18,7500 zł
0,00% 0,0000 zł
Decora SA (DCR)

Akcjonariat - DECORA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 197 757 431,25 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 10 547 063 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 102 827
Liczba głosów na WZA: 10 547 063 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,31%
Kapitał akcyjny: 527 353,15 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 102 827
Cena nominalna akcji: 0,05 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,31%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,69%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Lesiński Włodzimierz bezpośrednio, w porozumieniu z Marzeną Lesińską, ZWZ 3 875 614 (36,75%) 3 875 614 (36,75%) 2019-06-10 LEN
Aviva OFE Aviva Santander SA WZA 1 130 328 (10,72%) 1 130 328 (10,72%) 2016-04-27 ABG, NFT, TRK, HRP, KST, PEP, OPF, DOM, ABE, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ABS, ASE, BDX, CCC, CNG, ECH, ELT, ERB, ESS, SKA, FTE, FMF, FRO, ING, CAR, KGH, DVL, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, INL, HRS, ADV, UNI, PHN, WWL, PKP, KRU, ACP, GTC, MIL, LVC, KTY, WPL
NN OFE NWZ 1 104 062 (10,47%) 1 104 062 (10,47%) 2019-01-30 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, ABE, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CNG, CLE, CMP, ECH, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, ATT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, ORB, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, PRT, QRS, RDL, RFK, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, BKM, LRQ, SLV, KRU, CMR, APR, PZU, RON, SGN, TEN, MIL, MON, KTY, KGL, IND, TPE, BBD
Christian, Hermann-Josef NWZ 659 386 (6,25%) 659 386 (6,25%) 2019-01-30 -
NN Investment Partners TFI SA portfele; w tym NN Parasol FIO 544393 akcji 649 983 (6,00%) 649 983 (6,00%) 2017-12-31 -
PZU OFE "Złota Jesień" 560 400 (5,31%) 560 400 (5,31%) 2019-03-26 SPN, WLC_1, ABE, AGO, AML, APN, ACP, ENE, ELB, PCE, IPL, IPE, DVL, MNC, MCR, MSP, MSW, NET, NWG, OBL, PND, PRM, RMK, SNK, TRK, VRG, OTM, KGN, ZEP, MDG, KRU, GTC, APR, EGS, MIL, KTY

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty menedżerskiej 1 968
0,00
0,05 0,00 11 211 618
560 580,90
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-01-30
realizacja oferty menedżerskiej 3 635
0,00
0,05 0,00 11 310 627
565 531,35
KDPW:
KRS:
GPW:


2009-01-19
realizacja oferty menedżerskiej 9 348
0,00
0,05 0,00 11 306 992
565 349,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-08-25
2008-06-27
realizacja oferty menedżerskiej 209 650
0,00
0,00 0,00 11 209 650
560 482,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-14
2007-01-26
realizacja oferty menedżerskiej 86 026
0,00
0,05 0,00 11 297 644
564 882,20
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-02-25
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2004-12-14 10 000 000
500 000,00
0,05 0,05 10 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
2004-12-21
2005-06-21
seria C - subskrypcja publiczna 2005-02-23 1 000 000
22 500 000,00
0,05 22,50 11 000 000
550 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
2005-06-29
seria B - oferta menedżerska 2005-02-23 370 000
18 500,00
0,05 0,05 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11

seria D - oferta menedżerska 2007-05-10 55 000
2 750,00
0,05 0,05 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji seria C 2009-12-10 -7 307
0,00
0,05 0,00 11 303 320
565 166,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-03
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii C 2019-01-30 -756 257
0,00
0,05 0,00 10 547 063
527 353,15
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-26

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Lesiński Włodzimierz bezpośrednio, w porozumieniu z Marzeną Lesińską 3 875 451 (57 424) 36,74 (2,96) 3 875 451 (57 424) 36,74 (0,54) 2019-03-26
Decora SA 0 (-756 257) 0,00 (-6,69) 0 (-756 257) 0,00 (-6,69) 2019-03-26
NN OFE NWZ 1 104 062 9,77 (0,01) 1 104 062 10,47 (0,71) 2019-01-30
Lesiński Włodzimierz bezpośrednio, w porozumieniu z Marzeną Lesińską; NWZ 3 818 027 33,78 (-2,42) 3 818 027 36,20 2019-01-30
Lesiński Włodzimierz bezpośrednio, w porozumieniu z Marzeną Lesińską; NWZ 3 818 027 (28 238) 36,20 (2,67) 3 818 027 (28 238) 36,20 (0,27) 2019-01-30
Christian, Hermann-Josef NWZ 659 386 (62 000) 5,83 (0,54) 659 386 (62 000) 6,25 (0,96) 2019-01-30
PZU OFE "Złota Jesień" portfel 560 400 (400) 4,95 560 400 (400) 4,95 2018-12-31
NN OFE portfel 1 104 062 (4 062) 9,76 (0,03) 1 104 062 (4 062) 9,76 (0,03) 2018-12-31
Fidelity MSCI Europe Index Fund portfel 41 727 (-273) 0,36 (-0,01) 41 727 (-273) 0,36 (-0,01) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander SA portfel 1 130 328 9,99 (-0,01) 1 130 328 9,99 (-0,01) 2018-12-31
Lesiński Włodzimierz bezpośrednio, w porozumieniu z Marzeną Lesińską 3 789 789 (47 799) 33,53 (0,42) 3 789 789 (47 799) 35,93 (2,82) 2018-11-30
Lesiński Włodzimierz 3 741 990 33,11 3 741 990 33,11 (-2,37) 2018-10-30
Lesiński Włodzimierz 3 741 990 (-774 957) 33,11 (-6,85) 3 741 990 (-774 957) 35,48 (-4,48) 2018-10-30
Decora SA 756 257 6,69 (6,69) 756 257 6,69 (6,69) 2018-10-30
Lesiński Włodzimierz bezpośrednio, w porozumieniu z Marzeną Lesińską i Decora SA 4 516 947 (1 128 957) 39,96 (9,99) 4 516 947 (1 128 957) 39,96 (9,99) 2018-10-22
Familiar SA SICAF-SIF WZA 0 (-1 000 000) 0,00 (-8,85) 0 (-1 000 000) 0,00 (-8,85) 2018-10-22
PKO TFI SA portfele 38 142 (-343 278) 0,34 (-3,03) 38 142 (-343 278) 0,34 (-3,03) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 19 342 (-116 378) 0,17 (-1,03) 19 342 (-116 378) 0,17 (-1,03) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 352 521 (-297 462) 3,12 (-2,63) 352 521 (-297 462) 3,12 (-3,04) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 3 055 (-39 037) 0,03 (-0,34) 3 055 (-39 037) 0,03 (-0,34) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 148 0,00 148 0,00 2018-06-30
PZU OFE "Złota Jesień" ZWZ 560 000 4,95 560 000 4,95 2018-04-24
PKO TFI SA portfele 381 420 (-167 191) 3,37 (-1,48) 381 420 (-167 191) 3,37 (-1,48) 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 36 436 0,32 36 436 0,32 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 135 720 1,20 135 720 1,20 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 649 983 5,75 (-0,41) 649 983 6,16 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 649 983 6,16 (0,41) 649 983 6,16 (0,41) 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 649 983 (70 061) 5,75 (0,62) 649 983 (70 061) 5,75 (0,62) 2017-12-31
Fidelity MSCI Europe Index Fund portfel 42 000 0,37 42 000 0,37 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 42 092 0,37 42 092 0,37 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 261 000 2,31 261 000 2,31 2017-12-31
Lesiński Włodzimierz ZWZ 3 387 990 (45 582) 29,97 (0,40) 3 387 990 (45 582) 29,97 (0,40) 2017-05-26
NN Investment Partners TFI SA 579 922 (56 732) 5,13 (0,51) 579 922 (56 732) 5,13 (0,51) 2016-07-01
NN OFE WZA 1 100 000 9,73 1 100 000 9,73 (-0,70) 2016-04-27
NN OFE WZA 1 100 000 (383 166) 9,73 (3,39) 1 100 000 (383 166) 10,43 (4,09) 2016-04-27
Familiar SA SICAF-SIF WZA 1 000 000 (371 600) 8,85 (3,30) 1 000 000 (371 600) 8,85 (3,30) 2016-04-27
Aviva OFE Aviva Santander SA WZA 1 130 328 10,00 1 130 328 10,00 (-0,72) 2016-04-27
Aviva OFE Aviva Santander SA WZA 1 130 328 (261 850) 10,00 (2,32) 1 130 328 (261 850) 10,72 (3,04) 2016-04-27
Rockbridge TFI SA 348 861 (-495 924) 3,09 (-4,38) 348 861 (-495 924) 3,09 (-4,38) 2016-03-31
Lesiński Włodzimierz 3 342 408 (353 268) 29,57 (3,13) 3 342 408 (353 268) 29,57 (3,13) 2016-03-31
Lesiński Włodzimierz 2 989 140 (61 028) 26,44 (0,54) 2 989 140 (61 028) 26,44 (0,54) 2016-03-24
Christian, Hermann-Josef 597 386 5,29 597 386 5,29 (-0,37) 2016-03-24
Christian, Hermann-Josef 597 386 5,29 597 386 5,66 2016-03-24
Lesiński Włodzimierz 2 928 112 (181 333) 25,90 (1,60) 2 928 112 (181 333) 25,90 (1,60) 2016-03-18
Familiar SA SICAF-SIF 628 400 5,55 628 400 5,55 2015-12-11
Rockbridge TFI SA 844 785 7,47 844 785 7,47 2014-10-17
NN OFE 716 834 6,34 716 834 6,34 2014-06-11
Saniku SA 0 (-3 027 077) 0,00 (-26,78) 0 (-3 027 077) 0,00 (-26,78) 2013-09-17
Aviva Investors Poland SA 508 796 (-67 289) 4,50 (-0,59) 508 796 (-67 289) 4,50 (-0,59) 2013-01-30
Aviva Investors Poland SA 576 085 (47 789) 5,09 (0,42) 576 085 (47 789) 5,09 (0,42) 2013-01-24
PKO TFI SA 548 611 (-18 938) 4,85 (-0,17) 548 611 (-18 938) 4,85 (-0,17) 2013-01-21
NN Investment Partners TFI SA 523 190 (-6 437) 4,62 (-0,06) 523 190 (-6 437) 4,62 (-0,06) 2013-01-15
Aviva Investors Poland SA 528 296 (-51 442) 4,67 (-0,45) 528 296 (-51 442) 4,67 (-0,45) 2013-01-15
Saniku SA 3 027 077 (20 938) 26,78 (0,19) 3 027 077 (20 938) 26,78 (0,19) 2012-11-14
Lesiński Włodzimierz 2 746 779 (21 235) 24,30 (0,19) 2 746 779 (21 235) 24,30 (0,19) 2012-11-14
PKO TFI SA 567 549 (1 000) 5,02 (0,01) 567 549 (1 000) 5,02 (0,01) 2012-08-27
Lesiński Włodzimierz 2 725 544 (836) 24,11 (0,01) 2 725 544 (836) 24,11 (0,01) 2012-08-27
Aviva Investors Poland SA 579 738 (-288 740) 5,12 (-2,56) 579 738 (-288 740) 5,12 (-2,56) 2012-08-27
NN Investment Partners TFI SA 529 627 (-41 892) 4,68 (-0,37) 529 627 (-41 892) 4,68 (-0,37) 2012-08-06
NN Investment Partners TFI SA 571 519 (-252 367) 5,05 (-2,23) 571 519 (-252 367) 5,05 (-2,23) 2012-08-05
Lesiński Włodzimierz 2 724 708 (22 399) 24,10 (0,20) 2 724 708 (22 399) 24,10 (0,20) 2012-05-15
Saniku SA 3 006 139 (4 072) 26,59 (0,04) 3 006 139 (4 072) 26,59 (0,04) 2011-11-10
PKO TFI SA 566 549 (-174 186) 5,01 (-1,54) 566 549 (-174 186) 5,01 (-1,54) 2011-11-10
NN Parasol FIO 0 (-571 519) 0,00 (-5,05) 0 (-571 519) 0,00 (-5,05) 2011-11-10
NN Investment Partners TFI SA 823 886 (195 683) 7,28 (1,73) 823 886 (195 683) 7,28 (1,73) 2011-11-10
Lesiński Włodzimierz 2 702 309 (152 229) 23,90 (1,36) 2 702 309 (152 229) 23,90 (1,36) 2011-11-10
Aviva OFE Aviva Santander SA 868 478 (262 412) 7,68 (2,32) 868 478 (262 412) 7,68 (2,32) 2011-11-10
Aviva Investors Poland SA 868 478 (288 416) 7,68 (2,55) 868 478 (288 416) 7,68 (2,55) 2011-11-10
