2,4850 zł
-0,80% -0,0200 zł
Develia SA (DVL)

Akcjonariat - DEVELIA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 112 182 402,835 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 447 558 311 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 275 937 156
Liczba głosów na WZA: 447 558 311 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,65%
Kapitał akcyjny: 447 558 311,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 275 937 156
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,65%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 38,35%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
NN OFE portfel 81 545 040 (18,21%) 81 545 040 (18,21%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CMP, ECH, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, ORB, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, TEN, MIL, KTY, IND, RVU, KGL, SKA, BKM, SLV, PLY, RON, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ABE, MON
PZU OFE Złota Jesień portfel 77 195 648 (17,24%) 77 195 648 (17,24%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, DCR, AGO, AML, ACP, ENE, ELB, PCE, IPL, IPE, MNC, MCR, MSP, MSW, NET, NWG, PRM, RMK, SNK, VRG, OTM, KGN, ZEP, KRU, GTC, APR, MIL, KTY, MDG, OBL, TRK, ABE
Aviva OFE portfel 52 121 572 (11,64%) 52 121 572 (11,64%) 2018-12-31 ABG, NFT, KST, PEP, DOM, DCR, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, SKA, FTE, FMF, FRO, ING, CAR, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, INL, HRS, ADV, UNI, PHN, WWL, PKP, KRU, ACP, GTC, MIL, LVC, KTY, WPL, CCC, ABE
MetLife OFE 34 528 295 (7,71%) 34 528 295 (7,71%) 2019-02-27 ABG, MNC, BFT, CMR, CMP, MLG, NWG, ORB, OTS, NVA, SWG, SKH, WXF, WWL, PUE, ZUE, KTY, EMT, RON
PTE Aegon SA Aegon OFE 30 546 601 (6,83%) 30 546 601 (6,83%) 2018-12-31 AML, FRO, EMT, IZS, MDG, MLG, KTY, KGN, ABE

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty menedżerskiej seria I 1 000 000
0,00
1,00 0,00 447 558 311
447 558 311,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-11
2008-03-05
seria A - akcje założycielskie 2006-03-03 500 000
500 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2006-03-15
2007-06-29
seria B - LC Corp BV, Leszek Czarnecki aport: 100% akcji Arkady Wrocławskie SA 2006-06-29 113 700 000
121 659 000,00
1,00 1,07 114 200 000
114 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2006-09-01
2007-06-29
seria C - LC Corp BV aport: 100% udziałów Wrocław Nieruchomości sp. z o.o. 2006-06-29 1 452 546
1 452 546,00
1,00 1,00 115 652 546
115 652 546,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2006-09-01
2007-06-29
seria D - LC Corp BV aport: 100% udziałów Warszawa Nieruchomości sp. z o.o. 2006-06-29 1 472 018
1 472 018,00
1,00 1,00 117 124 564
117 124 564,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2006-09-01
2007-06-29
seria E - LC Corp BV 2006-09-08 32 000 000
32 000 000,00
1,00 1,00 149 124 564
149 124 564,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2006-10-12
2007-06-29
seria F - LC Corp BV 2006-12-22 102 000 000
102 000 000,00
1,00 1,00 251 124 564
251 124 564,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2007-01-04
2007-06-29
seria G - LC Corp BV 2007-02-06 80 000 000
80 000 000,00
1,00 1,00 331 124 564
331 124 564,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2007-03-13
2007-06-29
seria J - subskrypcja publiczna 2007-03-15 57 000 000
370 500 000,00
1,00 6,50 446 558 311
446 558 311,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2007-07-20
2007-08-03
seria I - oferta menedżerska 2007-03-23 3 000 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - LC Corp BV 2007-04-16 58 433 747
58 433 747,00
1,00 1,00 389 558 311
389 558 311,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2007-05-11
2007-06-29
połączenie z LC Corp Invest sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-11-03 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-17
zmiana firmy z LC Corp SA na Develia SA 2019-06-13 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-02

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PKO BP Bankowy OFE portfel 12 149 478 2,71 12 149 478 2,71 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 30 508 (-2 892 492) 0,00 (-0,65) 30 508 (-2 892 492) 0,00 (-0,65) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 18 308 671 (10 523 671) 4,09 (2,35) 18 308 671 (10 523 671) 4,09 (2,35) 2018-12-31
Generali OFE portfel 4 486 477 (-522 523) 1,00 (-0,12) 4 486 477 (-522 523) 1,00 (-0,12) 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 729 300 (-1 700) 0,16 729 300 (-1 700) 0,16 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 11 742 237 2,62 11 742 237 2,62 2018-12-31
PTE Aegon SA Aegon OFE, NWZ 28 543 080 (2 000 000) 6,38 (0,45) 28 543 080 (2 000 000) 6,38 (0,45) 2018-10-15
Aviva OFE NWZ 52 121 000 (2 321 000) 11,65 (0,52) 52 121 000 (2 321 000) 11,65 (0,52) 2018-10-15
PZU OFE Złota Jesień 77 195 648 (7 135 648) 17,25 (1,60) 77 195 648 (7 135 648) 17,25 (1,60) 2018-10-12
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 21 107 252 (-20 484 444) 4,72 (-4,57) 21 107 252 (-20 484 444) 4,72 (-4,57) 2018-09-06
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 81 530 228 (9 000 000) 18,22 (2,01) 81 530 228 (9 000 000) 18,22 (2,01) 2018-08-29
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 72 530 228 (9 303 444) 16,21 (2,08) 72 530 228 (9 303 444) 16,21 (2,08) 2018-07-06
Altus TFI SA 41 591 696 (-17 220 830) 9,29 (-3,85) 41 591 696 (-17 220 830) 9,29 (-3,85) 2018-07-04
TFI PZU SA portfele 1 340 486 (-3 344 217) 0,30 (-0,75) 1 340 486 (-3 344 217) 0,30 (-0,75) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 1 243 393 (-1 509 450) 0,28 (-0,34) 1 243 393 (-1 509 450) 0,28 (-0,34) 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 1 695 000 (-2 212 094) 0,38 (-0,49) 1 695 000 (-2 212 094) 0,38 (-0,49) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 5 299 513 (2 527 181) 1,18 (0,56) 5 299 513 (2 527 181) 1,18 (0,56) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 1 913 029 (-460 245) 0,43 (-0,10) 1 913 029 (-460 245) 0,43 (-0,10) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 6 461 852 (-13 933 730) 1,44 (-3,12) 6 461 852 (-13 933 730) 1,44 (-3,12) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 751 368 (-1 077 030) 0,17 (-0,24) 751 368 (-1 077 030) 0,17 (-0,24) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 356 612 (-635 018) 0,08 (-0,14) 356 612 (-635 018) 0,08 (-0,14) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 26 601 (-213 691) 0,01 (-0,04) 26 601 (-213 691) 0,01 (-0,04) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 2 746 838 (1 081 572) 0,61 (0,24) 2 746 838 (1 081 572) 0,61 (0,24) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 629 326 (-41 056) 0,14 (-0,01) 629 326 (-41 056) 0,14 (-0,01) 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 70 222 (10 222) 0,02 (0,01) 70 222 (10 222) 0,02 (0,01) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 669 374 0,15 669 374 0,15 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 2 472 206 (-278 312) 0,55 (-0,07) 2 472 206 (-278 312) 0,55 (-0,07) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 14 355 743 (1 943 162) 3,21 (0,44) 14 355 743 (1 943 162) 3,21 (0,44) 2018-06-30
