REKLAMA

TOWER INVESTMENTS S.A.: wyniki finansowe

2022-04-29 19:23
publikacja
2022-04-29 19:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
TOWSFJ_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TOWSFJ_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_Akcjonariuszy.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_Akcjonariuszy.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRzDZ_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRzDZ_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TISAjedn_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TISAjedn_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. AKTYWA TRWAŁE 84 043,00 67 910,00 18 273,00 14 716,00
II. AKTYWA OBROTOWE 15 422,00 24 329,00 3 353,00 5 272,00
III. AKTYWA RAZEM 99 465,00 92 239,00 21 626,00 19 988,00
IV. KAPITAŁ WŁASNY 48 146,00 46 189,00 10 468,00 10 009,00
V. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 13 035,00 18 337,00 2 834,00 3 974,00
VI. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 38 284,00 27 713,00 8 324,00 6 005,00
VII. ZOBOWIĄZANIA RAZEM 51 319,00 46 050,00 11 158,00 9 979,00
VIII. PASYWA RAZEM 99 465,00 92 239,00 21 626,00 19 988,00
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 757,00 3 360,00 1 258,00 751,00
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 836,00 -3 289,00 -1 056,00 -735,00
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -680,00 -2 504,00 -149,00 -560,00
XII. Przychody ze sprzedaży 6 977,00 3 394,00 1 524,00 758,00
XIII. Zysk (-strata) ze sprzedaży 574,00 -1 859,00 125,00 -416,00
XIV. Zysk (-strata) netto 1 957,00 -2 489,00 428,00 -556,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
TOWSFJ_2021-12-31_pl.xhtmlTOWSFJ_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie jednostkowe TISA 2021
TOWSFJ_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xadesTOWSFJ_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xades
List_do_Akcjonariuszy.xhtmlList_do_Akcjonariuszy.xhtml List do Akcjonariuszy TISA 2021
List_do_Akcjonariuszy.xhtml.XAdESList_do_Akcjonariuszy.xhtml.XAdES
SPRzDZ_2021-12-31_pl.xhtmlSPRzDZ_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności TISA 2021
SPRzDZ_2021-12-31_pl.xhtml.XAdESSPRzDZ_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES
1.xhtml1.xhtml Oświadczenie RN
1.xhtml.xades1.xhtml.xades
2.xhtml2.xhtml Oświadczenie RN
2.xhtml.xades2.xhtml.xades
TISAjedn_2021-12-31_pl.xhtmlTISAjedn_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta
TISAjedn_2021-12-31_pl.xhtml.xadesTISAjedn_2021-12-31_pl.xhtml.xades
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki