2,4650 zł
-0,80% -0,0200 zł
Develia SA (DVL)

Komunikaty spółki - DEVELIA

Wyniki finansowe
Powołanie członka Zarządu
Rezygnacja osoby zarządzającej
DEVELIA Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy Develia za trzy kwartały 2019 r.
Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży budynku biurowego Wola Center zlokalizowanego w Warszawie
Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela DEVELIA S.A. oraz zmiana nazw skróconych obligacji w związku ze zmianą nazwy firmy Emitenta
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela DEVELIA S.A.
Wyniki finansowe
Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia dla akcji Emitenta notowanych na GPW
Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Emitenta
Informacja o rejestracji zmian w statucie Emitenta, zmiany firmy Emitenta i zmiany adresu strony internetowej Emitenta
Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.
Zawiadomienie Obligatariuszy o zbyciu składników majątkowych spółek zależnych Emitenta
Informacja o rejestracji połączenia Emitenta ze spółką zależną
DEVELIA -0,80% 2,46
2019-11-13 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.