REKLAMA

RANKING BANKIER.PLNajtańsze rachunki inwestycyjne w najpopularniejszych domach maklerskich. Duże różnice między liderami

Michał Kubicki2023-01-26 06:00, akt.2023-05-15 16:30redaktor Bankier.pl
publikacja
2023-01-26 06:00
aktualizacja
2023-05-15 16:30

Sprawdzamy, które konto maklerskie jest najtańsze dla inwestorów indywidualnych handlujących na GPW. Zestawiamy najważniejsze opłaty i prowizje, i przy określonych założeniach tworzymy ranking kont maklerskich.

Najtańsze rachunki inwestycyjne w najpopularniejszych domach maklerskich. Duże różnice między liderami
Najtańsze rachunki inwestycyjne w najpopularniejszych domach maklerskich. Duże różnice między liderami
fot. Overearth / / Shutterstock

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych podał, że na koniec kwietnia 2023 r. liczba kont maklerskich wyniosła ponad 1,64 mliliona. Więcej niż 90 proc. istniejących rachunków inwestycyjnych jest prowadzone przez dziesięć domów maklerskich. W rankingu znalazło się jednak w sumie 18 brokerów, prowadzących ponad 1,6 mln rachunków maklerskich. Dane KDPW uwzględniają tylko konto maklerskie z dostępem do instrumentów finansowych notowanych na GPW.

Założenia rankingu na najtańsze konto maklerskie

Z ostatniego Ogólnopolskiego Badania Inwestorów wynika, że papiery z warszawskiej giełdy były najczęściej (78 proc.) wskazywane jako element portfela polskiego inwestora. W drugim kwartale roku przedstawiamy ranking kont maklerskich oferowanych przez krajowych członków GPW z dostępem do rynku głównego i NewConnect.  Według danych było ich 23, ale pod uwagę bierzemy tylko tych, którzy prowadzili co najmniej 5 tys. rachunków, stąd ostatecznie 18 brokerów w zestawieniu. 

Sprawdzamy konto maklerskie z podstawowej oferty lub po prostu tańsze w kwestii opłat za prowadzenie rachunku. Wszystkie stawki prowizji w rankingu kont maklerskich dotyczą zleceń online.

Najtańsze konto maklerskie i niska prowizja

W naszym rankingu na najtańsze konto maklerskie porównujemy prowizje dla dwóch kwot nabycia akcji oraz przyglądamy się kosztom prowadzenia rachunku inwestycyjnego. Sprawdzamy także, jaką ofertę domy maklerskie mają dla inwestora, który handluje aktywnie akcjami, dokonując kilku transakcji dziennie oraz zainteresowanego kontraktami terminowymi, dla których bazowym instrumentem finansowym jest indeks giełdowy.

Stawki prowizji maklerskich są na zbliżonym poziomie i w większości przypadków są oferowane w przedziale 0,38-0,39 proc.  W ofertach domów maklerskich pojawiają się niższe prowizje, ale zazwyczaj dotyczą płatnych kont, jak przy rachunku aktywnym w ING.

Wyjątkami są tu DM XTD i Wealth Seed, którzy oferują znacząco niższe koszty transakcyjne. W przypadku XTB jest to nawet 0 proc. do sumy miesięcznych obrotów nie przekraczających 100 tys. euro (powyżej tej kwoty prowizja wynosi 0,2 proc. i minimum 10 euro), a w Wealth Seed jest to 0,10 proc., przy minimalnej prowizji wynoszącej 4 zł. Tu warto zaznaczyć, że w ich ofertach nie ma dostępu do wszystkich notowanych na GPW spółek. W XTB w połowie maja 2023 r. było 410 spółek z rynku głównego i NewConnect, a np. Wealth Seed nie miał w ofercie żadnej spółki z tego drugiego rynku. 

Bankier.pl

Konto maklerskie dla aktywnych

Zwróćmy uwagę też na ofertę dotyczącą tzw. day tradingu, czyli spekulowania związanego z otwieraniem pozycji i zamykaniem ich tego samego dnia. Większość analizowanych domów maklerskich ma ją w swojej ofercie, ale w tabelach opłat i prowizji nie pojawia się ona m.in. w BM ING, BM mBanku czy BM PKO, czyli podmiotów z pierwszej piątki pod względem liczby prowadzonych rachunków.

