2,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
Develia SA (DVL)

Akcjonariat - DEVELIA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 984 628 284,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 447 558 311 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 278 522 830
Liczba głosów na WZA: 447 558 311 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,23%
Kapitał akcyjny: 447 558 311,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 278 522 830
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,23%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 37,77%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
NN OFE portfel 81 545 040 (18,21%) 81 545 040 (18,21%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AML, AMC, ART, ATD, ATG, BRS, BDX, CMP, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PKP, PWX, QRS, RDL, RWL, SNK, SWG, TAR, TIM, TRN, WWL, ZMT, ZEP, PKO, ATR, PKN, LTX, PBX, FMF, CMR, APR, PZU, MIL, RVU, SKA, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, KGL, SPL, ECH, RON, BKM, EAT, MAB, SLV, VRG, RBW, UNI, MON, KRU, ABE, ACG, BFT, KTY, MDG, LRQ, TOR, HRS, ALR, PEO, PSW, ACP, PLY, POZ
PZU OFE Złota Jesień portfel 77 195 648 (17,24%) 77 195 648 (17,24%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, DCR, AGO, AML, ENE, IPL, IPE, MCR, MSP, NET, NWG, PRM, RMK, SNK, OTM, KGN, ZEP, APR, MIL, TRK, GTC, MSW, PCE, VRG, OBL, KRU, ABE, KTY, MDG, MNC
Aviva OFE Aviva Santander 54 707 246 (12,22%) 54 707 246 (12,22%) 2020-02-26 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, SKA, FTE, FMF, FRO, CAR, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, ADV, UNI, WWL, PKP, GTC, LVC, APT, PHN, KRU, ACP, MIL, PEO, ABE, ING, KTY, DOM, HRS, CIE, WPL
MetLife OFE 34 528 295 (7,71%) 34 528 295 (7,71%) 2019-02-27 ABG, MNC, CMR, CMP, MLG, NWG, OTS, NVA, SWG, SKH, WXF, PUE, ZUE, EMT, RON, BFT, KTY, WWL
PTE Aegon SA Aegon OFE 30 546 601 (6,83%) 30 546 601 (6,83%) 2018-12-31 AML, FRO, IZS, MLG, KGN, ABE, KTY

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty menedżerskiej seria I 1 000 000
0,00
1,00 0,00 447 558 311
447 558 311,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-11
2008-03-05
seria A - akcje założycielskie 2006-03-03 500 000
500 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2006-03-15
2007-06-29
seria B - LC Corp BV, Leszek Czarnecki aport: 100% akcji Arkady Wrocławskie SA 2006-06-29 113 700 000
121 659 000,00
1,00 1,07 114 200 000
114 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2006-09-01
2007-06-29
seria C - LC Corp BV aport: 100% udziałów Wrocław Nieruchomości sp. z o.o. 2006-06-29 1 452 546
1 452 546,00
1,00 1,00 115 652 546
115 652 546,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2006-09-01
2007-06-29
seria D - LC Corp BV aport: 100% udziałów Warszawa Nieruchomości sp. z o.o. 2006-06-29 1 472 018
1 472 018,00
1,00 1,00 117 124 564
117 124 564,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2006-09-01
2007-06-29
seria E - LC Corp BV 2006-09-08 32 000 000
32 000 000,00
1,00 1,00 149 124 564
149 124 564,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2006-10-12
2007-06-29
seria F - LC Corp BV 2006-12-22 102 000 000
102 000 000,00
1,00 1,00 251 124 564
251 124 564,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2007-01-04
2007-06-29
seria G - LC Corp BV 2007-02-06 80 000 000
80 000 000,00
1,00 1,00 331 124 564
331 124 564,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2007-03-13
2007-06-29
seria J - subskrypcja publiczna 2007-03-15 57 000 000
370 500 000,00
1,00 6,50 446 558 311
446 558 311,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2007-07-20
2007-08-03
seria I - oferta menedżerska 2007-03-23 3 000 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - LC Corp BV 2007-04-16 58 433 747
58 433 747,00
1,00 1,00 389 558 311
389 558 311,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2007-05-11
2007-06-29
połączenie z LC Corp Invest sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-11-03 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-17
zmiana firmy z LC Corp SA na Develia SA 2019-06-13 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-02

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 53 462 839 (1 341 267) 11,95 (0,31) 53 462 839 (1 341 267) 11,95 (0,31) 2020-01-08
PKO BP Bankowy OFE portfel 12 149 478 2,71 12 149 478 2,71 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 30 508 (-2 892 492) 0,00 (-0,65) 30 508 (-2 892 492) 0,00 (-0,65) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 18 308 671 (10 523 671) 4,09 (2,35) 18 308 671 (10 523 671) 4,09 (2,35) 2018-12-31
Generali OFE portfel 4 486 477 (-522 523) 1,00 (-0,12) 4 486 477 (-522 523) 1,00 (-0,12) 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 729 300 (-1 700) 0,16 729 300 (-1 700) 0,16 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 52 121 572 (572) 11,64 (-0,01) 52 121 572 (572) 11,64 (-0,01) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 11 742 237 2,62 11 742 237 2,62 2018-12-31
PTE Aegon SA Aegon OFE, NWZ 28 543 080 (2 000 000) 6,38 (0,45) 28 543 080 (2 000 000) 6,38 (0,45) 2018-10-15
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 52 121 000 (2 321 000) 11,65 (0,52) 52 121 000 (2 321 000) 11,65 (0,52) 2018-10-15
PZU OFE Złota Jesień 77 195 648 (7 135 648) 17,25 (1,60) 77 195 648 (7 135 648) 17,25 (1,60) 2018-10-12
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 21 107 252 (-20 484 444) 4,72 (-4,57) 21 107 252 (-20 484 444) 4,72 (-4,57) 2018-09-06
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 81 530 228 (9 000 000) 18,22 (2,01) 81 530 228 (9 000 000) 18,22 (2,01) 2018-08-29
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 72 530 228 (9 303 444) 16,21 (2,08) 72 530 228 (9 303 444) 16,21 (2,08) 2018-07-06
Altus TFI SA 41 591 696 (-17 220 830) 9,29 (-3,85) 41 591 696 (-17 220 830) 9,29 (-3,85) 2018-07-04
TFI PZU SA portfele 1 340 486 (-3 344 217) 0,30 (-0,75) 1 340 486 (-3 344 217) 0,30 (-0,75) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 1 243 393 (-1 509 450) 0,28 (-0,34) 1 243 393 (-1 509 450) 0,28 (-0,34) 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 1 695 000 (-2 212 094) 0,38 (-0,49) 1 695 000 (-2 212 094) 0,38 (-0,49) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 5 299 513 (2 527 181) 1,18 (0,56) 5 299 513 (2 527 181) 1,18 (0,56) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 1 913 029 (-460 245) 0,43 (-0,10) 1 913 029 (-460 245) 0,43 (-0,10) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 6 461 852 (-13 933 730) 1,44 (-3,12) 6 461 852 (-13 933 730) 1,44 (-3,12) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 751 368 (-1 077 030) 0,17 (-0,24) 751 368 (-1 077 030) 0,17 (-0,24) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 356 612 (-635 018) 0,08 (-0,14) 356 612 (-635 018) 0,08 (-0,14) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 26 601 (-213 691) 0,01 (-0,04) 26 601 (-213 691) 0,01 (-0,04) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 2 746 838 (1 081 572) 0,61 (0,24) 2 746 838 (1 081 572) 0,61 (0,24) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 629 326 (-41 056) 0,14 (-0,01) 629 326 (-41 056) 0,14 (-0,01) 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 70 222 (10 222) 0,02 (0,01) 70 222 (10 222) 0,02 (0,01) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 669 374 0,15 669 374 0,15 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 2 472 206 (-278 312) 0,55 (-0,07) 2 472 206 (-278 312) 0,55 (-0,07) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 14 355 743 (1 943 162) 3,21 (0,44) 14 355 743 (1 943 162) 3,21 (0,44) 2018-06-30
Government of Norway ZWZ 21 328 322 4,77 21 328 322 4,77 2018-06-29
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 70 060 000 (2 152 000) 15,65 (0,48) 70 060 000 (2 152 000) 15,65 (0,48) 2018-06-27
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 49 800 000 (4 050 000) 11,13 (0,91) 49 800 000 (4 050 000) 11,13 (0,91) 2018-06-27
Aviva OFE Aviva Santander 45 750 000 (2 050 000) 10,22 (0,46) 45 750 000 (2 050 000) 10,22 (0,46) 2018-01-22
TFI PZU SA portfele 4 684 703 1,05 4 684 703 1,05 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 3 907 094 0,87 3 907 094 0,87 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 2 772 332 0,62 2 772 332 0,62 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 2 373 274 0,53 2 373 274 0,53 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 20 395 582 (-1 816 377) 4,56 (-0,40) 20 395 582 (-1 816 377) 4,56 (-0,40) 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 2 923 000 0,65 2 923 000 0,65 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 1 828 398 0,41 1 828 398 0,41 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 5 247 750 1,17 5 247 750 1,17 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 991 630 0,22 991 630 0,22 2017-12-31
MetLife OFE portfel 7 785 000 1,74 7 785 000 1,74 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 240 292 0,05 240 292 0,05 2017-12-31
Generali OFE portfel 5 009 000 1,12 5 009 000 1,12 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 1 665 266 0,37 1 665 266 0,37 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 670 382 0,15 670 382 0,15 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 60 000 0,01 60 000 0,01 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 2 750 518 0,62 2 750 518 0,62 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 731 000 0,16 731 000 0,16 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 12 412 581 2,77 12 412 581 2,77 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 500 615 0,11 500 615 0,11 2017-12-31
PTE Aegon SA Aegon OFE 26 543 080 (3 500 000) 5,93 (0,78) 26 543 080 (3 500 000) 5,93 (0,78) 2017-11-17
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 22 211 959 (-8 798 091) 4,96 (-1,97) 22 211 959 (-8 798 091) 4,96 (-1,97) 2017-10-30
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 63 226 784 (9 376 556) 14,13 (2,10) 63 226 784 (9 376 556) 14,13 (2,10) 2017-10-20
PZU OFE Złota Jesień NWZ 67 908 000 (699 294) 15,17 (0,15) 67 908 000 (699 294) 15,17 (0,15) 2017-10-19
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 43 700 000 (13 444 000) 9,76 (3,00) 43 700 000 (13 444 000) 9,76 (3,00) 2017-10-19
PZU OFE Złota Jesień 67 208 706 (889 670) 15,02 (0,20) 67 208 706 (889 670) 15,02 (0,20) 2017-10-02
Altus TFI SA 58 812 526 13,14 58 812 526 13,14 2017-09-21
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 53 850 228 (13 426 228) 12,03 (3,00) 53 850 228 (13 426 228) 12,03 (3,00) 2017-09-19
Czarnecki Leszek 0 (-207 530 769) 0,00 (-46,37) 0 (-207 530 769) 0,00 (-46,37) 2017-09-19
PZU OFE Złota Jesień 66 319 036 (21 568 036) 14,82 (4,82) 66 319 036 (21 568 036) 14,82 (4,82) 2017-09-18
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 31 010 050 6,93 31 010 050 6,93 2017-09-15
