REKLAMA

Podwyżki polityków. "To nic nadzwyczajnego" i "kwestia urealnienia wynagrodzeń"

2021-08-12 06:00
publikacja
2021-08-12 06:00
Podwyżki polityków. "To nic nadzwyczajnego" i "kwestia urealnienia wynagrodzeń"
Podwyżki polityków. "To nic nadzwyczajnego" i "kwestia urealnienia wynagrodzeń"
fot. Lukasz Dejnarowicz / / FORUM

Ostatnie propozycje podwyżek dla polityków rozgrzały opinię publiczną. Na jednym biegunie stawia się zamrożenie wynagrodzeń dla budżetówki i planowany protest pracowników ochrony zdrowia, a na drugim – znaczne podniesienie krotności kwoty bazowej posłom, senatorom i innym rządzącym.

„Tłuste koty”, „fundusz niesprawiedliwości” – głoszą przeciwnicy projekty podwyżek dla rządzących w Polsce. Choć ostatnie regulacje dotyczące wynagrodzeń polityków założyły ich obniżkę, tak teraz temat wrócił ze zdwojoną siłą i to w odwrotną stronę. Pokazujemy, ile po podwyżkach zarabiają politycy.

Politycy przyznali sobie podwyżki

Sejm w środę wieczorem przyjął ustawę o podwyżkach dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

"Nie było właściwie żadnych wątpliwości, że ludzie, którzy pełnią stanowiska wiceministrów, czyli podsekretarzy stanu, zarabiają niewspółmiernie mało” – argumentował Andrzej Duda i dodał, że  pensje nie zmieniły się w ciągu ostatnich ponad 20 lat. Według prezydenta pensje były niewspółmiernie niskie w stosunku do obowiązków i odpowiedzialności, co powodowało odpływ osób z wysokich stanowisk do firm prywatnych.

Ile zarabia poseł i senator?

Uposażenie poselskie, czyli wynagrodzenie ze stosunku pracy, ustalane jest na podstawie ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Wynosi ono 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat, czyli 12 826,64 zł brutto miesięcznie.

Dodatkowo posłom przysługuje dieta parlamentarna, czyli środki finansowe przysługujące na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju. Wynosi ona obecnie 4008,33 zł brutto. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora dieta parlamentarna jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w granicach określonych w przepisach dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich.

Poza wspomnianymi podstawami wynagrodzenia, do uposażenia przysługują następujące dodatki:

  • 20 proc. uposażenia - dla pełniących funkcję przewodniczącego komisji;
  • 15 proc. uposażenia - dla pełniących funkcję zastępcy przewodniczącego komisji;
  • 10 proc. uposażenia - dla pełniących funkcję przewodniczących stałych podkomisji.

Co jeszcze? Ryczałt na prowadzenie biura poselskiego. Obecnie wynosi on 17 200 zł. Z ryczałtu mogą być pokrywane, jak wynika z informacji podanej na stronie Sejmu, m.in. wydatki na wynagrodzenia pracowników biur poselskich, tłumaczenia, ekspertyzy i opinie sporządzane bezpośrednio u wybranych ekspertów, usługi telekomunikacyjne związane z wykonywaniem mandatu poselskiego i przejazdy posła samochodami w związku z wykonywaniem mandatu. Ryczałt może być też przeznaczony na pokrycie wydatków bieżących takich jak czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz i wodę oraz prace porządkowe, konserwację i naprawę sprzętu technicznego biura oraz koszty jego eksploatacji, drobne naprawy i remonty, podróże służbowe pracowników, zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura. 

Warto przeczytać także:


Poza uposażeniem, dietą i ryczałtem posłom przysługuje prawo do bezpłatnego przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego oraz przelotów w krajowym przewozie lotniczym oraz bezpłatne przejazdy środkami publicznej komunikacji miejskiej. Wydatki posła na przejazdy samochodem związane z wykonywaniem mandatu poselskiego na terenie kraju pokrywane są z ryczałtu przysługującego posłom na prowadzenie biura poselskiego.

Zarobki ministrów, premiera, marszałków i prezydenta

Podniesienie mnożnika kwoty bazowej oznacza podwyżki dla osób zajmujących najwyższe stanowiska w rządzie. Według ustawy budżetowej kwota bazowa wynosi obecnie 1789,42 zł. Przez mnożnik przechodzi zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i dodatek funkcyjny.

Wynagrodzenia osób pełniących funkcje kierownicze w rządzie 

Stanowisko

Mnożnik kwoty bazowej

Wynagrodzenia zasadniczego

Dodatku funkcyjnego

Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów

8,68

2,8

Wicemarszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, Wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli

7,98

2,24

Szef Kancelarii Prezydenta, minister, Rzecznik Praw Obywatelskich, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wiceprezes NIK

7,84

2,10

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępca Szefa Kancelarii Sejmu, zastępca Szefa Kancelarii Senatu

7,46

2

Sekretarz stanu, Kierownik Krajowego Biura Wyborczego

7.04

1,92

Podsekretarz stanu (wiceminister)

7,04

1,92

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Małych i Średnik Przedsiębiorców, Rzecznik Finansowy, Prezes PAN, członek Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

7

1,82

Zastępca RPO, zastępca Prezesa UODO, Zastępca Rzecznika Praw Dziecka, Zastępca Rzecznika MŚP, zastępca Rzecznika Finansowego, członek KRRiT

6,86

1,68

Zastępca Głównego Inspektora Pracy, wicewojewoda

5,60

1,68

Źródło: oprac. własne Bankier.pl na podstawie Dziennika Ustaw

Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego podniesienie mnożnika kwoty bazowej to nic nadzwyczajnego. Podwyżki zakładają taki wzrost wynagrodzeń, jaki był w ciągu ostatnich 5 lat w gospodarce narodowej.

Ile zarabia prezydent? Według nowych ustaleń od pierwszego sierpnia 2021 r. Andrzej Duda będzie otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze, które odpowiada 9,8-krotności kwoty bazowej oraz dodatek funkcyjny odpowiadający 4,2 krotności kwoty bazowej. Łącznie głowa państwa otrzyma wynagrodzenie wynoszące około 25 tys. zł brutto.

W praktyce wychodzi więcej

Ostatnie doniesienia mówią, że politycy zarabiają więcej, niż wynikałoby to z oficjalnych stawek podawanych w ustawie. W raporcie Najwyżej Izby Kontroli, do której dotarła „Rzeczpospolita” czytamy, że parlamentarzyści zarabiają średnio o 1,4 tys. zł więcej niż podawana kwota. Średnie uposażenie poselskie miało wynosić 9395 zł, podczas gdy powinno wynieść zgodnie z ustaleniami sprzed zapowiadanej podwyżki 8016,70 zł brutto.

Inaczej było w Senacie. "Jest nieco niższa niż w Sejmie. Zdaniem Izby w 2020 roku zatrudnionych było średnio 89 senatorów, a przeciętne uposażenie wynosiło 9205,4 zł”, podaje „RZ”.

Weronika Szkwarek 

Źródło:
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (39)

dodaj komentarz
jarunia
ale im wydajność pracy wzrosła od wczoraj o 60%, dobrze wydane pieniądze, Ameryka w strachu
marxs
buahaha ale was polaczki tych dwóch powyżej wy... wy... hahaha maliniak na skuterze wodnym 4 tygodnie full wypasu a ten drugi kilkadziesiąt mln zł z handlu trefnymi kościelnymi działkami a wam kaszanka i salceson po 20 zeta hahaha
jpelerj
Członkowie i sympatycy PIS zarabiają, jak słyszymy, tyle, że 60% więcej to dla nich kwestia urealnienia wynagrodzeń. Bezwstyd. A serio: ile byście dali Suskiemu albo Sasinowi, gdyby aplikował o pracę?
zenonn
Nie stać mnie na takich fachowców
liczygrosz odpowiada zenonn
Fakt... kogo stać na zatrudnianie nierobów i nieudaczników.
marxs
Suskiemu trzeba dać 5000+ na rehabilitację nie kopaj leżącego na ziemi(dokładnie sejmowej posadzce) inwalidę
bankroll
Taka ciekawostka:
1) jakieś 99% osób krytykuje podwyżki
2) jakieś 90% osób z krytykujących podwyżki, krytykuje za to tylko PIS
3) za podwyżkami w sejmie głosowały PIS, PO, SLD, PSL, KUKIZy
4) przeciwko podwyżkom w sejmie głosował tylko Konfederacja
5) w ostatnich wyborach parlamentarnych wzięło udział
Taka ciekawostka:
1) jakieś 99% osób krytykuje podwyżki
2) jakieś 90% osób z krytykujących podwyżki, krytykuje za to tylko PIS
3) za podwyżkami w sejmie głosowały PIS, PO, SLD, PSL, KUKIZy
4) przeciwko podwyżkom w sejmie głosował tylko Konfederacja
5) w ostatnich wyborach parlamentarnych wzięło udział 61% Polaków
6) 93,5% z tych wyborców głosowało na PIS,PO,SLD,PSL,KUKIZY

Jakie z tego można wyciągnąć wnioski?
jan_brys
Za ustawą głosowało 267 posłów, przeciw było 166 posłów, wstrzymało się 20 posłów.
Za był: PiS, PSL oraz koło Polskie Sprawy.
Przeciw: KO, Konfederacja i Polska 2050. Głosy Lewicy i Kukiz'15 podzieliły się.
No chyba że teraz Konfederacja ma aż 166 posłów.
mrbeast
To ja PiSo-złodziejom niepraworządnym zacytuję pana Pluto Glapińskiego: "Inflacja w Polsce ma charakter przejściowy". Jakie urealnienie? Rekompensujecie sobie złodzieje to, że nepotyzm nie popłaca.
marok
Trzeba tutaj wyjaśnić tym wszystkim utyskującym na PIS i wyzywającym różnymi epitetami, kto rzeczywiście jest złodziejem.

10 lat temu za Tuska podstawowa pensja posła wynosiła 9900 zł, a średnia pensja w Polsce 3400, czyli poseł pobierał prawie 300% średniej krajowej.
Dzisiaj średnia pensja w Polsce to 5500,
Trzeba tutaj wyjaśnić tym wszystkim utyskującym na PIS i wyzywającym różnymi epitetami, kto rzeczywiście jest złodziejem.

10 lat temu za Tuska podstawowa pensja posła wynosiła 9900 zł, a średnia pensja w Polsce 3400, czyli poseł pobierał prawie 300% średniej krajowej.
Dzisiaj średnia pensja w Polsce to 5500, a pensja poselska 8000 zł , czyli poseł zarabia niecałe 150% średniej krajowej, czyli procentowo 2 razy mniej niż za Tuska.
Po podwyżce to nadal będzie blisko 100% mniej niż za Tuska.

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki