Zysk netto PGE w I poł. '18 wyniósł 1,281 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

Zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w pierwszej połowie 2018 roku 1281 mln zł wobec 1497 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Zysk netto PGE w I poł. '18 wyniósł 1,281 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami
Zysk netto PGE w I poł. '18 wyniósł 1,281 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami (fot. Kacper Pempel / FORUM)

Przychody ze sprzedaży netto PGE wyniosły w I półroczu 2018 roku 12.871 mln zł wobec 10.620 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny grupy PGE wyniósł 1.831 mln zł wobec 1.932 mln zł zysku rok wcześniej, a EBITDA wzrosła do 3.675 mln zł z 3.445 mln zł w I połowie 2017 roku.

Wynik skorygowany o zdarzenia jednorazowe wyniósł 3,8 mld zł, czyli o 12 proc. więcej niż rok temu. Spółka tłumaczy, że to efekt akwizycji aktywów PGE Energia Ciepła, która przełożyła się na dodatkowy wolumen produkcji energii (+5,2 TWh) i dodatkowy wolumen sprzedanego ciepła (+18,8 PJ). Całkowity finansowy wpływ nowych aktywów to 579 mln zł na poziomie powtarzalnej EBITDA.

Spółka podała, że EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna (w tym ciepłownictwo) wyniosła 1.839 mln zł, a segmentu Dystrybucja 1.270 mln zł. Zysk EBITDA w Obrocie wyniósł w I półroczu 302 mln zł, a w segmencie Energetyka Odnawialna 222 mln zł.

Na poziom raportowanej EBITDA wpływ miały zdarzenia jednorazowe, w tym korekta rekompensat za rozwiązane kontrakty długoterminowe na sprzedaż energii w Elektrociepłowni Zielona Góra (-97 mln zł), natomiast na wynik netto wpłynęły korekty aktualizujące wartość księgową aktywów trwałych.

W samym II kwartale 2018 roku zysk netto PGE, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 346 mln zł, co oznacza spadek o 35 proc. rdr. Spółka podała, że wynik bez odpisów wyniósł 416 mln zł i był niższy rdr o 26 proc. rdr.

Przychody grupy w II kwartale wzrosły o 18 proc. rdr do 5,73 mld zł. EBITDA spadła o 2 proc. rdr do 1,46 mld zł, a EBITDA powtarzalna wzrosła o 6 proc. rdr do 1,57 mld zł.

Poniżej przedstawiamy wyniki PGE za I półrocze 2018 r.

mln zł
2Q2018 2Q2017 zmiana % YTD2018 YTD2017 zmiana %
przychody
5734 4879 17,5% 12871 10620 21,2%
EBITDA
1461 1497 -2,4% 3675 3445 6,7%
EBIT
516 731 -29,4% 1831 1932 -5,2%
zn j.d.
346 533 -35,1% 1281 1497 -14,4%

Po pierwszym półroczu 2018 r. produkcja energii w grupie PGE wyniosła 32,92 TWh (wzrost o 18 proc. rdr), z czego 19,29 TWh, czyli o 3 proc mniej rdr, pochodziło z węgla brunatnego. To efekt większego obciążenia remontowego Elektrowni Bełchatów oraz Elektrowni Turów.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 10,27 TWh, co oznacza wzrost o 97 proc. rdr, co jest efektem ujęcia w raportowanych wynikach przejętych elektrociepłowni (EC Kraków, EC Gdańsk, EC Gdynia, EC Wrocław, EC Czechnica), które łącznie wyprodukowały 1,95 TWh oraz Elektrowni Rybnik, która wyprodukowała 2,42 TWh.

O 53 proc. wzrósł wolumen produkcji z gazu, który w I półroczu 2018 r. wyniósł 2,24 TWh. Na wynik ten wpłynęły również włączone aktywa PGE Energia Ciepła (EC Toruń, EC Zielona Góra, EC Zawidawie), które łącznie wyprodukowały 0,87 TWh.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł po I półroczu 17,99 TWh, co oznacza wzrost o 3 proc. rdr.

Nakłady na inwestycje w grupie PGE wyniosły w I półroczu 2,2 mld zł (spadek o 14 proc. rdr).

PGE poinformowała w komunikacie prasowym, że zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1.800 MW wynosi 92 proc. Kontynuowany jest rozruch zimny urządzeń bloku nr 5, prowadzone są dalsze prace montażowe w obszarze bloku nr 6 oraz układów wspólnych.

Z kolei ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów osiągnęło ok. 66 proc. PGE podała, że zakończono budowę płaszcza chłodni kominowej, trwa również budowa estakady nawęglania i estakady technologicznej.

PGE przewiduje, że pełna integracja aktywów ciepłowniczych wydzielonych z PGE GiEK do PGE Energia Ciepła zostanie osiągnięta 2 stycznia 2019 roku.

W portfelu analizowanych lub będących w przygotowaniu inwestycji grupy znajdują się małe źródła kogeneracyjne gazowe w elektrociepłowniach w Zgierzu, Kielcach i Zielonej Górze oraz nowy gazowy układ kogeneracyjny w Elektrociepłowni Bydgoszcz.

