REKLAMA
ZAGŁOSUJ

Zysk netto grupy BOŚ Banku w II kw. '20 wyniósł 16,1 mln zł, spadł 40 proc. rdr

2020-08-12 07:48, akt.2020-08-12 10:45
publikacja
2020-08-12 07:48
aktualizacja
2020-08-12 10:45
Zysk netto grupy BOŚ Banku w II kw. '20 wyniósł 16,1 mln zł, spadł 40 proc. rdr
Zysk netto grupy BOŚ Banku w II kw. '20 wyniósł 16,1 mln zł, spadł 40 proc. rdr
fot. Copyrights IVG Poland Sp. z o.o. / / Bank Ochrony Środowiska

Zysk netto grupy BOŚ Banku w II kwartale 2020 roku wyniósł 16,1 mln zł, co oznacza spadek 40 proc. rdr - poinformował bank w raporcie.

W I połowie 2020 roku zysk netto wyniósł 39,7 mln zł, czyli był 10 proc. niższy niż rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł w II kwartale 98,2 mln zł, czyli spadł 8 proc. rdr, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 31,8 mln zł, czyli wzrósł o 26 proc.

Bank podał, że decyzje RPP o obniżce stóp procentowych łącznie o 140 punktów bazowych z przełożyły się na spadek wyniku odsetkowego w I półroczu 2020 roku o 13 mln zł. Bank szacuje, że obniżka stóp wpłynie na obniżenie wyniku odsetkowego w 2020 roku łącznie o około 48-63 mln zł.

Marża odsetkowa w I połowie 2020 roku wyniosła 2,1 proc. wobec poziomu 2,3 proc. w 2019 roku, głównie na skutek obniżenia przez RPP stóp procentowych i spadku przychodowości kredytów.

Koszty w drugim kwartale 2020 roku wyniosły 87,2 mln zł, rosnąc 4 proc. rdr.

Odpisy wyniosły 40,3 mln zł, czyli były 29 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Bank w I połowie 2020 roku utworzył rezerwę na prognozowane pogorszenie jakości portfela kredytowego z powodu pandemii COVID-19 w kwocie 8 mln zł, a także dodatkową rezerwę związaną z ryzykami prawnymi dotyczącymi kredytów walutowych zabezpieczonych hipotecznie oraz potencjalnych zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów detalicznych w łącznej kwocie 9,4 mln zł.

Pod koniec czerwca przed sądami były prowadzone łącznie 170 sprawy przeciwko bankowi, dotyczące kredytów i pożyczek denominowanych, głównie do CHF, w których wartość przedmiotu sporu wynosiła 33,34 mln zł.

Do 30 czerwca 2020 roku BOŚ podpisał 3 602 aneksy do umów kredytowych dotyczące zawieszenia spłat rat kapitałowych. Łączna kwota kredytów objętych wakacjami wynosi 2,8 mld zł. Z wakacji kredytowych skorzystało 3.287 klientów indywidualnych i 315 klientów instytucjonalnych. Kwoty kredytów klientów indywidualnych i klientów instytucjonalnych objętych wakacjami wyniosły odpowiednio 0,5 mld i 2,3 mld zł.

Kwota nowych kredytów proekologicznych w I półroczu 2020 roku wyniosła 781,7 mln zł i była o 15,9 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie roku poprzedniego Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 16,64 proc.

Wybrane dane finansowe grupy BOŚ w II kwartale 2020 roku (w mln zł)
II kw 2020 II kw 2019 różnica I kw 2020 różnica
w mln zł rdr kdk
Wynik odsetkowy 98,2 107 -8% 103 -5%
Wynik z prowizji 31,8 25 26% 30 7%
Koszty ogółem 87,2 84 4% 100 -13%
Saldo rezerw -40,3 -31 29% -23 77%
Zysk netto 16,1 27 -40% 24 -32%

Bank liczy, że sprzedaż kredytów będzie przekraczała 1 mld zł kwartalnie

"Mimo niesprzyjających okoliczności w II kwartale udało nam się przekroczyć poziom 1 mld zł sprzedaży. (...) Bazując na naszym dotychczasowym trendzie (...) zakładam, że będziemy o to walczyć" - powiedział wiceprezes Jerzy Zań, pytany, czy możliwe jest powtórzenie sprzedaży kredytów na poziomie ponad 1 mld zł kwartalnie.

W I połowie 2020 roku sprzedaż kredytów przez BOŚ Bank wyniosła 1,58 mld zł, czyli była 27 proc. niższa niż rok wcześniej. W samym II kwartale sprzedaż wyniosła 1 mld zł.

"W tym roku w I kwartale sprzedaż wyniosła nieco poniżej 600 mln zł. Należy tutaj zwrócić uwagę na efekt związany z koniecznością przegrupowania sił sprzedaży w związku z tym, że rok ubiegły wiązał się też z wysyceniem niektórych limitów branżowych - nie mogliśmy dołączyć nowej sprzedaży i należało poszukać innych obszarów aktywności biznesowej, a także zmniejszyć średnią ekspozycję kredytową (...)" - powiedział dyrektor departamentu kontrolingu i informacji zarządczej Bartłomiej Vytlacil.

W I połowie udział kredytów proekologicznych w sprzedaży BOŚ Banku wzrósł do 49 proc. z 43 proc. rok wcześniej.

seb/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki