706,0000 zł
0,14% 1,0000 zł
Benefit Systems SA (BFT)

Akcjonariat - BENEFIT

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 043 366 622 Liczba dużych akcjonariuszy: 8
Liczba akcji: 2 894 287 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 373 063
Liczba głosów na WZA: 2 894 287 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,99%
Kapitał akcyjny: 2 894 287,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 373 063
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,99%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,01%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Benefit Invest Ltd. wraz z Fundacją Drzewo i Jutro 563 806 (19,48%) 563 806 (19,48%) 2020-11-30 -
Van Bergh, James 504 695 (17,44%) 504 695 (17,44%) 2021-04-28 -
Invesco Ltd. 288 577 (9,97%) 288 577 (9,97%) 2020-11-09 -
Kamola Marek 260 000 (8,98%) 260 000 (8,98%) 2017-09-05 EKS, MIR
MetLife OFE portfel 254 799 (8,80%) 254 799 (8,80%) 2018-12-31 ABG, NWG, OTS, WXF, ZUE, WWL, CMP, SWG, CMR, PUE, KTY, MLG, MNC, NVA, DVL, OND
Invesco Canada Ltd. 182 191 (6,29%) 182 191 (6,29%) 2020-05-15 -
NN OFE portfel 162 206 (5,60%) 162 206 (5,60%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, ATD, CMP, ENT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, NWG, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, BBD, ATT, TPE, ECH, MDG, HRS, ALR, ACP, PKP, SKA, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, DVL, PBX, LTX, SPL, ART, SWG, DAT, ACG, ERB, MBR, MNC, KGL, WWL, FRO, PKN, CMR, ABE, VRG, AGO, AML, EAT, PKO, KTY, BDX, ATG, MCR, VRC, PEO, TIM, PWX, KRU, PZU, AMC, FTE, MIL, RVU, SLV, POZ, TRN, SGN, QRS, CAV, CCC, OPL, OAT, LTS, DCR, MPH, BKM, MBK, PSW
Aviva OFE Aviva Santander 156 789 (5,42%) 156 789 (5,42%) 2021-07-12 ABG, NFT, PEP, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, ING, HRS, CIE, CAR, CCC, GTC, ERB, WWL, PKN, AMB, ABS, DOM, ABE, PHN, PKO, KTY, AML, KRU, AMC, FMF, MIL, ARH, APT, DVL, ENE, WPL, RVU, DCR

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 14 700
1,00 2 599 642
2 599 642,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-27
2017-04-03
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 35 145
1,00 2 894 287
2 894 287,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-06
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 49 550
1,00 2 454 392
2 454 392,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-20
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 31 730
1,00 2 486 122
2 486 122,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-08
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 68 720
1,00 2 554 842
2 554 842,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-11
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 300
1,00 2 859 142
2 859 142,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-04-01
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 30 100
1,00 2 584 942
2 584 942,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-01
2016-09-27
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 75 200
1,00 2 674 842
2 674 842,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-05
seria B - subskrypcja publiczna 2010-02-08 200 000
1,00 2 404 842
2 404 842,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-25
2011-06-24
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-11-03 2 204 842
2 204 842,00
1,00 1,00 2 204 842
2 204 842,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-19
2011-04-21
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A, B, C 2010-11-24 165 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii G, H, I oraz J 2016-06-15 100 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2018-04-20 184 000
190 440 000,00
1,00 1 035,00 2 858 842
2 858 842,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-25
połączenie z Fit Invest sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-11-30

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie ze Zdrofit sp. z o.o., Fabryka Formy SA, Fitness Academy BIS sp. z o.o., Fitness Place sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-10-04

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z FitSport Polska sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2020-11-16

KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne serii K1, K2, L, Ł, M, N 2021-02-03 125 000
99 125 000,00
1,00 793,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Benefit Systems SA 0 (-118 053) 0,00 (-4,13) 0 (-118 053) 0,00 2021-07-08
Van Bergh, James 504 695 (-35 737) 17,44 (-1,23) 504 695 (-35 737) 18,18 (-1,29) 2021-04-28
Van Bergh, James 540 432 (-10 000) 18,67 (-0,58) 540 432 (-10 000) 19,47 (-0,61) 2020-12-01
Benefit Invest Ltd. wraz z Fundacją Drzewo i Jutro 563 806 (-8 800) 19,48 (-0,55) 563 806 (-8 800) 20,31 (0,22) 2020-11-30
Invesco Ltd. 288 577 (-2 463) 9,97 (-0,21) 288 577 (-2 463) 10,39 (-0,23) 2020-11-09
Invesco Ltd. 291 040 (-6 758) 10,18 (-0,24) 291 040 (-6 758) 10,62 (-0,24) 2020-10-09
Invesco Ltd. 297 798 10,42 (0,13) 297 798 10,86 (0,13) 2020-10-09
Invesco Ltd. 297 798 (10 984) 10,29 (0,26) 297 798 (10 984) 10,73 (0,27) 2020-10-09
Invesco Canada Ltd. 182 191 6,37 (0,08) 182 191 6,65 (0,09) 2020-05-15
Invesco Canada Ltd. 182 191 6,29 182 191 6,56 2020-05-15
Invesco Ltd. 286 814 (139 318) 10,03 (4,52) 286 814 (139 318) 10,46 (4,93) 2020-04-02
Van Bergh, James 550 432 19,25 550 432 20,08 2020-01-07
Van Bergh, James 550 432 19,25 (0,23) 550 432 20,08 (0,25) 2020-01-07
Van Bergh, James 550 432 (-15 000) 19,02 (-0,76) 550 432 (-15 000) 19,83 (-0,34) 2020-01-07
Benefit Systems SA 118 053 4,13 118 053 0,00 2019-09-27
Benefit Systems SA 118 053 (63 242) 4,13 (2,21) 118 053 (63 242) 0,00 2019-09-27
Van Bergh, James 565 432 (-20 853) 19,78 (-0,73) 565 432 (-20 853) 20,17 (-0,40) 2019-01-29
Uniqa OFE portfel 15 589 (7 589) 0,54 (0,26) 15 589 (7 589) 0,54 (0,26) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 11 220 0,39 11 220 0,39 2018-12-31
NN OFE portfel 162 206 5,67 162 206 5,67 (-0,25) 2018-12-31
NN OFE portfel 162 206 5,67 (0,07) 162 206 5,92 (0,08) 2018-12-31
NN OFE portfel 162 206 (-87 794) 5,60 (-4,02) 162 206 (-87 794) 5,84 (-4,10) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 254 799 8,80 (-0,11) 254 799 9,18 (0,27) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 254 799 8,91 254 799 8,91 (-0,39) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 254 799 (908) 8,91 (-0,86) 254 799 (908) 9,30 (-0,80) 2018-12-31
Generali OFE portfel 14 495 (-505) 0,50 (-0,03) 14 495 (-505) 0,50 (-0,03) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 142 641 (49 641) 4,98 (1,73) 142 641 (49 641) 4,98 (1,72) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 104 064 (25 064) 3,64 (0,88) 104 064 (25 064) 3,64 (0,87) 2018-12-31
Benefit Systems SA 54 811 (46 363) 1,92 (1,60) 54 811 (46 363) 0,00 2018-09-28
TFI PZU SA portfele 9 269 (5 330) 0,32 (0,18) 9 269 (5 330) 0,32 (0,18) 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 35 0,00 35 0,00 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 50 657 (6 861) 1,77 (0,24) 50 657 (6 861) 1,77 (0,23) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 1 192 (-9 997) 0,04 (-0,35) 1 192 (-9 997) 0,04 (-0,35) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 5 146 (-5 610) 0,18 (-0,22) 5 146 (-5 610) 0,18 (-0,22) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 1 554 0,05 1 554 0,05 (-0,01) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 13 444 (-3 546) 0,47 (-0,12) 13 444 (-3 546) 0,47 (-0,13) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 6 194 (1 009) 0,22 (0,04) 6 194 (1 009) 0,22 (0,04) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 351 (-15) 0,01 351 (-15) 0,01 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 46 015 (2 053) 1,61 (0,07) 46 015 (2 053) 1,61 (0,07) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 12 829 (7 941) 0,45 (0,28) 12 829 (7 941) 0,45 (0,28) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 1 232 (-749) 0,04 (-0,03) 1 232 (-749) 0,04 (-0,03) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 37 278 (-21 100) 1,30 (-0,74) 37 278 (-21 100) 1,30 (-0,75) 2018-06-30
