29,4000 zł
-1,84% -0,5500 zł
Fabryka Mebli Forte SA (FTE)

Komunikaty spółki - FORTE

Stanowisko Zarządu Emitenta w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez MAFORM HOLDING LUXEMBOURG SARL
Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
Informacja o transakcji na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej planowanego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w liczbie zapewniającej akcjonariuszowi FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego skonsolidowanego za I półrocze 2020 roku.
Informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za II kwartał 2020 r.
Informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za II kwartał 2020 r.
Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
Informacja uzyskana w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 22 czerwca 2020 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 22 czerwca 2020 r.
FORTE -1,84% 29,40
2020-09-25 16:37:15

Kalendarium

  • Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 27,2 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MaForm Holding.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.