0,3000 zł
3,45% 0,0100 zł
Hawe SA (HWE)

Komunikaty spółki - HAWE

Złożenie kolejnego pozwu o zapłatę na kwotę 25 486 630, 15 zł przeciwko byłemu zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Emitenta
Informacja o niewnoszeniu środka zaskarżenia od Decyzji KNF
Złożenie pozwu o zapłatę przeciwko byłemu Zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Emitenta
Informacja GPW o gotowości do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji HAWE z obrotu na rynku regulowanym
Informacja o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rozpoczęcie procesu przygotowywania zaległych sprawozdań finansowych Emitenta
Korekta raportu bieżącego 1/2018.
Informacja o podjęciu decyzji o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem nowych propozycji układowych
Informacja o oddaleniu wniosków o ogłoszenie upadłości i umorzeniu postępowania upadłościowego.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w upadłości na dzień 02 maja 2018 r. w związku z żądaniem akcjonariuszy w trybie art. 400 §1 k.s.h.
Informacja o podjęciu decyzji o przygotowaniu i złożeniu propozycji układowych
Nałożenie kary pieniężnej przez KNF w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zdarzeń mających miejsce w 2012 r. i 2013 r.
Informacja o wypowiedzeniu umów zawartych z Vestor Dom Maklerskich S.A.
Informacja o zażaleniu na Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego Spółki.
Informacja o Postanowieniu o umorzeniu postępowania upadłościowego Spółki.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.