Netia miała w II kw. 116,1 mln zł EBITDA wobec 114,2 mln zł konsensusu

2020-08-13 06:32, akt.2020-08-13 07:30
publikacja
2020-08-13 06:32
aktualizacja
2020-08-13 07:30
fot. Tomasz Ras / Puls Biznesu

Grupa Netia wypracowała w drugim kwartale 116,1 mln zł EBITDA, o 1,6 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w raporcie półrocznym. Wynik okazał się o 1,7 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes.

Oczekiwania pięciu analityków, ankietowanych przez PAP Biznes, wobec EBITDA grupy wahały się od 112,2 mln zł do 115,6 mln zł.

Marża EBITDA grupy wzrosła do 35,5 proc., o 0,4 pkt. proc. rok do roku oraz o 2,3 pkt. proc. wobec pierwszego kwartału.

"Mieliśmy solidne wzrosty na wszystkich kluczowych typach usług, zarówno na rynku B2B, jak i B2C, co pokazuje, że intensywne inwestycje w modernizację sieci do standardu gigabitowego, rozwój centrów danych i zaawansowanych usług ICT, a także współpraca w ramach Grupy Polsat, pozwalają na wypracowanie wyższych przychodów i istotną poprawę rentowności" - ocenił, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Andrzej Abramczuk.

Zysk netto grupy w drugim kwartale wyniósł 14,7 mln zł i był o 5,2 proc. niższy rok do roku oraz 13,8 proc. niższy od średniej prognoz analityków.

Przychody sięgnęły 326,7 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami analityków, którzy szacowali sprzedaż na 326,4 mln zł. Przychody Netii wzrosły o 0,3 proc. rok do roku.

Przychody na rynku klientów biznesowych w drugim kwartale wzrosły o 5 proc. do 183 mln zł (wzrost głównie za sprawą usług hurtowych i interkonektu), a sprzedaż dla klientów detalicznych spadła o 4 proc. do 139 mln zł.

Operacyjne wolne przepływy pieniężne - czyli wynik EBITDA pomniejszony o nakłady inwestycyjne oraz wpływ standardu MSSF 16 - wyniosły 2 mln zł wobec minus 10 mln zł przed rokiem.

Nakłady inwestycyjne grupy sięgnęły 88 mln zł wobec 74 mln zł w pierwszym kwartale, z czego wydatki związane z projektem modernizacji sieci tzw. "Sieć XXI Wieku" to 17 mln zł (20 mln zł kwartał wcześniej). Zobowiązania inwestycyjne nieujęte w sprawozdaniu na dzień koniec czerwca spadły do 89 mln zł z 115 mln zł na koniec marca.

Grupa spodziewa się, że na koniec I kw. 2021 roku oddana zostanie inwestycja w centrum danych w Jawczycach (10 km od centrum Warszawy) o powierzchni 3,9 tys. metrów kwadratowych. Całkowite nakłady szacowane są na 79 mln zł i mają być rozliczone do końca 2021 roku.

Na koniec marca grupa świadczyła 1,377 mln usług dla klientów detalicznych, o 2 tys. więcej niż kwartał wcześniej. Netia zyskała w minionym kwartale 12 tys. usług świadczonych na sieci własnej oraz straciła 9 tys. usług na sieciach obcych. Udział usług na sieci własnej wzrósł, kolejny kwartał z rzędu, do 59 proc.

Średnie miesięczne przychody na klienta detalicznego (ARPU) utrzymało się na poziomie 55 zł.

"Dosprzedaż telewizji w połączeniu ze zwiększoną przepływnością usług szerokopasmowych oraz nielimitowanym głosem utrzymuje ARPU na stabilnym poziomie" - napisano w prezentacji.

Liczba linii głosowych klientów detalicznych Netii spadła w drugim kwartale o 12 tys. do 401 tys., z czego 138 tys. stanowiły usługi na sieci własnej grupy.

Łączna liczba usług szerokopasmowych w segmencie B2C pozostała bez zmian kwartał do kwartału i wyniosła 563 tys. (w tym 416 tys. stanowiły usługi na sieci własnej grupy).

Z końcem czerwca Netia świadczyła 258 tys. usług telewizyjnych - liczba ta wzrosła kwartalnie o 9 tys.

Liczba usług mobilnych B2C oferowanych przez spółkę zwiększyła się o 5 tys., do 155 tys.

W raporcie podano, że na koniec czerwca sieć Netii o przepustowości do 1 GB/s obejmowałą 1,6 mln gospodastw domowych.

Poniżej przedstawiamy wyniki Netii w drugim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników.

2Q2020 wyniki kons. różnica rdr kdk YTD2019 rdr
Przychody 326,7 326,4 0,1% 0,3% 1,1% 649,8 -0,5%
EBITDA 116,1 114,2 1,7% 1,6% 8,3% 223,3 0,8%
EBIT 22,3 23,4 -4,5% 7,5% 34,3% 39,0 11,8%
zysk netto j.d. 14,7 17,1 -13,8% -5,2% 9,7% 28,1 13,8%
marża EBITDA 35,5% 35,0% 0,56 0,44 2,36 34,36% 0,44
marża EBIT 6,8% 7,2% -0,33 0,46 1,69 6,00% 0,66
marża netto 4,5% 5,2% -0,73 -0,26 0,35 4,32% 0,54

(PAP Biznes)

kuc/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki