REKLAMA

ZREMB-CHOJNICE S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE"S.A. za I półrocze 2021 roku.

2021-09-08 10:06
publikacja
2021-09-08 10:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Szacunkowe_wybrane_dane_finansowe._za_I_polrocze_2021r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-08
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE"S.A. za I półrocze 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ("Spółka", "Emitent"), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 08 września 2021 roku informacji o wartościach szacunkowych wybranych jednostkowych danych finansowych za I półrocze 2021 roku, niniejszym przekazuje szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. za I półrocze 2021 roku wraz z danymi porównawczymi za I półrocze roku obrotowego 2018, 2019 i 2020.

Na potrzeby obliczenia średnich wyników Spółki i obliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w I półroczu 2021 roku Zarząd Emitenta przyjął okres 2018-2020.

Ostateczne wartości danych finansowych za I półrocze 2021 roku przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 20 września 2021 roku.

Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych za okres I półrocza 2021 roku.

Spółka w I półroczu 2021 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 13 799 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionych przychodów ze sprzedaży za odpowiednie okresy w latach 2018-2020 stanowi spadek o 9,09%. Osiągnięty poziom EBIT w I półroczu 2021 na poziomie 1 294 tys. zł jest o 39,58% wyższy od uśrednionego wyniku EBIT za ten okres 2018-2020, kiedy to Spółka zanotowała zysk na poziomie 927 tys. zł, W I półroczu 2021 udało się wypracować dodatni wynik na poziomie EBITDA w wysokości 1 656 tys. zł i jest to wynik o 30,94% lepszy w porównaniu do uśrednionego wyniku za I półrocza 2018 – 2020, kiedy zanotowano EBITDA na poziomie 1 264 tys. zł. Szacunkowy wynik netto osiągnięty w I półroczu 2021 to zysk w wysokości 19 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego zysku netto I półrocza lat 2018 -2020 na poziomie 994 tys. zł stanowi pogorszenie.

Porównując bezpośrednio wybrane szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2021 z analogicznym okresem 2020 również widzimy wyraźną poprawę. Poziom przychodów w 2021 wzrósł z 11 603 tys. zł do 13 799 tys. zł, zdecydowanie lepiej wygląda też EBIT w I półroczu 2021 – zysk 1 294 tys. zł (w I półroczu 2020 strata – 179 tys. zł), oraz ponad siedmiokrotnie wyższa EBITDA w I półroczu 2021 - zysk 1 656 tys. zł w porównaniu do zysku w I półroczu 2020 w wysokości 206 tys. zł. Również wynik netto w I półroczu 2021 wysokości 19 tys. zł jest na lepszym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu 2020, kiedy odnotowano stratę netto w wysokości – 392 tys. zł.

Poprawa wyników jakie Spółka uzyskała w I półroczu 2021 w porównaniu do analogicznych okresów lat poprzednich to efekt pozyskiwania kontraktów na bardziej korzystnych marżach, jak też pewnej akceptacji wzrostu cen materiałów stalowych przez kontrahentów.
Załączniki
Plik Opis
Szacunkowe wybrane dane finansowe. za I pólrocze 2021r.pdfSzacunkowe wybrane dane finansowe. za I pólrocze 2021r.pdf Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. za I półrocze 2021 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-08 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-09-08 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

To żabkość na rynku

17 000 zł przychodu gwarantowanego przez rok do 12 000 zł na rozwój biznesu tylko 5000 zł wkładu własnego w pełni wyposażony sklep

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki