HAWE w upadłości: Informacja o oddaleniu wniosków o ogłoszenie upadłości i umorzeniu postępowania upadłościowego.

2018-02-16 14:08
publikacja
2018-02-16 14:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-16
Skrócona nazwa emitenta
HAWE w upadłości
Temat
Informacja o oddaleniu wniosków o ogłoszenie upadłości i umorzeniu postępowania upadłościowego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości HAWE S.A. w upadłości podaje do publicznej wiadomości, że uzyskał informację, iż postanowieniem z dnia 6 lutego 2018 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XXIII Gz 1281/17 Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił oba wnioski wierzycieli Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie oraz Olesińscy i Wspólnicy s.k. w Warszawie o ogłoszenie upadłości HAWE S.A.

Jednocześnie Syndyk informuje, że w sprawie o sygn. akt XXIII Gz 1279/17 postanowieniem z dnia 13 lutego 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił zażalenie wierzyciela Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie
z dnia 16 sierpnia 2017 roku (sygn. akt X GUp 443/17) o umorzeniu postępowania upadłościowego HAWE S.A.

Oba wspomniane postanowienia są prawomocne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-16 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki