3,3000 zł
-4,35% -0,1500 zł
Develia SA (DVL)

Komunikaty spółki - DEVELIA

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej
Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej
Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów na Członków Rady Nadzorczej
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rekomendacja Zarządu Develia S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020
Powzięcie informacji o rezygnacji Członka Zarządu z ubiegania się o wybór na nową kadencję Zarządu Develia S.A.
Powołanie Zarządu na nową kadencję
Nabycie nieruchomości przez Emitenta
Wyniki finansowe
Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za I kwartał 2021 roku
Nabycie nieruchomości przez Emitenta
Emisja obligacji w ramach programu
Informacja o wyborze firmy audytorskiej do zbadania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022
Wyniki finansowe
DEVELIA -4,35% 3,30
2021-06-16 17:04:11

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.