PTE Aegon SA przez Nordea OFE i Aegon OFE 23 043 080 5,15 23 043 080 5,15 2017-09-01
PZU OFE Złota Jesień portfel 44 751 000 (82 000) 10,00 (0,02) 44 751 000 (82 000) 10,00 (0,02) 2016-12-31
NN OFE portfel 40 424 000 (4 424 000) 9,03 (0,99) 40 424 000 (4 424 000) 9,03 (0,99) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 30 256 000 (56 000) 6,76 (0,01) 30 256 000 (56 000) 6,76 (0,01) 2016-12-31
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 207 530 769 (192 872 084) 46,37 (43,09) 207 530 769 (192 872 084) 46,37 (43,09) 2016-05-24
Czarnecki Leszek RB Investcom sp. z o.o. 14 658 685 (-214 701 110) 3,28 (-47,96) 14 658 685 (-214 701 110) 3,28 (-47,96) 2016-05-24
PZU OFE Złota Jesień WZA 44 669 000 (669 000) 9,98 (0,15) 44 669 000 (669 000) 9,98 (0,15) 2016-04-13
PZU OFE Złota Jesień WZA 44 000 000 (14 000 000) 9,83 (3,13) 44 000 000 (14 000 000) 9,83 (3,13) 2016-01-20
NN OFE WZA 36 000 000 (3 315 629) 8,04 (0,74) 36 000 000 (3 315 629) 8,04 (0,74) 2016-01-20
TFI Allianz Polska SA portfele 2 752 843 0,62 2 752 843 0,62 2015-12-31
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 229 359 795 (233 121) 51,24 (0,05) 229 359 795 (233 121) 51,24 (0,05) 2014-04-03
Baliński Remigiusz 32 722 0,00 32 722 0,00 2013-02-21
Baliński Remigiusz 32 722 (-32 723) 0,00 (-0,01) 32 722 (-32 723) 0,00 (-0,01) 2013-02-21
Aviva OFE Aviva Santander 30 200 000 (-6 600 000) 6,75 (-1,47) 30 200 000 (-6 600 000) 6,75 (-1,47) 2012-12-31
PZU OFE Złota Jesień 30 000 000 (5 915 454) 6,70 (1,32) 30 000 000 (5 915 454) 6,70 (1,32) 2012-08-29
Dorenda Zbigniew 14 000 0,00 14 000 0,00 2012-05-15
Dorenda Zbigniew 14 000 0,00 14 000 0,00 2012-05-15
PZU OFE Złota Jesień 24 084 546 (1 735 319) 5,38 (0,39) 24 084 546 (1 735 319) 5,38 (0,39) 2012-01-12
PZU OFE Złota Jesień 22 349 227 4,99 22 349 227 4,99 2012-01-11
Aviva OFE Aviva Santander 36 800 000 (-8 200 000) 8,22 (-1,83) 36 800 000 (-8 200 000) 8,22 (-1,83) 2011-11-15
Baliński Remigiusz 65 445 (6 000) 0,01 65 445 (6 000) 0,01 2011-11-14
Aviva OFE Aviva Santander 45 000 000 (-10 000 000) 10,05 (-2,23) 45 000 000 (-10 000 000) 10,05 (-2,23) 2011-11-14
Błażejewski Andrzej 151 142 0,00 (-0,03) 151 142 0,00 (-0,03) 2011-09-20
Błażejewski Andrzej 151 142 (32 500) 0,03 (0,01) 151 142 (32 500) 0,03 (0,01) 2011-09-20
Baliński Remigiusz 59 445 (-6 000) 0,01 59 445 (-6 000) 0,01 2011-08-16
Błażejewski Andrzej 118 642 (8 000) 0,02 118 642 (8 000) 0,02 2011-07-22
Błażejewski Andrzej 110 642 (23 742) 0,02 (0,01) 110 642 (23 742) 0,02 (0,01) 2011-07-11
Błażejewski Andrzej 86 900 (34 000) 0,01 86 900 (34 000) 0,01 2011-05-18
Baliński Remigiusz 65 445 (5 000) 0,01 65 445 (5 000) 0,01 2011-05-16
Baliński Remigiusz 60 445 (-5 000) 0,01 60 445 (-5 000) 0,01 2011-02-24
Błażejewski Andrzej 52 900 (14 000) 0,01 (0,01) 52 900 (14 000) 0,01 (0,01) 2011-01-19
Błażejewski Andrzej 38 900 (18 900) 0,00 38 900 (18 900) 0,00 2010-12-03
NN OFE 32 684 371 (4 909 410) 7,30 (1,10) 32 684 371 (4 909 410) 7,30 (1,10) 2010-05-14
Jaskólska Joanna 6 000 0,00 6 000 0,00 2009-12-31
Jaskólska Joanna 6 000 0,00 6 000 0,00 2009-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 55 000 000 (5 716 528) 12,28 (1,27) 55 000 000 (5 716 528) 12,28 (1,27) 2009-12-31
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 229 126 674 (100 000) 51,19 (0,02) 229 126 674 (100 000) 51,19 (0,02) 2009-05-22
Aviva OFE Aviva Santander 49 283 472 (4 683 472) 11,01 (1,05) 49 283 472 (4 683 472) 11,01 (1,05) 2009-05-18
Aviva OFE Aviva Santander 44 600 000 (4 600 000) 9,96 (1,03) 44 600 000 (4 600 000) 9,96 (1,03) 2009-05-12
Czarnecki Ludwik 10 000 0,00 10 000 0,00 2009-02-27
Czarnecki Ludwik 10 000 0,00 10 000 0,00 2009-02-27
