730,0000 zł
3,11% 22,0000 zł
Benefit Systems SA (BFT)

Komunikaty spółki - BENEFIT

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. ze spółkami Zdrofit sp. z o.o., Fabryka Formy S.A., Fitness Academy BIS sp. z o.o. oraz Fitness Place sp. z o.o.
Ogłoszenie oferty zakupu akcji przez Benefit Systems S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. na dzień 4 października 2019 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. ze spółkami Zdrofit sp. z o.o., Fabryka Formy S.A., Fitness Academy BIS sp. z o.o. oraz Fitness Place sp. z o.o.
Powołanie nowego członka zarządu Benefit Systems S.A.
Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Wyniki finansowe
Uzgodnienie planu połączenia Benefit Systems S.A. ze spółkami zależnymi
Rezygnacja Członka Zarządu Benefit Systems S.A.
Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych
Zawarcie z Platinium Wellness sp. z o.o. umowy sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa w wykonaniu umowy przedwstępnej oraz zawarcie aneksu do umowy pożyczki z dnia 20.07.2017 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2019 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku
Zmiana projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 r. na godzinę 15:00
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. na dzień 25 czerwca 2019 r. na godzinę 15:00 oraz projekty uchwał
BENEFIT 3,11% 730,00
2019-09-17 17:00:00

Kalendarium

  • NWZA ws. połączenia spółki ze spółkami Zdrofit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Fabryka Formy spółka akcyjna, Fitness Academy BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Fitness Place spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.