REKLAMA

SYNTHOS: Rekomendacja Zarządu Synthos S.A. dot. wypłaty dywidendy za rok 2015

2016-03-07 15:31
publikacja
2016-03-07 15:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-07
Skrócona nazwa emitenta
SYNTHOS
Temat
Rekomendacja Zarządu Synthos S.A. dot. wypłaty dywidendy za rok 2015
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie a) art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 t.j.); oraz b) na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 t.j.), Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 7 marca 2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr VIII/4/2016 w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Synthos S.A. przeznaczenia całego zysku Spółki za rok 2015 na kapitał zapasowy i niewypłacania dywidendy za rok 2015.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zwróci się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Emitenta, o rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu Synthos S.A. przeznaczenia całego zysku Spółki za rok 2015 na kapitał zapasowy i niewypłacania dywidendy zgodnie z niniejszą rekomendacją Zarządu Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-07 Tomasz Kalwat Prezes Zarządu
2016-03-07 Zbigniew Lange Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (4)

dodaj komentarz
~Akcjonarjusz
Synthos powinien podzielić się zyskiem z akcjonariuszami
~Jo
hańba Panie Sowołow hańba...
~Jo_jeszcze_roz
hańba Panie Sołowow hańba...

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki