38,6000 zł
2,66% 1,0000 zł
FERRO SA (FRO)

Akcjonariat - FERRO

Dane ogólne

Kapitalizacja: 819 966 483 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 21 242 655 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 483 222
Liczba głosów na WZA: 21 242 655 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,30%
Kapitał akcyjny: 21 242 655,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 483 222
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,30%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 17,70%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
NN OFE 4 188 933 (19,72%) 4 188 933 (19,72%) 2021-01-18 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, ATD, CMP, ENT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, RDL, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, MDG, HRS, ALR, ACP, PKP, SKA, BKM, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, DVL, PBX, SLV, PSW, LTX, SPL, ART, SWG, DAT, BFT, ACG, RON, ERB, MBR, CCC, MNC, KGL, WWL, PKN, OAT, MBK, CMR, ABE, VRG, QRS, NET, AGO, AML, EAT, MAB, PKO, TRN, KTY, RVU, MIL, LTS, BDX, ATG, MCR, VRC, POZ, PEO, TIM, PWX, KRU, PZU, AMC, FTE
PKO BP Bankowy OFE z PKO DFE, ZWZ 4 019 048 (18,92%) 4 019 048 (18,92%) 2020-08-31 LEN, LBT, NVA, SEK, TSG, OTM, ZUE, QMK, UNI, ATD, RWL, SWG, ERB, ABE, PUE, ODL, DCR, BRG
Multimedia Polska SA portfel 3 882 219 (18,27%) 3 882 219 (18,27%) 2018-12-31 -
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 182 326 (14,98%) 3 182 326 (14,98%) 2018-12-31 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, FMF, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, ING, HRS, CIE, CAR, CCC, GTC, DVL, ERB, WWL, PKN, AMB, ABS, DOM, ABE, PHN, ARH, PKO, KTY, MIL, APT, AML, KRU, WPL, AMC
PTE Aegon SA Aegon OFE 2 210 696 (10,00%) 2 210 696 (10,00%) 2018-12-31 KGN, ABE, KTY, AML

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 45 858
1,00 21 242 655
21 242 655,00
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 156 255
1 262 540,40
1,00 8,08 21 339 587
21 339 587,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-16
2014-06-11
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-09-11 9 100 000
9 100 000,00
1,00 1,00 9 100 000
9 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-26
2007-10-01
2010-04-12
seria B - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2009-01-30 379 166
1,00 9 479 166
9 479 166,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-26
2009-07-07
2010-04-12
seria C - subskrypcja publiczna 2009-10-14 1 000 000
1,00 10 479 166
10 479 166,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-06
2010-05-12
2010-05-25
seria D - subskrypcja prywatna pozyskanie finansowania na nabycie akcji NOVASERVIS a.s. 2011-01-14 10 479 166
1,00 20 958 332
20 958 332,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-07
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A i B 2011-01-14 1 132 290
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - NOVASERVIS a.s. 2011-04-11 225 000
1 912 500,00
1,00 8,50 21 183 332
21 183 332,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-29
2011-05-18
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2014-06-05 -142 790
1,00 21 196 797
21 196 797,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-16
połączenie z Ferro Marketing sp. z o.o. i Ferro International 2 sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2014-10-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-07

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE ZWZ 4 055 000 (31 289) 19,09 (0,15) 4 055 000 (31 289) 19,09 (0,15) 2020-08-31
Santander TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 031 005 (-359 123) 4,85 (-1,69) 1 031 005 (-359 123) 4,85 (-1,69) 2020-02-12
PKO BP Bankowy OFE z PKO DFE, ZWZ 3 882 219 (1 164 102) 18,28 (5,49) 3 882 219 (1 164 102) 18,28 (5,49) 2019-06-24
OFE Pocztylion portfel 870 696 (329 696) 4,09 (1,54) 870 696 (329 696) 4,09 (1,54) 2018-12-31
NN OFE portfel 4 023 711 18,94 4 023 711 18,94 2018-12-31
MetLife OFE portfel 752 504 (2 504) 3,54 (0,01) 752 504 (2 504) 3,54 (0,01) 2018-12-31
PKO BP Bankowy PTE SA poprzez PKO BP Bankowy OFE 3 800 926 (538 757) 17,89 (2,53) 3 800 926 (538 757) 17,89 (2,53) 2018-09-06
Santander TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 390 128 (1 135 238) 6,54 (5,34) 1 390 128 (1 135 238) 6,54 (5,34) 2018-09-04
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 965 705 (-100 915) 4,55 (-0,47) 965 705 (-100 915) 4,55 (-0,47) 2018-08-14
Uniqa TFI SA portfele 147 175 (36 596) 0,69 (0,17) 147 175 (36 596) 0,69 (0,17) 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 200 (-213 751) 0,00 (-1,01) 200 (-213 751) 0,00 (-1,01) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 164 944 (-30 000) 0,78 (-0,14) 164 944 (-30 000) 0,78 (-0,14) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 254 890 (-539 776) 1,20 (-2,54) 254 890 (-539 776) 1,20 (-2,54) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 108 297 (-43 503) 0,51 (-0,21) 108 297 (-43 503) 0,51 (-0,21) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 315 (-130 185) 0,01 (-0,61) 1 315 (-130 185) 0,01 (-0,61) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 245 232 1,15 245 232 1,15 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 6 743 0,03 6 743 0,03 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 176 652 0,83 176 652 0,83 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 17 868 (-160 812) 0,08 (-0,76) 17 868 (-160 812) 0,08 (-0,76) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 39 0,00 39 0,00 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 46 354 (-8 931) 0,22 (-0,04) 46 354 (-8 931) 0,22 (-0,04) 2018-06-30
PKO BP Bankowy PTE SA 3 262 169 (-7 000) 15,36 (-0,03) 3 262 169 (-7 000) 15,36 (-0,03) 2018-03-29
PKO BP Bankowy PTE SA 3 269 169 (169 637) 15,39 (0,80) 3 269 169 (169 637) 15,39 (0,80) 2018-03-29
PKO BP Bankowy PTE SA 3 099 532 (202 532) 14,59 (0,95) 3 099 532 (202 532) 14,59 (0,95) 2018-03-19
Uniqa TFI SA portfele 110 579 0,52 110 579 0,52 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 213 951 1,01 213 951 1,01 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 194 944 0,92 194 944 0,92 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 794 666 3,74 794 666 3,74 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 151 800 0,72 151 800 0,72 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 541 000 2,55 541 000 2,55 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 2 000 0,01 2 000 0,01 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 131 500 (-913 806) 0,62 (-4,31) 131 500 (-913 806) 0,62 (-4,31) 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 245 232 1,15 245 232 1,15 2017-12-31
MetLife OFE portfel 750 000 3,53 750 000 3,53 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 377 225 1,78 377 225 1,78 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 176 652 0,83 176 652 0,83 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 178 680 0,84 178 680 0,84 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 55 285 0,26 55 285 0,26 2017-12-31
