604,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Benefit Systems SA (BFT)

Komunikaty spółki - BENEFIT

Postanowienie dotyczące zmian statutu spółki
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Benefit IP sp. z o.o. oraz Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. na 22 sierpnia 2022 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Benefit IP sp. z o.o. oraz Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Benefit Systems Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2022 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r. oraz projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy w trakcie obrad walnego zgromadzenia
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
BENEFIT 0,00% 604,00
2022-08-12 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

  • NWZA ws. połączenia spółki ze spółkami Benefit IP sp. z o.o. i Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.