Mniejsza prowizja w takiej usłudze dotyczy jednak tylko zlecenia odwrotnego. W dodatku najpierw jest pobierana w wersji podstawowej, a dopiero po kilku dniach na rachunku maklerskim pojawia się zwrot z tytułu rozliczenia transakcji, jeśli zawarta była w ramach day tradingu. 

Jedna cena za kontrakty terminowe

Jednak akcje to nie wszystko, bo coraz popularniejszy staje się handel na kontraktach terminowych, zwłaszcza na indeksy giełdowe. Tutaj jednak konkurencyjność ofert jest jeszcze mniejsza niż w przypadku prowizji od transakcji na akcjach. Standardem jest stawka 9 zł za otwarcie pozycji za pomocą 1 kontraktu. 

Mniej zapłacimy w DM BPS (7 zł) oraz w BM PKO (8,5 zł), z kolei najwięcej w DM BOŚ, DM Trigon, BM Pekao i DM BDM, w których opłata wynosi 9,90 zł. Zdarzają się też okresowe promocje i oferty specjalne, jak ta w BOŚ, która dla kontraktów na wybrane indeksy przewiduje opłatę 6 zł, a dla obrotu co najmniej 10 sztukami kontraktów w miesiącu 8,50 zł. Kontraktami terminowymi na WIG20 nie pohandlujemy w XTB, Wealth Seed i Ipopemie. XTB oferuje w zamian kontrakty CFD na indeksy.  

Bezpłatnie pod pewnymi warunkami

Na koniec wyjaśnijmy kwestię opłat za prowadzenie rachunku. Standardem jest, że w większości domów maklerskich jest on prowadzony bezpłatnie lub przy spełnieniu pewnych wymogów jesteśmy z opłaty zwolnieni.

Bezwzględnie darmowe konto maklerskie posiadają: DM BPS, BM ING (w wersji konta elastycznego), DM BOŚ (w omawianym pakiecie żółtym), BM Aliora, Wealth Seed, Ipopema, DM Noble (rachunek premium), BM Santander i DM Handlowy.

W innych przypadkach można uniknąć opłaty, jak np. w mBanku, podając swój adres e-mail i zgadzając się na komunikację drogą elektroniczną. W BM BNP istnieje podobny warunek komunikacji z klientem oraz wskazanie jako jednego z rachunku do przelewów ROR w BNP. W DM BDM rachunek może być bezpłatny, jeśli zawrzemy co najmniej jedną transakcję instrumentami finansowymi miesięcznie. Z kolei DM XTB pobierze 10 EUR miesięcznie, jeśli w ciągu 365 dni nie dokonano żadnego otwarcia lub zamknięcia pozycji oraz nie zasilono rachunku wpłatą w ciągu ostatnich 90 dni.

Płatny rachunek maklerski czeka nas w BM mBanku, chociaż tam koszt ten można obniżyć do 50 zł, wyrażając zgodę na komunikację elektroniczną. Z kolei o 20 zł obniżymy stałą opłatę roczną za konto maklerskie w BM PKO, jeśli klienci skorzystają z aplikacji oraz wyrażą „zgodę na trwały nośnik elektroniczny” (komunikacja elektroniczna). W BM Millennium obniżka za korzystanie w każdym kwartale z usług zdalnych oraz komunikację elektroniczną może obniżyć opłatę roczną do 48 zł.

Aktualny ranking kont maklerskich

Gdy porównamy koszt transakcji zakupu akcji, okazuje się, że za pakiet o wartości 1000 zł w DM XTB nie poniesiemy kosztów transakcyjnych (0 zł), w Domu Maklerskim BPS i Ipopemie zapłacimy 3 zł. Kolejne są Biuro Maklerskie Aliora (3,80 zł) i Wealth Seed (4 zł), a najwięcej transakcja kosztować nas będzie w Domu Maklerskim BNP (6 zł), Biurze Maklerskim Trigon (6 zł) oraz Domu Maklerskim Noble (10 zł). 

Przy transakcji o wartości 10 000 zł najlepiej wypada znów DM XTB (0 zł), a na drugie miejsce wskakuje Welath Seed (10 zł). Trzeci jest DM BPS (24 zł) i Biuro Maklerskie ING (30 zł). Najwięcej zapłacimy w BM mBanku, Santander Biurze Maklerskim, BM PKO, BM Millennium, DM Trigon oraz DM BDM, gdzie prowizja wyniesie 39 zł

Ranking kont maklerskich pod względem kosztów
Prowadzący rachunek Koszt zlecenia wg wartości transakcji  Koszt 2 zleceń       (1 i 10 tys. zł) Roczny koszt przy założeniu dokonywania dwóch takich (1 tys. i 10 tys. zł) tranaksacji w miesiącu (razem 24) Roczny koszt= transakcje (24) + najniższe prowadzenie konta*
1 000 10 000
DM XTB  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Wealth Seed 4,00 zł 10,00 zł 14,00 zł 168,00 zł 168,00 zł
DM BPS 3,00 zł 24,00 zł 27,00 zł 324,00 zł 324,00 zł
BM ING 5,00 zł 30,00 zł 35,00 zł 420,00 zł 420,00 zł
BM BNP 6,00 zł 35,00 zł 41,00 zł 492,00 zł 492,00 zł
BM Alior 3,80 zł 38,00 zł 41,80 zł 501,60 zł 501,60 zł
Ipopema  3,00 zł 39,00 zł 42,00 zł 504,00 zł 504,00 zł
DM BOŚ 5,00 zł 38,00 zł 43,00 zł 516,00 zł 516,00 zł
DM Banku Handlowego 5,00 zł 38,00 zł 43,00 zł 516,00 zł 516,00 zł
BM Santander 5,00 zł 39,00 zł 44,00 zł 528,00 zł 528,00 zł
mBank/emakler 5,00 zł 39,00 zł 44,00 zł 528,00 zł 528,00 zł
DM BDM 5,95 zł 39,00 zł 44,95 zł 539,40 zł 539,40 zł
BM Banku Millennium 4,90 zł 38,00 zł 42,90 zł 514,80 zł 562,80 zł
DM Noble 10,00 zł 38,00 zł 48,00 zł 576,00 zł 576,00 zł
BM mBanku 5,00 zł 39,00 zł 44,00 zł 528,00 zł 578,00 zł
BM Pekao 6,00 zł 37,50 zł 43,50 zł 522,00 zł 582,00 zł
BM PKO BP 5,00 zł 39,00 zł 44,00 zł 528,00 zł 588,00 zł
DM Trigon  6,00 zł 39,00 zł 45,00 zł 540,00 zł 600,00 zł
*spełniając dodatkowe warunki
Źródło: Bankier.pl na podstawie TOiP DM i BM

W sumie za dwie transakcje na akcjach o wartości 1000 zł i 10 000 zł DM XTB nie pobierze żadnej prowizji maklerskiej, a Wealth Seed (14 zł) prawie dwukrotnie mniej niż trzeci DM BPS (27 zł). Z kolei najdroższe okazują się DM Noble (48 zł) oraz DM Trigon (45 zł). Nie ulega jednak wątpliwości, że sam poziom prowizji maklerskich za transakcje na akcjach notowanych na GPW w sprawdzanych ofertach jest zbliżony w środku stawki, podobnie jak kwota minimalnej prowizji, która ma znaczenie przy mniejszych transakcjach. Taki też obraz wyłania się z raportu Ministerstwa Finansów i KNF.

Przyjmując, że spełnimy warunki, aby uzyskać jak najniższą opłatę za prowadzenie konta maklerskiego oraz zakładając, że transakcji o wartości 1 tys. i 10 tys. zł będziemy dokonywać dwa razy w miesiącu, to w ciągu roku nic nie zpałacimy w DM XTB, 168 zł wydamy w Wealth Seed, a 324 zł w DM BPS. Poniżej 500 zł zapłacimy jeszcze tylko w BM ING za konto elastyczne i w BM BNP. To pierwsza piątka naszego rankingu kont maklerskich.

Dalej jest szereg darmowych rachunków inwestycyjnych z podobną prowizją maklerską. Konto maklerskie bez opłat możemy mieć też w DM Noble, jednak biorąc pod uwagę koszty transakcyjne, mniej za całość zapłacimy w BM Millennium, gdzie konto jest płatne. Najdrożej, przy naszych założeniach, wypada DM Trigon oraz dwa biura maklerskie związane z bankami kontrolowanymi przez Skarb Państwa. 

Najtańsze konto maklerskie nie musi być najlepsze

To jednak tylko podstawowe opłaty. Tabele opłat i prowizji, które nierzadko liczą kilkanaście stron, pełne są dodatkowych pozycji, które mogą zaskoczyć inwestora, dlatego warto wnikliwie sprawdzać przed otwarciem konta, na jakie aspekty jeszcze zwrócić uwagę, by wygodnie i możliwie jak najtaniej korzystać z rachunku inwestycyjnego. Warto też korzystać z aktualnych promocji oferowanych przez brokerów. 

Trzeba pamiętać, że cenniki i regulaminy się zmieniają. W poprzednim roku głośna była sprawa zmian dokonanych przez BM mBanku w sprawie opłaty za depozyty papierów wartościowych instrumentów zagranicznychZajął się nią nawet UOKiK, a bank postanowił zrewidować decyzję, wycofując się częściowo z opłaty.

Niskie koszty korzystania z konta maklerskiego to jedno, a wygoda jego obsługi to drugie. Te rzeczy nie zawsze idą w parze, stąd kwestie funkcjonalności platformy inwestycyjnej, intuicyjności aplikacji mobilnej, podatkowej obsługi klienta (PIT-8c), dostępu do pogłębionych analiz i raportów analitycznych oraz dodatkowych usług (doradztwo inwestycyjne) czy awaryjności systemu transakcyjnego czasami mogą mieć większe znaczenie (także kosztowe) niż kolejne pozycje z cennika. "Najtańsze" nie musi z automatu oznaczać "najlepsze".

Konto skrojone na miarę

Każdy inwestor to osobna historia. Różne są nie tylko wielkości portfela, ale też styl inwestowania obejmujący częstość i wielkość składanych zleceń. Dodatkowo inwestorów, szczególnie początkujących, różni gotowość do ponoszenia kosztów stałych (np. opłat za prowadzone konto maklerskie). Przeglądając nasz ranking najtańszych kont maklerskich, warto mieć na uwadze własny profil inwestowania, by dobrze wybrać rachunek inwestycyjny.  

Osobom, które dopiero zaczynają lub myślą o rozpoczęciu inwestowania na giełdzie, niezmiennie polecamy poradniki:

Źródło:
Michał Kubicki
Michał Kubicki
redaktor Bankier.pl

Redaktor działu Rynki Bankier.pl. Absolwent finansów i rachunkowości na UMCS w Lublinie. W czasie studiów zainteresował się giełdą i rynkami finansowymi, które to zainteresowania rozwinął na SGH w Warszawie na kierunku Bankowość Inwestycyjna. Na co dzień obserwuje notowania warszawskiej giełdy, by przekazać czytelnikom portalu najważniejsze informacje z parkietu oraz przybliżyć istotne wiadomości ze spółek. tel.728 927 242

Tematy
Pracodawco! Tylko dziś! -50% na ogłoszenia z kodem CYBER2023! Sprawdź

Pracodawco! Tylko dziś! -50% na ogłoszenia z kodem CYBER2023! Sprawdź

Advertisement

Komentarze (29)

dodaj komentarz
wizytator
Dla porównania prosiłbym Bankiery o analizę jak to wygląda w krajach rozwiniętych.
luckyrich
U nas na GPW od jakiegoś czasu jest odbicie. Patrząc jednak na ostatnie 10 lat w porównaniu z USA to drepczemy w miejscu. S&P wzrost o ok. 150%, a WIG o 40%, WIG20 na minusie 20%. Nic dziwnego jak ciągle kłócą się z Brukselą, majstrują przy podatkach, straszą nacjonalizacją, zawierucha z konstytucją. Zero stabilności. Gdy jest U nas na GPW od jakiegoś czasu jest odbicie. Patrząc jednak na ostatnie 10 lat w porównaniu z USA to drepczemy w miejscu. S&P wzrost o ok. 150%, a WIG o 40%, WIG20 na minusie 20%. Nic dziwnego jak ciągle kłócą się z Brukselą, majstrują przy podatkach, straszą nacjonalizacją, zawierucha z konstytucją. Zero stabilności. Gdy jest hossa łatwo zarobić, ale bessa tez przyjdzie, a wtedy dobrze mieć system, dzięki któremu nie odnotowuje się strat. Elitom finansowym zależy, by ludzie tracili kasę na giełdzie. Widzieliście ksiązkę pt. Jak stworzyć system transakcyjny do inwestowania na giełdzie? Można poznać jak skutecznie inwestować, kiedy kupować i sprzedawać, ile zainwestować, jak w czasie bessy uniknąć dużych strat.
danzig1
Konta w DM ING całkiem ok, ale wciąż mam w głowie te ich awarie... W Santanderze rachunek bardziej rozbudowany, ale koszt zakupu akcji na rynkach zagranicznych dosyć duży (ostatnio jakoś 12 Euro)
jacek-19
Przy 24 transakcjach po 10 000 zl daje to obrot 240 000 zl. i oplaty (koszty) 936 zl. Jezeli kogos nie stac na te 936 zl. przy obrocie cwierc miliona w roku to co szuka na GPW ? Jak wszystko ma byc za darmo to zrobmy tez w sklepach chleb, mieso, wodke itd. za 0,00 zl. Czemu nie ?
dj.domino
Ale bełkot. Ja od początku roku do końca września operując w DM BPS, który ma najniższe prowizje zapłaciłem ponad 14 tysięcy złotych prowizji, wykonując kilka tysięcy transakcji i obrót milionów złotych. Takich transakcji po 10 tysięcy złotych, to robię czasami po kilka w jednym dniu. Więc każdy ułamek procenta niżej w opłatach, Ale bełkot. Ja od początku roku do końca września operując w DM BPS, który ma najniższe prowizje zapłaciłem ponad 14 tysięcy złotych prowizji, wykonując kilka tysięcy transakcji i obrót milionów złotych. Takich transakcji po 10 tysięcy złotych, to robię czasami po kilka w jednym dniu. Więc każdy ułamek procenta niżej w opłatach, to jest duża różnica.
mario_80 odpowiada dj.domino
Najniższe prowizje ma XTB, a BPS własnie zwija swoją działalnośc.
Nie dostałeś maila i koniecznosci wskazania nowego konta maklerskiego w innym DM?
W przeciwnym razie sprzedadza twoje akcje po cenie rynkowej i dostaniesz przekaz pocztowy.
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
trollmaster odpowiada (usunięty)
bełkot analfabety.

mnie Santander działa, ma wykresy, może uproszczone, ale ma, no może aplikacja mobilna nieco toporna, ale ujdzie, i tak korzystam głównie z kompa. No i prowizja 0,19% bez dodatkowych warunków. Za to udostępniają Statica do notowań, jest świetna.

Ale i tak lepszy Saxo Bank, prowizja od polskich akcji
bełkot analfabety.

mnie Santander działa, ma wykresy, może uproszczone, ale ma, no może aplikacja mobilna nieco toporna, ale ujdzie, i tak korzystam głównie z kompa. No i prowizja 0,19% bez dodatkowych warunków. Za to udostępniają Statica do notowań, jest świetna.

Ale i tak lepszy Saxo Bank, prowizja od polskich akcji 0,15%, co prawda dochodzi opłata za przechowywanie, wtedy za rok sumarycznie wychodzi około 0,3%. Za to analityka, wykresy, dostęp do praktycznie wszystkich światowych giełd, świetne apki na kompa i telefon. No ale to nie dla leszczy z bananowej.
mario_80 odpowiada trollmaster
Tyle ze te 0.19% to pozostałość po przejsciu z deutche banku. Nowy klient santandera nigdy nie mial takich stawek.
kalif81
O co chodzi z tym, że XTB nie oferuje wszystkich akcji z GPW? Ma ktoś u nich konto? Mógłby ktoś coś więcej napisać na ten temat? Warto u nich otwierać rachunek? Mają dobre warunki i często wygrywają rankingi rachunków maklerskich, ale znalazłem w sieci komentarze, że są problemy, gdy trzeba wypłacić pieniądze, prawda to? Dochodzi O co chodzi z tym, że XTB nie oferuje wszystkich akcji z GPW? Ma ktoś u nich konto? Mógłby ktoś coś więcej napisać na ten temat? Warto u nich otwierać rachunek? Mają dobre warunki i często wygrywają rankingi rachunków maklerskich, ale znalazłem w sieci komentarze, że są problemy, gdy trzeba wypłacić pieniądze, prawda to? Dochodzi to tego jeszcze ta kara od KNF sprzed paru lat.

Powiązane: Inwestowanie

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki