11,8000 zł
3,96% 0,4500 zł
FERRO SA (FRO)

Komunikaty spółki - FERRO

Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
Informacja o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Zawarcie porozumienia z Wiceprezesem Zarządu i złożenie przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.
Powiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Wyniki finansowe
Zawarcie umowy kredytu z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. przez spółkę zależną Ferro S.A.
Zmiany funkcji w Zarządzie Spółki
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku zawierającego skrócony raport jednostkowy
Zwiększenie limitów finansowania przyznanego przez Komerční banka a.s.
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Zwiększenie limitu finansowania udostępnianego przez mBank
Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku
FERRO 3,96% 11,80
2020-03-27 15:36:47

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.