"W Elektrowni Rybnik analizujemy warunki lokalne i możliwości technologiczne, a jedną z możliwości rozwoju dla tej lokalizacji jest również powstanie bloku kogeneracyjnego. Kontynuujemy prace związane z budową nowej Elektrociepłowni Czechnica, podpisaliśmy również listy intencyjne co do analizy rozwoju mocy ciepłowniczych dla Nowego Sącza i Wadowic" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes PGE Henryk Baranowski.

PGE zakłada pełną integrację aktywów ciepłowniczych w PGE Energia Ciepła od początku '19

PGE zakłada, że pełna integracja aktywów ciepłowniczych wydzielonych z PGE GiEK do PGE Energia Ciepła zostanie osiągnięta 2 stycznia 2019 roku - poinformowała PGE w komunikacie prasowym.

"(...) kontynuujemy proces integracji nabytych aktywów wytwórczych w ramach Grupy, tak by zapowiadany efekt synergii był jak najszybciej widoczny. W tym procesie osiągamy kolejne kamienie milowe, a pełną integrację aktywów ciepłowniczych wydzielonych z PGE GiEK do PGE Energia Ciepła zamierzamy osiągnąć 2 stycznia 2019 r." - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes PGE Henryk Baranowski.

PGE podała, że w jej portfelu analizowanych lub będących w przygotowaniu inwestycji znajdują się małe źródła kogeneracyjne gazowe w elektrociepłowniach w : Zgierzu, Kielcach i Zielonej Górze oraz nowy gazowy układ kogeneracyjny w Elektrociepłowni Bydgoszcz.

"W Elektrowni Rybnik analizujemy warunki lokalne i możliwości technologiczne, a jedną z możliwości rozwoju dla tej lokalizacji jest również powstanie bloku kogeneracyjnego. Kontynuujemy prace związane z budową nowej Elektrociepłowni Czechnica, podpisaliśmy również listy intencyjne co do analizy rozwoju mocy ciepłowniczych dla Nowego Sącza i Wadowic" – powiedział Baranowski.

PGE podtrzymuje, że oczekuje w '18 spadku EBITDA rdr w obrocie i wytwarzaniu konwencjonalnym

Polska Grupa Energetyczna podtrzymuje po wynikach I półrocza, że w 2018 roku spodziewa się spadku raportowanej EBITDA w segmentach obrotu i energetyki konwencjonalnej (w tym dla nowych aktywów) - podała grupa w prezentacji wynikowej.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami spółka spodziewa się też umiarkowanego wzrostu rdr raportowanego wyniku EBITDA w segmencie dystrybucji oraz stabilnego wyniku w obszarze energetyki odnawialnej.

PGE podała w prezentacji, że zakłada zrealizowaną średnioroczną cenę hurtową energii na poziomie 174-176 zł/MWh, a przy okazji wyników za I kwartał zakładała cenę w wysokości 171-173 zł/MWh.

Spółka podtrzymała, że wolumeny produkcji z węgla brunatnego mogą być nieznacznie niższe ze względu na większe obciążenie remontowe w Bełchatowie. PGE nadal przewiduje, że ceny węgla w 2018 roku będą wyższe do ok. 10 proc. w efekcie ścieżek cenowych w umowach oraz zakontraktowanych wolumenów.

Wśród czynników, które wpłyną na wyniki segmentu OZE PGE wymieniła spadek kosztów z tytułu podatku od nieruchomości po zmianie przepisów.

Grupa zauważyła, że w segmencie obrotu jest wzrost presji na marżę jednostkową związany ze wzrostem cen na rynku hurtowym (w szczególności rynku spot).

EBITDA segmentu energetyka konwencjonalna (w tym ciepłownictwo) wyniosła w I półroczu 2018 roku 1.839 mln zł (wzrost o 14 proc. rdr), a segmentu dystrybucja 1.270 mln zł (wzrost o 4 proc. rdr). Zysk EBITDA w obrocie wyniósł w I półroczu 302 mln zł (spadek o 28 proc. rdr), a w segmencie energetyka odnawialna 222 mln zł (wzrost o 31 proc. rdr).

W 2017 roku EBITDA grupy PGE wzrosła do 7,65 mld zł z 7,38 mld zł w 2016 roku.

EBITDA segmentu energetyka konwencjonalna wyniosła w 2017 roku 4.099 mln zł, EBITDA segmentu dystrybucja 2.333 mln zł, segmentu obrót 811 mln zł, a EBITDA segmentu energetyka odnawialna 364 mln zł.

pel/ gor/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
PGE 1,37% 9,16
2019-11-14 17:04:49
WIG -0,33% 58 622,10
2019-11-14 17:15:02
WIG20 -0,42% 2 226,15
2019-11-14 17:15:00
WIG30 -0,33% 2 523,50
2019-11-14 17:15:00
MWIG40 -0,26% 3 749,04
2019-11-14 17:15:00
DAX -0,38% 13 180,23
2019-11-14 17:37:00
NASDAQ 0,02% 8 484,15
2019-11-14 21:51:00
SP500 0,13% 3 097,98
2019-11-14 21:51:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.