24,2000 zł
-3,97% -1,0000 zł
Fabryka Mebli Forte SA (FTE)

Akcjonariat - FORTE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 579 124 609,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 23 930 769 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 296 594
Liczba głosów na WZA: 23 930 769 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,28%
Kapitał akcyjny: 23 930 769,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 296 594
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,28%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,72%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
MaForm Holding AG ZWZ 10 344 185 (43,22%) 10 344 185 (43,22%) 2022-06-22 -
PTE PZU SA OFE PZU Złota Jesień, ZWZ 2 757 409 (11,52%) 2 757 409 (11,52%) 2022-06-22 -
Aviva OFE Aviva Santander portfel, ZWZ 2 386 000 (9,96%) 2 386 000 (9,96%) 2022-06-22 ABG, NFT, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, KGH, NWG, OVO, NVA, RMK, SON, TAR, KGN, UNI, PKP, ACP, PEO, HRS, CIE, CAR, CCC, AMB, AMC, FMF, DCR, FRO, KTY, OPL, DOM, PHN, KRU, ING, MIL, DVL, PEP, WWL, APT, ENE, GTC, ERB, ARH, PTG, PKO, RVU, ABS, AML, WPL, LVC, BFT, SNK, PKN, ABE
NN OFE portfel, ZWZ 1 809 000 (7,55%) 1 809 000 (7,55%) 2021-06-16 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, MON, RWL, RBW, ART, SWG, ACG, CMR, AGO, PWX, AMC, RVU, SLV, TRN, CCC, DCR, FRO, MBR, DVL, QRS, KTY, MDG, EAT, ATG, CAV, 11B, MNC, IZB, PZU, FMF, KRU, SGN, ALR, OPL, SPL, ICE, OND, MIL, PEP, APR, BDX, ACP, TPE, SKA, CAR, STH, NWG, ERB, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, TIM, HUG, AML, BBD, CMP, LVC, BFT, MOC, DAT, TEN, SNK, CTX, LTX, MPH, KGL, PKN, TOR, MCR, ABE

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych 29 685
1,00 23 930 769
23 930 769,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-04
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 150 000
1,00 23 901 084
23 901 084,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-19
realizacja oferty menedżerskiej 57 500
316 250,00
1,00 5,50 23 740 584
23 740 584,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-12-21
2006-01-06
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1994-11-22 4 396 996
2,00 4 396 996
8 793 992,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-11-27
1994-12-09
1998-05-11
seria B - M. Formanowicz, ALNO AG 1995-05-17 2 456 380
2 456 380,00
1,00 1,00 11 250 372
11 250 372,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-11-27
1995-05-26
1998-05-11
split 1:2 1995-05-17
1,00 8 793 992
8 793 992,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-05-26
seria C - subskrypcja publiczna 1995-06-09 6 058 000
56 339 400,00
1,00 9,30 17 308 372
17 308 372,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-11-09
1996-06-18
1996-07-24
seria D - zamienna: akcjonariusze Furnel SA 2004-01-27 2 047 619
21 499 999,50
1,00 10,50 19 355 991
19 355 991,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-02-10
2004-04-13
seria E - prawo poboru 4:1 2004-01-27 4 327 093
47 598 023,00
1,00 11,00 23 683 084
23 683 084,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-02-10
2004-04-13
seria F - oferta menedżerska 2004-01-27 519 252
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-02-10

realizacja oferty menedżerskiej 2006-02-03 10 500
1,00 23 751 084
23 751 084,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-02-20
2006-02-03
połączenie z Meble Polonia sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-06-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-31
seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A, B, C 2011-06-22 450 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-08-21