PTE Aegon SA przez Nordea OFE i Aegon OFE 2 210 696 10,41 (0,41) 2 210 696 10,41 (0,41) 2017-09-01
PTE Aegon SA Aegon OFE 2 210 696 10,00 2 210 696 10,00 2017-09-01
Government of Norway 1 030 000 (-40 000) 4,85 (-0,19) 1 030 000 (-40 000) 4,85 (-0,19) 2017-03-13
Government of Norway 1 070 000 5,04 1 070 000 5,04 2017-02-24
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 066 620 5,02 1 066 620 5,02 2017-02-23
PKO BP Bankowy PTE SA portfel 2 897 000 (178 883) 13,64 (0,84) 2 897 000 (178 883) 13,64 (0,84) 2016-12-31
Aegon OFE portfel 1 371 000 6,45 (0,45) 1 371 000 6,45 (0,45) 2016-12-31
Aegon OFE portfel 1 371 000 (187 781) 6,00 (0,43) 1 371 000 (187 781) 6,00 (0,43) 2016-12-31
NN OFE NWZ 4 023 711 (23 711) 18,94 (0,11) 4 023 711 (23 711) 18,94 (0,11) 2016-12-15
Aegon OFE 1 183 219 5,57 1 183 219 5,57 2016-09-22
ABH Holding sp. z o.o. 0 (-650 000) 0,00 (-3,06) 0 (-650 000) 0,00 (-3,06) 2016-09-20
ABH Holding sp. z o.o. wraz z Andrzejem Hołójem 650 000 (-3 333 026) 3,06 (-15,69) 650 000 (-3 333 026) 3,06 (-15,69) 2016-09-01
NN OFE ZWZ 4 000 000 (250 467) 18,83 (1,26) 4 000 000 (250 467) 18,83 (1,15) 2016-06-28
ABH Holding sp. z o.o. wraz z Andrzejem Hołójem; ZWZ 3 983 026 (1 433 026) 18,75 (6,75) 3 983 026 (1 433 026) 18,75 (6,75) 2016-06-28
PKO BP Bankowy PTE SA 2 718 117 (48 989) 12,80 (0,24) 2 718 117 (48 989) 12,80 (0,24) 2015-12-21
PKO BP Bankowy OFE z PKO DFE 2 718 117 (427 805) 12,79 (2,01) 2 718 117 (427 805) 12,79 (2,01) 2015-12-21
PKO BP Bankowy PTE SA 2 669 128 12,56 2 669 128 12,56 2015-12-18
ABH Holding sp. z o.o. 2 550 000 (-800 700) 12,00 (-3,77) 2 550 000 (-800 700) 12,00 (-3,77) 2015-10-26
ABH Holding sp. z o.o. wraz z Andrzejem Hołójem 3 350 700 15,77 3 350 700 15,77 2015-10-26
ABH Investments sp. z o.o. SKA 0 (-2 550 000) 0,00 (-12,00) 0 (-2 550 000) 0,00 (-12,00) 2015-10-22
Hołój Andrzej 800 700 (-2 549 964) 3,76 (-12,05) 800 700 (-2 549 964) 3,76 (-12,16) 2015-10-21
ABH Investments sp. z o.o. SKA 2 550 000 12,00 2 550 000 12,00 2015-10-21
PKO BP Bankowy OFE z PKO DFE 2 290 312 (1 704 051) 10,78 (5,19) 2 290 312 (1 704 051) 10,78 (5,19) 2015-10-01
Ferro SA 0 (-142 790) 0,00 (-0,67) 0 (-142 790) 0,00 2014-10-16
Raczek Aneta 168 810 0,79 (0,79) 168 810 0,79 (0,79) 2014-05-16
Raczek Aneta 168 810 (64 539) 0,00 (-0,49) 168 810 (64 539) 0,00 (-0,49) 2014-05-16
Gonsior Zbigniew 132 535 0,00 (-0,62) 132 535 0,00 (-0,62) 2014-05-16
Gonsior Zbigniew 132 535 (45 858) 0,62 (0,22) 132 535 (45 858) 0,62 (0,22) 2014-05-16
Depta Artur 131 170 0,61 (0,61) 131 170 0,61 (0,61) 2014-05-16
Depta Artur 131 170 (45 858) 0,00 (-0,81) 131 170 (45 858) 0,00 (-0,81) 2014-05-16
Aviva OFE Aviva Santander 3 182 326 14,91 (-0,10) 3 182 326 15,01 (-0,10) 2014-05-16
Aviva OFE Aviva Santander 3 182 326 15,01 (0,03) 3 182 326 15,11 (0,13) 2014-05-16
Aviva OFE Aviva Santander 3 182 326 14,98 (-0,04) 3 182 326 14,98 (-0,05) 2014-05-16
Gniadek Jan 0 (-2 500 359) 0,00 (-11,80) 0 (-2 500 359) 0,00 (-11,87) 2014-01-31
Hołój Andrzej 3 350 664 15,81 (0,11) 3 350 664 15,92 (0,12) 2013-12-20
Hołój Andrzej 3 350 664 15,70 (-0,10) 3 350 664 15,80 (-0,11) 2013-12-20
Hołój Andrzej 3 350 664 15,80 (-0,01) 3 350 664 15,91 (0,06) 2013-12-20
Hołój Andrzej 3 350 664 (6 897) 15,81 (0,03) 3 350 664 (6 897) 15,85 (0,06) 2013-12-12
Ferro SA zakup akcji własnych 142 790 0,67 (0,01) 142 790 0,00 2013-10-14
Ferro SA zakup akcji własnych 142 790 0,66 (-0,01) 142 790 0,00 2013-10-14
Ferro SA zakup akcji własnych 142 790 (3 769) 0,67 (0,02) 142 790 (3 769) 0,00 2013-10-14
Ferro SA zakup akcji własnych 139 021 (-2 200) 0,65 (-0,01) 139 021 (-2 200) 0,00 2013-10-03
Ferro SA zakup akcji własnych 141 221 (-469) 0,66 141 221 (-469) 0,00 2013-10-03
Ferro SA zakup akcji własnych 141 690 (6 869) 0,66 (0,03) 141 690 (6 869) 0,00 2013-10-03
Ferro SA zakup akcji własnych 134 821 (2 200) 0,63 (0,01) 134 821 (2 200) 0,00 2013-09-30
Ferro SA zakup akcji własnych 132 621 (2 000) 0,62 (0,01) 132 621 (2 000) 0,00 2013-09-26
Ferro SA zakup akcji własnych 130 621 (695) 0,61 130 621 (695) 0,00 2013-09-23
Ferro SA zakup akcji własnych 129 926 (2 000) 0,61 (0,01) 129 926 (2 000) 0,00 2013-09-20
Ferro SA zakup akcji własnych 127 926 (2 000) 0,60 (0,01) 127 926 (2 000) 0,00 2013-09-19
Ferro SA zakup akcji własnych 125 926 (2 000) 0,59 (0,01) 125 926 (2 000) 0,00 2013-09-18
Gniadek Jan 2 500 359 (-255 000) 11,80 (-1,20) 2 500 359 (-255 000) 11,87 (-1,21) 2013-09-12
Ferro SA zakup akcji własnych 123 926 (2 200) 0,58 (0,01) 123 926 (2 200) 0,00 2013-09-12
Ferro SA zakup akcji własnych 121 726 (2 200) 0,57 (0,01) 121 726 (2 200) 0,00 2013-09-11
Ferro SA zakup akcji własnych 119 526 (2 200) 0,56 (0,01) 119 526 (2 200) 0,00 2013-09-10
Ferro SA zakup akcji własnych 117 326 (42) 0,55 117 326 (42) 0,00 2013-09-09
Gniadek Jan 2 755 359 (2 000) 13,00 (0,01) 2 755 359 (2 000) 13,08 (0,02) 2013-09-05
Ferro SA zakup akcji własnych 117 284 (2 200) 0,55 (0,01) 117 284 (2 200) 0,00 2013-09-05
Ferro SA zakup akcji własnych 115 084 (2 000) 0,54 (0,01) 115 084 (2 000) 0,00 2013-09-03
Ferro SA zakup akcji własnych 113 084 (2 200) 0,53 (0,01) 113 084 (2 200) 0,00 2013-08-28
Ferro SA zakup akcji własnych 110 884 (2 200) 0,52 (0,01) 110 884 (2 200) 0,00 2013-08-27
Ferro SA zakup akcji własnych 108 684 (217) 0,51 108 684 (217) 0,00 2013-08-26
Ferro SA zakup akcji własnych 108 467 (2 000) 0,51 (0,01) 108 467 (2 000) 0,00 2013-08-23
Ferro SA zakup akcji własnych 106 467 (2 882) 0,50 (0,02) 106 467 (2 882) 0,00 2013-08-22
Ferro SA zakup akcji własnych 103 585 (440) 0,48 103 585 (440) 0,00 2013-08-21
Ferro SA zakup akcji własnych 103 145 (2 000) 0,48 (0,01) 103 145 (2 000) 0,00 2013-08-20
Gniadek Jan 2 753 359 (2 700) 12,99 (0,01) 2 753 359 (2 700) 13,06 (0,07) 2013-08-19
Ferro SA zakup akcji własnych 101 145 (1 140) 0,47 101 145 (1 140) 0,00 2013-08-19
Ferro SA zakup akcji własnych 100 005 (5 000) 0,47 (0,03) 100 005 (5 000) 0,00 2013-08-14
Ferro SA zakup akcji własnych 95 005 (302) 0,44 95 005 (302) 0,00 2013-08-12
Ferro SA zakup akcji własnych 94 703 (585) 0,44 94 703 (585) 0,00 2013-08-09
Ferro SA zakup akcji własnych 94 118 (1 221) 0,44 (0,01) 94 118 (1 221) 0,00 2013-08-08
Ferro SA zakup akcji własnych 92 897 (387) 0,43 92 897 (387) 0,00 2013-08-07
Ferro SA zakup akcji własnych 92 510 (2 200) 0,43 (0,01) 92 510 (2 200) 0,00 2013-08-06
Ferro SA zakup akcji własnych 90 310 (1 200) 0,42 90 310 (1 200) 0,00 2013-08-01
Ferro SA zakup akcji własnych 89 110 (2 046) 0,42 (0,01) 89 110 (2 046) 0,00 2013-07-31
Ferro SA zakup akcji własnych 87 064 (-1 000) 0,41 87 064 (-1 000) 0,00 2013-07-30
Ferro SA zakup akcji własnych 88 064 (2 200) 0,41 (0,01) 88 064 (2 200) 0,00 2013-07-30
Ferro SA zakup akcji własnych 85 864 (800) 0,40 85 864 (800) 0,00 2013-07-24
Ferro SA zakup akcji własnych 85 064 (2 200) 0,40 (0,01) 85 064 (2 200) 0,00 2013-07-23
Ferro SA zakup akcji własnych 82 864 (2 200) 0,39 (0,01) 82 864 (2 200) 0,00 2013-07-22
Ferro SA zakup akcji własnych 80 664 (1 000) 0,38 (0,01) 80 664 (1 000) 0,00 2013-07-19
Ferro SA zakup akcji własnych 79 664 (2 200) 0,37 (0,01) 79 664 (2 200) 0,00 2013-07-18
Ferro SA zakup akcji własnych 77 464 (2 200) 0,36 (0,01) 77 464 (2 200) 0,00 2013-07-17
Ferro SA zakup akcji własnych 75 264 (2 200) 0,35 (0,01) 75 264 (2 200) 0,00 2013-07-16
Ferro SA zakup akcji własnych 73 064 (800) 0,34 73 064 (800) 0,00 2013-07-10
Ferro SA zakup akcji własnych 72 264 (2 200) 0,34 (0,01) 72 264 (2 200) 0,00 2013-07-09
Ferro SA zakup akcji własnych 70 064 (2 200) 0,33 (0,01) 70 064 (2 200) 0,00 2013-07-08
Ferro SA zakup akcji własnych 67 864 (2 200) 0,32 (0,02) 67 864 (2 200) 0,00 2013-07-05
Ferro SA zakup akcji własnych 65 664 (2 200) 0,30 (0,01) 65 664 (2 200) 0,00 2013-07-04
Ferro SA zakup akcji własnych 63 464 (2 200) 0,29 (0,01) 63 464 (2 200) 0,00 2013-07-03
Ferro SA zakup akcji własnych 61 264 (2 200) 0,28 (0,01) 61 264 (2 200) 0,00 2013-07-01
Ferro SA zakup akcji własnych 59 064 (2 200) 0,27 (0,01) 59 064 (2 200) 0,00 2013-06-27
Ferro SA zakup akcji własnych 56 864 (2 200) 0,26 (0,01) 56 864 (2 200) 0,00 2013-06-26
Ferro SA zakup akcji własnych 54 664 (500) 0,25 54 664 (500) 0,00 2013-06-25
Ferro SA zakup akcji własnych 54 164 (500) 0,25 54 164 (500) 0,00 2013-05-31
Ferro SA zakup akcji własnych 53 664 (2 270) 0,25 (0,01) 53 664 (2 270) 0,00 2013-05-29
Ferro SA zakup akcji własnych 51 394 (5 349) 0,24 (0,03) 51 394 (5 349) 0,00 2013-05-28
Ferro SA zakup akcji własnych 46 045 (-3 278) 0,21 (-0,02) 46 045 (-3 278) 0,00 2013-05-23
Ferro SA zakup akcji własnych 49 323 (1 008) 0,23 (0,01) 49 323 (1 008) 0,00 2013-05-23
Ferro SA zakup akcji własnych 48 315 (-128) 0,22 48 315 (-128) 0,00 2013-05-22
Ferro SA zakup akcji własnych 48 443 (4 668) 0,22 (0,02) 48 443 (4 668) 0,00 2013-05-22
Ferro SA zakup akcji własnych 43 775 (2 000) 0,20 (0,01) 43 775 (2 000) 0,00 2013-04-12
Ferro SA zakup akcji własnych 41 775 (44) 0,19 41 775 (44) 0,00 2013-04-05
Ferro SA zakup akcji własnych 41 731 (1 000) 0,19 41 731 (1 000) 0,00 2013-04-04
Ferro SA zakup akcji własnych 40 731 (1 000) 0,19 (0,01) 40 731 (1 000) 0,00 2013-04-02
Ferro SA zakup akcji własnych 39 731 (1 500) 0,18 39 731 (1 500) 0,00 2013-03-26
Ferro SA zakup akcji własnych 38 231 (2 500) 0,18 (0,02) 38 231 (2 500) 0,00 2013-03-21
Ferro SA zakup akcji własnych 35 731 (1 000) 0,16 35 731 (1 000) 0,00 2013-03-19
Ferro SA zakup akcji własnych 34 731 (889) 0,16 (0,01) 34 731 (889) 0,00 2013-03-15
Ferro SA zakup akcji własnych 33 842 (1 000) 0,15 33 842 (1 000) 0,00 2013-03-14
Ferro SA zakup akcji własnych 32 842 (750) 0,15 32 842 (750) 0,00 2013-03-06
Ferro SA zakup akcji własnych 32 092 (1 250) 0,15 (0,01) 32 092 (1 250) 0,00 2013-03-05
Ferro SA zakup akcji własnych 30 842 (500) 0,14 30 842 (500) 0,00 2013-03-04
Ferro SA zakup akcji własnych 30 342 (551) 0,14 30 342 (551) 0,00 2013-02-28
Ferro SA zakup akcji własnych 29 791 (1 557) 0,14 (0,01) 29 791 (1 557) 0,00 2013-02-26
Ferro SA zakup akcji własnych 28 234 (1 500) 0,13 (0,01) 28 234 (1 500) 0,00 2013-02-25
Ferro SA zakup akcji własnych 26 734 (1 500) 0,12 (0,01) 26 734 (1 500) 0,00 2013-02-22
Ferro SA zakup akcji własnych 25 234 (726) 0,11 25 234 (726) 0,00 2013-02-21
Ferro SA zakup akcji własnych 24 508 (2 000) 0,11 (0,01) 24 508 (2 000) 0,00 2013-02-20
Ferro SA zakup akcji własnych 22 508 (1 074) 0,10 22 508 (1 074) 0,00 2013-02-18
Ferro SA zakup akcji własnych 21 434 (1 200) 0,10 (0,01) 21 434 (1 200) 0,00 2013-02-15
Ferro SA zakup akcji własnych 20 234 (1 687) 0,09 (0,01) 20 234 (1 687) 0,00 2013-02-13
Ferro SA zakup akcji własnych 18 547 (1 500) 0,08 18 547 (1 500) 0,00 2013-02-12
Ferro SA zakup akcji własnych 17 047 (-1 000) 0,08 17 047 (-1 000) 0,00 2013-02-07
Ferro SA zakup akcji własnych 18 047 (1 500) 0,08 (0,01) 18 047 (1 500) 0,00 2013-02-07
Ferro SA zakup akcji własnych 16 547 (400) 0,07 16 547 (400) 0,00 2013-02-05
Ferro SA zakup akcji własnych 16 147 (82) 0,07 16 147 (82) 0,00 2013-02-04
Ferro SA zakup akcji własnych 16 065 (1 000) 0,07 16 065 (1 000) 0,00 2013-01-31
Ferro SA zakup akcji własnych 15 065 (1 000) 0,07 (0,01) 15 065 (1 000) 0,00 2013-01-29
Ferro SA zakup akcji własnych 14 065 (205) 0,06 14 065 (205) 0,00 2013-01-17
Ferro SA zakup akcji własnych 13 860 (300) 0,06 13 860 (300) 0,00 2013-01-16
Ferro SA zakup akcji własnych 13 560 (295) 0,06 13 560 (295) 0,00 2013-01-15
Ferro SA zakup akcji własnych 13 265 (1 000) 0,06 (0,01) 13 265 (1 000) 0,00 2013-01-14
Aviva OFE Aviva Santander 3 182 326 15,02 (0,11) 3 182 326 15,03 (0,02) 2013-01-11
Aviva OFE Aviva Santander 3 182 326 (532 118) 14,91 (2,40) 3 182 326 (532 118) 15,01 (2,50) 2013-01-11
Ferro SA zakup akcji własnych 12 265 (200) 0,05 12 265 (200) 0,00 2013-01-08
Aviva OFE Aviva Santander 2 650 208 (36 470) 12,51 (0,18) 2 650 208 (36 470) 12,51 (0,17) 2013-01-07
Ferro SA zakup akcji własnych 12 065 (495) 0,05 12 065 (495) 0,00 2012-12-21
Ferro SA zakup akcji własnych 11 570 (400) 0,05 11 570 (400) 0,00 2012-12-19
Ferro SA zakup akcji własnych 11 170 (400) 0,05 11 170 (400) 0,00 2012-12-18
Gniadek Jan 2 750 659 (300) 12,98 2 750 659 (300) 12,99 (0,01) 2012-12-14
Ferro SA zakup akcji własnych 10 770 (500) 0,05 (0,01) 10 770 (500) 0,00 2012-12-12
Gniadek Jan 2 750 359 (359) 12,98 2 750 359 (359) 12,98 2012-12-11
Ferro SA zakup akcji własnych 10 270 (800) 0,04 10 270 (800) 0,00 2012-12-11
Ferro SA zakup akcji własnych 9 470 (200) 0,04 9 470 (200) 0,00 2012-11-28
Ferro SA zakup akcji własnych 9 270 (88) 0,04 9 270 (88) 0,00 2012-11-27
Ferro SA zakup akcji własnych 9 182 (500) 0,04 9 182 (500) 0,00 2012-11-21
Aviva OFE Aviva Santander 2 613 738 (116 922) 12,33 (0,55) 2 613 738 (116 922) 12,34 (0,55) 2012-11-16
Ferro SA zakup akcji własnych 8 682 (1 000) 0,04 (0,01) 8 682 (1 000) 0,00 2012-11-15
Aviva OFE Aviva Santander 2 496 816 (362 069) 11,78 (1,71) 2 496 816 (362 069) 11,79 (1,72) 2012-11-15
Ferro SA zakup akcji własnych 7 682 (526) 0,03 7 682 (526) 0,00 2012-10-26
Hołój Andrzej 3 343 767 (1 100) 15,78 (0,01) 3 343 767 (1 100) 15,79 (0,01) 2012-10-25
Ferro SA zakup akcji własnych 7 156 (500) 0,03 7 156 (500) 0,00 2012-10-23
Gniadek Jan 2 750 000 (-300 000) 12,98 (-1,41) 2 750 000 (-300 000) 12,98 (-1,41) 2012-10-12
Ferro SA zakup akcji własnych 6 656 (1 152) 0,03 (0,01) 6 656 (1 152) 0,00 2012-10-11
Ferro SA zakup akcji własnych 5 504 (4) 0,02 5 504 (4) 0,00 2012-10-10
Ferro SA zakup akcji własnych 5 500 (300) 0,02 5 500 (300) 0,00 2012-09-27
Ferro SA zakup akcji własnych 5 200 (400) 0,02 5 200 (400) 0,00 2012-09-26
Hołój Andrzej 3 342 667 (1 430) 15,77 3 342 667 (1 430) 15,78 (0,01) 2012-09-24
Ferro SA zakup akcji własnych 4 800 (200) 0,02 4 800 (200) 0,00 2012-09-24
Aviva OFE Aviva Santander 2 134 747 (1 023 263) 10,07 (4,83) 2 134 747 (1 023 263) 10,07 (4,83) 2012-09-24
Ferro SA zakup akcji własnych 4 600 (300) 0,02 4 600 (300) 0,00 2012-09-20
Ferro SA zakup akcji własnych 4 300 (300) 0,02 (0,01) 4 300 (300) 0,00 2012-09-18
Ferro SA zakup akcji własnych 4 000 (100) 0,01 4 000 (100) 0,00 2012-09-14
Ferro SA zakup akcji własnych 3 900 (100) 0,01 3 900 (100) 0,00 2012-09-13
Ferro SA zakup akcji własnych 3 800 (100) 0,01 3 800 (100) 0,00 2012-09-12
Ferro SA zakup akcji własnych 3 700 (100) 0,01 3 700 (100) 0,00 2012-09-11
Ferro SA zakup akcji własnych 3 600 (414) 0,01 3 600 (414) 0,00 2012-09-10
Ferro SA zakup akcji własnych 3 186 (1 500) 0,01 (0,01) 3 186 (1 500) 0,00 2012-09-07
Ferro SA zakup akcji własnych 1 686 (750) 0,00 1 686 (750) 0,00 2012-09-06
Ferro SA zakup akcji własnych 936 (692) 0,00 936 (692) 0,00 2012-09-05
Ferro SA zakup akcji własnych 244 0,00 244 0,00 2012-09-04
NN OFE 3 749 533 17,57 (-0,11) 3 749 533 17,68 (-0,12) 2012-05-25
NN OFE 3 749 533 17,68 (-0,02) 3 749 533 17,80 (0,10) 2012-05-25
NN OFE 3 749 533 (350 000) 17,70 (1,66) 3 749 533 (350 000) 17,70 (1,66) 2012-05-25
NN OFE 3 399 533 (107 329) 16,04 (0,50) 3 399 533 (107 329) 16,04 (0,50) 2012-05-21
Quercus TFI SA 881 751 (-377 405) 4,16 (-1,78) 881 751 (-377 405) 4,16 (-1,78) 2012-05-14
Hołój Bartosz 0 (-2 460) 0,00 (-0,01) 0 (-2 460) 0,00 (-0,01) 2012-05-14
Hołój Andrzej 3 341 237 (-2 275) 15,77 (-0,01) 3 341 237 (-2 275) 15,77 (-0,01) 2012-05-14
Quercus TFI SA 1 259 156 (-180 844) 5,94 (-0,85) 1 259 156 (-180 844) 5,94 (-0,85) 2012-04-22
Aviva OFE Aviva Santander 1 111 484 (68 850) 5,24 (0,32) 1 111 484 (68 850) 5,24 (0,32) 2012-03-20
Aviva OFE Aviva Santander 1 042 634 4,92 1 042 634 4,92 2012-03-14
Hołój Bartosz 2 460 0,01 2 460 0,01 2012-02-21
Hołój Andrzej 3 343 512 (3 500) 15,78 (0,02) 3 343 512 (3 500) 15,78 (0,02) 2012-01-02
Hołój Andrzej 3 340 012 (1 379) 15,76 3 340 012 (1 379) 15,76 2011-12-28
Hołój Andrzej 3 338 633 (2 200) 15,76 (0,01) 3 338 633 (2 200) 15,76 (0,01) 2011-12-27
Hołój Andrzej 3 336 433 (883) 15,75 (0,01) 3 336 433 (883) 15,75 (0,01) 2011-12-19
Hołój Andrzej 3 335 550 (10 402) 15,74 (0,05) 3 335 550 (10 402) 15,74 (0,05) 2011-12-15
Hołój Andrzej 3 325 148 (66 000) 15,69 (0,31) 3 325 148 (66 000) 15,69 (0,31) 2011-12-09
Hołój Andrzej 3 259 148 (2 275) 15,38 (0,01) 3 259 148 (2 275) 15,38 (0,01) 2011-11-14
Gniadek Jan 3 050 000 (-20 070) 14,39 (-0,10) 3 050 000 (-20 070) 14,39 (-0,10) 2011-11-14
NN Investment Partners TFI SA 1 045 306 (-20 983) 4,93 (-0,10) 1 045 306 (-20 983) 4,93 (-0,10) 2011-10-19
NN Investment Partners TFI SA 1 066 289 (511 920) 5,03 (-0,26) 1 066 289 (511 920) 5,03 (-0,26) 2011-10-18
Hołój Andrzej 3 256 873 (500) 15,37 3 256 873 (500) 15,37 2011-10-13
Gniadek Jan 3 070 070 (20 070) 14,49 (-17,68) 3 070 070 (20 070) 14,49 (-17,68) 2011-10-13
Hołój Andrzej 3 256 373 (6 373) 15,37 (-15,64) 3 256 373 (6 373) 15,37 (-15,64) 2011-10-04
NN OFE 3 292 204 (420 053) 15,54 (1,99) 3 292 204 (420 053) 15,54 (1,99) 2011-08-18
NN OFE 2 872 151 (440 601) 13,55 (2,08) 2 872 151 (440 601) 13,55 (2,08) 2011-08-17
Gonsior Zbigniew 86 677 0,40 86 677 0,40 2011-06-29
Gonsior Zbigniew 86 677 (1 365) 0,40 (-0,41) 86 677 (1 365) 0,40 (-0,41) 2011-06-29
Quercus TFI SA 1 440 000 6,79 1 440 000 6,79 2011-04-28
NN OFE 2 431 550 11,47 2 431 550 11,47 2011-04-28
Hołój Andrzej 3 250 000 31,01 (15,51) 3 250 000 31,01 (15,51) 2011-04-08
Hołój Andrzej 3 250 000 15,50 (0,16) 3 250 000 15,50 (0,16) 2011-04-08
Hołój Andrzej 3 250 000 (200 000) 15,34 (-16,83) 3 250 000 (200 000) 15,34 (-16,83) 2011-04-08
NN Investment Partners TFI SA 554 369 5,29 (2,65) 554 369 5,29 (2,65) 2010-11-12
NN Investment Partners TFI SA 554 369 2,64 (0,03) 554 369 2,64 (0,03) 2010-11-12
NN Investment Partners TFI SA 554 369 2,61 (0,61) 554 369 2,61 (0,61) 2010-11-12
NN Investment Partners TFI SA 554 369 2,00 554 369 2,00 2010-11-12
PKO BP Bankowy OFE w tym PDA 586 261 5,59 (2,80) 586 261 5,59 (2,80) 2010-04-26
PKO BP Bankowy OFE w tym PDA 586 261 2,79 (0,03) 586 261 2,79 (0,03) 2010-04-26
PKO BP Bankowy OFE w tym PDA 586 261 2,76 (0,76) 586 261 2,76 (0,76) 2010-04-26
PKO BP Bankowy OFE w tym PDA 586 261 2,00 586 261 2,00 2010-04-26
Szczygieł Przemysław 104 271 0,99 (0,50) 104 271 0,99 (0,50) 2010-03-31
Szczygieł Przemysław 104 271 0,49 104 271 0,49 2010-03-31
Szczygieł Przemysław 104 271 0,49 (0,01) 104 271 0,49 2010-03-31
Szczygieł Przemysław 104 271 0,48 (0,48) 104 271 0,49 (0,49) 2010-03-31
Szczygieł Przemysław 104 271 0,00 104 271 0,00 2010-03-31
Raczek Aneta 104 271 0,49 (0,01) 104 271 0,49 2010-03-31
Raczek Aneta 104 271 0,48 (-0,51) 104 271 0,49 (-0,50) 2010-03-31
Raczek Aneta 104 271 0,99 (0,50) 104 271 0,99 (0,50) 2010-03-31
Raczek Aneta 104 271 0,49 104 271 0,49 2010-03-31
Gonsior Zbigniew 85 312 0,81 (0,41) 85 312 0,81 (0,41) 2010-03-31
Gonsior Zbigniew 85 312 0,40 85 312 0,40 2010-03-31
Gonsior Zbigniew 85 312 0,40 85 312 0,40 2010-03-31
Depta Artur 85 312 0,81 (0,41) 85 312 0,81 (0,41) 2010-03-31
Depta Artur 85 312 0,40 85 312 0,40 2010-03-31
Depta Artur 85 312 0,40 (0,01) 85 312 0,40 2010-03-31
Depta Artur 85 312 0,39 85 312 0,40 2010-03-31
Skrotnex Ltd. 3 000 000 31,64 (3,02) 3 000 000 31,64 (3,02) 2010-03-15
Skrotnex Ltd. 3 000 000 28,62 (0,62) 3 000 000 28,62 (0,62) 2010-03-15
Skrotnex Ltd. 3 000 000 28,00 3 000 000 28,00 2010-03-15
Hołój Andrzej 3 050 000 32,17 (3,07) 3 050 000 32,17 (3,07) 2010-03-15
Hołój Andrzej 3 050 000 29,10 3 050 000 29,10 2010-03-15
Gniadek Jan 3 050 000 32,17 (3,07) 3 050 000 32,17 (3,07) 2010-03-15
Gniadek Jan 3 050 000 29,10 (14,55) 3 050 000 29,10 (14,55) 2010-03-15
Gniadek Jan 3 050 000 14,55 (0,16) 3 050 000 14,55 (0,16) 2010-03-15
Gniadek Jan 3 050 000 14,39 3 050 000 14,39 2010-03-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-09-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2021-09-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2020-10-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2020-10-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2019-10-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,62 zł
2019-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2019-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,12 zł
2018-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2018-09-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2017-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2017-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2017-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2016-11-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2016-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2016-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2015-11-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2015-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2015-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2014-11-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2014-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2014-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2013-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2013-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2012-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2012-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.