REKLAMA

Sprawy urzędowe załatwimy online? Rzad zajmie się projektem nowelizacji ustawy

2021-04-07 18:22
publikacja
2021-04-07 18:22
Sprawy urzędowe załatwimy online? Rzad zajmie się projektem nowelizacji ustawy
Sprawy urzędowe załatwimy online? Rzad zajmie się projektem nowelizacji ustawy
fot. Christin Hume / / Unsplash

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił projekt nowelizacji ustaw: o zmianie ustawy o dowodach osobistych, o ewidencji ludności oraz ustawy prawo o aktach stanu cywilnego. Zmiana ma umożliwić obywatelom elektroniczną realizację podstawowych spraw urzędowych.

Według Ministerstwa Cyfryzacji, które jest projektodawcą noweli, w obecnych uregulowaniach realizacja szeregu czynności urzędowych związana jest z koniecznością osobistej wizyty obywatela i wymaga składania stosownych oświadczeń i wniosków papierowych.

"Mając na względzie ograniczenia związane z epidemią wirusa SARS-COV-2, niezwykle ważne jest, by obywatele dysponowali możliwością realizacji podstawowych spraw urzędowych zdalnie - przy pomocy prostych, intuicyjnych i dedykowanych konkretnym czynnościom usług elektronicznych" - wskazali autorzy projektu.

Projektowana nowelizacja ww. ustaw zakłada m.in. przyjęcie podstaw prawnych do stworzenia usług elektronicznych dostępnych po uwierzytelnieniu się obywatela w systemie teleinformatycznym urzędów.

"Usługi te przyczynią się do przyspieszenia załatwiania spraw, zmniejszą obciążenie obowiązkami pracowników urzędów, przyspieszą czas realizacji usług, jak też zredukują ilość dokumentacji dostarczanej i gromadzonej dotychczas w formie papierowej" - wskazano w opisie projektu.

Według projektodawców usługi zostaną zaimplementowane w witrynie gov.pl stanowiącej podstawowe i dostępne źródło wiedzy dla obywateli w zakresie załatwiania konkretnych spraw urzędowych.

"Warunkiem koniecznym do skorzystania będzie posiadanie środka identyfikacji elektronicznej, np. profilu zaufanego lub profilu osobistego (wydawanego z dowodem osobistym), pozwalającego na uwierzytelnienie zainteresowanego w systemie teleinformatycznym w celu realizacji usługi elektronicznej" - podkreślono.

Jak podano w dokumencie z zakresu ustawy o dowodach osobistych, projektowana zmiana przewiduje m.in. zapewnienie możliwości wnioskowania o udostępnienie danych z RDO oraz przedkładania w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanek ustawowych do przyznania dostępu (przygotowanie dedykowanej usługi). Projekt przewiduje również pobranie dokumentu zawierającego informację o odbiorcach danych osoby przetwarzanych w rejestrze PESEL (a także jej dzieci).

Dodano, że z zakresu ustawy o ewidencji ludności w projekcie zaproponowano m.in. umożliwienie osobie fizycznej transakcyjnego zameldowania w lokalu będącym jej własnością lub współwłasnością siebie oraz osoby niepeołnoletniej, a także wymeldowania się. Projekt przewiduje ponadto umożliwienie wglądu do rejestru do danych własnych, a także swoich niepełnoletnich dzieci, oraz przetwarzanie w rejestrze PESEL i pobrania z rejestru zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych własnych lub swoich niepełnoletnich dzieci.

Z zakresu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, projektowana zmiana umożliwi m.in. pobranie przy użyciu transakcyjnej usługi elektronicznej zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym, co wyeliminuje konieczność obsługi wniosku przez urzędnika - czytamy.

Jak podano, planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2021 r.

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

Źródło:PAP
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Cyfryzacja

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki