85,7500 zł
0,29% 0,2500 zł
Asseco Poland SA (ACP)

Akcjonariat - ASSECOPOL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 7 117 275 982,25 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 83 000 303 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41 690 106
Liczba głosów na WZA: 83 000 303 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,23%
Kapitał akcyjny: 83 000 303,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41 690 106
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,23%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 49,77%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Cyfrowy Polsat SA 19 047 373 (22,95%) 19 047 373 (22,95%) 2020-07-31 NET
Aviva OFE Aviva Santander portfel 8 299 733 (10,00%) 8 299 733 (10,00%) 2020-03-17 ABG, NFT, PEP, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, PEO, ING, HRS, CIE, CAR, CCC, GTC, ERB, WWL, PKN, AMB, ABS, DOM, ABE, PHN, PKO, KTY, AML, KRU, AMC, FMF, MIL, ARH, APT, DVL, ENE, BFT, WPL, RVU, DCR
Góral Adam 8 083 000 (9,73%) 8 083 000 (9,73%) 2010-11-12 -
NN OFE ZWZ 6 260 000 (7,54%) 6 260 000 (7,54%) 2020-05-27 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, ATD, CMP, ENT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, NWG, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, BBD, ATT, TPE, ECH, MDG, HRS, ALR, PKP, SKA, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, DVL, PBX, LTX, SPL, ART, SWG, DAT, ACG, ERB, MBR, MNC, KGL, WWL, FRO, PKN, CMR, ABE, VRG, AGO, AML, EAT, PKO, KTY, BDX, ATG, MCR, VRC, PEO, TIM, PWX, KRU, PZU, AMC, FTE, MIL, RVU, SLV, POZ, BFT, TRN, SGN, QRS, CAV, CCC, OPL, OAT, LTS, DCR, MPH, BKM, MBK, PSW

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria V3 - oferta menedżerska 2 320 360
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


konwersja 4908 obligacji serii B na 49 080 akcji
1,00 17 294 162
17 294 162,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-08-16

2001-10-26
konwersja 52 415 obligacji serii C na 104 830 akcji
1,00 17 398 992
17 398 992,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-08-16
2001-10-26
2001-10-26
konwersja 520 obligacji serii B na 5200 akcji serii O
1,00 17 404 192
17 404 192,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-11-29
2002-01-25
konwersja 208 obligacji serii B na 2080 akcji serii O
1,00 17 406 272
17 406 272,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-12-18
2002-05-06
poprawa pomyłki sądowej
1,00 17 413 992
17 413 992,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-03-04
konwersja 3200 obligacji serii E na 3.200.000 akcji serii S 0
1,00 20 613 992
20 613 992,00
KDPW:
KRS:
GPW:


konwersja obligacji na akcje serii O 336 520
0,00
1,00 0,00 20 950 512
20 950 512,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-11-06
2003-12-12
konwersja obligacji serii D wyemitowane na podstawie uchwały WZA z 9.08.2000 30 276
1,00 46 445 804
46 445 804,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-19
2007-06-11
seria V1 - akcjonariusze Asseco Poland SA 5,2311 akcji Softbank za 1 akcję Asseco Polan 15 725 524
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria V2 - Prokom Software aport:: 100% akcji PVT as, aktywa informatyczne 3 186 462
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału -5 433 174
77 565 530
77 565 530,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-01-11
2010-12-22
2011-01-14
seria S - za obligacje zamienne 2002-08-07 3 200 000
20 640 000,00
1,00 6,45 20 613 992
20 613 992,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-01-02
2003-01-14
seria T - prawo poboru 15:1 2005-05-17 1 396 701
33 520 824,00
1,00 24,00 22 347 213
22 347 213,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-09-07
2005-09-21
seria U1 - aport: Koma SA 2005-05-17 1 459 646
40 578 158,80
1,00 27,80 23 806 859
23 806 859,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-09-07
2005-10-12
seria U2 - aport: Incenti SA 2005-05-17 1 367 854
38 026 341,20
1,00 27,80 25 174 713
25 174 713,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-09-07
seria A - 21 emisji Softbanku od 1993 roku 2006-11-14 25 174 713
1,00 25 174 713
25 174 713,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-04
2005-10-12
seria B - Prokom Software SA aport: 100% akcji PVT a.s., zorganizowana część przedsiębiorstwa Prokom DAB 2006-11-14 3 210 000
121 017 000,00
1,00 37,70 28 384 713
28 384 713,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-04
2006-01-17
seria C - zamienna: akcjonariusze Asseco Poland SA 5,9 akcji Softbank SA za 1 akcję Asseco Poland SA 2006-11-14 17 735 815
1,00 46 120 528
46 120 528,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-04
2006-01-17
seria D - za warranty subskrypcyjne posiadacze warantów emitowanych przez Asseco Poland SA 2006-11-14 295 000
8 705 450,00
1,00 29,51 46 415 528
46 415 528,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-04-26
zmiana firmy z Softbank SA na Asseco Poland SA 2006-11-14

KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-04
seria E - subskrypcja prywatna 2007-11-15 4 644 580
325 120 600,00
1,00 70,00 51 090 384
51 090 384,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-19
2007-12-21
seria F - połączenie z Prokom Software SA 1,82 akcji połaczeniowej za 1 akcję Prokom Software SA 2008-02-20 19 846 081
1,00 70 936 465
70 936 465,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-02

2008-04-11
seria G - Nihonswi AG, Krzysztof Wilski za warranty subskrypcyjne 2008-02-20 356 515
29 829 610,05
1,00 83,67 71 292 980
71 292 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-18
2008-04-28
seria H - akcjonariusze ABG SA 2008-08-14 6 272 550
1,00 77 565 530
77 565 530,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-10-24
2008-10-16
połączenie z SI Kapitał SA bez podwyższania kapitału 2009-01-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-02-02
połączenie z ABG SA bez podwyższania kapitału 2009-11-26

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-01-04
seria I - prawo poboru 20:1 zmieniona uchwałą zarządu z dnia 09.03.2010 2010-01-06 3 878 277
209 426 958,00
1,00 54,00 81 433 807
81 433 807,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-10
2010-06-21
obniżenie kapitału 2010-05-21 -3 878 277
1,00 77 565 530
77 565 530,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-10
seria J - prawo poboru 14,28:1 2010-09-20 5 433 174
271 658 700,00
1,00 50,00 82 998 704
82 998 704,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-01-10

2011-01-14
połączenie z Alatus sp. z o.o. oraz Asseco Systems SA bez podwyższania kapitału 2010-11-26

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-03
seria K - połączenie z Asseco Central Europe a.s. parytet wymiany 1:2,1 2012-04-25 5 434 773
1,00 83 000 303
83 000 303,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-13
2012-12-28
połączenie z Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym Postinfo sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-12-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-02
połączenie z Infovide-Matrix SA bez podwyższania kapitału 2016-04-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-01
połączenie z SKG SA bez podwyższania kapitału 2020-05-27

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Reddev Investment Ltd. poprzez Cyfrowy Polsat SA 19 047 737 22,00 (-0,95) 19 047 373 22,00 (-0,95) 2020-07-31
Reddev Investment Ltd. bezpośrednio, w porozumieniu z Cyfrowym Polsatem SA 19 047 737 22,95 19 047 373 22,95 2019-12-30
Aviva OFE Aviva Santander portfel 8 301 733 (-4 120 190) 10,00 (-4,97) 8 301 733 (-4 120 190) 10,00 (-4,97) 2019-12-27
Aviva OFE Aviva Santander portfel 12 421 923 (-1 052 680) 14,97 (-1,26) 12 421 923 (-1 052 680) 14,97 (-1,26) 2019-07-02
Uniqa OFE portfel 2 322 089 (-8 911) 2,79 (-0,02) 2 322 089 (-8 911) 2,79 (-0,02) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 3 335 668 (142 668) 4,01 (0,16) 3 335 668 (142 668) 4,01 (0,16) 2018-12-31
NN OFE portfel 5 225 417 (507 417) 6,29 (0,61) 5 225 417 (507 417) 6,29 (0,61) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 3 593 922 (416 922) 4,33 (0,50) 3 593 922 (416 922) 4,33 (0,50) 2018-12-31
