Zniesienie uprawnień do prowadzenia biura rachunkowego

W ramach deregulacji zawodów mają zostać zniesione uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Szczegóły propozycji zmian w przepisach nie są jeszcze znane, ale już budzi ona wiele emocji.

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem zakładającym deregulację kolejnej grupy zawodów, wśród których znajduje się "zawód księgowego", zgłoszony przez Ministerstwo Finansów. Pod tym pojęciem należy rozumieć działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Aktualnie działalność tę mogą wykonywać:

  1. przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, jeżeli są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  2. pozostali przedsiębiorcy, pod warunkiem że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez uprawnione osoby.
biuro rachunkowe » Jak zmienić biuro rachunkowe?

Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych daje m.in. certyfikat księgowy. Jego zdobycie jest możliwe po spełnieniu warunków przede wszystkim w zakresie praktyki w księgowości i wykształcenia (przy czym określone wykształcenie wyższe pozwala uzyskać go bez egzaminu, a inne, lecz co najmniej średnie, powoduje konieczność zdania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje).

W notatce PAP, będącej na razie jedynym źródłem oficjalnych informacji na temat deregulacji zawodu księgowego, napisano, że w opinii Ministerstwa Finansów kwestie kwalifikacji nie powinny być regulowane przez państwo, lecz przez mechanizmy rynkowe. Jednocześnie wskazano, że należy promować i stymulować powstanie profesjonalnych stowarzyszeń wydających dobrowolne certyfikaty, szkolące w zakresie księgowości i promujące dobre praktyki.


Zmiana podejścia

 

Warto przypomnieć, że w 2008 r. Ministerstwo Finansów i obecny rząd planowali wprowadzenie do ustawy o rachunkowości zapisu, zgodnie z którym uzyskanie certyfikatu księgowego byłoby możliwe wyłącznie na drodze egzaminacyjnej. W uzasadnieniu do projektu wprowadzającego te zmiany podawano, że ma to na celu zapewnienie wysokiego profesjonalizmu osób wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Miało to stanowić "sprawniejszy mechanizm gwarancyjny dla uczestników obrotu gospodarczego". Ostatecznie przepisy te nie weszły w życie. Zaskakujące jest jednak to, że jeszcze niedawno stanowisko Ministerstwa w sprawie regulacji zawodu księgowego było bardzo rygorystyczne.


Skutki deregulacji

 

Bez wątpienia na deregulacji skorzystają ci, którzy chcieli uzyskać certyfikat księgowy, a dotąd tego nie osiągnęli, bo np. nie chcieli podchodzić do kosztownego i trudnego egzaminu, a posiadają niewystarczające wykształcenie, by uzyskać go bez egzaminu. A także ci, którzy nie spełniają wymogów w zakresie praktyki w księgowości. Po wejściu w życie proponowanych zmian będą oni mogli bez przeszkód założyć działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Warunkiem będzie wykupienie polisy ubezpieczenia OC, która ma zabezpieczać klientów biura rachunkowego przed szkodami wyrządzonymi w związku z prowadzoną przez nie działalnością.

Zobacz także:
kalendarium podatnika
Płacisz podatki i musisz przestrzegać urzędowych terminów? Sprawdź Kalendarium podatnika i przedsiębiorcy

Dotychczasowe wymogi do uzyskania certyfikatu księgowego wydawały się stanowić gwarancję prawidłowego wykonywania czynności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg. Egzamin o odpowiednim stopniu trudności dla osób nieposiadających wyższego wykształcenia, określone warunki dla magistrów, ustanowiony okres praktyki w księgowości mogły dawać klientom biura rachunkowego poczucie, że certyfikowany księgowy prowadzący ich księgi ma odpowiednią wiedzę z zakresu rachunkowości i potwierdzone doświadczenie. Proponowane zmiany zakładają, że weryfikację profesjonalizmu biura rachunkowego przeprowadzi rynek. Koszt tej weryfikacji w praktyce poniesie jednak klient. Wykupienie przez biuro ubezpieczenia OC nie daje pewności, czy kwota ubezpieczenia pokryje wyrządzone szkody w związku z niewłaściwym prowadzeniem ksiąg i rozliczeń podatkowych, a nałożone na klienta kary np. przez organy podatkowe nie spowodują upadłości jego firmy. Niejedna firma (szczególnie mała czy średnia) boleśnie odczuła skutki prowadzenia księgowości przez niekompetentne osoby i błędów popełnionych przy ustalaniu zobowiązań podatkowych. Ponadto na skutek braku profesjonalizmu biur rachunkowych ucierpieć mogą wpływy samego fiskusa.

Patrząc z punktu widzenia klientów biur rachunkowych, deregulacja zawodu może spowodować zwiększenie ilości tych biur, konkurencyjności, a co za tym idzie - spadek cen usług księgowych. Dla klientów oznacza to więc zmniejszenie kosztów, co - jak się zakłada - przyczyni się do poprawy sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw. Spadek cen może być jednak zjawiskiem krótkotrwałym, gdyż jeśli towarzyszyć mu będzie obniżenie jakości usług, w tym ujawniane będą błędy popełniane przy prowadzeniu ksiąg, ubezpieczyciele mogą podwyższyć cenę ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z działalnością biura, co w dłuższym okresie przełoży się na wzrost ceny usług księgowych.

Wiele dyskusji wzbudziła opinia Ministerstwa Finansów o dużej roli - po deregulacji zawodu księgowego - profesjonalnych stowarzyszeń wydających dobrowolne certyfikaty. Gotowe na to jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, które opracowało własny system certyfikacji zawodu księgowego, w ramach którego po odbyciu kolejnych kursów (nota bene dość kosztownych) można uzyskać następujące stopnie: księgowego (I), specjalisty ds. rachunkowości (II), głównego księgowego (III), dyplomowanego księgowego (IV). Zarówno teraz, jak i po deregulacji, przystąpienie do kursów prowadzonych przez Stowarzyszenie, zakończone uzyskaniem odpowiedniego stopnia kształcenia, jest dobrowolne. Jednak jeśli Ministerstwo sugeruje, że to certyfikaty wydawane przez stowarzyszenia będą decydowały o profesjonalizmie biura rachunkowego czy jego konkurencyjności, to zwiększy się zainteresowanie nimi.


Czy i kiedy dojdzie do deregulacji?

 

Jak wynika z informacji uzyskanych telefonicznie z Ministerstwa Sprawiedliwości, wciąż prowadzone są prace nad projektem ustawy deregulacyjnej. Trudno przewidzieć kiedy ukaże się ten projekt, jaka będzie jego ostateczna treść, a także kiedy przepisy w tym zakresie wejdą w życie. O poszczególnych etapach prac będziemy informować Czytelników.


autor: Dorota Przybyszewska
Gazeta Podatkowa nr 56 (888) z dnia 2012-07-12

Interpretacje podatkowe sposobem na kłopotliwe przepisy. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne