24,3000 zł
-3,57% -0,9000 zł
Fabryka Mebli Forte SA (FTE)

Komunikaty spółki - FORTE

Wyniki finansowe
Fabryki Mebli Forte Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za II kwartał 2022 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. nowej kadencji
Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
Informacja poufna – reorganizacja Spółki
Korekta raportu bieżącego nr 6/2022 dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej na dzień 22 czerwca 2022 roku
Informacja poufna - rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy
Wyniki finansowe
Informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za I kwartał 2022 r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.