Błażejewski Andrzej 20 000 (17 000) 0,00 20 000 (17 000) 0,00 2009-02-27
Błażejewski Andrzej 3 000 0,00 3 000 0,00 2009-01-23
Aviva OFE Aviva Santander 40 000 000 (13 000 000) 8,93 (2,90) 40 000 000 (13 000 000) 8,93 (2,90) 2008-12-31
Pioneer Pekao IM SA 21 975 380 (-739 400) 4,91 (-0,16) 21 975 380 (-739 400) 4,91 (-0,16) 2008-10-16
Pioneer Pekao IM SA 22 714 780 (84 957) 5,07 (0,02) 22 714 780 (84 957) 5,07 (0,02) 2008-10-15
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 229 026 674 (50 000) 51,17 (0,01) 229 026 674 (50 000) 51,17 (0,01) 2008-06-18
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 228 976 674 (100 000) 51,16 (0,03) 228 976 674 (100 000) 51,16 (0,03) 2008-06-16
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 228 876 674 (170 000) 51,13 (0,03) 228 876 674 (170 000) 51,13 (0,03) 2008-06-13
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 228 706 674 (120 000) 51,10 (0,03) 228 706 674 (120 000) 51,10 (0,03) 2008-06-09
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 228 586 674 (50 000) 51,07 (0,01) 228 586 674 (50 000) 51,07 (0,01) 2008-06-04
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 228 536 674 (33 416) 51,06 (0,01) 228 536 674 (33 416) 51,06 (0,01) 2008-06-03
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 228 503 258 (50 000) 51,05 (0,01) 228 503 258 (50 000) 51,05 (0,01) 2008-05-27
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 228 453 258 (100 000) 51,04 (0,02) 228 453 258 (100 000) 51,04 (0,02) 2008-05-26
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 228 353 258 (100 000) 51,02 (0,03) 228 353 258 (100 000) 51,02 (0,03) 2008-05-21
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 228 253 258 (120 000) 50,99 (0,02) 228 253 258 (120 000) 50,99 (0,02) 2008-05-20
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 228 133 258 (18 694) 50,97 (0,01) 228 133 258 (18 694) 50,97 (0,01) 2008-05-19
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 228 114 564 (200 000) 50,96 (0,04) 228 114 564 (200 000) 50,96 (0,04) 2008-05-17
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 227 914 564 (100 000) 50,92 (0,02) 227 914 564 (100 000) 50,92 (0,02) 2008-05-16
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 227 814 564 (133 290) 50,90 (0,03) 227 814 564 (133 290) 50,90 (0,03) 2008-05-13
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 227 681 274 (66 710) 50,87 (0,02) 227 681 274 (316 710) 50,87 (0,07) 2008-05-12
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 227 614 564 (100 000) 50,85 (0,02) 227 364 564 (100 000) 50,80 (0,03) 2008-05-09
Wiza Artur 14 000 0,00 14 000 0,00 2008-05-08
Wiza Artur 14 000 0,00 14 000 0,00 2008-05-08
NN OFE 27 774 961 (774 961) 6,20 (-0,73) 27 774 961 (774 961) 6,20 (-0,73) 2008-05-08
Czarnecki Ludwik 10 000 0,00 10 000 0,00 2008-05-08
Aviva OFE Aviva Santander 27 000 000 (2 000 000) 6,03 (-0,38) 27 000 000 (2 000 000) 6,03 (-0,38) 2008-05-08
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 227 514 564 (250 000) 50,83 (0,06) 227 264 564 50,77 2008-04-29
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 227 264 564 (100 000) 50,77 (0,02) 227 264 564 (100 000) 50,77 (0,02) 2008-04-28
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 227 164 564 (220 000) 50,75 (0,05) 227 164 564 (220 000) 50,75 (0,05) 2008-04-25
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 226 944 564 (100 000) 50,70 (0,02) 226 944 564 (100 000) 50,70 (0,02) 2008-04-23
Pioneer Pekao IM SA 22 629 823 (203 816) 5,05 (0,04) 22 629 823 (203 816) 5,05 (0,04) 2008-04-22
Pioneer Pekao IM SA 22 426 007 (75 002) 5,01 (0,02) 22 426 007 (75 002) 5,01 (0,02) 2008-04-18
