0,3000 zł
3,45% 0,0100 zł
Hawe SA (HWE)

Akcjonariat - HAWE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 32 171 119,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 107 237 064 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 513 744
Liczba głosów na WZA: 107 237 064 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5,14%
Kapitał akcyjny: 107 237 064,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 513 744
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5,14%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 94,86%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
porozumienie akcjonariuszy 5 513 744 (5,14%) 5 513 744 (5,14%) 2016-10-17 ERP, BMI, PLJ, AGS, BDL, INT

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2018-06-04
ogłoszenie upadłości

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-12
otwarcie postępowania sanacyjnego

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-07
realizacja oferty menedżerskiej seria C 25 000
25 000,00
1,00 1,00 4 772 656
4 772 656,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-07-25
seria A - akcje założycielskie zawiadomienie 2002-06-24 500 000
500 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-07-03
2007-02-14
seria C - oferta menedżerska za waranty serii A - Marek Rudziński 2007-01-02 25 000
25 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - udziałowcy PBT Hawe sp. z o.o. 2007-01-02 4 039 156
290 819 232,00
1,00 72,00 4 539 156
4 539 156,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-19
2007-05-31
zmiana firmy z Ventus SA na Hawe SA 2007-02-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-19
seria D - Aneta Gajewska-Sowa, Marek Falenta, Presto sp. z o.o. 2007-02-07 208 500
15 012 000,00
1,00 72,00 4 747 656
4 747 656,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-11
2007-07-25
seria E - prawo poboru 1:20 2007-06-22 95 453 120
100 225 776,00
1,00 1,05 100 225 776
100 225 776,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-11
2008-05-19
2008-05-30
seria F - subskrypcja prywatna 2009-09-01 5 011 288
10 022 576,00
1,00 2,00 105 237 064
105 237 064,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-04
2009-10-08
2009-11-04
seria G - subskrypcja prywatna 2009-11-04 2 000 000
1,00 107 237 064
107 237 064,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-02
2011-07-27
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2013-07-01 10 712 900
32 138 700,00
1,00 3,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - prawo poboru 2:3 2015-08-04 160 855 596
160 855 596,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Misami Ltd. 5 763 203 5,00 (5,00) 5 763 203 5,00 (5,00) 2016-03-10
Misami Ltd. 0 (-5 763 203) 0,00 (-5,37) 0 (-5 763 203) 0,00 (-5,37) 2016-03-10
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 4 885 000 (-2 415 000) 4,55 (-2,25) 4 885 000 (-2 415 000) 4,55 (-2,25) 2015-12-09
Walton Spencer LLC 2 724 188 (-2 697 725) 2,54 (-2,51) 2 724 188 (-2 697 725) 2,54 (-2,51) 2015-11-03
Glob Investment sp. z o.o. 692 295 (-4 691 205) 0,64 (-4,38) 692 295 (-4 691 205) 0,64 (-4,38) 2015-10-22
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 7 300 000 6,80 7 300 000 6,80 2015-10-22
Maciaszek Aneta 2 053 500 (-3 333 100) 1,91 (-3,11) 2 053 500 (-3 333 100) 1,91 (-3,11) 2015-10-21
Rybka Krzysztof na NWZ 1 488 920 (4 269) 1,39 (0,39) 1 488 920 (4 269) 1,39 (0,39) 2015-10-02
Maciaszek Aneta 5 386 600 5,02 5 386 600 5,02 2015-09-21
Glob Investment sp. z o.o. 5 383 500 5,02 5 383 500 5,02 2015-09-18
Walton Spencer LLC 5 421 913 5,05 5 421 913 5,05 2015-09-16
Misami Ltd. poprzez Trinitybay Ltd. 5 763 203 5,37 5 763 203 5,37 2015-08-07
porozumienie akcjonariuszy W Investments sp. z o.o., W Family Foundation, PJW Holdings Ltd., poprzez: Tele-Polska Holding SA i Trinitybay lnvestments Ltd. 0 (-15 414 323) 0,00 (-14,37) 0 (-15 414 323) 0,00 (-14,37) 2015-08-05
porozumienie akcjonariuszy W Investments sp. z o.o., W Family Foundation, PJW Holdings Ltd., poprzez: Tele-Polska Holding SA i Trinitybay lnvestments Ltd. 15 414 323 14,37 15 414 323 14,37 2015-07-13
Falenta Marek wraz z Falenta Investments Ltd. 0 (-8 284 623) 0,00 (-7,72) 0 (-8 284 623) 0,00 (-8,00) 2015-07-13
Petrenams Ltd. na ZWZ 3 562 480 (-1 492 000) 3,32 (-1,39) 3 562 480 (-1 492 000) 3,32 (-1,57) 2015-05-18
NN OFE na ZWZ 5 000 000 4,66 5 000 000 4,66 2015-05-18
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 0 (-2 162 999) 0,00 (-2,01) 0 (-2 162 999) 0,00 2015-04-27
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 2 162 999 (-500 000) 2,01 (-0,47) 2 162 999 (-500 000) 0,00 2015-04-01
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 2 662 999 (-1 350 000) 2,48 (-1,26) 2 662 999 (-1 350 000) 0,00 2014-12-09
Petrenams Ltd. 5 054 480 (-4 696 561) 4,71 (-5,01) 5 054 480 (-4 696 561) 4,89 (-4,83) 2014-02-21
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 4 012 999 (258 985) 3,74 (0,24) 4 012 999 (258 985) 0,00 2013-09-05
Trinitybay Investments Ltd. 28 023 509 (-2 241 151) 26,00 (-2,22) 28 023 509 (-2 241 151) 27,00 (-2,24) 2013-05-30
Generali OFE 5 088 903 (-903 467) 4,74 (-0,84) 5 088 903 (-903 467) 4,91 (-0,88) 2013-01-02
Generali OFE 5 992 370 (-1 007 630) 5,58 (-0,94) 5 992 370 (-1 007 630) 5,79 (-0,84) 2013-01-01
Rybka Krzysztof 1 484 651 (300 000) 1,00 (-0,10) 1 484 651 (300 000) 1,00 (-0,10) 2012-08-31
Misiak Tomasz 172 000 0,00 172 000 0,00 2012-08-31
Karney Jerzy 400 000 0,00 400 000 0,00 2012-08-31
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 4 079 029 (-1 300 000) 3,80 (-1,21) 4 079 029 (-1 300 000) 3,94 (-1,33) 2012-07-12
Falenta Marek wraz z Falenta Investments Ltd. 8 284 623 (-1 986 188) 7,72 (-1,85) 8 284 623 (-1 986 188) 8,00 (-2,06) 2012-07-09
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 3 754 014 (-1 100 000) 3,50 (-1,02) 3 754 014 (-1 100 000) 0,00 2012-05-18
Trinitybay Investments Ltd. 30 264 660 28,22 30 264 660 29,24 2012-05-15
Presto sp. z o.o. przez Trinitybay Investments Ltd. 0 (-28 132 160) 0,00 (-26,00) 0 (-28 132 160) 0,00 (-27,00) 2012-05-15
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 4 854 014 (825 688) 4,52 (0,77) 4 854 014 (825 688) 0,00 2012-04-05
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 4 028 326 (1 245 800) 3,75 (1,16) 4 028 326 (1 245 800) 0,00 2012-03-30
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 2 782 526 (-900 000) 2,59 (-0,84) 2 782 526 (-900 000) 0,00 2012-03-09
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 3 682 526 (-5 100 000) 3,43 (-4,75) 3 682 526 (-5 100 000) 0,00 2012-03-09
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 8 782 526 (7 000 000) 8,18 (6,52) 8 782 526 (7 000 000) 0,00 2012-03-06
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 1 782 526 (-3 410 368) 1,66 (-3,18) 1 782 526 (-3 410 368) 0,00 2012-03-06
Generali OFE 7 000 000 6,52 7 000 000 6,63 2012-03-06
Falenta Marek 10 270 811 (-3 511 542) 9,57 (-3,28) 10 270 811 (-3 511 542) 10,06 (-3,44) 2012-02-27
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 5 379 029 (3 447 484) 5,01 (3,21) 5 379 029 (3 447 484) 5,27 (3,38) 2012-02-27
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 1 931 545 1,80 1 931 545 1,89 2012-02-24
Falenta Marek 13 782 353 (-1 281 334) 12,85 (-1,19) 13 782 353 (-1 281 334) 13,50 (-1,26) 2012-02-23
Presto sp. z o.o. przez Trinitybay Investments Ltd. 28 132 160 26,00 (-0,23) 28 132 160 27,00 (-0,56) 2012-01-18
Podkański Lesław 124 014 0,00 124 014 0,00 2011-11-14
Falenta Marek 15 063 687 (1 537 347) 14,04 (0,55) 15 063 687 (1 537 347) 14,76 (1,27) 2011-11-14
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 5 192 894 (95 586) 4,84 (0,09) 5 192 894 (95 586) 0,00 2011-10-24
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 5 097 308 (6 344) 4,75 (0,01) 5 097 308 (6 344) 0,00 2011-10-21
Presto sp. z o.o. 28 132 160 (-2 104 728) 26,23 (-2,50) 28 132 160 (-2 104 728) 27,56 (-1,17) 2011-10-20
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 5 090 964 (88 228) 4,74 (0,08) 5 090 964 (88 228) 0,00 2011-10-20
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 5 002 736 (152 100) 4,66 (0,14) 5 002 736 (152 100) 0,00 2011-10-19
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 4 850 636 (500 000) 4,52 (0,47) 4 850 636 (500 000) 0,00 2011-10-18
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 4 350 636 (355 500) 4,05 (0,33) 4 350 636 (355 500) 0,00 2011-10-17
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 3 995 136 (565 684) 3,72 (0,53) 3 995 136 (565 684) 0,00 2011-10-14
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 3 429 452 (6 500) 3,19 3 429 452 (6 500) 0,00 2011-10-13
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 3 422 952 (150 000) 3,19 (0,14) 3 422 952 (150 000) 0,00 2011-10-12
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 3 272 952 (211 565) 3,05 (0,20) 3 272 952 (211 565) 0,00 2011-10-11
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 3 061 387 (500 000) 2,85 (0,47) 3 061 387 (500 000) 0,00 2011-10-10
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 2 561 387 (532 344) 2,38 (0,49) 2 561 387 (532 344) 0,00 2011-10-07
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 2 029 043 (194 534) 1,89 (0,18) 2 029 043 (194 534) 0,00 2011-10-05
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 1 834 509 (196 006) 1,71 (0,19) 1 834 509 (196 006) 0,00 2011-10-04
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 1 638 503 (114 862) 1,52 (0,10) 1 638 503 (114 862) 0,00 2011-10-03
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 1 523 641 (96 893) 1,42 (0,09) 1 523 641 (96 893) 0,00 2011-09-30
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 1 426 748 (37 346) 1,33 (0,04) 1 426 748 (37 256) 0,00 2011-09-29
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 1 389 402 (100 000) 1,29 (0,09) 1 389 492 (100 090) 0,00 2011-09-28
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 1 289 402 (181 182) 1,20 (0,17) 1 289 402 (181 182) 0,00 2011-09-26
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 1 108 220 (560 554) 1,03 (0,52) 1 108 220 (560 554) 0,00 2011-09-23
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 547 666 (456 729) 0,51 (0,43) 547 666 (456 729) 0,00 2011-09-22
Hawe SA w restrukturyzacji poprzez Hawe Telekom sp. z o.o. 90 937 0,08 90 937 0,00 2011-09-21
Rybka Krzysztof 1 184 651 (922 085) 1,10 (0,86) 1 184 651 (922 085) 1,10 (0,86) 2011-09-16
TFI Allianz Polska SA poprzez Allianz Platinium FIZ i Allianz FIO 4 695 164 (-1 165 330) 4,37 (-1,09) 4 695 164 (-1 165 330) 4,37 (-1,09) 2011-08-01
TFI Allianz Polska SA poprzez Allianz Platinium FIZ i Allianz FIO 5 860 494 (479 810) 5,46 (0,35) 5 860 494 (479 810) 5,46 (0,35) 2011-07-31
TFI Allianz Polska SA poprzez Allianz Platinium FIZ i Allianz FIO 5 380 684 5,11 (0,10) 5 380 684 5,11 (0,10) 2011-05-18
TFI Allianz Polska SA poprzez Allianz Platinium FIZ i Allianz FIO 5 380 684 5,01 5 380 684 5,01 2011-05-18
Falenta Waldemar 255 200 0,24 (0,24) 255 200 0,24 (0,24) 2011-04-15
Falenta Waldemar 255 200 0,00 255 200 0,00 2011-04-15
Rybka Krzysztof 262 566 0,24 262 566 0,24 2011-04-14
Rybka Krzysztof 262 566 0,24 262 566 0,24 2011-04-14
Gajewska-Sowa Aneta 4 097 249 (-3 632 751) 3,89 (-3,45) 4 097 249 (-3 632 751) 3,89 (-3,45) 2011-03-15
Kubaszewski Piotr 26 700 0,00 (-0,02) 26 700 0,00 (-0,02) 2011-01-20
Gajewska-Sowa Aneta 7 730 000 (-2 670 000) 7,34 (-2,54) 7 730 000 (-2 670 000) 7,34 (-2,54) 2010-12-22
Gajewska-Sowa Aneta 10 400 000 (-2 633 114) 9,88 (-2,50) 10 400 000 (-2 633 114) 9,88 (-2,50) 2010-11-23
Kubaszewski Piotr 26 700 0,02 26 700 0,02 2010-05-14
Presto sp. z o.o. 30 236 888 28,73 (0,54) 30 236 888 28,73 (0,54) 2009-12-31
Presto sp. z o.o. 30 236 888 (-1 290 000) 28,19 (-1,76) 30 236 888 (-1 290 000) 28,19 (-1,76) 2009-12-31
Gajewska-Sowa Aneta 13 033 114 (-1 804 002) 12,38 (-2,42) 13 033 114 (-1 804 002) 12,38 (-2,42) 2009-11-23
Presto sp. z o.o. 31 526 888 29,95 (-1,50) 31 526 888 29,95 (-1,50) 2009-11-13
Gajewska-Sowa Aneta 14 837 116 14,80 (0,71) 14 837 116 14,80 (0,71) 2008-12-05
Gajewska-Sowa Aneta 14 837 116 (-2 071 464) 14,09 (-2,78) 14 837 116 (-2 071 464) 14,09 (-2,78) 2008-12-05
Presto sp. z o.o. 31 526 888 31,45 (1,50) 31 526 888 31,45 (1,50) 2008-11-14
Presto sp. z o.o. 31 526 888 (-90 000) 29,95 (-1,59) 31 526 888 (-90 000) 29,95 (-1,59) 2008-11-14
Presto sp. z o.o. 31 616 888 (90 000) 31,54 (0,09) 31 616 888 (90 000) 31,54 (0,09) 2008-08-14
Rudziński Marek 460 000 0,00 (-0,45) 460 000 0,00 (-0,45) 2008-06-30
Gajewska-Sowa Aneta 16 908 580 16,87 16 908 580 16,87 2008-05-20
Gajewska-Sowa Aneta w tym 16908580 PDA 16 908 580 (4 344 385) 16,87 (4,34) 16 908 580 (4 344 385) 16,87 (4,34) 2008-05-07
Gajewska-Sowa Aneta w tym 12564195 PDA 12 564 195 (1 974 255) 12,53 (1,97) 12 564 195 (1 974 255) 12,53 (1,97) 2008-04-25
Gajewska-Sowa Aneta w tym 10589940 PDA 10 589 940 (-130 000) 10,56 (-0,13) 10 589 940 (-130 000) 10,56 (-0,13) 2008-04-24
Rudziński Marek 460 000 (-29 999) 0,45 (-0,03) 460 000 (-29 999) 0,45 (-0,03) 2008-03-31
Rudziński Marek w tym 499999 PDA 489 999 (-10 000) 0,48 (-0,01) 489 999 (-10 000) 0,48 (-0,01) 2008-03-17
Rudziński Marek w tym 499999 PDA 499 999 0,49 (0,49) 499 999 0,49 (0,49) 2008-03-11
Presto sp. z o.o. 31 526 888 (30 490 375) 31,45 (9,74) 31 526 888 (30 490 375) 31,45 (9,74) 2008-03-11
Gajewska-Sowa Aneta w tym 10719940 PDA 10 719 940 (10 475 306) 10,69 (5,57) 10 719 940 (10 475 306) 10,69 (5,57) 2008-03-11
Falenta Marek 13 526 340 13,49 (0,64) 13 526 340 13,49 (0,64) 2008-03-11
Falenta Marek 13 526 340 12,85 (0,24) 13 526 340 12,85 (0,24) 2008-03-11
Falenta Marek 13 526 340 (12 826 001) 12,61 (-2,06) 13 526 340 (12 826 001) 12,61 (-2,06) 2008-03-11
Petrenams Ltd. 9 751 041 9,72 (0,46) 9 751 041 9,72 (0,46) 2008-03-10
Petrenams Ltd. 9 751 041 9,26 (0,17) 9 751 041 9,26 (-0,29) 2008-03-10
Petrenams Ltd. 9 751 041 9,09 9 751 041 9,55 2008-03-10
Mazurkiewicz Piotr 0 (-502 589) 0,00 (-10,53) 0 (-502 589) 0,00 (-10,53) 2008-02-01
Mazurkiewicz Piotr 502 589 (-104 688) 10,53 (-2,19) 502 589 (-104 688) 10,53 (-2,19) 2008-01-29
Presto sp. z o.o. 1 036 513 (-29 200 375) 21,71 (-7,02) 1 036 513 (-29 200 375) 21,71 (-7,02) 2007-12-03
Presto sp. z o.o. 30 236 888 (28 670 617) 28,73 (-4,08) 30 236 888 (28 670 617) 28,73 (-4,08) 2007-11-25
Mazurkiewicz Piotr 607 277 (137 260) 12,72 (2,82) 607 277 (137 260) 12,72 (2,82) 2007-10-10
Gajewska-Sowa Aneta 244 634 5,12 (5,12) 244 634 5,12 (5,12) 2007-10-05
