26,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Decora SA (DCR)

Komunikaty spółki - DECORA

Korekta raportu bieżącego nr 25/2020 z dnia 8 września 2020 r. dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 08 września 2020 r
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. w Środzie Wielkopolskiej w dniu 08 września 2020 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 08 września 2020 r.
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A.
Wyniki finansowe
Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. na dzień 8 września 2020 r.
Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym
Wpływ koronowirusa COVID-19 na skonsolidowane przychody ze sprzedaży w maju
Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A w dniu 29 maja 2020 r. uchwały o wypłacie dywidendy
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. w Środzie Wielkopolskiej w dniu 29 maja 2020 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 29 maja 2020 r.
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 i 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.