Aviva Investors Poland SA 580 062 (-279 350) 5,13 (-2,47) 580 062 (-279 350) 5,13 (-2,47) 2011-11-10
Saniku SA 3 002 067 (-250 000) 26,55 (-2,22) 3 002 067 (-250 000) 26,55 (-2,22) 2011-05-12
PKO TFI SA 740 735 (168 735) 6,55 (1,49) 740 735 (168 735) 6,55 (1,49) 2011-05-12
NN Parasol FIO 571 519 5,05 571 519 5,05 2011-05-12
NN Investment Partners TFI SA 628 203 (-100 101) 5,55 (-0,89) 628 203 (-100 101) 5,55 (-0,89) 2011-05-12
Aviva Investors Poland SA 859 412 (117 076) 7,60 (1,04) 859 412 (117 076) 7,60 (1,04) 2011-05-12
NN Investment Partners TFI SA 728 304 (100 101) 6,44 (0,89) 728 304 (100 101) 6,44 (0,89) 2011-04-04
Aviva OFE Aviva Santander SA 606 066 5,36 606 066 5,36 2011-03-24
NN Investment Partners TFI SA 628 203 (-1) 5,55 628 203 (-1) 5,55 2010-11-10
Aviva Investors Poland SA 742 336 (-114 488) 6,56 (-1,02) 742 336 (-114 488) 6,56 (-1,02) 2010-11-10
NN Investment Partners TFI SA 628 204 (68 770) 5,55 (0,61) 628 204 (68 770) 5,55 (0,61) 2010-09-29
NN Investment Partners TFI SA 559 434 4,94 559 434 4,94 2010-09-28
Aviva Investors Poland SA 856 824 (114 488) 7,58 (1,02) 856 824 (114 488) 7,58 (1,02) 2010-08-18
PKO TFI SA 572 000 (-168 735) 5,06 (-1,49) 572 000 (-168 735) 5,06 (-1,49) 2010-05-14
Aviva Investors Poland SA 742 336 6,56 742 336 6,56 2010-04-29
Saniku SA 3 252 067 (-270 000) 28,77 (-2,36) 3 252 067 (-270 000) 28,77 (-2,36) 2010-04-26
PKO TFI SA 740 735 (-17 747) 6,55 (-0,15) 740 735 (-17 747) 6,55 (-0,15) 2010-03-18
Osuch Waldemar 199 734 (-30 000) 1,76 (-0,27) 199 734 (-30 000) 1,76 (-0,27) 2010-03-18
Decora SA w celu umorzenia 0 (-7 307) 0,00 (-0,06) 0 (-7 307) 0,00 (-0,06) 2010-03-09
Ogółem 11 303 320 (-7 307) 0 11 303 320 (-7 307) 0 2010-03-03
Decora SA w celu umorzenia 7 307 0,06 7 307 0,06 2009-09-11
PKO TFI SA 758 482 6,70 (-0,01) 758 482 6,70 (-0,01) 2009-05-15
PKO TFI SA 758 482 (17 747) 6,71 (0,16) 758 482 (17 747) 6,71 (0,16) 2009-05-15
Saniku SA 3 522 067 31,13 (-0,02) 3 522 067 31,13 (-0,02) 2009-03-02
Saniku SA 3 522 067 31,15 (-0,27) 3 522 067 31,15 (-0,27) 2009-03-02
Lesiński Włodzimierz 2 550 080 22,54 (-0,02) 2 550 080 22,54 (-0,02) 2009-03-02
Lesiński Włodzimierz 2 550 080 22,56 (-0,62) 2 550 080 22,56 (-0,62) 2009-03-02
Ogółem 11 310 627 (3 635) 0 11 310 627 (3 635) 0 2009-01-19
PKO TFI SA 740 735 (166 448) 6,55 (1,33) 740 735 (166 448) 6,55 (1,33) 2008-11-14
Ogółem 11 306 992 (9 348) 0 11 306 992 (9 348) 0 2008-06-27
Osuch Waldemar 229 734 2,03 229 734 2,03 2008-02-29
Osuch Waldemar 229 734 (-47 162) 2,03 (-0,44) 229 734 (-47 162) 2,03 (-0,44) 2008-02-29
Hibner Artur 50 016 0,44 50 016 0,44 2008-02-29
Hibner Artur 50 016 (13 810) 0,44 (0,12) 50 016 (13 810) 0,44 (0,12) 2008-02-29
Ogółem 11 297 644 (87 994) 0 11 297 644 (87 994) 0 2008-02-25
Osuch Waldemar 276 896 (63 448) 2,47 (0,57) 276 896 (63 448) 2,47 (0,57) 2007-12-31
Dusar, Heinz W. 0 (-250 000) 0,00 (-2,23) 0 (-250 000) 0,00 (-2,23) 2007-10-15
Dusar, Heinz W. 250 000 (-50 000) 2,23 (-0,44) 250 000 (-50 000) 2,23 (-0,44) 2007-10-10
Saniku SA 3 522 067 31,42 (0,25) 3 522 067 31,42 (0,25) 2007-08-29
Saniku SA 3 522 067 (-300 000) 31,17 (-2,92) 3 522 067 (-300 000) 31,17 (-2,92) 2007-08-29
Dusar, Heinz W. 300 000 2,67 300 000 2,67 2007-08-29
Saniku SA 3 822 067 (-70 430) 34,09 (-0,63) 3 822 067 (-70 430) 34,09 (-0,63) 2007-08-14
Osuch Waldemar 213 448 1,90 213 448 1,90 2007-08-14
Osuch Waldemar 213 448 (150 000) 1,90 (1,34) 213 448 (150 000) 1,90 (1,34) 2007-08-14
Saniku SA 3 892 497 (-85 003) 34,72 (-1,43) 3 892 497 (-85 003) 34,72 (-1,43) 2007-05-22
Osuch Waldemar 63 448 0,56 63 448 0,56 2007-02-23
Hibner Artur 36 206 0,32 36 206 0,32 2007-02-23
Ogółem 11 209 650 (209 650) 0 11 209 650 (209 650) 0 2007-01-26
PKO TFI SA 574 287 5,22 (0,10) 574 287 5,22 (0,10) 2006-05-18
PKO TFI SA 574 287 5,12 (0,04) 574 287 5,12 (0,04) 2006-05-18
PKO TFI SA 574 287 5,08 574 287 5,08 2006-05-18
Nadwórny Jerzy 0 (-632 420) 0,00 (-6,32) 0 (-632 420) 0,00 (-6,32) 2006-04-24
Saniku SA 3 977 500 36,15 (0,67) 3 977 500 36,15 (0,67) 2005-08-14
Saniku SA 3 977 500 (60 000) 35,48 (-3,69) 3 977 500 (60 000) 35,48 (-3,69) 2005-08-14
Ogółem 11 000 000 (1 000 000) 0 11 000 000 (1 000 000) 0 2005-06-29
Saniku SA 3 917 500 39,17 (3,56) 3 917 500 39,17 (3,56) 2005-06-20
Saniku SA 3 917 500 (-1 032 500) 35,61 (-13,88) 3 917 500 (-1 032 500) 35,61 (-13,88) 2005-06-20
Nadwórny Jerzy 632 420 6,32 (0,58) 632 420 6,32 (0,58) 2005-06-20
Nadwórny Jerzy 632 420 (-142 580) 5,74 (-2,00) 632 420 (-142 580) 5,74 (-2,00) 2005-06-20
Lesiński Włodzimierz 2 550 080 23,18 (0,44) 2 550 080 23,18 (0,44) 2005-06-20
Lesiński Włodzimierz 2 550 080 22,74 (0,17) 2 550 080 22,74 (0,17) 2005-06-20
Lesiński Włodzimierz 2 550 080 22,57 (-2,93) 2 550 080 22,57 (-2,93) 2005-06-20
Lesiński Włodzimierz 2 550 080 (-574 920) 25,50 (-5,75) 2 550 080 (-574 920) 25,50 (-5,75) 2005-06-20
Saniku SA 4 950 000 49,49 4 950 000 49,49 2004-12-21
Ogółem 10 000 000 0 10 000 000 0 2004-12-21
Nadwórny Jerzy 775 000 7,74 775 000 7,74 2004-12-21
Lesiński Włodzimierz 3 125 000 31,25 3 125 000 31,25 2004-12-21
Christian, Hermann J. 500 000 4,54 (-0,46) 500 000 4,54 (-0,46) 2004-12-21
Christian, Hermann J. 500 000 5,00 500 000 5,00 2004-12-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-05-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2018-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2017-06-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2017-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2016-05-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2016-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2014-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2014-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2013-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2013-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2012-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2012-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2011-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2011-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2010-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2010-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2009-08-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2009-08-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2008-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2008-06-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2007-06-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2007-05-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2006-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2006-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.