Altus SA portfele 4 501 (-1 015) 0,16 (-0,03) 4 501 (-1 015) 0,16 (-0,03) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 2 552 (1 567) 0,09 (0,06) 2 552 (1 567) 0,09 (0,05) 2018-06-30
Van Bergh, James 586 285 (-31 895) 20,51 (-7,52) 586 285 (-31 895) 20,57 (-7,46) 2018-05-24
Benefit Invest Ltd. 572 606 20,03 (0,03) 572 606 20,09 (0,09) 2018-05-24
Benefit Invest Ltd. wraz z Fundacją Benefit Systems 572 606 20,00 (-0,03) 572 606 20,00 (-0,89) 2018-05-24
Benefit Invest Ltd. wraz z Fundacją Benefit Systems 572 606 20,03 (0,25) 572 606 20,89 (0,26) 2018-05-24
Benefit Invest Ltd. wraz z Fundacją Benefit Systems 572 606 (-21 178) 19,78 (-2,42) 572 606 (-21 178) 20,63 (-2,30) 2018-05-24
Invesco Ltd. 147 496 5,51 (0,35) 147 496 5,53 (0,36) 2018-05-15
Invesco Ltd. 147 496 5,16 147 496 5,17 (-0,21) 2018-05-15
Invesco Ltd. 147 496 5,16 147 496 5,38 2018-05-15
Benefit Systems SA 8 448 0,32 (0,02) 8 448 0,00 2018-05-15
Benefit Systems SA 8 448 (-100 000) 0,30 (-3,75) 8 448 (-100 000) 0,00 2018-05-15
Benefit Systems SA 108 448 (-11 632) 4,05 (-0,44) 108 448 (-11 632) 0,00 2018-03-23
Uniqa OFE portfel 8 000 0,28 8 000 0,28 2017-12-31
Uniqa OFE portfel 8 000 0,28 8 000 0,28 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 3 939 0,14 3 939 0,14 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 3 939 0,14 3 939 0,14 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 10 444 (-3 978) 0,37 (-0,13) 10 444 (-3 978) 0,37 (-0,14) 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 14 422 0,50 14 422 0,51 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 43 796 1,53 43 796 1,54 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 43 796 1,53 43 796 1,54 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 11 189 0,39 11 189 0,39 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 11 189 0,39 11 189 0,39 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 10 756 0,40 (0,02) 10 756 0,40 (0,02) 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 10 756 0,38 10 756 0,38 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 10 756 0,38 10 756 0,38 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 10 756 0,38 10 756 0,38 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 1 554 0,05 1 554 0,06 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 1 554 0,05 1 554 0,06 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 16 990 0,59 16 990 0,60 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 16 990 0,59 16 990 0,60 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 8 858 0,31 8 858 0,31 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 8 858 0,31 8 858 0,31 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 5 185 0,18 5 185 0,18 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 5 185 0,18 5 185 0,18 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 366 0,01 366 0,01 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 366 0,01 366 0,01 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 43 962 1,54 43 962 1,54 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 43 962 1,54 43 962 1,54 2017-12-31
Generali OFE portfel 15 000 0,53 15 000 0,53 2017-12-31
Generali OFE portfel 15 000 (-91 410) 0,53 (-3,89) 15 000 (-91 410) 0,53 (-3,89) 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 4 888 0,17 4 888 0,17 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 4 888 0,17 4 888 0,17 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 1 981 0,07 1 981 0,07 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 1 981 0,07 1 981 0,07 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 93 000 3,25 93 000 3,26 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 58 378 2,04 58 378 2,05 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 58 378 2,04 58 378 2,05 2017-12-31
Altus SA portfele 5 516 0,19 5 516 0,19 2017-12-31
Altus SA portfele 5 516 (-96 378) 0,19 (-3,75) 5 516 (-96 378) 0,19 (-3,75) 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 985 0,03 985 0,04 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 985 0,03 985 0,04 2017-12-31
Aegon OFE portfel 79 000 2,76 79 000 2,77 2017-12-31
Aegon OFE portfel 79 000 2,76 79 000 2,77 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 93 000 3,25 93 000 3,26 2017-12-29
Benefit Systems SA 120 080 (35 350) 4,49 (1,23) 120 080 (35 350) 0,00 2017-09-29
Kamola Marek 260 000 9,09 260 000 9,12 (-0,37) 2017-09-05
Kamola Marek 260 000 9,09 (0,11) 260 000 9,49 (0,12) 2017-09-05
Kamola Marek 260 000 8,98 (-0,74) 260 000 9,37 (-0,67) 2017-09-05
Kamola Marek 260 000 (-7 878) 9,72 (-1,41) 260 000 (-7 878) 10,04 (-1,09) 2017-09-05
MetLife OFE 253 891 9,77 (0,28) 253 891 10,10 (0,30) 2017-05-15
MetLife OFE 253 891 9,49 (0,61) 253 891 9,80 (0,89) 2017-05-15
MetLife OFE 253 891 (-10 488) 8,88 (-1,29) 253 891 (-10 488) 8,91 (-1,60) 2017-05-15
MetLife OFE 264 379 (-65 621) 10,17 (-2,60) 264 379 (-65 621) 10,51 (-2,26) 2017-05-10
NN OFE portfel 250 000 9,62 (0,27) 250 000 9,94 (0,29) 2016-12-31
NN OFE portfel 250 000 9,35 (0,61) 250 000 9,65 (0,88) 2016-12-31
NN OFE portfel 250 000 (5 000) 8,74 (-0,85) 250 000 (5 000) 8,77 (-0,82) 2016-12-31
Benefit Systems SA 84 730 3,26 (0,09) 84 730 0,00 2016-09-28
Benefit Systems SA 84 730 (45 000) 3,17 (1,63) 84 730 (45 000) 0,00 2016-09-28
Benefit Systems SA 39 730 1,54 (0,01) 39 730 0,00 2016-09-14
Benefit Systems SA 39 730 1,53 39 730 0,00 2016-09-14
Benefit Systems SA 39 730 1,53 39 730 0,00 2016-09-14
Altus SA 101 894 (-26 173) 3,94 (-1,07) 101 894 (-26 173) 3,94 (-1,07) 2016-09-13
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 128 067 5,01 (0,06) 128 067 5,01 (0,06) 2016-08-11
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 128 067 4,95 128 067 4,95 2016-08-11
NN OFE WZA 245 000 9,59 (0,11) 245 000 9,59 (0,11) 2016-06-15
NN OFE WZA 245 000 9,48 (0,06) 245 000 9,48 (-0,09) 2016-06-15
NN OFE WZA 245 000 (5 000) 9,42 (0,03) 245 000 (5 000) 9,57 (0,18) 2016-06-15
NN OFE WZA 240 000 (29 609) 9,39 (0,65) 240 000 (29 609) 9,39 (0,65) 2015-06-12
MetLife OFE wraz z Dobrowolny Fundusz Emerytalny - WZA 330 000 12,77 (0,08) 330 000 12,77 (-0,12) 2014-06-25
MetLife OFE wraz z Dobrowolny Fundusz Emerytalny - WZA 330 000 12,69 (-0,23) 330 000 12,89 (-0,03) 2014-06-25
MetLife OFE wraz z Dobrowolny Fundusz Emerytalny - WZA 330 000 (33 925) 12,92 (0,86) 330 000 (33 925) 12,92 (0,86) 2014-06-25
MetLife OFE wraz z Dobrowolny Fundusz Emerytalny 296 075 (-10 700) 12,06 (-0,43) 296 075 (-10 700) 12,06 (-0,43) 2013-10-07
MetLife OFE wraz z Dobrowolny Fundusz Emerytalny 306 775 12,49 (0,16) 306 775 12,49 (0,16) 2013-10-02
MetLife OFE wraz z Dobrowolny Fundusz Emerytalny 306 775 12,33 (0,33) 306 775 12,33 (0,33) 2013-10-02
MetLife OFE wraz z Dobrowolny Fundusz Emerytalny 306 775 (132 971) 12,00 (4,78) 306 775 (132 971) 12,00 (4,78) 2013-10-02
Alfa 1CEE Investments SA Sicav-Sif wraz z 75 Parc d’Activities oraz Familar Sicav-Sif SA 106 888 (-16 612) 4,44 (-0,69) 106 888 (-16 612) 4,44 (-0,69) 2013-04-24
Józefacki Tomasz 78 0,00 78 0,00 2012-11-12
Józefacki Tomasz 78 0,00 78 0,00 2012-11-12
Józefacki Tomasz 78 0,00 78 0,00 2012-11-12