Generali OFE portfel 1 297 437 (-5 563) 1,56 (-0,01) 1 297 437 (-5 563) 1,56 (-0,01) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 13 474 603 (59 603) 16,23 (0,07) 13 474 603 (59 603) 16,23 (0,07) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 529 294 (-5 706) 1,84 (-0,01) 1 529 294 (-5 706) 1,84 (-0,01) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 3 021 769 (118 769) 3,64 (0,14) 3 021 769 (118 769) 3,64 (0,14) 2018-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 15 649 (-26 902) 0,02 (-0,03) 15 649 (-26 902) 0,02 (-0,03) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 4 863 (-71 449) 0,01 (-0,08) 4 863 (-71 449) 0,01 (-0,08) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 5 008 0,01 5 008 0,01 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 263 202 (-3 179 932) 0,32 (-4,11) 263 202 (-3 179 932) 0,32 (-4,90) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 37 499 (-19 380) 0,05 (-0,02) 37 499 (-19 380) 0,05 (-0,02) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 20 909 0,03 20 909 0,03 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 6 549 (-3 000) 0,01 6 549 (-3 000) 0,01 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 1 665 (-184 362) 0,00 (-0,22) 1 665 (-184 362) 0,00 (-0,22) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 38 588 (30 603) 0,05 (0,04) 38 588 (30 603) 0,05 (0,04) 2018-06-30
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 13 415 000 (929 404) 16,16 (1,12) 13 415 000 (929 404) 16,16 (1,12) 2018-04-25
Uniqa OFE portfel 2 331 000 2,81 2 331 000 2,81 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 42 551 0,05 42 551 0,05 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 76 312 0,09 76 312 0,09 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 3 193 000 3,85 3 193 000 3,85 2017-12-31
NN OFE portfel 4 718 000 (-2 201 000) 5,68 (-2,66) 4 718 000 (-2 201 000) 5,68 (-2,66) 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 56 879 0,07 56 879 0,07 2017-12-31
MetLife OFE portfel 3 177 000 3,83 3 177 000 3,83 2017-12-31
Generali OFE portfel 1 303 000 1,57 1 303 000 1,57 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 9 549 0,01 9 549 0,01 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 186 027 0,22 186 027 0,22 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 2 511 0,00 2 511 0,00 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 7 985 0,01 7 985 0,01 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 535 000 1,85 1 535 000 1,85 2017-12-31
Aegon OFE portfel 2 903 000 3,50 2 903 000 3,50 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 12 485 596 (696 889) 15,04 (0,84) 12 485 596 (696 889) 15,04 (0,84) 2017-12-06
Aviva OFE Aviva Santander 11 788 707 (1 090 707) 14,20 (1,31) 11 788 707 (1 090 707) 14,20 (1,31) 2017-09-05
NN OFE portfel 6 919 000 (419 000) 8,34 (0,51) 6 919 000 (419 000) 8,34 (0,51) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 10 698 000 (-222 000) 12,89 (-0,26) 10 698 000 (-222 000) 12,89 (-0,26) 2016-12-31
NN OFE WZA 6 500 000 (2 328 879) 7,83 (2,81) 6 500 000 (2 328 879) 7,83 (2,81) 2016-04-29
NN OFE 4 171 121 (222 196) 5,02 (0,27) 4 171 121 (222 196) 5,02 (0,27) 2015-10-12
NN OFE z ING DFE 3 948 925 (-317 633) 4,75 (-0,39) 3 948 925 (-317 633) 4,75 (-0,39) 2014-12-04
NN OFE 4 266 558 (350 740) 5,14 (0,43) 4 266 558 (350 740) 5,14 (0,43) 2014-08-13
Aviva OFE Aviva Santander 10 920 000 (1 420 000) 13,15 (0,91) 10 920 000 (1 420 000) 13,15 (0,91) 2014-05-12
NN OFE 3 915 818 (-318 491) 4,71 (-0,39) 3 915 818 (-318 491) 4,71 (-0,39) 2013-10-21
NN OFE 4 234 309 (-268 373) 5,10 (-0,32) 4 234 309 (-268 373) 5,10 (-0,32) 2013-10-20
NN OFE 4 502 682 (642 425) 5,42 (0,45) 4 502 682 (642 425) 5,42 (0,45) 2012-12-28
Woźniak Wojciech 25 0,00 25 0,00 2012-10-15
Aviva OFE Aviva Santander 9 500 000 12,24 (0,80) 9 500 000 12,24 (0,80) 2012-05-14
Aviva OFE Aviva Santander 9 500 000 (115 502) 11,44 (-0,65) 9 500 000 (115 502) 11,44 (-0,65) 2012-05-14
NN OFE 3 860 257 (-28 258) 4,97 (-0,04) 3 860 257 (-28 258) 4,97 (-0,04) 2012-01-12
NN OFE 3 888 515 (-501 485) 5,01 (-0,64) 3 888 515 (-501 485) 5,01 (-0,64) 2012-01-08
Aviva OFE Aviva Santander 9 384 498 (50 000) 12,09 (0,06) 9 384 498 (50 000) 12,09 (0,06) 2012-01-03
Aviva OFE Aviva Santander 9 334 498 (334 498) 12,03 (0,43) 9 334 498 (334 498) 12,03 (0,43) 2012-01-02
NN OFE 4 390 000 (-1 210 000) 5,65 (-1,09) 4 390 000 (-1 210 000) 5,65 (-1,09) 2011-11-10
Aviva OFE Aviva Santander 9 000 000 (1 181 994) 11,60 (1,53) 9 000 000 (1 181 994) 11,60 (1,53) 2011-11-10
Woźniak Wojciech 25 0,00 25 0,00 2011-05-13
Woźniak Wojciech 25 0,00 25 0,00 2011-05-13
Dyrga Tadeusz 21 742 0,02 21 742 0,02 2011-05-13
Dyrga Tadeusz 21 742 0,02 21 742 0,02 2011-05-13
Dyrga Tadeusz 21 742 (1 423) 0,02 21 742 (1 423) 0,02 2011-05-13
Duch Jacek 19 667 0,02 19 667 0,02 2011-05-13
Duch Jacek 19 667 0,02 19 667 0,02 2011-05-13
Duch Jacek 19 667 (1 287) 0,02 19 667 (1 287) 0,02 2011-05-13
Aviva OFE Aviva Santander 7 818 006 10,07 (0,66) 7 818 006 10,07 (0,66) 2010-12-14
Aviva OFE Aviva Santander 7 818 006 (209 016) 9,41 (0,25) 7 818 006 (209 016) 9,41 (0,25) 2010-12-14
Aviva OFE Aviva Santander 7 608 990 (158 056) 9,16 (-0,44) 7 608 990 (158 056) 9,16 (-0,44) 2010-12-13
Asseco Poland SA akcje własne 0 (-5 433 174) 0,00 (-7,00) 0 (-5 433 174) 0,00 2010-11-16
Smułkowski Robert 2 212 0,00 2 212 0,00 2010-11-12
Smułkowski Robert 2 212 0,00 2 212 0,00 2010-11-12
Smułkowski Robert 2 212 0,00 2 212 0,00 2010-11-12
Smułkowski Robert 2 212 0,00 2 212 0,00 2010-11-12
Smułkowski Robert 2 212 0,00 2 212 0,00 2010-11-12
NN OFE 5 600 000 6,74 (-0,47) 5 600 000 6,74 (-0,47) 2010-11-12
NN OFE 5 600 000 7,21 5 600 000 7,21 2010-11-12
NN OFE 5 600 000 7,21 5 600 000 7,21 (-1,28) 2010-11-12
Góral Adam 8 083 000 10,42 8 083 000 10,42 2010-11-12
Góral Adam 8 083 000 10,42 (0,69) 8 083 000 10,42 (0,69) 2010-11-12
Góral Adam 8 083 000 9,73 (-7,67) 8 083 000 9,73 (-7,67) 2010-11-12
Dyrga Tadeusz 20 319 0,02 20 319 0,02 2010-11-12
Dyrga Tadeusz 20 319 0,02 20 319 0,02 2010-11-12
Dyrga Tadeusz 20 319 0,02 20 319 0,02 2010-11-12
Duch Jacek 18 380 0,02 18 380 0,02 2010-11-12
Duch Jacek 18 380 0,02 18 380 0,02 2010-11-12
Duch Jacek 18 380 0,02 18 380 0,02 2010-11-12
Brzeski Dariusz 0 (-525 000) 0,00 (-0,67) 0 (-525 000) 0,00 (-0,72) 2010-11-12
Aviva OFE Aviva Santander 7 450 934 9,60 (0,63) 7 450 934 9,60 (0,63) 2010-11-12
Aviva OFE Aviva Santander 7 450 934 8,97 (-0,63) 7 450 934 8,97 (-1,94) 2010-11-12
Dyrga Tadeusz 20 319 (967) 0,02 20 319 (967) 0,02 2010-08-27
Duch Jacek 18 380 (875) 0,02 18 380 (875) 0,02 2010-08-27
Brzeski Dariusz 525 000 0,67 (0,67) 525 000 0,72 (0,72) 2010-08-27
Asseco Poland SA akcje własne 5 433 174 (1) 7,00 5 433 174 (1) 0,00 2010-08-27
Brzeski Dariusz 0 (-525 000) 0,00 (-0,67) 0 (-525 000) 0,00 (-0,72) 2010-06-14
Asseco Poland SA akcje własne 5 433 173 7,00 (0,33) 5 433 173 0,00 2010-05-21
Asseco Poland SA akcje własne 5 433 173 6,67 (-0,33) 5 433 173 0,00 2010-05-21
Asseco Poland SA akcje własne 5 433 173 (-3 878 277) 7,00 (-5,00) 5 433 173 (-3 878 277) 0,00 2010-05-21
Pekao Alliance TFI SA 3 908 000 5,00 (-0,03) 3 908 000 5,00 (-0,41) 2010-05-19
Pekao Alliance TFI SA 3 908 000 (-406 666) 5,03 (-0,53) 3 908 000 (-406 666) 5,41 (-0,91) 2010-05-19
Brzeski Dariusz 525 000 0,67 525 000 0,72 2010-05-17
Brzeski Dariusz 525 000 0,67 (0,03) 525 000 0,72 (0,03) 2010-05-17
Brzeski Dariusz 525 000 0,64 (0,64) 525 000 0,69 (0,69) 2010-05-17
Brzeski Dariusz 0 (-525 000) 0,00 (-0,67) 0 (-525 000) 0,00 (-0,76) 2010-04-26
Pekao Alliance TFI SA 4 314 666 (406 666) 5,56 (0,53) 4 314 666 (406 666) 6,32 (0,60) 2010-04-15
Aviva OFE Aviva Santander 7 450 934 9,60 (0,46) 7 450 934 10,91 (1,11) 2010-03-19
Aviva OFE Aviva Santander 7 450 934 9,14 (-0,46) 7 450 934 9,80 (-0,52) 2010-03-19
Aviva OFE Aviva Santander 7 450 934 (-302 144) 9,60 (-0,39) 7 450 934 (-302 144) 10,32 (-1,03) 2010-03-19
Dyrga Tadeusz 19 352 0,02 19 352 0,02 2009-08-28
Dyrga Tadeusz 19 352 0,02 19 352 0,02 2009-08-28
Dyrga Tadeusz 19 352 (-180) 0,02 19 352 (-180) 0,02 (-0,01) 2009-08-28
Aviva OFE Aviva Santander 7 753 078 (-6 257) 9,99 (-0,01) 7 753 078 (-6 257) 11,35 (-0,01) 2009-05-19
Aviva OFE Aviva Santander 7 759 335 (-241 599) 10,00 (-0,31) 7 759 335 (-241 599) 11,36 (-0,36) 2009-05-18
Brzeski Dariusz 525 000 (-55 219) 0,67 (-0,04) 525 000 (-55 219) 0,76 (-0,08) 2009-05-13
Pekao Alliance TFI SA 3 908 000 (-188 540) 5,03 (-0,71) 3 908 000 (-188 540) 5,72 (-1,14) 2009-02-27
Aviva OFE Aviva Santander 8 000 934 (-550) 10,31 8 000 934 (-550) 11,72 2009-02-27
Asseco Poland SA akcje własne 9 311 450 (-900 000) 12,00 (-1,16) 9 311 450 (-900 000) 0,00 2008-12-12
Aviva OFE Aviva Santander 8 001 484 (700 000) 10,31 (0,90) 8 001 484 (700 000) 11,72 (1,03) 2008-12-10
Aviva OFE Aviva Santander 7 301 484 (3 301 484) 9,41 (3,80) 7 301 484 (3 301 484) 10,69 (3,99) 2008-12-09
Asseco Poland SA akcje własne 10 211 450 (-1 400 000) 13,16 (-9,56) 10 211 450 (-1 400 000) 0,00 2008-12-09
NN OFE 5 600 000 7,21 (0,34) 5 600 000 8,49 (1,13) 2008-11-14
NN OFE 5 600 000 6,87 (-0,34) 5 600 000 7,36 (-0,40) 2008-11-14
NN OFE 5 600 000 (1 424 580) 7,21 (1,36) 5 600 000 (1 424 580) 7,76 (0,77) 2008-11-14
NN Investment Partners TFI SA 3 443 134 4,43 (-0,39) 3 443 134 5,22 (-0,54) 2008-11-14
Mitura Bogusław 507 129 0,62 507 129 0,73 2008-10-20
Brzeski Dariusz 580 219 0,71 580 219 0,84 2008-10-20
NN Investment Partners TFI SA 3 443 134 4,82 (0,38) 3 443 134 5,76 (0,54) 2008-09-08
NN Investment Partners TFI SA 3 443 134 (-117 733) 4,44 (-0,55) 3 443 134 (-117 733) 5,22 (-0,74) 2008-09-08
NN Investment Partners TFI SA 3 560 867 (-39 726) 4,99 (-0,06) 3 560 867 (-39 726) 5,96 (-0,07) 2008-09-04
NN Investment Partners TFI SA 3 600 593 (94 593) 5,05 (-1,81) 3 600 593 (94 593) 6,03 (-0,83) 2008-09-03
Pekao Alliance TFI SA 4 096 540 5,74 (0,46) 4 096 540 6,86 (0,65) 2008-08-11
Pekao Alliance TFI SA 4 096 540 (820 098) 5,28 (-1,13) 4 096 540 (820 098) 6,21 (-0,20) 2008-08-11
NN OFE 4 175 420 5,85 (0,47) 4 175 420 6,99 (0,66) 2008-08-11
NN OFE 4 175 420 (1 257 709) 5,38 (1,27) 4 175 420 (1 257 709) 6,33 (1,42) 2008-08-11
Dyrga Tadeusz 19 532 (179) 0,02 19 532 (179) 0,03 2008-08-11
Duch Jacek 17 505 0,02 17 505 0,02 2008-08-11
Duch Jacek 17 505 0,02 17 505 0,02 2008-08-11
Duch Jacek 17 505 0,02 17 505 0,02 2008-08-11
Aviva OFE Aviva Santander 4 000 000 5,61 (0,45) 4 000 000 6,70 (0,64) 2008-08-11
Aviva OFE Aviva Santander 4 000 000 (1 500 000) 5,16 (0,27) 4 000 000 (1 500 000) 6,06 (1,17) 2008-08-11
Dyrga Tadeusz 19 353 0,02 19 353 0,03 2008-05-14
Prokom Software SA 0 (-11 611 450) 0,00 (-25,01) 0 (-11 611 450) 0,00 (-25,01) 2008-04-01
Asseco Poland SA w celu umorzenia 11 611 450 22,72 (6,36) 11 611 450 0,00 2008-04-01
Asseco Poland SA akcje własne 11 611 450 16,36 (1,39) 11 611 450 0,00 2008-04-01
Asseco Poland SA akcje własne 11 611 450 14,97 11 611 450 0,00 2008-04-01
NN OFE 2 917 711 4,11 (0,11) 2 917 711 4,91 (0,91) 2008-02-29
NN OFE 2 917 711 4,00 (-1,71) 2 917 711 4,00 (-1,71) 2008-02-29
NN OFE 2 917 711 (535 800) 5,71 (0,59) 2 917 711 (535 800) 5,71 (0,59) 2008-02-29
Smułkowski Robert 2 212 0,00 2 212 0,00 2008-02-28
Smułkowski Robert 2 212 0,00 2 212 0,00 2008-02-28
Smułkowski Robert 2 212 (87) 0,00 2 212 (87) 0,00 2008-02-28
Pekao Alliance TFI SA 3 276 442 6,41 (1,82) 3 276 442 6,41 (0,93) 2008-02-28
Pekao Alliance TFI SA 3 276 442 4,59 3 276 442 5,48 2008-02-28
NN Investment Partners TFI SA 3 506 000 6,86 (1,92) 3 506 000 6,86 (0,96) 2008-02-28
NN Investment Partners TFI SA 3 506 000 4,94 (0,03) 3 506 000 5,90 (0,03) 2008-02-28
NN Investment Partners TFI SA 3 506 000 (-162 000) 4,91 (-2,99) 3 506 000 (-162 000) 5,87 (-2,03) 2008-02-28
Aviva OFE Aviva Santander 2 500 000 (-62 727) 4,89 (-0,12) 2 500 000 (-62 727) 4,89 (-0,12) 2008-02-28
Aviva OFE Aviva Santander 2 562 727 5,01 2 562 727 5,01 2008-01-03
NN OFE 2 381 911 5,12 (0,46) 2 381 911 5,12 (0,46) 2007-11-07
NN OFE 2 381 911 (1 881 911) 4,66 (2,28) 2 381 911 (1 881 911) 4,66 (2,28) 2007-11-07
Prokom Software SA 11 611 450 25,01 (0,01) 11 611 450 25,01 (0,01) 2007-10-11
Prokom Software SA 11 611 450 25,00 (2,28) 11 611 450 25,00 (2,28) 2007-10-11
Prokom Software SA 11 611 450 (-223 341) 22,72 (-2,94) 11 611 450 (-223 341) 22,72 (-2,94) 2007-10-11
Smułkowski Robert 2 125 0,00 2 125 0,00 2007-09-10
Smułkowski Robert 2 125 (625) 0,00 2 125 (625) 0,00 2007-09-10
NN Investment Partners TFI SA 3 668 000 7,90 (0,90) 3 668 000 7,90 (0,90) 2007-06-30
NN Investment Partners TFI SA 3 668 000 7,00 (-0,17) 3 668 000 7,00 (-0,17) 2007-06-30
NN Investment Partners TFI SA 3 668 000 (-486 579) 7,17 (-9,33) 3 668 000 (-486 579) 7,17 (-9,33) 2007-06-30
Smułkowski Robert 1 500 0,00 1 500 0,00 2007-02-22
Smułkowski Robert 1 500 0,00 1 500 0,00 2007-02-22
Góral Adam 8 083 000 17,40 (1,58) 8 083 000 17,40 (1,58) 2007-01-19
Góral Adam 8 083 000 15,82 (4,43) 8 083 000 15,82 (2,20) 2007-01-19
Góral Adam 8 083 000 11,39 (0,97) 8 083 000 13,62 (1,36) 2007-01-19
Góral Adam 8 083 000 10,42 (0,50) 8 083 000 12,26 (1,63) 2007-01-19
Góral Adam 8 083 000 9,92 (-22,18) 8 083 000 10,63 (-21,47) 2007-01-19
Góral Adam 8 083 000 32,10 (21,68) 8 083 000 32,10 (20,90) 2007-01-19
Góral Adam 8 083 000 10,42 (-7,10) 8 083 000 11,20 (-6,32) 2007-01-19
Góral Adam 8 083 000 17,52 (0,11) 8 083 000 17,52 (0,11) 2007-01-19
Góral Adam 8 083 000 17,41 8 083 000 17,41 2007-01-19
Prokom Software SA 11 834 791 25,66 (0,17) 11 834 791 25,66 (0,17) 2007-01-18
Prokom Software SA 11 834 791 25,49 (-21,52) 11 834 791 25,49 (-21,52) 2007-01-18
Prokom Software SA 11 834 791 (3 210 000) 47,01 (12,76) 11 834 791 (3 210 000) 47,01 (12,76) 2007-01-18
Pioneer Pekao IM SA 2 358 641 5,11 (0,03) 2 358 641 5,11 (0,03) 2007-01-17
Pioneer Pekao IM SA 2 358 641 5,08 (0,01) 2 358 641 5,08 (0,01) 2007-01-17
Pioneer Pekao IM SA 2 358 641 5,07 (0,46) 2 358 641 5,07 (0,46) 2007-01-17
Pioneer Pekao IM SA 2 358 641 (1 033 930) 4,61 (-0,65) 2 358 641 (1 033 930) 4,61 (-0,65) 2007-01-17
NN Investment Partners TFI SA 4 154 579 16,50 (7,50) 4 154 579 16,50 (7,50) 2007-01-04
NN Investment Partners TFI SA 4 154 579 9,00 (0,05) 4 154 579 9,00 (0,05) 2007-01-04
NN Investment Partners TFI SA 4 154 579 (2 874 615) 8,95 (3,87) 4 154 579 (2 874 615) 8,95 (3,87) 2007-01-04
Pioneer Pekao IM SA 1 324 711 5,26 (2,39) 1 324 711 5,26 (2,39) 2006-11-14
Pioneer Pekao IM SA 1 324 711 (63 711) 2,87 (-2,13) 1 324 711 (63 711) 2,87 (-2,13) 2006-11-14
Pioneer Pekao IM SA 1 261 000 5,00 1 261 000 5,00 2006-11-13
Smułkowski Robert 1 500 0,00 1 500 0,00 2006-08-08
Janiszewski Stanisław 1 600 0,00 1 600 0,00 2006-08-08
Janiszewski Stanisław 1 600 0,00 1 600 0,00 2006-08-08
Janiszewski Stanisław 1 600 0,00 1 600 0,00 2006-08-08
Janiszewski Stanisław 1 600 0,00 1 600 0,00 2006-08-08
Janiszewski Stanisław 1 600 0,00 1 600 0,00 2006-08-08
Prokom Software SA 8 624 791 (315 000) 34,25 (1,25) 8 624 791 (315 000) 34,25 (1,25) 2006-04-26
NN Investment Partners TFI SA 1 279 964 (27 313) 5,08 (0,11) 1 279 964 (27 313) 5,08 (0,11) 2006-01-26
NN Investment Partners TFI SA zarządzane fundusze 1 252 651 (-53 656) 4,97 (-0,21) 1 252 651 (-53 656) 4,97 (-0,21) 2006-01-18
Opach Zbigniew 1 137 877 (-742 555) 4,51 (-2,95) 1 137 877 (-742 555) 4,51 (-2,95) 2005-12-16
Nihonswi AG 1 210 988 (-831 922) 4,81 (-3,30) 1 210 988 (-831 922) 4,81 (-3,30) 2005-11-24
NN Investment Partners TFI SA zarządzane fundusze 1 306 307 5,18 1 306 307 5,18 2005-11-22
Prokom Software SA 8 309 791 (3 071 791) 33,00 (12,20) 8 309 791 (3 071 791) 33,00 (12,20) 2005-09-23
PZU SA z PZU Życie SA 1 151 385 (-168 770) 4,57 (-1,73) 1 151 385 (-168 770) 4,57 (-1,73) 2005-09-07
Prokom Software SA z Aleksandrem Leszem, bez serii T, U1, U2 5 238 000 20,80 (-4,20) 5 238 000 20,80 (-4,20) 2005-09-07
Opach Zbigniew bez serii T, U1, U2 1 880 432 7,46 (-1,51) 1 880 432 7,46 (-1,51) 2005-09-07
Nihonswi AG bez serii T, U1, U2 2 042 910 8,11 (-1,64) 2 042 910 8,11 (-1,64) 2005-09-07
PZU SA z PZU Życie SA 1 320 155 (70 000) 6,30 (0,34) 1 320 155 (70 000) 6,30 (0,34) 2004-09-14
NN OFE 500 000 2,38 500 000 2,38 2004-09-14
PZU SA z PZU Życie SA 1 250 155 (177 165) 5,96 (0,84) 1 250 155 (177 165) 5,96 (0,84) 2004-06-30
Prokom Software SA z Aleksandrem Leszem 5 238 000 (-398 620) 25,00 (-1,90) 5 238 000 (-398 620) 25,00 (-1,90) 2004-06-30
Prokom Software SA z Aleksandrem Leszem 5 636 620 (400) 26,90 5 636 620 (400) 26,90 2004-03-26
Nihonswi AG 2 042 910 (-250 000) 9,75 (-1,19) 2 042 910 (-250 000) 9,75 (-1,19) 2004-03-25
Opach Zbigniew 1 880 432 (597 190) 8,97 (2,75) 1 880 432 (597 190) 8,97 (2,75) 2004-02-05
PZU SA z PZU Życie SA 1 072 990 5,12 1 072 990 5,12 2004-02-03
Nihonswi AG 2 292 910 (-525 509) 10,94 (-2,73) 2 292 910 (-525 509) 10,94 (-2,73) 2004-01-26
Prokom Software SA z Aleksandrem Leszem 5 636 220 (848 843) 26,90 (3,68) 5 636 220 (848 843) 26,90 (3,68) 2004-01-15
Lesz Aleksander 848 843 (-238 027) 4,05 (-1,13) 848 843 (-238 027) 4,05 (-1,13) 2004-01-15
Lesz Aleksander 1 086 870 (-110 000) 5,18 (-0,62) 1 086 870 (-110 000) 5,18 (-0,62) 2004-01-07
Nihonswi AG 2 818 419 (-1 000 000) 13,67 (-4,85) 2 818 419 (-1 000 000) 13,67 (-4,85) 2003-10-09
Lesz Aleksander 1 196 870 (-742 000) 5,80 (-3,60) 1 196 870 (-742 000) 5,80 (-3,60) 2003-08-26
Opach Zbigniew 1 283 242 6,22 1 283 242 6,22 2003-06-30
Nihonswi AG 3 818 419 (618 419) 18,52 (3,00) 3 818 419 (618 419) 18,52 (3,00) 2003-04-17
Lesz Aleksander 1 938 870 (-618 419) 9,40 (-3,00) 1 938 870 (-618 419) 9,40 (-3,00) 2003-04-17
Prokom Software SA 4 787 377 (1 442 979) 23,22 (4,02) 4 787 377 (1 442 979) 23,22 (4,02) 2003-04-10
Lesz Aleksander 2 557 289 (-1 442 979) 12,40 (-10,57) 2 557 289 (-1 442 979) 12,40 (-10,57) 2003-04-10
Nihonswi AG 3 200 000 15,52 3 200 000 15,52 2003-01-02
Prokom Software SA 3 344 398 19,20 (2,98) 3 344 398 19,20 (2,98) 2002-12-17
Prokom Software SA 3 344 398 (1 741 398) 16,22 (7,01) 3 344 398 (1 741 398) 16,22 (7,01) 2002-12-17
Lesz Aleksander 4 000 268 22,97 (3,57) 4 000 268 22,97 (3,57) 2002-12-17
Lesz Aleksander 4 000 268 (-1 741 398) 19,40 (-13,60) 4 000 268 (-1 741 398) 19,40 (-13,60) 2002-12-17
The Bank of New York Company WZA 360 416 (-441 219) 2,06 (-2,55) 360 416 (-441 219) 2,06 (-2,55) 2002-12-04
Santander Bank Polska SA 862 250 4,95 862 250 4,95 2002-12-04
