1,7100 zł
-0,58% -0,0100 zł
Develia SA (DVL)

Komunikaty spółki - DEVELIA

Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela Develia S.A.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Develia S.A. w dniu 6 października 2020 r.
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. w dniu 6 października 2020 r.
Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy Develia za trzy kwartały 2020 r.
Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej
Emisja obligacji w ramach programu
Zmiana projektu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia objętej punktem 7 porządku obrad w sprawie zmian w Statucie Spółki poprzez zastąpienie jej dwoma projektami oddzielnych uchwał
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Data i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wyniki finansowe
Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej
Rozważana emisja obligacji w ramach programu emisji obligacji do kwoty 400.000.000 PLN
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Develia S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.