36,0000 zł
-2,44% -0,9000 zł
Decora SA (DCR)

Komunikaty spółki - DECORA

Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
Wyniki finansowe
Informacja o szacunkach wyników za III kwartały 2021 roku.
Zawarcie umowy kredytowej przez Emitenta
Zawiadomienie o zajściu zdarzenia, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.
Wyniki finansowe
Zawiadomienie o zajściu zdarzenia, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.
Informacja o szacunkach wyników za I półrocze 2021 roku
Decora Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym
Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności
Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo budowy hali magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Powołanie Członka Zarządu Artur Hibner
Powołanie Członka Zarządu Waldemar Osuch
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.