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 801 635 (-532 619) 4,61 (-3,06) 801 635 (-532 619) 4,61 (-3,06) 2002-01-04
Prokom Software SA 1 603 000 (1 500 000) 9,21 (8,62) 1 603 000 (1 500 000) 9,21 (8,62) 2001-12-27
Prokom Software SA 103 000 (-1 500 000) 0,59 (-8,62) 103 000 (-1 500 000) 0,59 (-8,62) 2001-12-20
Bank Austria Creditanstalt AG CA IB Investmentbank AG 5 151 (-931 565) 0,03 (-5,35) 5 151 (-931 565) 0,03 (-5,35) 2001-12-07
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 1 334 254 (-372 413) 7,67 (-2,14) 1 334 254 (-372 413) 7,67 (-2,14) 2001-11-30
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 1 706 667 (-61 100) 9,81 (-0,35) 1 706 667 (-61 100) 9,81 (-0,35) 2001-10-01
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 1 767 767 (-317 266) 10,16 (-1,82) 1 767 767 (-317 266) 10,16 (-1,82) 2001-09-14
Lesz Aleksander 5 741 666 (45 672) 33,00 (0,26) 5 741 666 (45 672) 33,00 (0,26) 2001-09-06
Bank Austria Creditanstalt AG CA IB Investmentbank AG 936 716 (136 716) 5,38 (0,39) 936 716 (136 716) 5,38 (0,39) 2001-09-05
Lesz Aleksander 5 695 994 (780 000) 32,74 (4,49) 5 695 994 (780 000) 32,74 (4,49) 2001-09-03
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 2 085 033 11,98 (-0,11) 2 085 033 11,98 (-0,11) 2001-07-20
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 2 085 033 (-344 145) 12,09 (-2,00) 2 085 033 (-344 145) 12,09 (-2,00) 2001-07-20
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 2 429 178 (-59 618) 14,09 (-0,34) 2 429 178 (-59 618) 14,09 (-0,34) 2001-06-26
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 2 488 796 (-340 409) 14,43 (-1,98) 2 488 796 (-340 409) 14,43 (-1,98) 2001-03-02
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 2 829 205 (-198 400) 16,41 (-1,88) 2 829 205 (-198 400) 16,41 (-1,88) 2001-01-16
Prokom Software SA 1 603 000 9,21 (-0,08) 1 603 000 9,21 (-0,08) 2001-01-02
Prokom Software SA 1 603 000 9,29 (-0,39) 1 603 000 9,29 (-0,39) 2001-01-02
Prokom Software SA 1 603 000 9,68 (-0,31) 1 603 000 9,68 (-0,31) 2001-01-02
Prokom Software SA 1 603 000 (1 550 000) 9,99 (9,66) 1 603 000 (1 550 000) 9,99 (9,66) 2001-01-02
Prokom Software SA 53 000 (-1 550 000) 0,33 (-9,67) 53 000 (-1 550 000) 0,33 (-9,67) 2000-12-28
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 3 027 605 18,29 (-0,60) 3 027 605 18,29 (-0,60) 2000-12-27
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 3 027 605 18,89 (1,33) 3 027 605 18,89 (1,33) 2000-12-27
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 3 027 605 (-447 900) 17,56 (-4,12) 3 027 605 (-447 900) 17,56 (-4,12) 2000-12-27
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 3 475 505 (-494 904) 21,68 (-3,09) 3 475 505 (-494 904) 21,68 (-3,09) 2000-11-17
Prokom Software SA 1 603 000 10,00 1 603 000 10,00 2000-10-02
Lesz Aleksander 4 915 994 28,25 (-0,26) 4 915 994 28,25 (-0,26) 2000-10-02
Lesz Aleksander 4 915 994 28,51 (-1,18) 4 915 994 28,51 (-1,18) 2000-10-02
Lesz Aleksander 4 915 994 29,69 (-0,98) 4 915 994 29,69 (-0,98) 2000-10-02
Lesz Aleksander 4 915 994 (-2 403 000) 30,67 (-14,99) 4 915 994 (-2 403 000) 30,67 (-14,99) 2000-10-02
Bank Austria Creditanstalt AG przez CA IB Investmentbank AG 800 000 (671 607) 4,99 (3,39) 800 000 (671 607) 4,99 (3,39) 2000-10-02
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 3 970 409 (688 000) 24,77 (4,29) 3 970 409 (688 000) 24,77 (4,29) 2000-09-18
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 3 282 409 (1 485 862) 20,48 (-1,93) 3 282 409 (1 485 862) 20,48 (-1,93) 2000-09-18
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 1 796 547 (-1 796 547) 22,41 1 796 547 (-1 796 547) 22,41 2000-04-04
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 3 593 094 (1 784 502) 22,41 (-0,15) 3 593 094 (1 784 502) 22,41 (-0,15) 2000-04-04
Batterymarch Global Emerging Markets Fund 161 700 2,02 161 700 2,02 2000-04-04
Lesz Aleksander 7 318 994 (3 659 497) 45,66 7 318 994 (3 659 497) 45,66 2000-03-22
Lesz Aleksander 3 659 497 (1 202 000) 45,66 (15,00) 3 659 497 (1 202 000) 45,66 (15,00) 2000-03-22
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 1 808 592 (-255 233) 22,56 (-3,19) 1 808 592 (-255 233) 22,56 (-3,19) 2000-03-17
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 2 063 825 (60 000) 25,75 (0,75) 2 063 825 (60 000) 25,75 (0,75) 1999-09-23
Bank Austria Creditanstalt AG przez CA IB Investmentbank AG 128 393 (-634 809) 1,60 (-7,92) 128 393 (-634 809) 1,60 (-7,92) 1999-08-28
Bank Austria Creditanstalt AG przez CA IB Investmentbank AG 763 202 (-1 202 000) 9,52 (-15,00) 763 202 (-1 202 000) 9,52 (-15,00) 1999-08-27
ICL Holding BV 0 (-1 965 202) 0,00 (-24,52) 0 (-1 965 202) 0,00 (-24,52) 1999-08-25
Bank Austria Creditanstalt AG przez CA IB Investmentbank AG 1 965 202 (323 773) 24,52 (4,04) 1 965 202 (323 773) 24,52 (4,04) 1999-08-25
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 2 003 825 (143 701) 25,00 (1,79) 2 003 825 (143 701) 25,00 (1,79) 1999-06-24
Lesz Aleksander 2 457 497 (10 000) 30,66 (0,12) 2 457 497 (10 000) 30,66 (0,12) 1999-06-24
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 1 860 124 (218 695) 23,21 (2,73) 1 860 124 (218 695) 23,21 (2,73) 1998-10-26
Lesz Aleksander 2 447 497 (-500 000) 30,54 (-6,23) 2 447 497 (-500 000) 30,54 (-6,23) 1998-09-30
ICL Holding BV 1 965 202 (-1 012 601) 24,52 (-12,63) 1 965 202 (-1 012 601) 24,52 (-12,63) 1998-09-30
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 1 641 429 20,48 1 641 429 20,48 1998-08-28
Bank Austria Creditanstalt AG przez CA IB Investmentbank AG 1 641 429 20,48 1 641 429 20,48 1998-04-23
Lesz Aleksander 2 947 497 36,77 (-12,23) 2 947 497 36,77 (-12,23) 1997-09-17
Lesz Aleksander 2 947 497 49,00 2 947 497 49,00 1997-09-17
ICL Holding BV 2 977 803 37,15 (-12,35) 2 977 803 37,15 (-12,35) 1997-09-17
ICL Holding BV 2 977 803 49,50 2 977 803 49,50 1997-09-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,11 zł
2021-06-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,11 zł
2020-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,01 zł
2020-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,01 zł
2019-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,07 zł
2019-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,07 zł
2018-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2018-05-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2017-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,01 zł
2017-05-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,01 zł
2016-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,01 zł
2016-05-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,01 zł
2015-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,90 zł
2015-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,90 zł
2014-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,60 zł
2014-05-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,60 zł
2013-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,41 zł
2013-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,41 zł
2012-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,19 zł
2012-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,19 zł
2011-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2011-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2010-10-18 Prawo poboru 38782765:2716587
2010-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,47 zł
2010-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,47 zł
2010-02-04 Prawo poboru 20:1
2009-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,03 zł
2009-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,03 zł
2008-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2008-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2007-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2007-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2006-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,64 zł
2006-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,64 zł
2005-06-13 Prawo poboru 15:1
2003-01-14 Asymilacja akcji seria S (obligacje zamienne)
2002-05-06 Asymilacja
2002-01-25 Asymilacja
2001-10-26 Asymilacja
2001-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2001-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2001-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-03-09 Asymilacja
2000-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2000-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2000-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2000-07-06 Split 1:2
1999-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1999-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1999-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
1998-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
1998-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
1998-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.