05-14
PZU OFE "Złota Jesień" 886 233 (38 081) 9,92 (1,85) 886 233 (38 081) 9,92 (1,85) 2004-05-14
NN OFE 891 090 8,48 (-1,50) 891 090 8,48 (-1,50) 2004-05-14
NN OFE 891 090 9,98 (0,33) 891 090 9,98 (0,33) 2004-05-14
NN OFE 891 090 (50 332) 9,65 (1,65) 891 090 (50 421) 9,65 (1,65) 2004-05-14
NN OFE 840 758 (110 711) 8,00 (1,05) 840 669 (110 622) 8,00 (1,05) 2004-04-26
Aviva OFE Aviva Santander SA 840 669 9,11 (1,11) 840 669 9,11 (1,11) 2004-04-26
Aviva OFE Aviva Santander SA 840 669 8,00 (-1,41) 840 669 8,00 (-1,41) 2004-04-26
Aviva OFE Aviva Santander SA 840 669 (40 669) 9,41 (1,80) 840 669 (40 669) 9,41 (1,80) 2004-04-26
Bank Austria Creditanstalt AG poniżej 5% 0 (-529 515) 0,00 (-5,73) 0 (-529 515) 0,00 (-5,73) 2003-12-31
Pioneer Pekao IM SA zarządzanie aktywami 542 906 5,17 (-0,91) 542 906 5,17 (-0,91) 2003-09-08
Pioneer Pekao IM SA zarządzanie aktywami 542 906 6,08 (0,20) 542 906 6,08 (0,20) 2003-09-08
Pioneer Pekao IM SA zarządzanie aktywami 542 906 (2 230) 5,88 (0,74) 542 906 (2 230) 5,88 (0,74) 2003-09-08
Pioneer Pekao IM SA zarządzanie aktywami 540 676 5,14 540 676 5,14 2003-08-28
PZU OFE "Złota Jesień" 848 152 (154 519) 8,07 (1,47) 848 152 (154 519) 8,07 (1,47) 2003-05-30
NN OFE 730 047 (119 405) 6,95 (1,13) 730 047 (119 405) 6,95 (1,13) 2003-05-30
Aviva OFE Aviva Santander SA 800 000 (60 000) 7,61 (0,57) 800 000 (60 000) 7,61 (0,57) 2003-05-30
Bank Handlowy SA subemitent usługowy (seria C) 430 000 4,09 (-0,72) 430 000 4,09 (-0,72) 2002-12-31
Bank Handlowy SA subemitent usługowy (seria C) 430 000 (-130 286) 4,81 (-0,53) 430 000 (-130 286) 4,81 (-0,53) 2002-12-31
Aviva OFE Aviva Santander SA 740 000 7,04 740 000 7,04 2002-12-31
Aviva OFE Aviva Santander SA 740 000 (127 031) 7,04 (1,20) 740 000 (127 031) 7,04 (1,20) 2002-12-31
Polish Private Equity Fund II 0 (-793 514) 0,00 (-7,56) 0 (-793 514) 0,00 (-7,56) 2002-11-14
Polish Private Equity Fund I 0 (-801 669) 0,00 (-7,63) 0 (-801 669) 0,00 (-7,63) 2002-11-14
Credit Suisse First Boston z podmiotem zależnym 0 (-988 966) 0,00 (-9,41) 0 (-988 966) 0,00 (-9,41) 2002-11-14
PZU OFE "Złota Jesień" 693 633 (201 287) 6,60 (1,92) 693 633 (201 287) 6,60 (1,92) 2002-11-13
PZU OFE "Złota Jesień" 492 346 (-95 395) 4,68 (-0,91) 492 346 (-95 395) 4,68 (-0,91) 2002-08-13
Grupa Kęty SA 1 575 117 15,00 0 0,00 2002-08-13
PZU OFE "Złota Jesień" 587 741 (43 302) 5,59 (0,41) 587 741 (43 302) 5,59 (0,41) 2002-06-28
Aviva OFE Aviva Santander SA 612 969 5,84 612 969 5,84 2002-01-16
NN OFE 610 642 5,82 610 642 5,82 2001-10-15
PZU OFE "Złota Jesień" 544 439 5,18 544 439 5,18 2001-08-20
Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. 520 368 (-49 346) 4,96 (-0,47) 520 368 (-49 346) 4,96 (-0,47) 2001-08-13
Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. 569 714 (-733 018) 5,43 (-6,98) 569 714 (-733 018) 5,43 (-6,98) 2001-07-25
Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. 1 302 732 12,41 1 302 732 12,41 2001-06-30
Skarb Państwa 417 072 (-1 302 732) 3,97 (-12,41) 417 072 (-1 302 732) 3,97 (-12,41) 2001-06-30
Credit Suisse First Boston z podmiotem zależnym 988 966 (-252 186) 9,41 (-2,41) 988 966 (-252 186) 9,41 (-2,41) 2000-08-16
Polish Private Equity Fund II 793 514 (-43 016) 7,56 (-0,41) 793 514 (-43 016) 7,56 (-0,41) 2000-03-16
Polish Private Equity Fund I 801 669 (-43 600) 7,63 (-0,82) 801 669 (-43 600) 7,63 (-0,82) 2000-03-16
Credit Suisse First Boston z podmiotem zależnym 1 241 152 (-73 620) 11,82 (-0,70) 1 241 152 (-73 620) 11,82 (-0,70) 2000-03-16
Ogółem 10 500 780 (500 000) 0 10 500 780 (500 000) 0 1999-09-10
Bank Handlowy SA subemitent usługowy (seria C) 560 286 5,34 560 286 5,34 1999-09-10
Polish Private Equity Fund II 836 530 7,97 (-0,39) 836 530 7,97 (-0,39) 1999-06-10
Polish Private Equity Fund II 836 530 (68 218) 8,36 (0,68) 836 530 (68 218) 8,36 (0,68) 1999-06-10
Polish Private Equity Fund I 845 269 8,45 (0,40) 845 269 8,45 (0,40) 1999-06-10
Polish Private Equity Fund I 845 269 (66 789) 8,05 (0,27) 845 269 (66 789) 8,05 (0,27) 1999-06-10
Bank Austria Creditanstalt AG przez Bank Austria Creditanstalt International AG 529 515 5,73 (0,69) 529 515 5,73 (0,69) 1999-01-14
Bank Austria Creditanstalt AG przez Bank Austria Creditanstalt International AG 529 515 5,04 (-0,25) 529 515 5,04 (-0,25) 1999-01-14
Bank Austria Creditanstalt AG przez Bank Austria Creditanstalt International AG 529 515 5,29 (-0,64) 529 515 5,29 (-0,64) 1999-01-14
Bank Austria Creditanstalt AG przez Bank Austria Creditanstalt International AG 529 515 (40 449) 5,93 (1,04) 529 515 (40 449) 5,93 (1,04) 1999-01-14
Bank Austria Creditanstalt AG przez Bank Austria Creditanstalt International AG 489 066 4,89 489 066 4,89 1998-09-24
Skarb Państwa 1 719 804 16,38 (-0,82) 1 719 804 16,38 (-0,82) 1998-06-16
Skarb Państwa 1 719 804 17,20 1 719 804 17,20 1998-06-16
Credit Suisse First Boston z podmiotem zależnym 1 314 772 12,52 (-0,63) 1 314 772 12,52 (-0,63) 1997-11-21
Credit Suisse First Boston z podmiotem zależnym 1 314 772 13,15 1 314 772 13,15 1997-11-21
Ogółem 10 000 780 0 10 000 780 0 1997-02-11
Polish Private Equity Fund II 768 312 7,68 768 312 7,68 1995-12-15
Polish Private Equity Fund I 778 480 7,78 778 480 7,78 1995-12-15
Polish Enterprise Fund LP 386 700 3,87 386 700 3,87 1995-12-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-11-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 16,95 zł
2019-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,98 zł
2019-08-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 23,93 zł
2018-09-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 17,24 zł
2018-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,70 zł
2018-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 23,94 zł
2017-11-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 22,00 zł
2017-09-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,00 zł
2017-08-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 30,00 zł
2016-12-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,50 zł
2016-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,50 zł
2016-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 18,00 zł
2015-12-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,72 zł
2015-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,76 zł
2015-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 14,48 zł
2014-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2014-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2013-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2013-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2012-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2012-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2011-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2011-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2010-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2010-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2008-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2008-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2007-06-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2007-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2006-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2006-05-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2005-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2005-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2004-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2004-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2004-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2003-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2003-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2003-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2003-04-17 Asymilacja akcji seria C (menedżerskie)
2002-10-28 Asymilacja akcji
2002-09-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2002-09-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2002-08-02 Asymilacja akcji seria C
2002-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
1997-03-21 Split 1:4
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.