35,4500 zł
-1,25% -0,4500 zł
Fabryka Mebli Forte SA (FTE)

Akcjonariat - FORTE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 848 345 761,05 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 23 930 769 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 331 892
Liczba głosów na WZA: 23 930 769 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,25%
Kapitał akcyjny: 23 930 769,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 331 892
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,25%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,75%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
MaForm s.a.r.l. 9 814 107 (41,01%) 9 814 107 (41,01%) 2020-10-13 -
PTE PZU SA OFE PZU Złota Jesień, NWZ 2 600 000 (10,86%) 2 600 000 (10,86%) 2019-08-09 -
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 116 595 (8,84%) 2 116 595 (8,84%) 2018-12-31 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, AMB, AMC, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, SKA, FMF, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, ADV, UNI, WWL, PKP, LVC, PHN, KRU, ACP, PEO, ABE, ING, DOM, HRS, CIE, CAR, AML, CCC, APT, ARH, MIL, WPL, GTC, PKO, DVL, KTY
NN OFE portfel 1 801 190 (7,52%) 1 801 190 (7,52%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AML, AMC, ATD, ATG, BRS, CMP, ENT, ERB, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, PGO, PWX, QRS, RDL, SNK, SWG, TAR, TIM, WWL, ZMT, ZEP, PKN, CMR, APR, PZU, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, EAT, MAB, VRG, UNI, ABE, ACG, BFT, MDG, LRQ, HRS, ALR, PEO, ACP, PLY, PKP, KGL, POZ, SKA, BKM, BDX, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, MIL, RVU, TRN, PKO, FRO, DVL, PBX, SLV, PSW, LTX, NET, KRU, SPL, MNC, ART, KTY, MCR, RON

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych 29 685
0,00
1,00 0,00 23 930 769
23 930 769,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-04
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 150 000
0,00
1,00 0,00 23 901 084
23 901 084,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-19
realizacja oferty menedżerskiej 57 500
316 250,00
1,00 5,50 23 740 584
23 740 584,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-12-21
2006-01-06
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1994-11-22 4 396 996
2,00 4 396 996
8 793 992,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-11-27
1994-12-09
1998-05-11
seria B - M. Formanowicz, ALNO AG 1995-05-17 2 456 380
2 456 380,00
1,00 1,00 11 250 372
11 250 372,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-11-27
1995-05-26
1998-05-11
split 1:2 1995-05-17
1,00 8 793 992
8 793 992,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-05-26
seria C - subskrypcja publiczna 1995-06-09 6 058 000
56 339 400,00
1,00 9,30 17 308 372
17 308 372,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-11-09
1996-06-18
1996-07-24
seria D - zamienna: akcjonariusze Furnel SA 2004-01-27 2 047 619
21 499 999,50
1,00 10,50 19 355 991
19 355 991,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-02-10
2004-04-13
seria E - prawo poboru 4:1 2004-01-27 4 327 093
47 598 023,00
1,00 11,00 23 683 084
23 683 084,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-02-10
2004-04-13
seria F - oferta menedżerska 2004-01-27 519 252
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-02-10

realizacja oferty menedżerskiej 2006-02-03 10 500
0,00
1,00 0,00 23 751 084
23 751 084,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-02-20
2006-02-03
połączenie z MEBLE POLONIA sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-06-22 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-31
seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A, B, C 2011-06-22 450 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-08-21

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Bentham sp. z o.o. wraz z Ipopema TFI 0 (-2 050 000) 0,00 (-8,00) 0 (-2 050 000) 0,00 (-8,00) 2020-10-13
PTE PZU SA OFE PZU Złota Jesień 2 394 932 (231 159) 10,01 (0,97) 2 394 932 (231 159) 10,01 (0,97) 2019-05-30
Bentham sp. z o.o. 2 050 000 (-4 828) 8,00 (-0,59) 2 050 000 (-4 828) 8,00 (-0,59) 2019-01-17
Bentham sp. z o.o. wraz z Ipopema TFI 2 054 828 (4 828) 8,59 (0,01) 2 054 828 (4 828) 8,59 (0,01) 2019-01-17
PTE PZU SA portfel 2 163 773 (916 649) 9,04 (3,83) 2 163 773 (916 649) 9,04 (3,83) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 472 606 (25 606) 1,97 (0,10) 472 606 (25 606) 1,97 (0,10) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 828 330 (-6 670) 3,46 (-0,03) 828 330 (-6 670) 3,46 (-0,03) 2018-12-31
Generali OFE portfel 341 280 (-2 720) 1,42 (-0,02) 341 280 (-2 720) 1,42 (-0,02) 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 527 813 2,20 527 813 2,20 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 032 529 (-8 471) 4,31 (-0,04) 1 032 529 (-8 471) 4,31 (-0,04) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 1 073 326 (163 326) 4,49 (0,69) 1 073 326 (163 326) 4,49 (0,69) 2018-12-31
PTE PZU SA poprzez fundusze 1 247 124 5,21 1 247 124 5,21 2018-07-12
TFI Allianz Polska SA portfele 169 779 0,71 169 779 0,71 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 122 963 (-222 532) 0,51 (-0,93) 122 963 (-222 532) 0,51 (-0,93) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 557 265 (450 265) 2,33 (1,88) 557 265 (450 265) 2,33 (1,88) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 8 784 (-158 114) 0,04 (-0,66) 8 784 (-158 114) 0,04 (-0,66) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 5 658 (950) 0,02 5 658 (950) 0,02 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 202 699 (-119 036) 0,85 (-0,49) 202 699 (-119 036) 0,85 (-0,49) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 31 146 0,13 31 146 0,13 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 51 392 0,21 51 392 0,21 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 275 104 (-139 290) 1,15 (-0,58) 275 104 (-139 290) 1,15 (-0,58) 2018-06-30
Altus SA portfele 14 454 (-78 074) 0,06 (-0,33) 14 454 (-78 074) 0,06 (-0,33) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 15 877 (3 338) 0,07 (0,02) 15 877 (3 338) 0,07 (0,02) 2018-06-30
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 1 000 000 (-69 283) 4,18 (-0,32) 1 000 000 (-69 283) 4,18 (-0,32) 2018-06-21
Franklin Resources, Inc. poprzez fundusze inwestycyjne 1 181 677 (-86 066) 4,94 (-0,36) 1 181 677 (-86 066) 4,94 (-0,36) 2018-06-19
Franklin Resources, Inc. poprzez fundusze inwestycyjne 1 267 743 5,30 1 267 743 5,30 2018-06-13
Skarbiec TFI SA portfele 52 613 (-46 835) 0,22 (-0,20) 52 613 (-46 835) 0,22 (-0,20) 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 345 495 1,44 345 495 1,44 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 34 268 0,14 34 268 0,14 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 447 000 1,87 447 000 1,87 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 107 000 0,45 107 000 0,45 2017-12-31
NN OFE portfel 2 410 000 (20 000) 10,07 (0,07) 2 410 000 (20 000) 10,07 (0,07) 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 166 898 0,70 166 898 0,70 2017-12-31
MetLife OFE portfel 835 000 (-24 330) 3,49 (-0,11) 835 000 (-24 330) 3,49 (-0,11) 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 4 708 0,02 4 708 0,02 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 321 735 1,34 321 735 1,34 2017-12-31
Generali OFE portfel 344 000 1,44 344 000 1,44 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 31 146 0,13 31 146 0,13 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 4 015 0,02 4 015 0,02 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 134 000 (11 000) 8,92 (0,05) 2 134 000 (11 000) 8,92 (0,05) 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 414 394 1,73 414 394 1,73 2017-12-31
Altus SA portfele 92 528 0,39 92 528 0,39 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 041 000 4,35 1 041 000 4,35 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 12 539 0,05 12 539 0,05 2017-12-31
Aegon OFE portfel 910 000 3,80 910 000 3,80 2017-12-31
NN OFE portfel 2 390 000 10,00 (0,01) 2 390 000 10,00 (0,01) 2016-12-31
NN OFE portfel 2 390 000 (220 000) 9,99 (0,91) 2 390 000 (220 000) 9,99 (0,91) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 123 000 8,87 (-0,01) 2 123 000 8,87 (-0,01) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 123 000 (-177 000) 8,88 (-0,74) 2 123 000 (-177 000) 8,88 (-0,74) 2016-12-31
Bentham sp. z o.o. spółka portfelowa Sezam XX FIZAN 2 050 000 8,58 (0,01) 2 050 000 8,58 (0,01) 2016-12-28
Bentham sp. z o.o. 2 050 000 8,57 2 050 000 8,57 2016-12-28
Skarbiec TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 99 448 0,42 99 448 0,42 2016-12-27
MetLife OFE 859 330 (-2 116 144) 3,60 (-8,92) 859 330 (-2 116 144) 3,60 (-8,92) 2016-12-20
NN OFE przez INF PTE SA, WZA 2 170 000 (970 000) 9,08 (4,06) 2 170 000 (970 000) 9,08 (4,06) 2016-05-17
Aviva OFE Aviva Santander 2 300 000 (975 520) 9,62 (4,05) 2 300 000 (975 520) 9,62 (4,05) 2015-12-31
Ogółem 23 901 084 (153 000) 0 23 901 084 (153 000) 0 2015-10-19
MetLife OFE 2 975 474 12,52 (0,08) 2 975 474 12,52 (0,08) 2014-12-22
MetLife OFE 2 975 474 (-513 515) 12,44 (-2,24) 2 975 474 (-513 515) 12,44 (-2,24) 2014-12-22
MaForm s.a.r.l. 7 763 889 32,68 (0,20) 7 763 889 32,68 (0,20) 2014-12-22
MaForm s.a.r.l. 7 763 889 32,48 (0,04) 7 763 889 32,48 (0,04) 2014-12-22
MaForm s.a.r.l. 7 763 889 32,44 7 763 889 32,44 2014-12-22
MaForm Holding s.a.r.l. 0 (-7 763 889) 0,00 (-32,68) 0 (-7 763 889) 0,00 (-32,68) 2014-12-22
MaForm Holding AG 0 (-7 013 889) 0,00 (-29,53) 0 (-7 013 889) 0,00 (-29,53) 2014-12-22
MaForm Holding s.a.r.l. 7 763 889 32,68 7 763 889 32,68 2014-12-18
MetLife OFE 3 488 989 (-724 506) 14,68 (-3,06) 3 488 989 (-724 506) 14,68 (-3,06) 2014-09-02
Pioneer Pekao IM SA 1 170 959 (18 199) 4,93 (0,08) 1 170 959 (18 199) 4,93 (0,08) 2014-06-12
Pioneer Pekao IM SA 1 152 760 (-53 337) 4,85 (-0,22) 1 152 760 (-53 337) 4,85 (-0,22) 2014-05-21
Aviva OFE Aviva Santander 1 324 480 5,57 (0,03) 1 324 480 5,57 (0,03) 2014-01-27
Aviva OFE Aviva Santander 1 324 480 (324 480) 5,54 (1,33) 1 324 480 (324 480) 5,54 (1,33) 2014-01-27
Pioneer Pekao IM SA 1 206 097 (-1 522) 5,07 (-0,01) 1 206 097 (-1 522) 5,07 (-0,01) 2013-12-30
Pioneer Pekao IM SA 1 207 619 (657 937) 5,08 (2,77) 1 207 619 (657 937) 5,08 (2,77) 2013-11-28
Vita Holding GmbH 1 133 549 (-200 000) 4,77 (-0,84) 1 133 549 (-200 000) 4,77 (-0,84) 2013-09-13
Eno Holding GmbH 1 114 208 (-348 150) 4,69 (-1,46) 1 114 208 (-348 150) 4,69 (-1,46) 2013-09-13
Revilo Holding GmbH 947 666 (-270 000) 3,99 (-1,13) 947 666 (-270 000) 3,99 (-1,13) 2013-09-12
MetLife OFE 4 213 495 (-98 644) 17,74 (-0,41) 4 213 495 (-98 644) 17,74 (-0,41) 2012-06-30
NN OFE przez INF PTE SA 1 200 000 (-1 154 030) 5,02 (-4,89) 1 200 000 (-1 154 030) 5,02 (-4,89) 2011-12-22
NN OFE przez INF PTE SA 2 354 030 (1 154 030) 9,91 (4,86) 2 354 030 (1 154 030) 9,91 (4,86) 2011-12-22
NN OFE przez INF PTE SA 1 200 000 5,05 1 200 000 5,05 2011-12-22
NN Investment Partners TFI SA 228 014 (-607 458) 0,95 (-2,56) 228 014 (-607 458) 0,95 (-2,56) 2011-12-14
NN Investment Partners TFI SA 835 472 (-375 000) 3,51 (-1,58) 835 472 (-375 000) 3,51 (-1,58) 2011-11-16
NN Investment Partners TFI SA 1 210 472 (-9 199) 5,09 (-0,04) 1 210 472 (-9 199) 5,09 (-0,04) 2011-11-15
MetLife OFE 4 312 139 (503 965) 18,15 (2,12) 4 312 139 (503 965) 18,15 (2,12) 2011-10-07
NN Investment Partners TFI SA 1 219 671 5,13 1 219 671 5,13 2011-03-31
NN Investment Partners TFI SA 1 219 671 (-50 000) 5,13 (-0,21) 1 219 671 (-50 000) 5,13 (-0,21) 2011-03-31
NN Investment Partners TFI SA 1 269 671 (50 000) 5,34 (0,21) 1 269 671 (50 000) 5,34 (0,21) 2011-02-04
PZU Asset Management SA 1 089 555 (-37 266) 4,58 (-0,16) 1 089 555 (-37 266) 4,58 (-0,16) 2010-11-10
MaForm Holding AG 7 013 889 (110 000) 29,53 (0,46) 7 013 889 (110 000) 29,53 (0,46) 2010-07-15
Formanowicz Consulting sp.j. 0 (-1 388 703) 0,00 (-5,84) 0 (-1 388 703) 0,00 (-5,84) 2010-07-15
Formanowicz Consulting sp.j. 1 388 703 5,84 1 388 703 5,84 2010-07-09
Formanowicz Anna 0 (-1 388 703) 0,00 (-5,84) 0 (-1 388 703) 0,00 (-5,84) 2010-07-09
NN Investment Partners TFI SA 1 219 671 (44 458) 5,13 (0,19) 1 219 671 (44 458) 5,13 (0,19) 2010-03-08
NN Investment Partners TFI SA 1 175 213 (4 855) 4,94 1 175 213 (4 855) 4,94 2010-03-07
Aviva Investors Poland SA 1 089 279 (-100 000) 4,58 (-0,42) 1 089 279 (-100 000) 4,58 (-0,42) 2009-12-22
Aviva Investors Poland SA 1 189 279 5,00 (5,00) 1 189 279 5,00 (5,00) 2009-12-21
PZU Asset Management SA 1 126 821 (-66 341) 4,74 (-0,28) 1 126 821 (-110 066 341) 4,74 (-463,47) 2009-12-04
PZU Asset Management SA 1 193 162 5,02 (5,02) 111 193 162 468,21 (468,21) 2009-12-03
PZU Asset Management SA 0 (-1 260 580) 0,00 (-5,30) 0 (-1 260 580) 0,00 (-5,30) 2009-11-13
MetLife OFE 3 808 174 (488 721) 16,03 (2,06) 3 808 174 (488 721) 16,03 (2,06) 2009-09-25
Formanowicz Anna 1 388 703 (110 000) 5,84 (0,46) 1 388 703 (110 000) 5,84 (0,46) 2009-06-30
Aviva Investors Poland SA 0 (-1 278 928) 0,00 (-5,38) 0 (-1 278 928) 0,00 (-5,38) 2009-06-30
TFI PZU SA 1 007 787 (-156 046) 4,24 (-0,66) 1 007 787 (-156 046) 4,24 (-0,66) 2009-06-17
PZU Asset Management SA 1 260 580 (69 290) 5,30 (0,29) 1 260 580 (69 290) 5,30 (0,29) 2009-06-04
MetLife OFE 3 319 453 (995 000) 13,97 (4,19) 3 319 453 (995 000) 13,97 (4,19) 2009-06-04
Impera Capital ASI SA 0 (-1 300 000) 0,00 (-5,47) 0 (-1 300 000) 0,00 (-5,47) 2009-06-04
MetLife OFE 2 324 453 (234 355) 9,78 (0,98) 2 324 453 (234 355) 9,78 (0,98) 2009-06-02
Impera Capital ASI SA 1 300 000 (94 000) 5,47 (0,40) 1 300 000 (94 000) 5,47 (0,40) 2009-06-02
Aviva Investors Poland SA 1 278 928 5,38 1 278 928 5,38 2008-11-14
MetLife OFE 2 090 098 8,80 2 090 098 8,80 2008-09-16
Impera Capital ASI SA 1 206 000 5,07 1 206 000 5,07 2008-05-21
MaForm Holding AG z Anną Formanowicz 6 903 889 (1 278 703) 29,07 (5,39) 6 903 889 (1 278 703) 29,07 (5,39) 2008-02-29
MaForm Holding AG 5 625 186 (-1 080 353) 23,68 (-4,55) 5 625 186 (-1 080 353) 23,68 (-4,55) 2008-02-29
Pioneer Pekao IM SA 549 682 (-862 608) 2,31 (-3,63) 549 682 (-862 608) 2,31 (-3,63) 2008-02-19
Pioneer Pekao IM SA 1 412 290 (-925 090) 5,94 (-3,90) 1 412 290 (-925 090) 5,94 (-3,90) 2008-02-18
Formanowicz Anna 1 278 703 (198 350) 5,38 (0,84) 1 278 703 (198 350) 5,38 (0,84) 2008-01-21
Formanowicz Anna 1 080 353 4,54 1 080 353 4,54 2008-01-20
Sebastian Zbigniew 300 0,00 300 0,00 2007-11-14
Sebastian Zbigniew 300 0,00 300 0,00 2007-11-14
Sebastian Zbigniew 300 0,00 300 0,00 2007-11-14
TFI PZU SA 1 163 833 (-104 890) 4,90 (-0,44) 1 163 833 (-104 890) 4,90 (-0,44) 2007-11-08
TFI PZU SA 1 268 723 (70 258) 5,34 (0,30) 1 268 723 (70 258) 5,34 (0,30) 2007-11-07
PZU OFE Złota Jesień 1 069 283 (-500 000) 4,50 (-2,10) 1 069 283 (-500 000) 4,50 (-2,10) 2007-07-31
PZU OFE Złota Jesień 1 569 283 (-630 717) 6,60 (-2,66) 1 569 283 (-630 717) 6,60 (-2,66) 2007-07-30
Pioneer Pekao IM SA 2 337 380 (-137 266) 9,84 (-0,58) 2 337 380 (-137 266) 9,84 (-0,58) 2007-05-31
Pioneer Pekao IM SA 2 474 646 (1 254 886) 10,42 (5,29) 2 474 646 (1 254 886) 10,42 (5,29) 2007-05-14
TFI PZU SA 1 198 465 5,04 1 198 465 5,04 2007-04-13
PZU OFE Złota Jesień 2 200 000 (200 000) 9,26 (0,84) 2 200 000 (200 000) 9,26 (0,84) 2007-03-01
Pioneer Pekao IM SA 1 219 760 (622 528) 5,13 (1,68) 1 219 760 (622 528) 5,13 (1,68) 2007-01-29
Vita Holding GmbH 1 333 549 5,61 1 333 549 5,61 2006-12-20
Nothdurft, Arthur Oliver 0 (-1 217 666) 0,00 (-5,14) 0 (-1 217 666) 0,00 (-5,14) 2006-12-20
Nothdurft Alexander 0 (-1 333 549) 0,00 (-5,63) 0 (-1 333 549) 0,00 (-5,63) 2006-12-20
Eno Holding GmbH 1 462 358 6,15 1 462 358 6,15 2006-12-20
Revilo Holding GmbH 1 217 666 5,12 1 217 666 5,12 2006-11-22
Revilo Holding GmbH 1 217 666 5,12 1 217 666 5,12 2006-11-22
PZU Asset Management SA 1 191 290 5,01 1 191 290 5,01 2006-11-15
PZU OFE Złota Jesień 2 000 000 (760 587) 8,42 (3,20) 2 000 000 (760 587) 8,42 (3,20) 2006-06-29
MaForm Holding AG z Anną Formanowicz 6 705 539 (1 079 353) 28,23 (4,48) 6 705 539 (1 080 353) 28,23 (4,48) 2006-06-29
Aviva OFE Aviva Santander na WZA 1 000 000 4,21 1 000 000 4,21 2006-06-29
Ogółem 23 748 084 (-3 000) 0 23 748 084 (-3 000) 0 2006-02-03
Ogółem 23 751 084 (10 500) 0 23 751 084 (10 500) 0 2006-02-03
Ogółem 23 740 584 (57 500) 0 23 740 584 (57 500) 0 2005-12-21
NN Investment Partners TFI SA zarządzane fundusze 1 170 358 (270 358) 4,94 (-0,25) 1 170 358 (270 358) 4,94 (-0,25) 2005-03-07
PZU OFE Złota Jesień 1 239 413 5,22 (-0,01) 1 239 413 5,22 (-0,01) 2004-10-29
PZU OFE Złota Jesień 1 239 413 5,23 1 239 413 5,23 2004-10-29
MaForm Holding AG z Anną Formanowicz 5 626 186 23,75 (0,06) 5 625 186 23,75 (0,06) 2004-08-01
MaForm Holding AG z Anną Formanowicz 5 626 186 (-1 079 353) 23,69 (-4,62) 5 625 186 (-1 080 353) 23,69 (-4,62) 2004-08-01
Nothdurft Alexander 1 333 549 5,63 (0,02) 1 333 549 5,63 (0,02) 2004-05-18
Nothdurft Alexander 1 333 549 5,61 1 333 549 5,61 2004-05-18
Nothdurft, Arthur Oliver 1 217 666 5,14 (0,02) 1 217 666 5,14 (0,02) 2004-05-17
Nothdurft, Arthur Oliver 1 217 666 (604 514) 5,12 (1,58) 1 217 666 (604 514) 5,12 (1,58) 2004-05-17
MaForm Holding AG z Anną Formanowicz 6 705 539 (1 080 353) 28,31 (-4,19) 6 705 539 (1 080 353) 28,31 (-4,19) 2004-05-14
Ogółem 23 683 084 (6 374 712) 0 23 683 084 (6 374 712) 0 2004-04-13
NN Investment Partners TFI SA przez ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 900 000 (-847 307) 5,19 (-4,90) 900 000 (-847 307) 5,19 (-4,90) 2004-01-27
NN Investment Partners TFI SA przez podmioty zależne 1 747 307 10,09 (2,72) 1 747 307 10,09 (2,72) 2004-01-27
NN Investment Partners TFI SA przez podmioty zależne 1 747 307 7,37 1 747 307 7,37 2004-01-27
Alno AG 0 0,00 0 0,00 2003-05-23
MaForm Holding AG 5 625 186 32,50 (8,75) 5 625 186 32,50 (8,75) 2001-12-27
MaForm Holding AG 5 625 186 23,75 5 625 186 23,75 2001-12-27
Formanowicz Maciej 0 (-5 625 186) 0,00 (-32,50) 0 (-5 625 186) 0,00 (-32,50) 2001-12-27
Alno AG 0 (-5 625 186) 0,00 (-32,50) 0 (-5 625 186) 0,00 (-32,50) 2001-10-16
Alno AG 5 625 186 32,50 5 625 186 32,50 2001-10-16
Formanowicz Maciej 5 625 186 (-90 000) 32,50 (-0,52) 5 625 186 (-90 000) 32,50 (-0,52) 2000-08-31
Nothdurft, Arthur Oliver 613 152 3,54 613 152 3,54 1999-05-27
Societe Generale 0 (-1 113 000) 0,00 (-6,43) 0 (-1 113 000) 0,00 (-6,43) 1999-04-30
Formanowicz Maciej 5 715 186 (10 423) 33,02 (0,06) 5 715 186 (10 423) 33,02 (0,06) 1998-11-16
Formanowicz Maciej 5 704 763 (72 585) 32,96 (0,42) 5 704 763 (72 585) 32,96 (0,42) 1998-03-06
Pioneer Pekao IM SA 597 232 (-1 133 051) 3,45 (-6,55) 597 232 (-1 133 051) 3,45 (-6,55) 1998-03-05
Formanowicz Maciej 5 632 178 32,54 5 632 178 32,54 1997-09-09
Pioneer Pekao IM SA 1 730 283 10,00 1 730 283 10,00 1997-08-01
EBOiR 655 037 3,78 655 037 3,78 1996-12-11
Alno AG 5 625 186 32,50 5 625 186 32,50 1996-12-11
Societe Generale 1 113 000 6,43 1 113 000 6,43 1996-06-18
Ogółem 17 308 372 0 17 308 372 0 1996-06-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-06-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2017-05-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2016-06-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-05-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-05-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2014-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2014-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2013-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,95 zł
2013-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,95 zł
2012-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2012-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2011-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2011-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2010-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2010-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2009-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2009-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2007-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2007-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2006-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2006-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2005-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2005-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2004-02-16 Prawo poboru 4:1
1998-05-11 Asymilacja akcji serie A, B
1997-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
1997-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
1997-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.