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
MaForm Holding AG ZWZ 10 296 795 (48 015) 43,02 (0,19) 10 296 795 (48 015) 43,02 (0,19) 2021-12-29
PTE PZU SA OFE PZU Złota Jesień, ZWZ 2 754 000 (154 000) 11,50 (0,64) 2 754 000 (154 000) 11,50 (0,64) 2021-06-16
MaForm Holding AG ZWZ 10 248 780 (230 000) 42,83 (0,96) 10 248 780 (230 000) 42,83 (0,96) 2021-06-16
MaForm s.a.r.l. 0 (-9 814 107) 0,00 (-41,01) 0 (-9 814 107) 0,00 (-41,01) 2020-12-02
MaForm Holding AG 10 018 780 41,87 (41,87) 10 018 780 41,87 (41,87) 2020-12-02
MaForm s.a.r.l. 9 814 107 (2 050 218) 41,01 (8,57) 9 814 107 (2 050 218) 41,01 (8,57) 2020-10-13
Bentham sp. z o.o. wraz z Ipopema TFI 0 (-2 054 828) 0,00 (-8,59) 0 (-2 054 828) 0,00 (-8,59) 2020-10-13
PTE PZU SA OFE PZU Złota Jesień, NWZ 2 600 000 (205 068) 10,86 (0,85) 2 600 000 (205 068) 10,86 (0,85) 2019-08-09
PTE PZU SA OFE PZU Złota Jesień 2 394 932 (231 159) 10,01 (0,97) 2 394 932 (231 159) 10,01 (0,97) 2019-05-30
Bentham sp. z o.o. wraz z Ipopema TFI 2 054 828 (4 828) 8,59 (0,59) 2 054 828 (4 828) 8,59 (0,59) 2019-01-17
Bentham sp. z o.o. 2 050 000 8,00 (-0,58) 2 050 000 8,00 (-0,58) 2019-01-17
Uniqa OFE portfel 527 813 2,20 527 813 2,20 2018-12-31
PTE PZU SA portfel 2 163 773 (916 649) 9,04 (3,83) 2 163 773 (916 649) 9,04 (3,83) 2018-12-31
NN OFE portfel 1 801 190 (-608 810) 7,52 (-2,55) 1 801 190 (-608 810) 7,52 (-2,55) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 828 330 (-6 670) 3,46 (-0,03) 828 330 (-6 670) 3,46 (-0,03) 2018-12-31
Generali OFE portfel 341 280 (-2 720) 1,42 (-0,02) 341 280 (-2 720) 1,42 (-0,02) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 116 595 (-17 405) 8,84 (-0,08) 2 116 595 (-17 405) 8,84 (-0,08) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 032 529 (-8 471) 4,31 (-0,04) 1 032 529 (-8 471) 4,31 (-0,04) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 1 073 326 (163 326) 4,49 (0,69) 1 073 326 (163 326) 4,49 (0,69) 2018-12-31
PTE PZU SA poprzez fundusze 1 247 124 5,21 1 247 124 5,21 2018-07-12
TFI Allianz Polska SA portfele 169 779 0,71 169 779 0,71 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 122 963 (-222 532) 0,51 (-0,93) 122 963 (-222 532) 0,51 (-0,93) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 557 265 (450 265) 2,33 (1,88) 557 265 (450 265) 2,33 (1,88) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 8 784 (-158 114) 0,04 (-0,66) 8 784 (-158 114) 0,04 (-0,66) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 5 658 (950) 0,02 5 658 (950) 0,02 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 202 699 (-119 036) 0,85 (-0,49) 202 699 (-119 036) 0,85 (-0,49) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 31 146 0,13 31 146 0,13 2018-06-30
Altus SA portfele 14 454 (-78 074) 0,06 (-0,33) 14 454 (-78 074) 0,06 (-0,33) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 15 877 (3 338) 0,07 (0,02) 15 877 (3 338) 0,07 (0,02) 2018-06-30
Franklin Resources, Inc. poprzez fundusze inwestycyjne 1 181 677 (-86 066) 4,94 (-0,36) 1 181 677 (-86 066) 4,94 (-0,36) 2018-06-19
Franklin Resources, Inc. poprzez fundusze inwestycyjne 1 267 743 5,30 1 267 743 5,30 2018-06-13
Skarbiec TFI SA portfele 52 613 (-46 835) 0,22 (-0,20) 52 613 (-46 835) 0,22 (-0,20) 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 345 495 1,44 345 495 1,44 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 34 268 0,14 34 268 0,14 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 107 000 0,45 107 000 0,45 2017-12-31
NN OFE portfel 2 410 000 (20 000) 10,07 (0,08) 2 410 000 (20 000) 10,07 (0,08) 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 166 898 0,70 166 898 0,70 2017-12-31
MetLife OFE portfel 835 000 (-24 330) 3,49 (-0,11) 835 000 (-24 330) 3,49 (-0,11) 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 4 708 0,02 4 708 0,02 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 321 735 1,34 321 735 1,34 2017-12-31
Generali OFE portfel 344 000 1,44 344 000 1,44 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 31 146 0,13 31 146 0,13 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 4 015 0,02 4 015 0,02 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 134 000 (11 000) 8,92 (0,04) 2 134 000 (11 000) 8,92 (0,04) 2017-12-31
Altus SA portfele 92 528 0,39 92 528 0,39 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 041 000 4,35 1 041 000 4,35 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 12 539 0,05 12 539 0,05 2017-12-31
Aegon OFE portfel 910 000 3,80 910 000 3,80 2017-12-31
NN OFE portfel 2 390 000 9,99 (-0,01) 2 390 000 9,99 (-0,01) 2016-12-31
NN OFE portfel 2 390 000 (220 000) 10,00 (0,92) 2 390 000 (220 000) 10,00 (0,92) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 123 000 8,88 (0,01) 2 123 000 8,88 (0,01) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 123 000 (-177 000) 8,87 (-0,75) 2 123 000 (-177 000) 8,87 (-0,75) 2016-12-31
Bentham sp. z o.o. spółka portfelowa Sezam XX FIZAN 2 050 000 8,58 (0,01) 2 050 000 8,58 (0,01) 2016-12-28
Bentham sp. z o.o. 2 050 000 8,57 2 050 000 8,57 2016-12-28
Skarbiec TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 99 448 0,42 99 448 0,42 2016-12-27
MetLife OFE 859 330 (-2 116 144) 3,60 (-8,92) 859 330 (-2 116 144) 3,60 (-8,92) 2016-12-20
NN OFE przez INF PTE SA, WZA 2 170 000 (-184 030) 9,08 (-0,83) 2 170 000 (-184 030) 9,08 (-0,83) 2016-05-17
Aviva OFE Aviva Santander 2 300 000 (975 520) 9,62 (4,05) 2 300 000 (975 520) 9,62 (4,05) 2015-12-31
MetLife OFE 2 975 474 12,52 (0,08) 2 975 474 12,52 (0,08) 2014-12-22
MetLife OFE 2 975 474 (-513 515) 12,44 (-2,24) 2 975 474 (-513 515) 12,44 (-2,24) 2014-12-22
MaForm s.a.r.l. 7 763 889 32,44 (-0,24) 7 763 889 32,44 (-0,24) 2014-12-22
MaForm s.a.r.l. 7 763 889 32,68 (0,20) 7 763 889 32,68 (0,20) 2014-12-22
MaForm s.a.r.l. 7 763 889 32,48 7 763 889 32,48 2014-12-22
MaForm Holding s.a.r.l. 0 (-7 763 889) 0,00 (-32,68) 0 (-7 763 889) 0,00 (-32,68) 2014-12-22
MaForm Holding AG 0 (-7 013 889) 0,00 (-29,53) 0 (-7 013 889) 0,00 (-29,53) 2014-12-22
MaForm Holding s.a.r.l. 7 763 889 32,68 7 763 889 32,68 2014-12-18
MetLife OFE 3 488 989 (-724 506) 14,68 (-3,06) 3 488 989 (-724 506) 14,68 (-3,06) 2014-09-02
Aviva OFE Aviva Santander 1 324 480 5,57 (0,03) 1 324 480 5,57 (0,03) 2014-01-27
Aviva OFE Aviva Santander 1 324 480 (324 480) 5,54 (1,33) 1 324 480 (324 480) 5,54 (1,33) 2014-01-27
Vita Holding GmbH 1 133 549 (-200 000) 4,77 (-0,84) 1 133 549 (-200 000) 4,77 (-0,84) 2013-09-13
Eno Holding GmbH 1 114 208 (-348 150) 4,69 (-1,46) 1 114 208 (-348 150) 4,69 (-1,46) 2013-09-13
Revilo Holding GmbH 947 666 (-270 000) 3,99 (-1,13) 947 666 (-270 000) 3,99 (-1,13) 2013-09-12
MetLife OFE 4 213 495 (-98 644) 17,74 (-0,41) 4 213 495 (-98 644) 17,74 (-0,41) 2012-06-30
NN OFE przez INF PTE SA 2 354 030 (1 154 030) 9,91 (4,86) 2 354 030 (1 154 030) 9,91 (4,86) 2011-12-22
NN OFE przez INF PTE SA 1 200 000 5,05 (0,03) 1 200 000 5,05 (0,03) 2011-12-22
NN OFE przez INF PTE SA 1 200 000 5,02 1 200 000 5,02 2011-12-22
NN Investment Partners TFI SA 228 014 (-607 458) 0,95 (-2,56) 228 014 (-607 458) 0,95 (-2,56) 2011-12-14
NN Investment Partners TFI SA 835 472 (-375 000) 3,51 (-1,58) 835 472 (-375 000) 3,51 (-1,58) 2011-11-16
NN Investment Partners TFI SA 1 210 472 (-9 199) 5,09 (-0,04) 1 210 472 (-9 199) 5,09 (-0,04) 2011-11-15
MetLife OFE 4 312 139 (503 965) 18,15 (2,12) 4 312 139 (503 965) 18,15 (2,12) 2011-10-07
NN Investment Partners TFI SA 1 219 671 (-50 000) 5,13 (-0,21) 1 219 671 (-50 000) 5,13 (-0,21) 2011-03-31
NN Investment Partners TFI SA 1 269 671 (50 000) 5,34 (0,21) 1 269 671 (50 000) 5,34 (0,21) 2011-02-04
MaForm Holding AG 7 013 889 (110 000) 29,53 (0,46) 7 013 889 (110 000) 29,53 (0,46) 2010-07-15
Formanowicz Consulting sp.j. 0 (-1 388 703) 0,00 (-5,84) 0 (-1 388 703) 0,00 (-5,84) 2010-07-15
Formanowicz Consulting sp.j. 1 388 703 5,84 1 388 703 5,84 2010-07-09
Formanowicz Anna 0 (-1 388 703) 0,00 (-5,84) 0 (-1 388 703) 0,00 (-5,84) 2010-07-09
NN Investment Partners TFI SA 1 219 671 (44 458) 5,13 (0,19) 1 219 671 (44 458) 5,13 (0,19) 2010-03-08
NN Investment Partners TFI SA 1 175 213 (4 855) 4,94 1 175 213 (4 855) 4,94 2010-03-07
Aviva Investors Poland SA 1 089 279 (-100 000) 4,58 (-0,42) 1 089 279 (-100 000) 4,58 (-0,42) 2009-12-22
Aviva Investors Poland SA 1 189 279 5,00 (5,00) 1 189 279 5,00 (5,00) 2009-12-21
MetLife OFE 3 808 174 (488 721) 16,03 (2,06) 3 808 174 (488 721) 16,03 (2,06) 2009-09-25
Formanowicz Anna 1 388 703 (110 000) 5,84 (0,46) 1 388 703 (110 000) 5,84 (0,46) 2009-06-30
Aviva Investors Poland SA 0 (-1 278 928) 0,00 (-5,38) 0 (-1 278 928) 0,00 (-5,38) 2009-06-30
TFI PZU SA 1 007 787 (-156 046) 4,24 (-0,66) 1 007 787 (-156 046) 4,24 (-0,66) 2009-06-17
MetLife OFE 3 319 453 (995 000) 13,97 (4,19) 3 319 453 (995 000) 13,97 (4,19) 2009-06-04
Imperio ASI SA 0 (-1 300 000) 0,00 (-5,47) 0 (-1 300 000) 0,00 (-5,47) 2009-06-04
MetLife OFE 2 324 453 (234 355) 9,78 (0,98) 2 324 453 (234 355) 9,78 (0,98) 2009-06-02
Imperio ASI SA 1 300 000 (94 000) 5,47 (0,40) 1 300 000 (94 000) 5,47 (0,40) 2009-06-02
Aviva Investors Poland SA 1 278 928 5,38 1 278 928 5,38 2008-11-14
MetLife OFE 2 090 098 8,80 2 090 098 8,80 2008-09-16
Imperio ASI SA 1 206 000 5,07 1 206 000 5,07 2008-05-21
MaForm Holding AG z Anną Formanowicz 6 903 889 (1 278 703) 29,07 (5,39) 6 903 889 (1 278 703) 29,07 (5,39) 2008-02-29
MaForm Holding AG 5 625 186 (-1 080 353) 23,68 (-4,55) 5 625 186 (-1 080 353) 23,68 (-4,55) 2008-02-29
Formanowicz Anna 1 278 703 (198 350) 5,38 (0,84) 1 278 703 (198 350) 5,38 (0,84) 2008-01-21
Formanowicz Anna 1 080 353 4,54 1 080 353 4,54 2008-01-20
Sebastian Zbigniew 300 0,00 300 0,00 2007-11-14
TFI PZU SA 1 163 833 (-104 890) 4,90 (-0,44) 1 163 833 (-104 890) 4,90 (-0,44) 2007-11-08
TFI PZU SA 1 268 723 (70 258) 5,34 (0,30) 1 268 723 (70 258) 5,34 (0,30) 2007-11-07
TFI PZU SA 1 198 465 5,04 1 198 465 5,04 2007-04-13
Vita Holding GmbH 1 333 549 5,61 1 333 549 5,61 2006-12-20
Nothdurft, Arthur Oliver 0 (-1 217 666) 0,00 (-5,14) 0 (-1 217 666) 0,00 (-5,14) 2006-12-20
Nothdurft Alexander 0 (-1 333 549) 0,00 (-5,63) 0 (-1 333 549) 0,00 (-5,63) 2006-12-20
Eno Holding GmbH 1 462 358 6,15 1 462 358 6,15 2006-12-20
Revilo Holding GmbH 1 217 666 5,12 1 217 666 5,12 2006-11-22
MaForm Holding AG z Anną Formanowicz 6 705 539 (1 079 353) 28,23 (4,48) 6 705 539 (1 080 353) 28,23 (4,48) 2006-06-29
Aviva OFE Aviva Santander na WZA 1 000 000 4,21 1 000 000 4,21 2006-06-29
NN Investment Partners TFI SA zarządzane fundusze 1 170 358 (270 358) 4,94 (-0,25) 1 170 358 (270 358) 4,94 (-0,25) 2005-03-07
MaForm Holding AG z Anną Formanowicz 5 626 186 23,75 (0,06) 5 625 186 23,75 (0,06) 2004-08-01
MaForm Holding AG z Anną Formanowicz 5 626 186 (-1 079 353) 23,69 (-4,62) 5 625 186 (-1 080 353) 23,69 (-4,62) 2004-08-01
Nothdurft Alexander 1 333 549 5,63 (0,02) 1 333 549 5,63 (0,02) 2004-05-18
Nothdurft Alexander 1 333 549 5,61 1 333 549 5,61 2004-05-18
Nothdurft, Arthur Oliver 1 217 666 5,14 (0,02) 1 217 666 5,14 (0,02) 2004-05-17
Nothdurft, Arthur Oliver 1 217 666 (604 514) 5,12 (1,58) 1 217 666 (604 514) 5,12 (1,58) 2004-05-17
MaForm Holding AG z Anną Formanowicz 6 705 539 (1 080 353) 28,31 (-4,19) 6 705 539 (1 080 353) 28,31 (-4,19) 2004-05-14
NN Investment Partners TFI SA przez ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 900 000 (-847 307) 5,19 (-4,90) 900 000 (-847 307) 5,19 (-4,90) 2004-01-27
NN Investment Partners TFI SA przez podmioty zależne 1 747 307 10,09 (2,72) 1 747 307 10,09 (2,72) 2004-01-27
NN Investment Partners TFI SA przez podmioty zależne 1 747 307 7,37 1 747 307 7,37 2004-01-27
Alno AG 0 (-5 625 186) 0,00 (-32,50) 0 (-5 625 186) 0,00 (-32,50) 2003-05-23
MaForm Holding AG 5 625 186 32,50 (8,75) 5 625 186 32,50 (8,75) 2001-12-27
MaForm Holding AG 5 625 186 23,75 5 625 186 23,75 2001-12-27
Formanowicz Maciej 0 (-5 625 186) 0,00 (-32,50) 0 (-5 625 186) 0,00 (-32,50) 2001-12-27
Alno AG 5 625 186 32,50 (32,50) 5 625 186 32,50 (32,50) 2001-10-16
Alno AG 0 (-5 625 186) 0,00 (-32,50) 0 (-5 625 186) 0,00 (-32,50) 2001-10-16
Formanowicz Maciej 5 625 186 (-90 000) 32,50 (-0,52) 5 625 186 (-90 000) 32,50 (-0,52) 2000-08-31
Nothdurft, Arthur Oliver 613 152 3,54 613 152 3,54 1999-05-27
Société Générale 0 (-1 113 000) 0,00 (-6,43) 0 (-1 113 000) 0,00 (-6,43) 1999-04-30
Formanowicz Maciej 5 715 186 (10 423) 33,02 (0,06) 5 715 186 (10 423) 33,02 (0,06) 1998-11-16
Formanowicz Maciej 5 704 763 (72 585) 32,96 (0,42) 5 704 763 (72 585) 32,96 (0,42) 1998-03-06
Formanowicz Maciej 5 632 178 32,54 5 632 178 32,54 1997-09-09
EBOiR 655 037 3,78 655 037 3,78 1996-12-11
Alno AG 5 625 186 32,50 5 625 186 32,50 1996-12-11
Société Générale 1 113 000 6,43 1 113 000 6,43 1996-06-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-09-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2022-09-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2021-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2021-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2017-06-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2017-05-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2016-06-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-05-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-05-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2014-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2014-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2013-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,95 zł
2013-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,95 zł
2012-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2012-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2011-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2011-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2010-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2010-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2009-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2009-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2007-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2007-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2006-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2006-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2005-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2005-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2004-02-16 Prawo poboru 4:1
1998-05-11 Asymilacja akcji serie A, B
1997-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
1997-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
1997-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.