Government of Norway ZWZ 21 328 322 4,77 21 328 322 4,77 2018-06-29
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 70 060 000 (2 152 000) 15,65 (0,48) 70 060 000 (2 152 000) 15,65 (0,48) 2018-06-27
Aviva OFE ZWZ 49 800 000 (4 050 000) 11,13 (0,91) 49 800 000 (4 050 000) 11,13 (0,91) 2018-06-27
Aviva OFE 45 750 000 (2 050 000) 10,22 (0,46) 45 750 000 (2 050 000) 10,22 (0,46) 2018-01-22
TFI PZU SA portfele 4 684 703 1,05 4 684 703 1,05 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 3 907 094 0,87 3 907 094 0,87 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 2 772 332 0,62 2 772 332 0,62 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 2 373 274 0,53 2 373 274 0,53 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 20 395 582 (-1 816 377) 4,56 (-0,40) 20 395 582 (-1 816 377) 4,56 (-0,40) 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 2 923 000 0,65 2 923 000 0,65 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 1 828 398 0,41 1 828 398 0,41 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 5 247 750 1,17 5 247 750 1,17 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 991 630 0,22 991 630 0,22 2017-12-31
MetLife OFE portfel 7 785 000 1,74 7 785 000 1,74 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 240 292 0,05 240 292 0,05 2017-12-31
Generali OFE portfel 5 009 000 1,12 5 009 000 1,12 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 1 665 266 0,37 1 665 266 0,37 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 670 382 0,15 670 382 0,15 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 60 000 0,01 60 000 0,01 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 2 750 518 0,62 2 750 518 0,62 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 731 000 0,16 731 000 0,16 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 12 412 581 2,77 12 412 581 2,77 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 500 615 0,11 500 615 0,11 2017-12-31
PTE Aegon SA Aegon OFE 26 543 080 (3 500 000) 5,93 (0,78) 26 543 080 (3 500 000) 5,93 (0,78) 2017-11-17
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 22 211 959 (-8 798 091) 4,96 (-1,97) 22 211 959 (-8 798 091) 4,96 (-1,97) 2017-10-30
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 63 226 784 (9 376 556) 14,13 (2,10) 63 226 784 (9 376 556) 14,13 (2,10) 2017-10-20
PZU OFE Złota Jesień NWZ 67 908 000 (699 294) 15,17 (0,15) 67 908 000 (699 294) 15,17 (0,15) 2017-10-19
Aviva OFE NWZ 43 700 000 (13 444 000) 9,76 (3,00) 43 700 000 (13 444 000) 9,76 (3,00) 2017-10-19
PZU OFE Złota Jesień 67 208 706 (889 670) 15,02 (0,20) 67 208 706 (889 670) 15,02 (0,20) 2017-10-02
Altus TFI SA 58 812 526 13,14 58 812 526 13,14 2017-09-21
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 53 850 228 (13 426 228) 12,03 (3,00) 53 850 228 (13 426 228) 12,03 (3,00) 2017-09-19
Czarnecki Leszek 0 (-207 530 769) 0,00 (-46,37) 0 (-207 530 769) 0,00 (-46,37) 2017-09-19
PZU OFE Złota Jesień 66 319 036 (21 568 036) 14,82 (4,82) 66 319 036 (21 568 036) 14,82 (4,82) 2017-09-18
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 31 010 050 6,93 31 010 050 6,93 2017-09-15
PTE Aegon SA przez Nordea OFE i Aegon OFE 23 043 080 5,15 23 043 080 5,15 2017-09-01
PZU OFE Złota Jesień portfel 44 751 000 (82 000) 10,00 (0,02) 44 751 000 (82 000) 10,00 (0,02) 2016-12-31
NN OFE portfel 40 424 000 (4 424 000) 9,03 (0,99) 40 424 000 (4 424 000) 9,03 (0,99) 2016-12-31
Aviva OFE portfel 30 256 000 (56 000) 6,76 (0,01) 30 256 000 (56 000) 6,76 (0,01) 2016-12-31
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 207 530 769 (192 872 084) 46,37 (43,09) 207 530 769 (192 872 084) 46,37 (43,09) 2016-05-24
Czarnecki Leszek RB Investcom sp. z o.o. 14 658 685 (-214 701 110) 3,28 (-47,96) 14 658 685 (-214 701 110) 3,28 (-47,96) 2016-05-24
PZU OFE Złota Jesień WZA 44 669 000 (669 000) 9,98 (0,15) 44 669 000 (669 000) 9,98 (0,15) 2016-04-13
PZU OFE Złota Jesień WZA 44 000 000 (14 000 000) 9,83 (3,13) 44 000 000 (14 000 000) 9,83 (3,13) 2016-01-20
NN OFE WZA 36 000 000 (3 315 629) 8,04 (0,74) 36 000 000 (3 315 629) 8,04 (0,74) 2016-01-20
TFI Allianz Polska SA portfele 2 752 843 0,62 2 752 843 0,62 2015-12-31
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 229 359 795 (233 121) 51,24 (0,05) 229 359 795 (233 121) 51,24 (0,05) 2014-04-03
Baliński Remigiusz 32 722 0,00 32 722 0,00 2013-02-21
Baliński Remigiusz 32 722 (-32 723) 0,00 (-0,01) 32 722 (-32 723) 0,00 (-0,01) 2013-02-21
Aviva OFE 30 200 000 (-6 600 000) 6,75 (-1,47) 30 200 000 (-6 600 000) 6,75 (-1,47) 2012-12-31
PZU OFE Złota Jesień 30 000 000 (5 915 454) 6,70 (1,32) 30 000 000 (5 915 454) 6,70 (1,32) 2012-08-29
Dorenda Zbigniew 14 000 0,00 14 000 0,00 2012-05-15
Dorenda Zbigniew 14 000 0,00 14 000 0,00 2012-05-15
PZU OFE Złota Jesień 24 084 546 (1 735 319) 5,38 (0,39) 24 084 546 (1 735 319) 5,38 (0,39) 2012-01-12
PZU OFE Złota Jesień 22 349 227 4,99 22 349 227 4,99 2012-01-11
Aviva OFE 36 800 000 (-8 200 000) 8,22 (-1,83) 36 800 000 (-8 200 000) 8,22 (-1,83) 2011-11-15
Baliński Remigiusz 65 445 (6 000) 0,01 65 445 (6 000) 0,01 2011-11-14
Aviva OFE 45 000 000 (-10 000 000) 10,05 (-2,23) 45 000 000 (-10 000 000) 10,05 (-2,23) 2011-11-14
Błażejewski Andrzej 151 142 0,03 (0,03) 151 142 0,03 (0,03) 2011-09-20
Błażejewski Andrzej 151 142 (32 500) 0,00 (-0,02) 151 142 (32 500) 0,00 (-0,02) 2011-09-20
Baliński Remigiusz 59 445 (-6 000) 0,01 59 445 (-6 000) 0,01 2011-08-16
Błażejewski Andrzej 118 642 (8 000) 0,02 118 642 (8 000) 0,02 2011-07-22
Błażejewski Andrzej 110 642 (23 742) 0,02 (0,01) 110 642 (23 742) 0,02 (0,01) 2011-07-11
Błażejewski Andrzej 86 900 (34 000) 0,01 86 900 (34 000) 0,01 2011-05-18
Baliński Remigiusz 65 445 (5 000) 0,01 65 445 (5 000) 0,01 2011-05-16
Baliński Remigiusz 60 445 (-5 000) 0,01 60 445 (-5 000) 0,01 2011-02-24
Błażejewski Andrzej 52 900 (14 000) 0,01 (0,01) 52 900 (14 000) 0,01 (0,01) 2011-01-19
Błażejewski Andrzej 38 900 (18 900) 0,00 38 900 (18 900) 0,00 2010-12-03
NN OFE 32 684 371 (4 909 410) 7,30 (1,10) 32 684 371 (4 909 410) 7,30 (1,10) 2010-05-14
Jaskólska Joanna 6 000 0,00 6 000 0,00 2009-12-31
Jaskólska Joanna 6 000 0,00 6 000 0,00 2009-12-31
Aviva OFE 55 000 000 (5 716 528) 12,28 (1,27) 55 000 000 (5 716 528) 12,28 (1,27) 2009-12-31
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 229 126 674 (100 000) 51,19 (0,02) 229 126 674 (100 000) 51,19 (0,02) 2009-05-22
Aviva OFE 49 283 472 (4 683 472) 11,01 (1,05) 49 283 472 (4 683 472) 11,01 (1,05) 2009-05-18
Aviva OFE 44 600 000 (4 600 000) 9,96 (1,03) 44 600 000 (4 600 000) 9,96 (1,03) 2009-05-12
Czarnecki Ludwik 10 000 0,00 10 000 0,00 2009-02-27
Czarnecki Ludwik 10 000 0,00 10 000 0,00 2009-02-27
Błażejewski Andrzej 20 000 (17 000) 0,00 20 000 (17 000) 0,00 2009-02-27
Błażejewski Andrzej 3 000 0,00 3 000 0,00 2009-01-23
Aviva OFE 40 000 000 (13 000 000) 8,93 (2,90) 40 000 000 (13 000 000) 8,93 (2,90) 2008-12-31
Pioneer Pekao IM SA 21 975 380 (-739 400) 4,91 (-0,16) 21 975 380 (-739 400) 4,91 (-0,16) 2008-10-16
Pioneer Pekao IM SA 22 714 780 (84 957) 5,07 (0,02) 22 714 780 (84 957) 5,07 (0,02) 2008-10-15
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 229 026 674 (50 000) 51,17 (0,01) 229 026 674 (50 000) 51,17 (0,01) 2008-06-18
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 228 976 674 (100 000) 51,16 (0,03) 228 976 674 (100 000) 51,16 (0,03) 2008-06-16
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 228 876 674 (170 000) 51,13 (0,03) 228 876 674 (170 000) 51,13 (0,03) 2008-06-13
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 228 706 674 (120 000) 51,10 (0,03) 228 706 674 (120 000) 51,10 (0,03) 2008-06-09
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 228 586 674 (50 000) 51,07 (0,01) 228 586 674 (50 000) 51,07 (0,01) 2008-06-04
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 228 536 674 (33 416) 51,06 (0,01) 228 536 674 (33 416) 51,06 (0,01) 2008-06-03
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 228 503 258 (50 000) 51,05 (0,01) 228 503 258 (50 000) 51,05 (0,01) 2008-05-27
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 228 453 258 (100 000) 51,04 (0,02) 228 453 258 (100 000) 51,04 (0,02) 2008-05-26
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 228 353 258 (100 000) 51,02 (0,03) 228 353 258 (100 000) 51,02 (0,03) 2008-05-21
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 228 253 258 (120 000) 50,99 (0,02) 228 253 258 (120 000) 50,99 (0,02) 2008-05-20
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 228 133 258 (18 694) 50,97 (0,01) 228 133 258 (18 694) 50,97 (0,01) 2008-05-19
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 228 114 564 (200 000) 50,96 (0,04) 228 114 564 (200 000) 50,96 (0,04) 2008-05-17
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 227 914 564 (100 000) 50,92 (0,02) 227 914 564 (100 000) 50,92 (0,02) 2008-05-16
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 227 814 564 (133 290) 50,90 (0,03) 227 814 564 (133 290) 50,90 (0,03) 2008-05-13
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 227 681 274 (66 710) 50,87 (0,02) 227 681 274 (316 710) 50,87 (0,07) 2008-05-12
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 227 614 564 (100 000) 50,85 (0,02) 227 364 564 (100 000) 50,80 (0,03) 2008-05-09
Wiza Artur 14 000 0,00 14 000 0,00 2008-05-08
Wiza Artur 14 000 0,00 14 000 0,00 2008-05-08
NN OFE 27 774 961 (774 961) 6,20 (-0,73) 27 774 961 (774 961) 6,20 (-0,73) 2008-05-08
Czarnecki Ludwik 10 000 0,00 10 000 0,00 2008-05-08
Aviva OFE 27 000 000 (2 000 000) 6,03 (-0,38) 27 000 000 (2 000 000) 6,03 (-0,38) 2008-05-08
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 227 514 564 (250 000) 50,83 (0,06) 227 264 564 50,77 2008-04-29
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 227 264 564 (100 000) 50,77 (0,02) 227 264 564 (100 000) 50,77 (0,02) 2008-04-28
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 227 164 564 (220 000) 50,75 (0,05) 227 164 564 (220 000) 50,75 (0,05) 2008-04-25
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 226 944 564 (100 000) 50,70 (0,02) 226 944 564 (100 000) 50,70 (0,02) 2008-04-23
Pioneer Pekao IM SA 22 629 823 (203 816) 5,05 (0,04) 22 629 823 (203 816) 5,05 (0,04) 2008-04-22
Pioneer Pekao IM SA 22 426 007 (75 002) 5,01 (0,02) 22 426 007 (75 002) 5,01 (0,02) 2008-04-18
Pioneer Pekao IM SA 22 351 005 4,99 22 351 005 4,99 2008-04-17