Pioneer Pekao IM SA 22 351 005 4,99 22 351 005 4,99 2008-04-17
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 226 844 564 (360 000) 50,68 (0,08) 226 844 564 (360 000) 50,68 (0,08) 2008-04-17
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 226 484 564 (130 000) 50,60 (0,03) 226 484 564 (130 000) 50,60 (0,03) 2008-04-11
Karwacki Dariusz 120 000 0,02 (0,02) 120 000 0,02 (0,02) 2008-03-07
Karwacki Dariusz 120 000 0,00 120 000 0,00 2008-03-07
Niedośpiał Dariusz 6 000 0,00 6 000 0,00 2008-03-06
Niedośpiał Dariusz 6 000 0,00 6 000 0,00 2008-03-06
Horbacki Waldemar 15 000 0,00 15 000 0,00 2008-03-06
Horbacki Waldemar 15 000 0,00 15 000 0,00 2008-03-06
Horbacki Waldemar 15 000 0,00 15 000 0,00 2008-03-06
Czarnecki Ludwik 10 000 0,00 10 000 0,00 2008-03-06
Czarnecki Ludwik 10 000 0,00 10 000 0,00 2008-03-06
Baliński Remigiusz 65 445 (14 000) 0,01 65 445 (14 000) 0,01 2008-03-06
Dubelski Konrad 660 000 0,14 (0,14) 660 000 0,14 (0,14) 2008-03-05
Dubelski Konrad 660 000 0,00 660 000 0,00 2008-03-05
Dowbaj Jarosław 70 000 0,01 (0,01) 70 000 0,01 (0,01) 2008-03-05
Dowbaj Jarosław 70 000 0,00 70 000 0,00 2008-03-05
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 226 354 564 (-58 433 747) 50,57 (-13,20) 226 354 564 (-58 433 747) 50,57 (-13,20) 2008-02-27
Baliński Remigiusz w tym 506 PDA 51 445 (50 000) 0,01 (0,01) 51 445 (50 000) 0,01 (0,01) 2008-02-06
Kozieja Artur 13 439 762 3,00 (0,01) 13 439 762 3,00 (0,01) 2007-08-14
Kozieja Artur 13 439 762 2,99 13 439 762 2,99 2007-08-14
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 284 788 311 63,77 (0,14) 284 788 311 63,77 (0,14) 2007-07-31
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 430.000 PDA 284 788 311 (1 230 000) 63,63 (0,14) 284 788 311 (1 230 000) 63,63 (0,14) 2007-07-31
Bank BPH SA przez Bank Austria Creditansalt AG 2 795 000 (-29 805 000) 0,62 (-7,74) 2 795 000 (-29 805 000) 0,62 (-7,74) 2007-07-03
NN OFE w tym: 9441717 PDA 27 000 000 6,93 (0,89) 27 000 000 6,93 (0,89) 2007-07-02
NN OFE w tym: 9441717 PDA 27 000 000 6,04 27 000 000 6,04 2007-07-02
Baliński Remigiusz w tym 506 PDA 1 445 0,00 1 445 0,00 2007-07-02
Baliński Remigiusz w tym 506 PDA 1 445 0,00 1 445 0,00 2007-07-02
Ogółem 446 558 311 (57 000 000) 0 446 558 311 (57 000 000) 0 2007-06-29
Bank BPH SA przez Bank Austria Creditansalt AG 32 600 000 8,36 (1,06) 32 600 000 8,36 (1,06) 2007-06-28
Bank BPH SA przez Bank Austria Creditansalt AG 32 600 000 7,30 32 600 000 7,30 2007-06-28
Aviva OFE Aviva Santander 25 000 000 6,41 (0,82) 25 000 000 6,41 (0,82) 2007-06-26
Aviva OFE Aviva Santander 25 000 000 5,59 25 000 000 5,59 2007-06-26
Czarnecki Leszek wraz z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 283 558 311 (-106 000 000) 63,49 (-36,51) 283 558 311 (-106 000 000) 63,49 (-36,51) 2007-06-22
Ogółem 389 558 311 0 389 558 311 0 2007-05-11
Czarnecki Leszek wraz z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 389 558 311 100,00 (12,77) 389 558 311 100,00 (12,77) 2007-05-11
Czarnecki Leszek wraz z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 389 558 311 87,23 389 558 311 87,23 2007-05-11
Open Finance TFI SA portfele 0 0,00 0 0,00 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2019-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2018-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2018-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2017-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2017-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2016-05-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2016-05-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.