Gajewska-Sowa Aneta 0 (-583 959) 0,00 (-12,29) 0 (-583 959) 0,00 (-12,29) 2007-10-05
Rudziński Marek 0 (-25 000) 0,00 (-0,52) 0 (-25 000) 0,00 (-0,52) 2007-09-30
Falenta Marek 700 339 (-453 192) 14,67 (-9,62) 700 339 (-453 192) 14,67 (-9,62) 2007-09-30
Capital Partners SA 178 143 (-271 857) 3,73 (-6,18) 178 143 (-271 857) 3,73 (-6,18) 2007-08-31
Presto sp. z o.o. 1 566 271 (68 500) 32,81 (-0,18) 1 566 271 (68 500) 32,81 (-0,18) 2007-08-14
Rudziński Marek 25 000 0,52 25 000 0,52 2007-07-25
Mazurkiewicz Piotr 470 017 9,90 (0,06) 470 017 9,90 (0,06) 2007-07-06
Mazurkiewicz Piotr 470 017 (412 740) 9,84 (8,64) 470 017 (412 740) 9,84 (8,64) 2007-07-06
Falenta Marek 1 153 531 24,29 (0,13) 1 153 531 24,29 (0,13) 2007-07-06
Falenta Marek 1 153 531 (-412 740) 24,16 (-8,83) 1 153 531 (-412 740) 24,16 (-8,83) 2007-07-06
Mazurkiewicz Piotr 57 277 1,20 57 277 1,20 2007-07-05
Falenta Marek 1 566 271 (68 500) 32,99 1 566 271 (68 500) 32,99 2007-07-05
Gajewska-Sowa Aneta 583 959 12,29 (0,06) 583 959 12,29 (0,06) 2007-06-29
Gajewska-Sowa Aneta 583 959 (-24 440) 12,23 (-1,17) 583 959 (-24 440) 12,23 (-1,17) 2007-06-29
Capital Partners SA 450 000 9,91 (0,44) 450 000 9,91 (0,44) 2007-02-23
Capital Partners SA 450 000 9,47 (0,05) 450 000 9,47 (0,05) 2007-02-23
Capital Partners SA 450 000 (-6 270) 9,42 (-0,63) 450 000 (-6 270) 9,42 (-0,63) 2007-02-23
Presto sp. z o.o. 1 497 771 32,99 (1,45) 1 497 771 32,99 (1,45) 2007-02-19
Presto sp. z o.o. 1 497 771 31,54 (0,16) 1 497 771 31,54 (0,16) 2007-02-19
Presto sp. z o.o. 1 497 771 31,38 1 497 771 31,38 2007-02-19
Gajewska-Sowa Aneta 608 399 13,40 (0,59) 608 399 13,40 (0,59) 2007-02-19
Gajewska-Sowa Aneta 608 399 12,81 608 399 12,81 2007-02-19
Falenta Marek 1 497 771 32,99 (1,45) 1 497 771 32,99 (1,45) 2007-02-19
Falenta Marek 1 497 771 31,54 1 497 771 31,54 2007-02-19
Capital Partners SA 456 270 (-43 730) 10,05 (-0,96) 456 270 (-43 730) 10,05 (-0,96) 2007-02-16
Centka Mikołaj 0 (-212 500) 0,00 (-42,50) 0 (-212 500) 0,00 (-42,50) 2006-07-06
Capital Partners SA 500 000 11,01 (-88,99) 500 000 11,01 (-88,99) 2006-07-06
Capital Partners SA 500 000 100,00 500 000 100,00 2006-07-06
Osypowicz Andrzej 0 (-100 000) 0,00 (-20,00) 0 (-100 000) 0,00 (-20,00) 2006-07-05
Góralczyk Sergiusz 0 (-187 500) 0,00 (-37,50) 0 (-187 500) 0,00 (-37,50) 2006-07-05
Sadownik Piotr 0 (-187 500) 0,00 (-37,50) 0 (-187 500) 0,00 (-37,50) 2003-12-24
Góralczyk Sergiusz 187 500 37,50 187 500 37,50 2003-12-24
Żubrowska-Klawe Danuta 0 (-212 500) 0,00 (-42,50) 0 (-212 500) 0,00 (-42,50) 2003-04-01
Centka Mikołaj 212 500 42,50 212 500 42,50 2003-04-01
Żubrowska-Klawe Danuta 212 500 42,50 212 500 42,50 2002-07-03
Sadownik Piotr 187 500 37,50 187 500 37,50 2002-07-03
Osypowicz Andrzej 100 000 20,00 100 000 20,00 2002-07-03

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-08-20 Prawo poboru 2:3
2007-09-17 Prawo poboru 1:20
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.