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 226 844 564 (360 000) 50,68 (0,08) 226 844 564 (360 000) 50,68 (0,08) 2008-04-17
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 226 484 564 (130 000) 50,60 (0,03) 226 484 564 (130 000) 50,60 (0,03) 2008-04-11
Karwacki Dariusz 120 000 0,02 (0,02) 120 000 0,02 (0,02) 2008-03-07
Karwacki Dariusz 120 000 0,00 120 000 0,00 2008-03-07
Niedośpiał Dariusz 6 000 0,00 6 000 0,00 2008-03-06
Niedośpiał Dariusz 6 000 0,00 6 000 0,00 2008-03-06
Horbacki Waldemar 15 000 0,00 15 000 0,00 2008-03-06
Horbacki Waldemar 15 000 0,00 15 000 0,00 2008-03-06
Horbacki Waldemar 15 000 0,00 15 000 0,00 2008-03-06
Czarnecki Ludwik 10 000 0,00 10 000 0,00 2008-03-06
Czarnecki Ludwik 10 000 0,00 10 000 0,00 2008-03-06
Baliński Remigiusz 65 445 (14 000) 0,01 65 445 (14 000) 0,01 2008-03-06
Dubelski Konrad 660 000 0,14 (0,14) 660 000 0,14 (0,14) 2008-03-05
Dubelski Konrad 660 000 0,00 660 000 0,00 2008-03-05
Dowbaj Jarosław 70 000 0,01 (0,01) 70 000 0,01 (0,01) 2008-03-05
Dowbaj Jarosław 70 000 0,00 70 000 0,00 2008-03-05
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 226 354 564 (-58 433 747) 50,57 (-13,20) 226 354 564 (-58 433 747) 50,57 (-13,20) 2008-02-27
Baliński Remigiusz w tym 506 PDA 51 445 (50 000) 0,01 (0,01) 51 445 (50 000) 0,01 (0,01) 2008-02-06
Kozieja Artur 13 439 762 3,00 (0,01) 13 439 762 3,00 (0,01) 2007-08-14
Kozieja Artur 13 439 762 2,99 13 439 762 2,99 2007-08-14
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 284 788 311 63,77 (0,14) 284 788 311 63,77 (0,14) 2007-07-31
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 284 788 311 (1 230 000) 63,63 (0,14) 284 788 311 (1 230 000) 63,63 (0,14) 2007-07-31
Bank BPH SA przez Bank Austria Creditansalt AG 2 795 000 (-29 805 000) 0,62 (-7,74) 2 795 000 (-29 805 000) 0,62 (-7,74) 2007-07-03
NN OFE w tym: 9441717 PDA 27 000 000 6,93 (0,89) 27 000 000 6,93 (0,89) 2007-07-02
NN OFE w tym: 9441717 PDA 27 000 000 6,04 27 000 000 6,04 2007-07-02
Baliński Remigiusz w tym 506 PDA 1 445 0,00 1 445 0,00 2007-07-02
Baliński Remigiusz w tym 506 PDA 1 445 0,00 1 445 0,00 2007-07-02
Ogółem 446 558 311 (57 000 000) 0 446 558 311 (57 000 000) 0 2007-06-29
Bank BPH SA przez Bank Austria Creditansalt AG 32 600 000 8,36 (1,06) 32 600 000 8,36 (1,06) 2007-06-28
Bank BPH SA przez Bank Austria Creditansalt AG 32 600 000 7,30 32 600 000 7,30 2007-06-28
Aviva OFE 25 000 000 6,41 (0,82) 25 000 000 6,41 (0,82) 2007-06-26
Aviva OFE 25 000 000 5,59 25 000 000 5,59 2007-06-26
Czarnecki Leszek wraz z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 283 558 311 (-106 000 000) 63,49 (-23,74) 283 558 311 (-106 000 000) 63,49 (-23,74) 2007-06-22
Ogółem 389 558 311 0 389 558 311 0 2007-05-11
Czarnecki Leszek wraz z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 389 558 311 87,23 (-12,77) 389 558 311 87,23 (-12,77) 2007-05-11
Czarnecki Leszek wraz z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 389 558 311 100,00 389 558 311 100,00 2007-05-11
Open Finance TFI SA portfele 0 0,00 0 0,00 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2019-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2018-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2018-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2017-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2017-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2016-05-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2016-05-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.