Józefacki Tomasz 78 0,00 78 0,00 2012-11-12
NN OFE 210 391 8,74 (0,17) 210 391 8,74 (0,17) 2012-10-19
NN OFE 210 391 8,57 (0,11) 210 391 8,57 (0,11) 2012-10-19
NN OFE 210 391 8,46 (0,23) 210 391 8,46 (0,23) 2012-10-19
NN OFE 210 391 (-50 000) 8,23 (-2,59) 210 391 (-50 000) 8,23 (-2,59) 2012-10-19
NN OFE 260 391 (391) 10,82 (0,01) 260 391 (391) 10,82 (0,01) 2012-10-18
MetLife OFE wraz z Dobrowolny Fundusz Emerytalny 173 804 (-69 622) 7,22 (-2,90) 173 804 (-69 622) 7,22 (-2,90) 2012-07-11
MetLife OFE wraz z Dobrowolny Fundusz Emerytalny 243 426 10,12 (0,21) 243 426 10,12 (0,21) 2012-07-11
MetLife OFE wraz z Dobrowolny Fundusz Emerytalny 243 426 (130 426) 9,91 (5,22) 243 426 (130 426) 9,91 (5,22) 2012-07-11
MetLife OFE 113 000 4,69 113 000 4,69 2012-07-10
Alfa 1CEE Investments SA Sicav-Sif wraz z 75 Parc d’Activities oraz Familar Sicav-Sif SA 123 500 5,13 123 500 5,13 2012-03-28
Generali OFE 106 410 (-20 600) 4,42 (-0,86) 106 410 (-20 600) 4,42 (-0,86) 2012-01-27
MetLife OFE 113 000 (-20 000) 4,69 (-0,84) 113 000 (-20 000) 4,69 (-0,84) 2012-01-26
Generali OFE 127 010 (-30 990) 5,28 (-1,29) 127 010 (-30 990) 5,28 (-1,29) 2012-01-26
NN OFE 260 000 10,81 260 000 10,81 2011-11-14
Generali OFE 158 000 6,57 158 000 6,57 2011-11-14
NN OFE w tym : 9900 PDA 260 000 10,81 260 000 10,81 2011-04-19
MetLife OFE 133 000 5,53 133 000 5,53 2011-04-19
Generali OFE w tym PDA 158 000 6,57 158 000 6,57 2011-04-19
Benefit Invest Ltd. 593 784 22,20 (-4,73) 593 784 22,93 (-4,00) 2011-04-18
Benefit Invest Ltd. 593 784 26,93 (6,16) 593 784 26,93 (6,10) 2011-04-18
Benefit Invest Ltd. 593 784 20,77 (-3,92) 593 784 20,83 (-3,86) 2011-04-18
Benefit Invest Ltd. 593 784 24,69 (0,50) 593 784 24,69 (0,50) 2011-04-18
Benefit Invest Ltd. 593 784 24,19 (0,31) 593 784 24,19 (0,31) 2011-04-18
Benefit Invest Ltd. 593 784 23,88 (0,64) 593 784 23,88 (0,64) 2011-04-18
Benefit Invest Ltd. 593 784 23,24 (0,27) 593 784 23,24 (0,27) 2011-04-18
Benefit Invest Ltd. 593 784 22,97 (0,13) 593 784 22,97 (-0,23) 2011-04-18
Benefit Invest Ltd. 593 784 (-700 000) 22,84 (-35,83) 593 784 (-700 000) 23,20 (-35,47) 2011-04-18
Van Bergh, James 618 180 28,03 (6,41) 618 180 28,03 (6,34) 2011-03-24
Van Bergh, James 618 180 21,62 (-4,08) 618 180 21,69 (-4,01) 2011-03-24
Van Bergh, James 618 180 25,70 (0,52) 618 180 25,70 (0,52) 2011-03-24
Van Bergh, James 618 180 25,18 (0,32) 618 180 25,18 (0,32) 2011-03-24
Van Bergh, James 618 180 24,86 (0,67) 618 180 24,86 (0,67) 2011-03-24
Van Bergh, James 618 180 24,19 (0,28) 618 180 24,19 (0,28) 2011-03-24
Van Bergh, James 618 180 23,91 (0,13) 618 180 23,91 (-0,24) 2011-03-24
Van Bergh, James 618 180 23,78 (0,67) 618 180 24,15 (0,28) 2011-03-24
Van Bergh, James 618 180 23,11 618 180 23,87 2011-03-24
Kamola Marek 267 878 11,13 (0,22) 267 878 11,13 (0,22) 2011-03-24
Kamola Marek 267 878 10,91 (0,14) 267 878 10,91 (0,14) 2011-03-24
Kamola Marek 267 878 10,77 (0,29) 267 878 10,77 (0,29) 2011-03-24
Kamola Marek 267 878 10,48 (0,12) 267 878 10,48 (0,12) 2011-03-24
Kamola Marek 267 878 10,36 (0,06) 267 878 10,36 (-0,10) 2011-03-24
Kamola Marek 267 878 10,30 (0,29) 267 878 10,46 (0,12) 2011-03-24
Kamola Marek 267 878 10,01 (-2,13) 267 878 10,34 (-1,80) 2011-03-24
Kamola Marek 267 878 12,14 267 878 12,14 2011-03-24
Benefit Invest Ltd. 1 293 784 58,67 1 293 784 58,67 2011-03-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 9,00 zł
2015-07-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,00 zł
2014-09-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,00 zł
2014-08-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,00 zł
2013-09-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,50 zł
2013-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,50 zł
2012-08-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2012-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.